Logo St. Pancratius Basiliek

Mevr. J.M.J. van Wegen-van Tongeren,    - Voorzitter    
            tel. 0546-622338   


Dhr. Th. Masselink,                                    - Secretaris                         
            tel. 0546-622953 


Mevr. M.E.J. Lenferink-Meulenbroek         - Budgethouder 
            tel. 0546-621374  

Dhr. Dr. mr. drs. J.J. de Wit                        - Bebouwenbeheer
            tel. 0049-5942989424


Voor mailbericht aan een van de locatieraadleden, gebruik dan dit; E-mailformulier>Functiebeschrijving! locatieraad

Doelstelling: het besturen van de parochie conform burgerlijk- en kerkelijk recht
c.q. kerkelijke bepalingen en richtlijnen.

Taken: Algemeen
het zorgen voor de continuïteit van de locatie;
het zorgen voor een kwalitatief goede beleving van de locatie bij de parochianen;
het zorgen voor een goede betrokkenheid van de parochianen bij de locatie;
het vaststellen van beleid en vervolgens ondersteunen van en toezien
op de uitvoering van het vastgestelde beleid, kerkelijke bepalingen en richtlijnen.


Overleg en Samenwerking:      
het bestuur vergadert regelmatig, legt verantwoording af aan de parochianen
op de locatieavond, overlegt met het Bisdom en onderhoudt contacten met de
gemeente Tubbergen, de Hervormde kerk Tubbergen en andere besturen
met name binnen de locatie Tubbergen.

======================================================================