Het “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal,
aanleveren tot uiterlijk dinsdagmorgen 11.30 uur voorafgaande het eerstvolgend
informatieblad bij 
het secretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 621238  E-mail via dit formulier: E-Mailformulier>    
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur

Klik hier voor "Informatieblad nr. 16 van 11 augustus tot 31 augustus 2018"

Klik hier voor "Informatieblad nr. 15 van 21 juli tot 10 augustus 2018"

Klik hier voor "Informatieblad nr. 14 van 07 juli tot 22 juli 2018"Wilt u het Informatieblad graag digitaal ontvangen in uw E-mail,
om toch geïnformeerd te zijn, stuur uw bericht via dit formulier: E-Mailformulier>