Het “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal,
aanleveren tot uiterlijk dinsdagmorgen 11.30 uur voorafgaande het eerstvolgend
informatieblad bij 
het locatiesecretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 621238  E-mail via dit formulier: E-Mailformulier>    
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur

Klik hier voor "Informatieblad nr. 11 van 26 mei tot 08 juni 2018"

Klik hier voor "Informatieblad nr. 10 van 12 mei tot 25 mei 2018"

Klik hier voor "Informatieblad nr. 09 van 28 april tot 11 mei 2018"Wilt u het Informatieblad graag digitaal ontvangen in uw E-mail,
om toch geïnformeerd te zijn, stuur uw bericht via dit formulier: E-Mailformulier>