Voor het laatste nieuws en actualiteiten zie NIEUWS / ACTUEEL of op Twitter!

Informatieblad 3. ZONDAG 22 en 29 maart 2015 Jaargang 42, week 13 en 14

Levenskracht

 

In de voorbije tijd is veel gezegd over de neergang van onze kerk en over de maatregelen die genomen zijn. In dit artikel doe ik even geen duit in dat zakje, er is voor dit moment genoeg over gezegd. Ik signaleer namelijk de behoefte aan een ander geluid. Een ander geluid, omdat ik merk dat er in het leven en in de wereld meer is dat mensen benauwd, dan enkel de neergang van de kerk. Binnenkort vieren we Pasen, het grote feest dat de basis vormt van ons christelijke geloof. We vieren dat Jezus als Levende voor altijd bij ons aanwezig is. De dood legde Hem niet het zwijgen op en daarom blijft Hij dus ook in deze dagen tot ons spreken. Dat gebeurt in het levende woord dat als Blijde Boodschap tot ons komt. Het is dit woord van God dat leven wekt in alle dorheid en doodsheid waarmee wij te maken kunnen krijgen. De ene keer is het een persoonlijk verlies dat ons treft, de andere keer het stuklopen van iets waarop wij hoopten. Soms treuren we om iets dat achterbleef in de ‘goeie ouwe tijd’. En velen voelen nu ook de pijn om het kwetsbaar worden van de kerk, de storm van allerlei maatschappelijke veranderingen en de onrust in de wereld. En zo vormen de dingen die we meemaken een golfbeweging, rijgen hoogtepunten en dieptepunten zich aaneen tot het geheel dat ons leven is. Juist in deze veertigdagentijd is het vruchtbaar om terug te zien op die zelden stabiele lijn die ons leven vormt. Op wat daarin persoonlijke hoogten en diepten zijn en vooral… hoe we steeds weer overeind bleven, een plek gaven aan wat ons misschien zelfs benauwde en er wellicht ook nog aan konden groeien. Door op deze wijze terug te kijken op wat was, ontdekken we hopelijk dat we ook onze levensweg gaan in het licht van Pasen. Zoals ook Jezus op Zijn weg steeds leefde uit het vertrouwen dat er door alles heen altijd een door God gegeven kracht ten leven is. Zo leven alle Christenen ten diepste uit de kracht van Pasen. Gisteren, vandaag en ook ten einde toe, en zelfs dan nog een nieuw begin. Hoe is die kracht ook werkzaam in jouw en uw bestaan?

 

Ik wens u een goed vervolg van de veertigdagentijd toe.

 

Pastor Harry Wiggers

 

Zondag 22 maart 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor.

 

Voorganger: Pastor Linh.

 

Jaarg.: Arnold ten Dam, Ben en o.o. Hansté-Leferink, Herman Booijink (Kemper).

 

Int.: o.o. Booijink-Heerink en zoon Jan, Jan, Stefhan en Ellen Hemmer, o.o. Hemmer-Steggink.

 

Woensdag 25 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de aula.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

 

Int.: Bernardo Engbers.

 

Zaterdag 28 maart komt de viering te vervallen!

 

PalmZondag 29 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering (met Palmprocessie) door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.

 

Voorganger: Jan Veldhuis.

 

Jaarg.: Toon Blankenvoort. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Dionne Meijer-Boswerger, Fien Blankenvoort-Hamer, o.o. Niemeijer-Oude Vrielink, Gert Mulstege.

 

Woensdag 1 april komt de viering te vervallen!

 

Witte Donderdag 13.15 uur spel Laatste Avondmaal door de kinderen van de basisschool.

 

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

 

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg m.m.v. Orgelspel.

 

Voorganger: Pastor Linh.

 

Paaszaterdag 4 april 17.00 uur Gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor de Pareltjes.

 

Voorganger: Johan Steggink.

 

Jaarg.: Jan Nijhuis, Jos Bolscher, Henk Vrerink, Gerard Nordemeule, Hendrik Weersink, o.o. Lenferink-Kempers en Bertus Lenferink. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Zr. Maria Wenneger, o.o. Lohuis-Rolefes en Gezina Kroeze, Jan Hulskotte, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof, Bernardo Engbers, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, o.o. Nijhuis-Heerink, o.o. Braakhuis-Olde Klieverik, o.o. Stevelink-Lansink, Jan en Leis Fleerkotte-Niemeijer, Frans en Mien Bolscher-Veelers, Manny Sanderink-Weernink, overl.fam.leden Ensink, overl.fam.leden Nordemeule, o.o. Bos-Heerts, Bernard en An Pegge, Gerard Michorius, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Herman Nijhuis, overl.leden van de K.B.O., Gerard Kempers, overl.fam.leden Weersink-Braakhuis, Herman Hemmer, Annie Oude Geerdink-Bekhuis, Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Sien Niemeijer-Oude Vrielink, Jan Steggink (M’veen), o.o. Wigger-Booijink, Gerard Bouhuis, Hendrik en Leis Paalhaar-Horst, Johan Groothuis, o.o. Lansink-Busscher, o.o. Knoef-Dierink, Bernard en Sien Grootelaar, overl.fam.leden Wenneger, Gerard en overl.fam.leden Nijhuis-Tijink, Jan Schulten en Ine Borghuis, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Gert Mulstege, Jan en Annie Meen-Hesselink, Rutger Hamse, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Eef Oude Luttikhuis (Hezingen), Dionne Meijer-Boswerger, Gerard en Truus Meijer-Scholten Linde, o.o. ten Berge-a/d Stegge, o.o. ter Heijne-v/d Koelen, Zr. Francisca en Betsie Veldscholten-ter Heijne, Riet Kamphuis-Krakers, Lies Schutte-Meijer, Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, overl.fam.leden Evers, overl.fam.leden Kempers-Steffens, Gerhard Lenferink, Frans Reinerink, Henk Wessels, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, o.o. Boerrigter-Nijhuis, Bernard en Feem Blankenvoort-ten Dam, Jan en Annie Oliemulder-Blankenvoort.

 

 

 

Zondag Eerste Paasdag 5 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

 

Voorganger: Pastor Linh.

 

Jaarg.: zie 4 april. Int.: zie 4 april.

 

 

 

Maandag Tweede Paasdag 6 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Jaarg.: zie 4 april. Int.: Frans Reinerink.

 

KOREN

 

Zo. 29 mrt. 09.00 uur: Dameskoor.

 

Za 4 apr. 17.00 uur: Kinderkoor de Pareltjes.

 

Zo. 5 apr. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

 

Ma. 6 apr. 09.00 uur: Herenkoor.

 

LECTOREN

 

Zo. 29 mrt. 09.00 uur: Marieke Hansté.

 

Za 4 apr. 17.00 uur: Nicole Scholten Linde.

 

Zo. 5 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.

 

Ma. 6 apr. 09.00 uur: Wilma Kempers.

 

MISDIENAARS

 

Zo. 29 mrt. 09.00 uur: Famke en Anne Booijink.

 

Za 4 apr. 17.00 uur: Jan Bekhuis en Teun Scholten Linde.

 

Zo. 5 apr. 09.00 uur: Kirsten en Carmen Droste.

 

Ma. 6 apr. 09.00 uur: Mariecke Kamphuis en Fidès Bekhuis.

 

COLLECTANTEN

 

Zo. 29 mrt. 09.00 uur: Gerard Braakhuis, Harrie Kemna,

 

Jan Veldhuis.

 

Za 4 apr. 17.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

 

Zo. 5 apr. 09.00 uur: Ben Demmer, Gerard Braakhuis, Harrie Kemna.

 

Ma. 6 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer, Gerard Braakhuis.

 

KOSTERS

 

Zo. 29 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink.

 

Za 4 apr. 17.00 uur: Ine Bos.

 

Zo. 5 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 

Ma. 6 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.

 

SPREEKUUR

 

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

 

COLLECTES

 

Plaatsengeld 8 mrt.     €         31,20   Eigen kerk 8 mrt. €       30,60

 

Plaatsengeld 15 mrt.   €         38,90   Eigen kerk 15 mrt.€       27,75

 

Verjaardagsactie januari/februari 2015                          €     615,21

 

                       

 

KERKSCHOONMAAK

 

Dinsdag 14 april vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk van de Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Riky Droste, tel. nr. 680371.

 

 

 

KOPER POETSEN

 

Dinsdag 31 maart van 8.30 uur zullen alle koperen voorwerpen worden gepoetst door de werkgroep koperpoetsters.

 

Jaarvergadering en vrijwilligersavond 24 april a.s.

 

Hierbij nodigen wij u en alle mede-parochianen uit voor de jaarvergadering en vrijwilligersavond op vrijdag 24 april 2015 bij Cafe/restaurant Bolscher te Vasse. Aanvang: 20.00 uur

 

DOPEN

 

Zondag 22 maart 2015 zullen door het H.Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

 

  • Lot Jet Maria Gerwers, dochter van Peter en Harriët Gerwers-Kemna wonende aan De Steenbrei 7 te Vasse
  • Toon Ben Gerard Hansté, zoon en broertje van Ivo en Anna, Jet, Cato en Mies Hansté-Echtermeijer wonende aan De Steenbrei 9 te Vasse
  • Sam Jan Gerard Braakhuis, zoon en broertje van Rob en Lenneke en Bink Braakhuis-Teders wonende aan de Uelserweg 158a te Mander.

 

Inzameling levensmiddelen

 

In deze veertigdagentijd is ervoor gekozen om in elk weekend voorafgaand aan alle vieringen in onze H. Pancratius parochie levensmiddelen in te zamelen. De opbrengst van deze inzameling wordt in samenwerking met de PCI van onze parochie en de diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen ter beschikking gesteld aan parochianen/ gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De levensmiddelen kunnen wekelijks achter in de kerk worden ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten of manden.

 

Zij moeten echter wel voorzien zijn van een nog geldende houdbaarheidsdatum Versartikelen en alcohol worden niet ingenomen! Wij hopen van harte dat u meedoet om ook deze actie tot een succes te maken!

 

PASTORAAL BELEIDSPLAN 2015-2018

 

Onlangs presenteerde het pastoraal team het pastoraal beleidsplan 2015-2018. Geïnteresseerden kunnen kennis nemen van dit beleidsplan, en tevens van de samenvatting van de presentatie hiervan via de website van de parochie. Ook is het mogelijk een papieren versie mee te nemen achter uit de kerk.

 

'Het klonk wel anders dan anders!'

 

Dat zei een meisje uit Albergen nadat ze met 85 kinderen samen had gezongen. Voor de derde keer werd er in de Pancratius parochie een Gezinsviering 2.0 gehouden. Het thema was stoer doen of stoer kiezen. Midden in de kerk in Mariaparochie stond een richtingaanwijzer (gemaakt in Reutum) die ons de weg naar het geluk wees. Maar dan moet je net als Jezus wel voor die richting durven kiezen. Dat kan best wat moed vragen, vertelde pastor Timmermans. Iemand uit Vriezenveen speelde klarinet, kinderen uit Geesteren lazen iets voor. Er waren gezinnen uit verschillende dorpen gekomen om samen te vieren. Tijdens de viering werd er ook even aandacht besteed aan het dorp Matamba in Tanzania, waar we deze veertigdagentijd samen voor sparen om de weeskinderen te helpen. Ook hebben we levensmiddelen ingezameld voor de paaspakketten actie van de parochie. Kinderen konden zelfs lege flessen meebrengen. Die leveren we in en daarvan kopen we dan nog meer producten. Een compliment mag gaan naar de dirigenten en muzikanten die de viering tot een bijzondere belevenis hebben gemaakt. Een vader zei: 'Zo laten we zien dat we bij elkaar willen horen. Er dat daar iets moois van komt.' Op 4 oktober om 10.30 uur komen we weer allemaal samen en dan in de kerk in Tubbergen. 

 

KBO Vasse

 

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 26 maart 2015 en het thema op deze middag is “Beter Zien

 

Aanvang is zoals gewoonlijk 14.oo uur en de bijeenkomst duurt tot ca. 17.00 uur Locatie: Café Bolscher

 

Deze middag gaat het over het gezichtsvermogen, over oogklachten en wat u zelf kunt doen aan uw gezichtsvermogen. De bijeenkomst wordt verzorgd door een seniorvoorlichter van de Unie KBO, samen met een optometrist van Haasewinkel Oogmode & Optometrie in Tubbergen. Goed kunnen zien is een groot goed. In druk verkeer is scherp zicht van levensbelang. Binnenshuis verkleint een heldere blik het risico op stoten en vallen. Bovendien is het heerlijk om te genieten van wat er om ons heen is te zien: een lachend kind, een vogel op het balkon, een mooi programma op televisie. Veel mensen doen zichzelf tekort door geen bril of de verkeerde bril te dragen. Bij oogcontroles blijkt regelmatig dat brildragers te weinig zien met de bril die ze dagelijks op hebben. Oogaandoeningen blijven vaak lang onopgemerkt. Wanneer u minder ziet, is daar meestal iets aan te doen. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Verder is er op zaterdag 28 maart bij Gasterij De Bakker de gezamenlijke Paasviering, georganiseerd door de Zonnebloem en de KBO. Aanvang is om 14.00 uur en duurt tot ca. 17.00 uur.

 

De kosten bedragen € 10,00. Opgeven hiervoor kan o.a. bij Fons Nijhuis (0541 850 758).

 

Vastenaktie voor Matamba, Tanzania

 

5e weekend vasten

 

Als een graankorrel niet in de aarde sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. Vanuit Rijke vruchten voortbrengen door te delen wat je hebt. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat is ook wat er gebeurt in Matamba. Daar delen de dorpsbewoners samen van hetgeen ze hebben. De een niet meer dan de ander, alleen zo is er genoeg voor iedereen. Wij mogen hieraan bijdragen! Doet u mee?

 

Palmpasen

 

Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen bejubelen Hem en zwaaien met palmtakken. Ook wij nemen een palmtakje mee naar huis en steken het achter het kruisbeeld als teken van de overwinning op de dood. Vandaag start de Goede Week. Het is een week die onrustig maakt. Een week die begint met het 'Hosanna' dat zal overgaan in het vieren van het 'Laatste Avondmaal' op Witte Donderdag. Op Goede Vrijdag zal het 'Kruisig Hem' klinken. Het is een week van lijden, van pijn, van eenzaamheid en sterven maar die uiteindelijk zal leiden naar Christus' verrijzenis, naar nieuw leven, naar een nieuwe toekomst. Kwetsbaar zijn en de gebrokenheid van het bestaan ervaren geldt niet alleen voor ons maar ook voor de inwoners van Matamba. Zij moeten het doen met wat zij hebben en dit is weinig tot niets. Dwars door alle ellende en verdriet heen proberen zij een toekomst op te bouwen, jong en oud, klein en groot en dit gebeurt samen met de hulp van vele mensen die hen een warm hart toedragen. Ook wij mogen hieraan een bijdrage leveren door een geldelijke ondersteuning, doet u, doe jij mee?

 

De inwoners zijn jullie dankbaar.

 

GOEDE VRIJDAG THE PASSION TUBBERGEN-GEESTEREN

 

The Passion is een andere manier om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. De man die alles droeg, helpen dragen. Met popmuziek, toneel en een verlicht kruis lopen we ongeveer vier kilometer van het verraad tot voorbij de dood.

 

Langs het lijden van onze tijd, van elke tijd, van elke mens.

 

Loop jij mee?

 

Door de Passion willen we in de H. Pancratius parochie op een bijzondere wijze Goede Vrijdag beleven.   Het lijden en sterven van Jezus. In een tocht van ongeveer anderhalf uur komt het allemaal voorbij. Het verraad, de spot, de pijn, het dragen van je eigen kruis, de last van het kruis van de ander. Het lijden is niet ver van ons. Staan we er bij en kijken we alleen of doen we zelf iets, zoals ook Jezus deed. Blijven wij staan bij het verraad, of de veroordeling? Bij de dood of de radeloosheid? Of pakken we aan, zetten we onze schouders er onder? Langzaam wordt de schemer donker. En wij strekken ons uit naar het licht.

 

Draag het kruis… Loop mee, doe mee!          vrijdag 3 april 19.30 uur-21.30 uur

 

van de Eeshof (Eeshoflaan Tubbergen)    naar Geesteren (Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat)

 

Jong en oud:

 

Het is een avond voor iedereen, voor alle leeftijden. Route: We zullen 4 km lopen vanaf de Eeshof, langs de RK scholengemeenschap St. Canisius over de Huyerenseweg, een stukje langs het water door het gebied van Rijkswaterstaat (bij slecht weer nemen we Huyerensweg. Dan via de dorpsstraat naar de Pancratiuskerk in Geesteren. Pendeldienst: 

 

Vanaf kwart voor zeven kunnen mensen tegen betaling van € 1,00 gebruik maken van de pendeldienst vanaf de parkeerplaats van Zaal Kottink. Chauffeurs kunnen hun passagiers afzetten bij de Eeshof, parkeren in Geesteren en zelf de pendeldienst nemen. Na afloop kunnen er mensen vanuit Geesteren naar Tubbergen worden vervoerd. Slecht ter been: Mocht je mee willen doen, maar de tocht lopen gaat niet lukken: Vanaf ongeveer 20.20 uur zullen onder leiding van het koor Carpe Diem de teksten worden voorgedragen die tijdens de tocht worden gebruikt. Daarbij zingen ze al vast enkele liederen, tot de wandelaars binnenkomen. De route is geschikt voor gebruikers van rolstoel. Of een rollator mits de conditie dat toelaat. Medewerking: Naast een hele brede groep van vrijwilligers werken mee: de koren Multiple Voices, Courage, Cantiamo, Carpe Diem, toneelverenigingen, muziekvereniging St. Cecilia Geesteren, technici, uitvaartverzorger Hams, de Turftrappers, Carnavalsvereniging de Papsleefn, KPJ Geesteren, Jong Nederland Geesteren, het pastorale team en vele anderen. Info: 06-20428594   of o6-20486904

 

Het parochiebestuur van de Heilige Pancratius heeft binnenkort een vacature voor Penningmeester Parochiebestuur

 

Deze vacature gaat in per 1 juli 2015.

 

Wij roepen belangstellenden op om te solliciteren.

 

Het betreft een functie in het kader van vrijwilligerswerk.

 

Wat verlangen we van de penningmeester?

 

Hij/Zij houdt de financiële positie van de parochie bij.

 

Hij/zij bespreekt de financiële positie in het parochiebestuur en de locaties.

 

Hij/zij stelt jaarlijks de begroting op en maakt tevens een meerjarenraming.

 

Hij/zij stelt jaarlijks het financiële verslag op tbv de registeraccountant.

 

Hij/Zij moet gevoel hebben voor het omgaan met medewerkers en vrijwilligers.

 

Enige bestuurservaring strekt tot aanbeveling.

 

Uiteraard moet hij/zij natuurlijk ook praktiserend katholiek zijn.

 

Wat bieden we?

 

De leden van het parochiebestuur vormen een enthousiaste groep die samen met de locatieraden en de talloze vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen de schouders eronder zetten om een stabiele toekomst voor de parochie te realiseren.

 

In het parochiebestuur zijn reeds een aantal disciplines aanwezig.

 

Hoe kunt u reageren?

 

Schriftelijke reacties graag (voor 4 april) sturen naar:

 

Mevr. M.G.E. Paus-Droste, Iemenhofweg 2

 

7678 RK GEESTEREN, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Inlichtingen bij:

 

Mevrouw M.G.E. Paus-Droste, Tel: 06- 55 730 942

 

Het parochiebestuur van de Heilige Pancratius heeft binnenkort een vacature voor Vice-Voorzitter Parochiebestuur

 

Deze vacature gaat in per 1 juli 2015.

 

Wij roepen belangstellenden op om te solliciteren.

 

Het betreft een functie in het kader van vrijwilligerswerk.

 

Wat verlangen we van de vice-voorzitter?

 

Hij/Zij leidt de vergaderingen van het parochiebestuur.

 

Hij/zij vertegenwoordigt de parochie samen met de pastoor van de parochie.

 

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de parochie.

 

In overleg met het pastoraal team wordt het beleid in de parochie uitgezet.

 

Hij/Zij moet gevoel hebben voor het omgaan met medewerkers en vrijwilligers.

 

Enige bestuurservaring strekt tot aanbeveling.

 

Uiteraard moet hij/zij natuurlijk ook praktiserend katholiek zijn.

 

Wat bieden we? De leden van het parochiebestuur vormen een enthousiaste groep die samen met de locatieraden en de talloze vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen de schouders eronder zetten om een stabiele toekomst voor de parochie te realiseren.

 

In het parochiebestuur zijn reeds een aantal disciplines aanwezig.

 

Hoe kunt u reageren?

 

Schriftelijke reacties graag (voor 4 april) sturen naar:

 

Pastoor G. Nijland, Grotestraat 64, 7651 CK TUBBERGEN

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Inlichtingen bij: Pastoor G. Nijland, Tel: 0546-622196

 

MET DE ZORGBUS NAAR LOURDES

 

Ook dit voorjaar gaat er vanuit Tubbergen weer een bedevaart per zorgbus naar Lourdes en wel van 1 tot en met 9 mei 2015

 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar

 

De zorgbus is een luxe touringcar die speciaal is ingericht voor vervoer van mensen die een zorgbehoefte hebben. Zo kunt u desgewenst in de bus in uw eigen rolstoel blijven zitten en is er gelijkvloers een invalidentoilet aanwezig. Daarnaast is er voor elke zorgbehoeftige pelgrim een eigen gekwalificeerde verzorgende aanwezig. Een 1 op 1 reis dus. Tevens is er een dokter en een pastor uit de regio aan boord. We reizen in drie dagen naar Lourdes, maken regelmatig stops onderweg en bezoeken o.a. de kathedraal van Reims. We overnachten o.a. in het klooster van St. Gildard in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in de kloosterkapel. Daar in die kapel zullen we bij Bernadette onze eerste gezamenlijke viering hebben.

 

Het kloosterhotel beschikt over een aantal aangepaste kamers, evenals dat het geval is in ons tweede overnachtingshotel.

 

Op de derde dag komen we aan in Lourdes waar we ons aansluiten bij de bisdombedevaart van het het aartsbisdom Utrecht. Kardinaal Eijk en vicaris Ronald Cornelissen zullen ons in de dagen dat we in Lourdes zijn voorgaan in de verschillende vieringen. In Lourdes nemen we o.a. deel aan de lichtprocessie, de internationale hoogmis in de ondergrondse basiliek, we bezoeken de plaatsen in de stad die met Bernadette te maken hebben en natuurlijk, het allerbelangrijkste, gaan we zo vaak als maar mogelijk naar de grot, waar Maria aan Bernadette is verschenen. En uiteraard is er ruimte voor ontspanning, voor winkelen en voor een excursie naar de Pyreneeën.

 

De terugreis gaat in twee dagen, met één overnachting.

 

De hele bedevaart duurt 9 dagen, geheel verzorgd, en de kosten bedragen € 1160,-- per persoon, op basis van zorgbehoefte. Bent u niet zorgbehoeftig, maar wilt u toch met de Lancebus mee dan bedragen de kosten € 879,--, excl. reis- en annuleringsverzekering.

 

Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar in de bus, wees er dus snel bij! Als u belangstelling hebt om mee te gaan neem dan contact op met: Ans Haarhuis, De Eeshof, Tubbergen, tel.0546-621469, privé 0546-681627, of met Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563. Neem ook gerust contact op indien u wel graag mee zou willen maar het financieel niet (helemaal) rond kunt krijgen.

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2014-2015

 

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De werkgroep Geloven nu organiseert een aantal boeiende lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc. worden behandeld. Kortom een breed aanbod voor een ieder. De werkgroep heeft op 9 april a.s. pastor Timmermans uitgenodigd als inleider. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:           Donderdag 09-04-2015

 

Thema:          Lezingen van het weekend 11/12 april 2015

 

Inleider:         Pastor Timmermans

 

Tijd:               09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

 

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

 

Kosten:          € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

 

Plaats:            Parochiecentrum, Grotestraat 64 te Tubbergen

 

Informatie:    Mevr. S.Bekhuis         tel. 0546 - 621768

 

Mevr. I.Wekking       tel. 0546 – 433809

 

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

 

De volgende Dorpshuiskamer is op woensdag 25 maart a.s. van 10.00 – 12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom.

 

Inzamelingactie voor Caritas. Graag willen wij er nog een keer aan herinneren, dat bezoekers en vrijwilligers van de Dorpshuiskamer in Vasse tijdens deze vastenperiode kunnen meedoen aan een inzamelactie van levensmiddelen voor liefdadigheidsorganisatie Caritas. Houdbare producten of levensmiddelen zijn welkom. Mocht men moeite hebben de spullen mee te nemen naar de Dorpshuiskamer, dan kunnen we ook regelen dat wij het ophalen. De spullen kunnen in de oneven weken tussen 10.00 en 12.00 uur worden gebracht bij het inzamelpunt, de Dorpshuiskamer in het gemeenschapshuis ’t Eschhoes aan de Hooidijk 21 in Vasse. Taxivervoer Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat altijd de mogelijkheid opgehaald te worden. Gewoon even bellen naar Ine Bonke (0541 680809) of Fons Nijhuis (0541 850758) en Taxi Piet rijdt voor. Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) /   0541 850758 (Fons Nijhuis)

 

PAROCHIECENTRUM

 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

 

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

 

mobiel nr. 06-5137 7652.

 

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

 

t.n.v. Parochie Vasse.

 

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

 

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

 

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

 

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof,

 

tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

 

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

 

Colofon pastores

 

G.J. Nijland, priester, pastoor

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

 

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker

 

Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar. Tel. 0546-681072

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

 

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

 

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-20428594

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-36561228

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WEEKWACHT

 

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

 

TELEFONISCHE HULPDIENST

 

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

 

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

 

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

 

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

 

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

 

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

 

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

 

21/22 maart C. Westland, 28/29 maart J. Tiehuis, 4 april I. Hoekstra, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

 

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

 

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

 

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

 

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

 

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

 

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

 

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

 

Thuiszorg TMZ

 

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

 

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 

KOPY PAROCHIEBLAD

 

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

 

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Locaties


 

Alblog
Flelog
Gstlog
Lgvlog
Marlog
Rtmlog
Tublog
Vaslog
Vzvlog

 


Copyright © 2015