De door het bestuur van de H. Pancratiusparochie bevestigde leden van de
pastoraatsgroep
zijn als het ware oog en oor binnen de locatie. 
Zij zijn het aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap en kunnen bij hun
werkzaamheden 
rekenen op hulp en ondersteuning van het pastoresteam.

Het blijft echter een wederzijds gebeuren of te wel als geloofsgemeenschap moet U zelf ook
oog en oor hebben voor elkaar en mochten er zich zorgen of situaties voordoen die U graag
met iemand wilt delen, dan kunt U zich tot de leden van de pastoraatsgroep wenden.

Voor mailbericht aan een van de pastoraatsgroepleden, gebruik dan dit; E-mailformulier>

De groep bestaat uit de volgende parochianen:

Annemarie Huiskes, voorzitter, werkveld vrijwilligers, tel. 0546-624906

Mariëtte Siegerink, werkveld liturgie, tel. 0546-622591

Anne Bossink, werkveld diaconie, tel. 0546-622710

Brigitte Olthof-Hollink, werkveld diaconie, tel. 0546-622774

Astrid Lucas, werkveld catechese, tel. 0546-621968