(Op dinsdag 28 augustus verschijnt het eerstvolgende voorwoord)

Voorwoord week 2018-31

‘Respect’

Al vele weken zucht Nederland onder de warmte.

Het hitteprotocol is in werking getreden en iedereen past het dagelijkse ritme zoveel mogelijk aan.

Voor alle vakantiegangers die van warmte houden is het prachtig weer.

Voor wie niet zo goed tegen de warmte kan, mag het wel wat minder.

In deze weken heb ik veel respect voor al die mannen en vrouwen die moeten werken onder de extreme temperaturen.

De stratenmakers die druk doende zijn omdat alles klaar moet zijn voor de bouwvak. De leidekkers, die in de warmte hun werk verrichten. De mensen in de bouw, verhuizers,  maar zeker ook de mensen in de verpleging die dag en nacht klaar staan om goede zorg te blijven leveren. En niet te vergeten al die boeren en tuinders, het vee en de gewassen, allen hebben het zwaar te verduren.  

Laten wij zorg dragen voor elkaar, laten we deze weken geduld opbrengen wanneer zaken wat langzamer of anders verlopen dan we hadden gehoopt en laten we ondanks het feit dat het vakantietijd is toch maar bidden om de zo broodnodige regen.

Een ‘warme’ groet,

 

Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

Voorwoord week 2018-30

Vakantietijd

In de vakantietijd heb je tijd om na te denken. Je hebt jezelf even weggehaald uit de dagelijkse sleur en de overvolle agenda.

Je hoeft even niets te doen, er wordt niets van je verwacht en je hebt een heleboel vrije tijd die je zelf mag indelen.

Veel mensen gebruiken deze tijd om op reis te gaan. Door andere dingen te doen en te ervaren, leer je vanuit een andere hoek naar je leven te kijken. In deze ontspannen toestand is het slim om met een frisse blik te kijken of en hoe je je leven anders zou willen inrichten.

En ook als je niet weg kunt of wilt, kan de vakantietijd een tijd zijn om thuis te ontspannen en na te denken over je leven.

Wat zijn je dromen? Wat zou je graag veranderen?

Wil je gezonder leven, effectiever werken, meer tijd vrijmaken voor familie en vrienden?

De vakantietijd leent zich bij uitstek om te reflecteren op je leven, want zodra de vakantie voorbij is, begint het dagelijkse leven weer en hoewel je meer ontspannen bent, weet je ook dat het niet lang duurt voordat de agenda weer vol staat en je weer in de dagelijkse sleur zit. Het is goed om zo nu en dan even afstand te nemen en na te denken over wat echt belangrijk is in je leven.

De Heilige Augustinus zei in de vijfde eeuw:

De mens maakt reizen om zich te verbazen

over de hoogte van de bergen,

over de geweldige golven van de zee,

over de lange loop van de rivieren,

over de uitgestrektheid van de oceaan,

over de eeuwige kringloop van de sterren,

aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij.

Wij wensen u allen een fijne vakantietijd toe.

Locatie Albergen

Voorwoord week 2018-29


Kamp slotweekend Rock Solid

Ook Rock Solid heeft het werkjaar afgesloten met een slotweekend, samen op kamp.

Vrijdagavond 13 juli streek Rock Solid neer in Albergen bij het MFA gebouw met 23 jongeren. Als eerste de slaapplaatsen inrichten, jongen in de grote zaal, meisjes naar boven. Dames leiding sliepen boven heren leiding sliepen beneden. Wij hebben groepjes gemaakt waarin jongeren het weekend gaan samenwerken. De 1e opdracht: maak een vlag met de naam van jullie groep. Volop kliederen met verf. We gingen ze uiteraard beoordelen en werden opgehangen in de vlaggenmast. Aansluitend was het chiltime, tijd voor elkaar, doorgaan tot laat in de avond, en proberen of de jongeren de slaap kunnen vatten. Dat viel niet mee, het bleef die nacht nog lang onrustig.

 

Na een nacht van elkaar wakker houden begonnen we de zaterdagochtend met de ochtendgym van Bas, om 08.00 uur was het tijd voor beweging. Aansluitend was er ontbijt in de buitenlucht in de ochtendzon. De meeste jongeren waren moe, rond 09.00 uur begon de spelochtend waar natuurlijk water aan te pas kwam. Hert was een warme ochtend op het veld. Om 12.00 uur werden we verwend door het parochiebestuur die de lunch verzorgd. Daar zijn wij ze dankbaar voor. Patat, kroketten en frikandellen smaakten heerlijk De middag vertrokken we met de fiets richting Tubbergen voor de vossenjacht.
16 vossen verspreid door Tubbergen Na een zoektocht was de beloning een ijsje.

‘s avonds was er door de leiding heerlijk gekookt. Als laatste activiteit was er vanavond de smokkeltocht door Albergen. Zaterdagavond zaten we nog lang rondom het kampvuur met bakken chips, drinken en veel gezelligheid en mooie gesprekken.

Zondagmorgen konden we rustig opstarten, eerst om 08.00 uur sporten met Bas en om 10.30 uur naar de kerk in Albergen voor de Rock Solid viering. Het was een mooie viering waarin diaken Bert Huitink voorging. Een viering gericht op jongeren, met betrokken jongeren, ze hadden hun aandeel, met medewerking van het koor Cantiamo dat super heeft gezongen. We konden ook parochianen meenemen in het pastoraat van de jongeren. Na de viering zeiden jongeren: zo willen we wel vaker naar de kerk. Dat willen zo ook echt waar gaan maken, dan moeten het wel Rock Solid vieringen zijn.

Na de lunch, broodje knakworst was het inpakken en opruimen. Vanaf 15.00 uur kwamen ouders, broertjes en zusjes binnen. Deze kregen een PowerPoint presentatie te zien waarin we hebben laten zien wat we samen met jongeren hebben ondernomen afgelopen jaar. Ook kwamen er foto’s langs van het weekend. Als afsluiting samen Bbq'en en voldaan maar vermoeid naar huis.

We kunnen terug kijken op een mooi weekend en op een mooi werkjaar. We hebben 28 jongeren die zich hebben aangesloten bij Rock Solid. Rock Solid is groeiende, jongerenpastoraat is groeiende

Rock Solid gaat voor het nieuwe werkjaar weer een mooi programma samenstellen. Jongeren kunnen zich aansluiten bij Rock Solid. Meld je nog voor de vakantie aan via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wil je eerst een avond komen kijken dan ben je ook welkom. Voor vragen kun je contact opnemen via de mail van diaken Bert Huitink.

21 September start het nieuwe werkjaar van Rock Solid met een sport en spelavond, samen met ouders. Informatie daarover volgt nog.

Rock Solid wenst iedereen een mooie vakantie toe.

Hartelijke groeten, namens de jongeren van Rock Solid en de leiding,

Katinka, Bianca, Sandra, Rik, Bas, Laura en Diaken Bert Huitink


 

Voorwoord week 2018-28

‘Een nieuwe start’

Afgelopen weekend sloot groep 8 van de Mariaschool uit Reutum in een feestelijke viering een belangrijke periode in hun leven af. Het begon al voorafgaand aan de viering. Muziekvereniging St. Jozef begeleidde de jongeren van school naar de kerk en natuurlijk mochten ook hierbij de bruidjes niet ontbreken.  Aan het eind van de viering was er de feestelijke serenade die aan  de groep werd gebracht.

Tijdens de viering keken de jongens en meisjes terug op acht jaar basisonderwijs en ze blikten vooruit op de nieuwe weg die ze inslaan nu ze naar het voortgezet onderwijs gaan. En die weg is voor ieder van hen verschillend omdat het te maken heeft met het eigen groeiproces van de jongeren en met het ontdekken waar hun kwaliteiten  en talenten liggen, waar ze goed in zijn. De basis hiervoor is thuis én op school gelegd. Maar het allerbelangrijkste wat ze meekregen is de boodschap dat ze vooral zichzelf mogen zijn, dat ze zich niet anders voor hoeven te doen dan ze zijn en dat ze mogen uitgroeien tot bijzondere mensen met oog en oor voor de ander.

En deze boodschap geldt natuurlijk niet alleen voor de jongeren van groep 8 van de Mariaschool uit Reutum. Het geldt voor alle meisjes en jongens uit onze parochie die dit jaar afscheid nemen van hun vertrouwde basisschool.

Wij hopen dat het ze goed zal gaan in het voortgezet onderwijs. Dat zij een leuke klassen krijgen en goede leerkrachten, dat  ze nieuwe vrienden zullen maken en ze uiteindelijk de benodigde diploma’s zullen behalen. Wij hopen dat al hun wensen en dromen voor de toekomst uit mogen komen en dat zij mogen groeien tot wat in hun besloten ligt, samen  met behulp van hun ouders, vrienden, de nieuwe school  maar ook met hulp met God en de heilige Geest.

 

Pastor Jacqueline Meupelenberg.

Een lefgozertje!

Op de Nederlandse en Belgische tv kennen we sinds enkele jaren het programma “De slimste mens”. Een populair spelprogramma waarin bekende Nederlanders en Vlamingen het tegen elkaar opnemen en uitmaken wie de meeste kennis bezit. Bij één van de onderdelen komt het er op aan vijf elementen op te sommen rond één of ander persoon, en de vraag gesteld wordt: “wat weet je van …?”

Veronderstel dat u de vraag wordt gesteld: “Wat weet je van de Apostel Paulus?”. Menigeen zal met de mond vol tanden staan en misschien niet verder komen dan ‘brieven’ of ‘bekering’. Dat is op zich niet zo vreemd; van deze buitengewone volgeling van Jezus vernemen we niet zoveel, als alleen de tweede lezing die we meestal vóór of na een zondagse viering doornemen…of niet! Maar laten we juist dáárom eens de proef op de som nemen, het zegt namelijk ook iets over onszelf en onze geloofsgemeenschappen.

1.      Christenvervolger. Geboren in Tarsis (in het huidige Turkije) als zoon (toen nog Saul genoemd) in een Joods milieu, vertrok hij op jonge leeftijd naar Jeruzalem om daar te studeren en zich aan te sluiten bij de Farizeeën. Dit heeft ook gemaakt dat hij aanvankelijk niet veel op had met de beweging rondom Jezus. Zelf zó, dat hij hen vervolgde: hij drong verdachte huizen binnen en liet mannen, vrouwen en kinderen wegslepen om gevangen gezet te worden, of zelfs te vermoorden.

2.      Bekering. Onderweg naar Damascus, om korte metten te maken met iedereen die zich volgeling van Jezus noemde, verschijnt hem een fel licht (dat hem blind doet zijn) en hoort hij een stem: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?”. Verschrikt vroeg Saul: “Wie bent U, Heer?” “Ik ben Jezus die jij vervolgd”. Dit is het moment dat hij van een Christenvervolger, een Christusverkondiger wordt.

3.      Petrus. Vaak worden ze in één adem genoemd (bijv. 29 juni, hun gezamenlijke feestdag), al konden ze elkaar soms niet luchten of zien. Ze verschillen grondig van karakter en visie; echter, over één ding zijn ze het wel eens: trouw aan Jezus Christus! Samen vormen ze de fundamenten van onze kerk, en samen staan ze voor de verkondiging van de Blijde Boodschap. Voor onze parochie geldt het niet anders: hoe verschillend ook, samen werken we voor de opdracht het Evangelie te vertellen en te vertalen.

4.      Brieven. Het zijn de communicatiemiddelen waarmee Paulus contact houdt met zijn geloofsgemeenschappen. Hoe ingewikkeld ze af en toe ook zijn, het blijven juweeltjes van teksten met een aantal sprekende oneliners, met de meest in het oog springende: “Deze drie dingen blijven bestaan: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is de voornaamste” (1 Kor. 13, 13)

5.      Lefgozertje! Op het eerste gezicht, niet meteen een associatie die je bij Paulus zou maken, en toch: met dezelfde gedrevenheid als christenvervolger, trekt hij als Apostel erop uit om mensen samen te brengen, in de Naam van Jezus. Hij onderneemt avontuurlijk reizen, draait niet om de hete brij heen wanneer het op het geloof aankomt, heeft het hart op de tong, is creatief en gaat soms ongebaande wegen om zijn doel te bereiken. Onze huidige tijd vraagt misschien wel dezelfde passie als Paulus om de schoonheid en de vreugde van het geloof naar voren te brengen.

In het programma “De slimste mens” kun je 50 punten verdienen met de juiste antwoorden op de vraag. De Apostel Paulus heeft veel méér verdiend, zelfs eeuwige roem die hem dichter bij God heeft gebracht. Moge hij ons blijvend inspireren!

Pastoor Casper Pikkemaat