Historie

Contact

Locatieraad

Informatieblad

Liturgie

Catechese

Diaconie

Werkgroepen

Tarieven

Pastoraatsgroep

Fotoalbum 

Donaties 

 

 Welkom op de pagina's van de St.-Pancratius Geesteren

Op deze pagina's is informatie te vinden, v.w.b. verleden, heden, vieringen en diensten, die hun oorsprong vinden in onze geloofsgemeenschap.

  Voor de Parochiebode klikt u hierboven op de knop Informatieblad.

Pict0023

 

Pastoor de Graaf liet in 1926 door architect Jan Stuyt, in de tuin van de vroegere pastorie een nieuwe kerk in Neogotische stijl bouwen, samen met een nieuwe pastorie.

In 1978 werd van het parochiehuis een dagkapel met aula gemaakt. In 1990 werd op het nieuwe kerkplein een 18-klokkig carillon geplaatst dankzij de ondernemers, "de Marke” en de Gemeente. In 1994 is door de toenmalige pastoor Koos Smits op de 3e torenverdieping een kapelletje ingericht. 

In 2003 heeft het kerkgebouw en de pastorie een grote restauratie ondergaan. Op het kerkgebouw, de toren en pastorie zijn nieuwe leien gelegd en waar nodig is het hout en voegwerk vernieuwd. Dit alles heeft kunnen plaatsvinden zoals de gedenksteen onder in de toren aangeeft met: "hulp en financiële steun van de parochianen en weldoeners". 

Hieronder twee fresco's, in 1926 aangebracht, met voorstellingen van onze Patroon-Heilige Pancratius. De volgende afbeelding stelt Christus voor met de vier evangelisten,

Johannes, Marcus, Mattheus en Lucas.  

Johannes, stelt een adelaar voor, hij was de meest hoogdravende evangelist met een ruime gedachtengang en de meeste theologische kennis. 

Marcus, een gevleugelde leeuw, overgenomen van de vlag van Venetië, soms ook als knuppel afgebeeld ter herinnering aan zijn marteldood. Hij is begraven in de San Marco Kathedraal 70 jaar na Christus. 

Lucas stelt een gevleugeld rund voor, in de tempel van Jerusalem was het hoogste offerdier een rund (stier). En in die tempel begon zijn evangelie 80 jaar na Christus. 

Mattheus stelt een menselijk figuur voor, hij was tollenaar en belastingontvanger en werd later descipel van Christus.