Logo St. Pancratius Basiliek

Locatie Secretariaat Tubbergen. 


Grotestraat 70, 7651 CK Tub­bergen,
tel. 0546 - 621238 secr.
Mw. Angelique Fiselier, 
Heeft u een bericht of vraag voor het secretariaat Tubbergen?
Neem dan contact op via dit formulier: E-mailformulier>      
Openingstijden dinsdag- woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.30 uur!  
Voor drin­gend pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en of overlijden dan belt u altijd met het telefoonnummer;
tel. 06-20430155

Contact kostersteam; 
Bert Bekhuis, tel. 0638290979, E-mail: E-mailformulier>


MISINTENTIES 

Deze kunt u opgeven aan de pastorie van dinsdag tot en met donderdag
tussen, 09.00 en 11.30 uur. Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties schriftelijk
opgeven via een briefje in de brievenbus no. 70 bij de kerk of via E-mailformulier>
Het verschuldigde bedrag (€ 8,-- voor een misintentie en/of € 11,-- voor een jaargedachtenis)
kunt u contant bijvoegen in een envelop of overmaken op rekeningnummer:
NL84 RABO 0151 404 194  
t.n.v. Locatieraad Tubbergen o.v.v. misintenties.
De gelden (stipendia) voor misintenties en jaargedachte­nissen
zijn tevens een bijdrage aan de basiliek.