Het sacrament van het Vormsel

Het vormsel is de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke kerk. In onze H. Pancratius parochie wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar in de gelegenheid te stellen het Vormsel te ontvangen. Natuurlijk is er dan nog geen sprake van een volwassen keuze. De keuze zal veelal bij de ouders liggen.

Gods geest

In het sacrament van het Vormsel mag de jongere de kracht van Gods Geest ontvangen om uit te groeien tot een volwassen gelovige, levend vanuit en in de Geest van Jezus.

Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door even van plaatsvervangers. Vanwege het grote aantal parochies is het minimum aantal 25 jongeren. In de kleinere geloofsgemeenschappen is daarom eens in de 2 jaar een vormselviering van groep 7 en 8 tegelijk.

In deze belangrijke overgangsleeftijd is het tegelijk weer een mijlpaal in de gelovige opvoeding van deze jongere. Daarom geschiedt ook hier de samenwerking tussen de werkgroep van de geloofsgemeenschap, de ouders en de school.