Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG1 en 8 november 2015 Jaargang 42, week 45 en 46

Gods lichtpuntjes

Alle heiligen, van wie wij aanstaande zondag het hoogfeest vieren, zijn eens begonnen als gewone mensenkinderen zoals ieder van ons. Alleen zijn ze trouw gebleven aan het geloof in God tot het laatste toe. In het bijzonder geloofden ze in Jezus, als de gezalfde van God. Dat betekent: Jezus is een mens zoals wij en Hij is ook iemand die van God naar ons toekomt. Dus, de heiligen zagen wel twee belangrijke aspecten in Jezus: het goddelijke en het menselijke.

“Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid leven!” ( Joh. 11,26).

Het is goed zulke mensen in herinnering te houden. Goed dat er een levende band blijft bestaan tussen al die grote en kleine mensen die ons in geloof zijn voorgegaan als Gods lichtpunten in de hemel.

Maar een dag later, aanstaande maandag, gedenken wij ook degenen die overal om ons heen sterven, met name die van onze eigen familie en vriendenkring. En wij wennen nooit aan de dood. Steeds weer valt er iemand weg die niet gemist kan worden. Het doet ons pijn en verdriet, telkens opnieuw…. Onze nabestaanden hebben allemaal in het afgelopen jaar met hun dierbare overledenen meegeleefd en meegeleden. Dit medelijden is voor hun dierbaren zeker een grote steun geweest. Want God leert ons het kruis samen te dragen. En Jezus helpt de zieke niet alleen hem gezond te maken, door de pijn weg te nemen, zoals sommigen dat kunnen doen met een medische behandeling, nee, Hij helpt heel anders. De zoon van God deelt ons lijden; daarom heeft Hij zelf de doodstrijd doorstaan, daarom heeft Hij op het kruis de mateloze eenzaamheid doorstaan tot in die uitroep: “Mijn God, waarom hebt gij Mij verlaten?” (Mc. 15,35). Hij heeft ons leed niet van het lijf gehouden; Hij heeft het met ons gedeeld. De deelname van Jezus aan ons lijden, kan ons toch hoop geven….In deze geest mogen wij hopen en bidden dat onze overledenen die samen met Jezus de goede vrijdag hebben doorstaan, nu ook mogen delen in Zijn verrijzenis voor altijd als Gods lichtpuntjes in de hemel.                                                    Pastor Linh

Zondag 1 november 09.00 uur Eucharistieviering (Allerheiligen) m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Huisman.

Int.: Lies Boerrigter-Engbers.

Maandag 2 november 19.30 uur Eucharistieviering (Allerzielen) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Jaarg.: Rieky Oude Luttikhuis-Bekhuis, Meggy Lansink, o.o. Oude Luttikhuis-Oude Voshaar.
Int.:
o.o. Braakhuis-Olde Klieverik, o.o. Stevelink-Lansink, o.o. Steggink-Boerrigter, overl.fam.leden Evers, overl.fam.leden Booijink en Gerard en Hennie Meijer, overl.fam.leden v/d Aa-Aalberink, Jan en o.o. Alberink, Jan en Leis Fleerkotte-Niemeijer, Gerard Kempers (M’veen) en o.o. Kempers (M’veen), o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Jan Hulskotte, Marie en Gerard Booijink-Hulskotte, Gerrit Franken, Jan Wenneger, o.o. Eidhof-Kuipers en Riky Eidhof, Gerard en overl.fam.leden Voshaar.

Woensdag 4 november is er GEEN viering.

Zaterdag 7 november 19.30 uur Woord- en Communieviering (weekend van de diaconie) m.m.v. het Herenkoor

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Herman Booijink (Tuut’n Herman).

Int.: Dionne Meijer-Boswerger, Herman Meen, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Johan Groothuis.

Woensdag 11 november 09.00 uur Eucharistieviering in de aula.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

Zondag 15 november 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Huitink.

Jaarg.: Eef Oude Luttikhuis (Hezingen), Truus Boerrigter-Vleerbos, Gerhard Lenferink.
Int.:
Gerard Weersink, Jan Hulskotte, Manny Sanderink-Weernink, Gerard Bouhuis, Riek Oude Luttikhuis-Bekhuis (nms. de K.B.O.), Jan en Annie Busscher.

KOREN

Za. 7 nov. 19.30 uur: Herenkoor.

Zo. 15 nov. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Za. 7 nov. 19.30 uur: Ronnie Booyink.

Zo. 15 nov. 09.00 uur: Johan Steggink.

MISDIENAARS

Za. 7 nov. 19.30 uur: Jan Bekhuis en Teun Scholten Linde.

Zo. 15 nov. 09.00 uur: Fidès Bekhuis en Carmen Droste.

COLLECTANTEN

Za. 7 nov. 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 15 nov. 09.00 uur: Gerard Braakhuis, Harrie Kemna,

Jan Veldhuis.

KOSTERS

Za. 7 nov. 19.30 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 15 nov. 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 18 okt.   €     35,80        Eigen kerk 18 okt.      €     28,86

Plaatsengeld 24 okt.   €     28,00        Eigen kerk 24 okt.      €     33,67

Avondwake/uitvaart Lies Boerrigter-Engbers                        €   304,72

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 10 november vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk DKW/Voortsweg. De contactpersoon voor deze wijk is Annie Koopman, tel. nr. 680395.

OVERLEDEN

Vrijdag16 oktober is op 87-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Lies Boerrigter-Engbers voorheen wonende aan de Manderseweg. Woensdag 21 oktober heeft voor haar de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

Allerzielen 2015
Net als voorgaande jaren met Allerzielen wordt U in de gelegenheid gesteld om een graflicht te kopen achter in de kerk. Deze kosten 1 euro per stuk. Er staat een mandje waarin U het geld kunt doen. Na afloop van de gezongen requiemviering gaat de Pastoor de koster en misdienaars naar het kerkhof om daar alle graven te zegenen. Iedereen die dat wil kan dan meegaan en daar het graflicht plaatsen bij Uw dierbaren. Bij het verlaten van de kerk staan er enkele dames om de kaarsen te ontsteken. Tevens liggen er achter in de kerk gedachtenisprentjes met daarop de namen van alle parochianen die ons dit jaar ontvallen zijn. Deze mag U meenemen als herinnering.

KBO Vasse

Donderdag 12 november a.s. hebben wij een rijschool uitgenodigd om ons het een en ander te vertellen over de veranderde verkeersregels. Uit onderzoek van de ANWB is nl. gebleken, dat de kennis van de verkeersregels onder bestuurders op zijn zachtst gezegd bedroevend te noemen is. Uit een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland bleek, dat bijvoorbeeld 40% van de voorrangsregels niet goed worden beantwoord. Verkeer van rechts heeft voorrang en je moet stoppen als het verkeerslicht op rood staat. Tot zover komen de meeste automobilisten nog wel. Maar de rest van de verkeersregels is bij veel verkeersdeelnemers flink weggezakt. Zo wordt de regel, dat je recht doorgaand verkeer (dus ook voetgangers) op dezelfde weg voor moet laten gaan vaak niet goed begrepen. Ook hebben de meeste automobilisten geen flauw idee wat ze moeten doen als een politieagent midden op de weg met z'n rechterarm staat te zwaaien. Maar ook veelvoorkomende borden die de maximumsnelheid of een inhaalverbod aangegeven, de regels voor voorrang verlenen op rotondes, bij uitritten en op de snelweg blijken struikelblokken te zijn.

GEZAKT Als alle automobilisten vandaag opnieuw theorie-examen zouden doen, kunnen ze bijna allemaal hun rijbewijs inleveren. Bij een test van de ANWB, ingevuld door meer dan 13.000 automobilisten, wist maar liefst 78 procent niet voldoende goede antwoorden te geven om te slagen. 

OPFRISSEN verkeerskennis

Het zou een aanrader kunnen zijn om de kennis van de verkeersregels regelmatig  op te frissen, wat natuurlijk op verschillende manieren kan gebeuren.  Volgens de ANWB zou het tevens een goed idee zijn om automobilisten bij het verlengen van hun rijbewijs een folder mee te geven met nieuwe verkeersregels. Als U denkt, dat uw verkeerskennis ook een opfrisser kan gebruiken, dan bent u deze middag van harte welkom.

Aanvangstijdstip: 14.00 uur 

Locatie: Café Bolscher in Vasse. 

Ook niet KBO leden zijn deze middag van harte welkom.

 

Aanmelding voor de toneelavond op 20 nov. a.s. bij Tante Sien

Op vrijdag 20 november a.s. is weer de jaarlijkse toneelvoorstelling van de Toneelvereniging Vasse bij Tante Sien, de aanvang is 20.00 uur. KBO leden kunnen zich hiervoor nu alvast opgeven bij Fons Nijhuis, tel. 0541 850758 of mobiel (06) 37286237.

Toneelvereniging Vasse met “Festival der Fantasten” op de planken.

Toneelvereniging Vasse brengt een klucht in drie bedrijven op de planken. Net als voorgaande jaren wordt ook nu weer een schitterend dolkomisch toneelstuk opgevoerd. Het is geschreven door Bernd Gombold (vertaald door Hub Fober). Dit toneelstuk wordt geregisseerd door Harvey Oortgijs. De plaatselijke toneelclub is al enkele maanden drukdoende om het stuk in te studeren. Dit alles natuurlijk in onvervalst Twents dialect.Korte inhoud: Kees Stikkelbroek ontwaakt op de ochtend na het festival van de fanfare met een zwaar hoofd in zijn timmerwerkplaats. Zijn vrouw Selma komt hem zijn gebit brengen die door Dien, de dienstmeid van de Pastoor is gevonden. Maar Kees mist wel meer na deze nacht. Selma geeft hem dus een flinke uitbrander. Dan ontdekt hij een ladder met een kapotte sport die niet van hem is. Zijn zoon Frank komt bij hem in de werkplaats met een vensterluik. Uit bed geschopt door zijn moeder komt hij aan pa vragen of hij zich nog wat kan herinneren van het festival waar het bier rijkelijk vloeide. Dan komt Suzan, zijn vriendin een kijkje nemen. Zij ziet dat hij iets voor haar verbergt. Het vensterluik is niet van haar slaapkamerraam maar juist van haar tweelingzus. Frank probeert zich hier uit te praten maar Suzan is helemaal van slag. Als Frank haar tot overmaat van ramp een slipje geeft i.p.v. een zakdoek om haar te troosten is het hek van de dam. Even later komt Johan Gelders, politieman en kameraad van Kees binnenvallen. Maar ook hij kan zich er niets meer van herinneren. Johan mist ook al wat. Hij heeft voor de zekerheid maar in de cel geslapen want zijn vrouwtje Rita is meedogenloos en is nu naarstig op zoek naar hem omdat hij vannacht niet thuis is gekomen. Hugo verstopt zich net op tijd en Kees stuurt Rita maar gauw naar Selma. Dien komt op zoek naar Johan want ze wil bij hem een aangifte van diefstal doen. De stinkkaasjes voor Meneer Pastoor zijn uit haar slaapkamerraam gestolen. Dien verteld hem dan ook nog even dat hij vannacht ook al bij haar is geweest. Het raadsel wordt alleen maar groter wanneer Hugo Stoop, de dirigent een aanklacht bij Johan wil indienen omdat zijn dochter Jenny (tweelingzus Suzan) waarschijnlijk door een wellustige man is lastig gevallen; er lagen twee bewijsstukken in haar slaapkamer. Hugo kan zich ook niet veel meer van het feest herinneren. Dus wordt het raadsel rondom alleen maar groter. Gaat alles toch nog goed komen met de vier heren en zal Meneer Pastoor als hij weer komt van bedevaart zijn geliefde stinkkaasjes op tijd van Dien krijgen? Dit alles leidt tot vermakelijke taferelen. U kunt het allemaal zien op een van de onvergetelijke toneelavonden met hoge amusementswaarde, en wel in Zalencentrum Tante Sien, waar u tevens kunt genieten van hun culinaire gastvrijheid. De eerste opvoering is vrijdag 20 november a.s. die tevens bestemd is voor KBO-leden, zij kunnen zich opgeven bij Fons Nijhuis, tel.: 0541-850758. Voor hen zal er plaats zijn voor in de zaal. De overige 65+ kunnen kaarten bestellen bij de Fam. Borggreve, tel.: 0541-680582 De overige voorstellingen zijn zaterdag 21 november, vrijdag 27 november en zaterdag 28 november. Alle voorstellingen beginnen telkens om 20:00 uur. Houdt ook onze facebook pagina in de gaten voor leuke actie’s.

 

ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER 2015

04               Dorpshuiskamer

12               Ledenmiddag (KBO)

12               Jaarvergadering Cöoperatie Energiek Vasse, locatie
                   cafe- restaurant Bolscher. Aanvang 20.00 uur

14               Elfde van de elfde in zaal Bolscher (Spekscheeters)

15               13.30 uur Intocht Sinterklaas in Vasse

18               Dorpshuiskamer en open eettafel

18               Ledenavond (KPOV)

19-21          Verkoopactie droge worst en bakleverworst (Handbal)

20               Toneelvoorstelling om 20.00 uur bij Tante Sien; ook voor
ouderen (Toneelvereniging)

21               Vormsel om 19.00 uur in Reutum (Mariaschool)

21-22          Weekendkamp Scouts (Scouting)

21               Toneelvoorstelling om 20.00 uur bij Tante Sien

                   (Toneelvereniging)

27               Toneelvoorstelling om 20.00 uur bij Tante Sien

                   (Toneelvereniging)

28               Toneelvoorstelling om 20.00 uur bij Tante Sien

                   (Toneelvereniging)

30               Sinterklaas bij CMV (Volleybalvereniging)

DECEMBER 2015

02               Dorpshuiskamer; Sinterklaas

11               Kerstbingo (SV Vasse)

16               Dorpshuiskamer en open eettafel

16               Kerstavond (KPOV)

17               Kerstviering (KBO)

21               Scholenvolleybaltoernooi in de Ransuil te Geesteren

26               Midwinterfutsaltournooi (SV Vasse)

27               Oliebollen-mixtournooi (SV Vasse, afd. handbal)

28               Eindejaartoenooi; CMV-leden ’s morgens

                  A/B/C-leden ’s middags (Volleybalvereniging)

30               Dorpshuiskamer

31               Oliebollenactie (Scouting)

Standhouders kerstmarkt MeulenbeltZorg gezocht

Voor de kerstmarkt van Zondag 13 december a.s. zijn we nog op zoek naar leuke bijzondere standhouders om de markt een beetje te vernieuwen. Wie vindt het leuk om zijn haar producten deze dag aan de man te brengen? De markt is van 10.00-11.00 voor onze bewoners/familie en personeel en van 11.00-16.00 voor alle overige belangstellende. We hebben inmiddels al wel genoeg stands met kaarten en kerststukken. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de activiteitenbegeleiding 0546-629023 of mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconaal weekend op 7 en 8 november in het teken van de PCI

Beste parochianen,zoals velen van u wel zullen weten, vieren we sinds 2011 elk jaar het weekend van de diaconie. Dit wil echter niet zeggen dat we de rest van het jaar de diaconie niet centraal hebben staan, integendeel zelfs. Vele mensen zetten zich dag in dag uit in voor de diaconie in onze parochie. Dit jaar vieren we het diaconale weekend op 7 en 8 november. De Parochiële Caritas Instelling, de PCI zal dan centraal staan. Het thema dat zij voor dit weekend gekozen heeft is: 'Tot helpen geroepen.' Wat houdt de PCI in? Wat doet zij precies, met wie werkt de PCI samen en hoe is zij te bereiken? Maar wat nog belangrijker is: 'Wat kan de PCI voor u betekenen? Vragen die tijdens de diaconale vieringen beantwoord zullen worden. Ook zal tijdens de viering de nieuwe folder worden gepresenteerd. U kunt deze dan na de viering in ontvangst nemen.

De PCI vraagt aan u allen om in dit weekend levensmiddelen mee te nemen naar de viering. Deze levensmiddelen worden gebruikt om de kerstpakketten te vullen die dit jaar weer worden uitgereikt aan parochianen. Wij hopen op een ieders steun. U bent allen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen in dit weekend. Mede namens de PCI, een hartelijke groet, Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2015-2016

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De werkgroep Geloven Nu verzorgt weer een aantal boeiende lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten,
normen en waarden,etc. worden behandeld. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 november a.s. Dr. H. Marsman zal dan nader ingaan op de lezingen van o.a. Marcus 12-38- 13:2.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 12-11-2015

Thema:                      Lezingen 15 november Exodus 30: 11-16

                                    Hebr 10: 19-25; Marcus 12-38-13:2

 

Verzorgt door:          Dr. H. Marsman

Tijd:                            09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                        Parochiecentrum, Grotestraat 64 te Tubbergen

Informatie:                Mevr. S.Bekhuis         tel. 0546 - 621768

     Mevr. I.Wekking         tel. 0546 – 433809

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op  nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof,

tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

 

Colofon pastores

G.J. Nijland, priester, pastoor

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

31okt./1 nov. I. Hoekstra, 7/8 nov. E. Hesselink, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

 

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.