Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG   25 dec. 2016 en 1 jan.2017 Jaargang 43, week 52 en 1

Beste parochianen,

Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Een nieuw jaar met goede voornemens, mogelijk nieuwe voornemens voor u zelf? Zo beginnen velen aan het nieuwe jaar. Voor de parochie is er ook nog het een en ander te verwezenlijken voor 2017.

Wat momenteel wel een grote zorg is: waar halen we enthousiaste parochianen vandaan die hun tijd en energie in kerk en organisatie willen inzetten. Voor het parochiebestuur, locatieraad en pastoraatsgroepen. Voor pastorale werkgroepen, inzet voor diaconie, voor jeugd en jongeren. We zien in de samenleving dat verenigingen zoeken naar vrijwilligers, bij de kerk is het al niet anders.

Vrijwilligers moeten opgevolgd worden! Wie neemt verantwoordelijkheid en neemt het stokje over?

Wat mij betreft mag het een uitdaging zijn voor ons allen. Dat we als parochianen de uitdaging samen willen aangaan. Zouden we dat samen kunnen? Uiteindelijk gaat het om het “kerk zijn” in onze negen geloofsgemeenschappen. Zonder vrijwilligers kunnen we het niet gerealiseerd krijgen, als er rondom activiteiten geen vrijwilligers zijn dan moeten wij ze doorsturen naar een geloofsgemeenschap waar dat nog wel kan. Dat kan zijn rondom de doop, of H. Vormsel.

Om het pastoraat en haar organisatie levendig te houden vraag ik samen met mijn collega’s pastores om in beweging te komen voor uw geloofsgemeenschap. We willen toch graag zeggen: wij, de H. Pancratius parochie met haar negen geloofsgemeenschappen is een levendige parochie!

Als u dit artikel leest denkt u hopelijk, ik wil mij inzetten voor de kerk, ik wil mijn talenten gebruiken. We hebben mensen nodig met verschillende capaciteiten, bestuurders, maar ook mensen voor de verschillende pastorale werkgroepen. Van harte hoop ik dat parochianen zich zelf willen melden.

Blijf niet stil zitten in uw kerk, kom in beweging. Laat uw kerk leven, u kunt dat samen doen, maar alleen als u in beweging komt.

Ik wens ons allen een goed en vruchtbaar jaar toe waar we onze uitdaging kunnen verwezenlijken. Allen veel succes.

Hartelijke groeten, Diaken B. Huitink

Zaterdag 24 december Kerstavond 17.00 uur Woord en Communieviering (gezinsviering) m.m.v. Pop 4 You.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.: Bernard en Feem Blankenvoort-ten Dam. Int.: Herman Booijink en Agnes Booijink-Veer, Jan en Annie Oliemulder-Blankenvoort, o.o. Steggink-Boerrigter en zoon Hennie Steggink, o.o. Filart-Rolefes, o.o. Booijink-Heerink en zoon Jan (Kemper), Herman Booijink (Kemper), Jan en Marie Pegge, Theo Rozendaal.

Zaterdag 24 december Kerstavond 21.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: zie 17.00 uur.

Int.: zie 17.00 uur.

Zondag 25 december Eerste Kerstdag 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: zie 24 dec. Int.: o.o. Dijkhuis-Kuipers, Harrie Groothuis, Jan, Stefhan en Ellen Hemmer, o.o. Hemmer-Steggink.

Maandag 26 december Tweede Kerstdag is er Geen Viering!

Woensdag 28 december 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 31 december 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis.

Int.: Jan en Annie Booijink-Kemna, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Annie Steggink-Kamphuis, Jan Schulten en Ine Borghuis, Bennie Droste, Jan Braakhuis, Jos Weersink, Siny Dijkers-Koopman, Jan Reekers, Theo Rozendaal.

Woensdag 4 januari 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: Bernardo Engbers.

Zondag 8 januari 09.00 uur Woord- en Communioeviering (gezinsviering) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.: Marie Rikhof-Westerhof, Gerhard Hesselink, Marie Eidhof-Kuiphuis. Int.: Pastor Hein Booijink, Jos Weersink, Gert Mulstege, Manny Sanderink-Weernink, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Harrie Groothuis, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Annie Steggink-Kamphuis.

KOREN

Za. 31 dec. 19.30 uur: Herenkoor.

Zo. 8 jan. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Za. 31 dec. 19.30 uur: Marieke Hansté.

Zo. 8 jan. 09.00 uur: Wilma Kempers.

MISDIENAARS/ACOLIET

Za. 31 dec. 19.30 uur: Hennie Engbers.

Zo. 8 jan. 09.00 uur: Carmen Droste en Anne Booijink.

COLLECTANTEN

Za. 31 dec. 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Zo. 8 jan. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer, Gerard Braakhuis.

KOSTERS

Za. 31 dec. 19.30 uur: Johan Steggink.

Zo. 8 jan. 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 11 dec.        33,40

Adventsactie Kippenfarm Armenië 11 dec.                                93,35

Plaatsengeld 17 dec.       21,60                   Eigen kerk 17 dec.           29,57

Avondwake/ uitvaart Harrie Groothuis                                    667,10

Avondwake/uitvaart Agnes Booijink-Veer                                676,15

Collecte Kerstconcert voor Armenië                                        143,60

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 10 januari vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk Hooidijk. De contactpersoon voor deze wijk is Lidy Westerhof, tel. nr. 680575.

De Pancratius Parochie herdenkt haar overledenen

Zoals u weet, worden in de weekendvieringen van onze geloofsgemeenschappen de namen genoemd van de mensen die in de voorbije week zijn gestorven. Deze mensen worden herdacht en er wordt voor hen en de familie gebeden. Tot nu toe klinken alleen de namen van mensen die tot de betreffende geloofsgemeenschap hebben behoord. De eventuele familieleden die elders in de parochie wonen moeten deze vermelding en dit gebed missen. Met ingang van het nieuwe jaar worden de namen van alle overledenen uit de negen geloofsgemeenschappen in de weekendvieringen in de voorbede genoemd. Dit versterkt tevens de eenheid van onze Pancratius parochie.                                                                  Het pastoraal team

“Samen top 2000”

Zaterdag 7 januari is het zover dan vieren wij samen top 2000 in de kerk van Tubbergen. Een zestal koren bereiden zich hierop voor met hun Top 2000 liederen. Komen wij samen om alleen te luisteren naar liederen? Nee. We komen samen rondom negen thema’s, bij elk thema is een korte schriftlezing of citaat, koren zingen liederen rondom dit thema. Elk thema sluiten wij af met gebed en ontsteken negen lichten. Wees welkom op zaterdag 7 Januari om 19.00 uur in de basiliek van Tubbergen voor samen top 2000. De entree is vrij. Wilt u napraten over de top 2000, u bent welkom in de balkonzaal van het ‘t Oale Roadhoes.

Vriendelijke groet, Diaken B. Huitink

KERK OPEN

Op beide kerstdagen is de prachtig en zeer akoestische kerk van negen tot vijf uur open. Bezoekers kunnen dan de prachtige versieringen en ook de kerststal, die door de tuin-werkgroep is opgebouwd, bewonderen.

ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI 2017

03                    Oliebollenmixtoernooi voor de CMV en de jeugdteams (Volleybalvereniging)

04             Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

07             Prinsenbal in zaal Bolscher 20.30 uur (Spekscheeters)

08             Moosdag (SV Vasse)

13             Vrijwilligersfeest accommodatie (SV Vasse)

18             Dorpshuiskamer

27             Pubquiz (SV Vasse)

28             ’s Ochtends: Grote Henk Rikhof PuzzelSpeur Tocht

                 (VMC)

29             Kaartverkoop gala voor leden 11.00 uur bij café Bolscher

            Kaartverkoop gala voor iedereen 13.30 uur bij café Bolscher (Spekscheeters)

FEBRUARI 2017

01             Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

04             Jubileum 22 jaar DKW

08             Bekendmaking Schoolprins en Schoolprinses (Speksch.)

09             Gala in het Eschhoes om 19.30 uur (Spekscheeters)

10             Gala in het Eschhoes om 20.00 uur (Spekscheeters)

11             Gala in het Eschhoes om 20.00 uur (Spekscheeters)

13             Start collecte Jantje Beton; 2 weken (SV Vasse)

15             Dorpshuiskamer

22-24       Bezoek aan zieken en bejaarden (Spekscheeters)

24             Schoolcarnaval in ’t Eschhoes 12.30 uur (Spekscheeters)

24             Opening Residentie en Noaberavond (Spekscheeters)

25             Optocht, prijsuitreiking en feest in de tent (Spekscheeters)

27             Jeugdoptocht 10.49 uur (Spekscheeters)

27             Spekscheetersspeklappenrosenmontagmorgen

                 undnachmittagspektakel (Spekscheeters)

28             Eten bij Tante Sien voor alle medewerkers (Spekscheeters)

28            Bokverbranding bij de Residentie (Spekscheeters)     

KERSTBINGO S.V.VASSE ZEER GESLAAGD

De bingo, die door de activiteiten commissie van de S.V.Vasse onlangs is gehouden, werd door ruim vijftig personen bezocht. Alle sponsoren , die belangeloos de vele prijzen beschikbaar stelde voor zowel de bingo als de loterij, worden heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

MIDWINTERFUTSALTOURNOOI

Op tweede kerstdag vindt dit tournooi plaats in de Verdegaalhal te Tubbergen. Voor belangstellenden volgt hier het schema van de te spelen wedstrijden door de S.V.Vasse: 10.30 uur tegen VV Langeveen , 11.45 uur tegen M.V.V. , 12.30 uur tegen Stevo en 13.15 uur tegen VV Reutum. Vanaf 14.00 uur worden de kruisfinales gespeeld, gevolgd door het nemen van strafschoppen voor plaats drie en vier. Aansluitend volgt de uitreiking van de Zilveren Schoen door Sander Habino van de Rabobank. Afgesloten wordt het tounooi met de finale en de prijsuitreiking door wethouder Roy de Witte.

MOOSDAG S.V.VASSE

Traditiegetrouw wordt op de eerste zondag in het nieuwe jaar voor allen,die de S.V.Vasse een warm hart toedragen,de moosdag gehouden. Om tien uur staat er de wedstrijd tussen het eerste en tweede elftal op de rol, die gefloten wordt door Gerad Bekke uit Tubbergen.De overige drie seniorenteams van zowel de handbal, als voetbal  vertrekken vanaf tien uur voor een wandeling door de buutschappen van Vasse. Omstreeks half één wordt de moosmaaltijd geserveerd  en blikt voorzitter Jan Veldhuis terug op het afgelopen jaar en heeft hij ook enkele mededelingen betreffende 2017.

KBO

Het bestuur van de KBO Vasse wenst al haar leden een gezegend en vooral gezond 2017.

In het nieuwe jaar starten wij weer op donderdag 12 januari 2017 met onze Jaarvergadering bij Café Bolscher.

Aansluitend is er een gezellige Bingo met vele mooie prijzen.

Aanvang is om 14.00 uur.

Kaarten Gala-avond

Aan het eind van de middag komt Mark Scholten Linde langs en kan men bij hem kaarten kopen voor de Gala-avond van de CV De Spekscheeters op donderdag 9 februari a.s. in het Eschhoes te Vasse.

KERKDEURCOLLECTE MET KERSTMIS

T.B.V. HET PAROCHIËLE LOURDESFONDS

In nagenoeg alle kerken van de H. Pancratius parochie vindt na afloop van de vieringen met Kerstmis een kerkdeurcollecte plaats.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar die de reis niet (helemaal) kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug verlenen, zodat men toch mee kan naar Lourdes.

Zoals elders in dit blad staat vermeld sluit de Pancratius parochie komend voorjaar aan bij de Twentse bedevaart naar Lourdes. De contactpersonen voor het Lourdeswerk doen daarom - gesteund door het pastoresteam - een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken. Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst - ziek of gezond - een bedevaart naar het Maria-oord bij uitstek - Lourdes - een stukje dichterbij komt. De namen van de contactpersonen in de verschillende geloofsgemeenschappen staan vermeld bij het artikel elders in dit blad. Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

Truus Rozenkamp, parochie-coördinator

Arie Vreeswijk, vicariaatscoördinator voor Twente

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2016-2017

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De werkgroep Geloven Nu verzorgt een aantal boeiende lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbel-verhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschil-lende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc. worden behandeld. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 januari a.s. Er wordt een bezoek gebracht aan het klooster van Bardel, waar een museum en een tentoonstelling is van Kerstgroepen. Het klooster ligt tegen de Nederlandse grens. bij Losser. U wordt verzocht om warme kleding te dragen omdat de kerk niet verwarmd is. I.v.m. de organisatie van het vervoer graag vooraf aanmelden. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 12-01-2017

Thema:                      Bezoek Klooster van Bardel

Verzorgt door:          Werkgroep Geloven Nu

Tijd:                           09.15 uur Verzamelen bij het Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                      € 2,50

Informatie en aanmelding:                                     Mevr. I. Wekking       tel. 0546 – 433809

                                   Mevr. E. van Aalst     tel. 0546 - 623798

                                   Mevr. A. Loohuis       tel. 0546 - 681643

TWENTSE BEDEVAART NAAR LOURDES VOORJAAR 2017

* met vliegtuig, bus en aangepaste bus*

Komend voorjaar wordt er vanuit alle Twentse parochies weer een bedevaart naar Lourdes georganiseerd. Dit Maria-oord bij uitstek, aan de voet van de Franse Pyreneeën - waar hemel en aarde elkaar raken in de onderlinge verbonden, hulp en troost van de aanwezige pelgrims -  heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht op pelgrims, zowel zieken als gezonden. De Twentse parochies hebben voor komend jaar wederom de handen in elkaar geslagen en organiseren eind april/begin mei 2017 een gecombineerde bedevaart - vliegtuig en (aangepaste) bus naar Lourdes, en wel: - met de (aangepaste) bus van 27 april  tot en met 5 mei 2017

        - met het vliegtuig van 29 april tot en met 4 mei 2017.

De reis met de aangepaste bus (Lancebus) is in de afgelopen jaren steeds een groot succes geweest; deze bus vertrekt vanuit Tubbergen en is speciaal bedoeld en aangepast voor pelgrims met een zorgbehoefte. Het is een zgn. één-op-één reis, wat wil zeggen dat iedere zorgpelgrim - zonder extra kosten! - ook de beschikking krijgt over een zorgvrijwilliger. Voor zover de ruimte in de bus het toelaat kunnen uiteraard ook gezonde pelgrims met deze bus mee. De reizen worden medisch begeleid en ook een pastor uit de regio zal de bedevaart pastoraal begeleiden. Voor de Lancebus zal pastor-diaken  Bert Huitink in de bus meereizen als pastor en ook in Lourdes uiteraard voor de nodige pastorale zorg en begeleiding zorgdragen.

Als H. Pancratius parochie sluiten we ons graag aan bij deze bedevaart en hopen we met een mooie groep parochianen vertegenwoordigd te zijn. De kosten van de bedevaart bedragen zowel voor de (Lance)bus als voor het vliegtuig € 899,-- per persoon, geheel verzorgd, op basis van volpension, excl. reis- en annuleringsverzekering. Indien u belangstelling hebt voor deze bedevaart of meer informatie wenst neem dan contact op met één van de vertegenwoordigers van het Lourdeswerk. Voor de St. Pancratiusparochie zijn dat:

Elly Oude Steenhof, Langeveen, tel.0546-681614

Ans Huis in 't Veld, Geesteren, tel.0546-631183

Annie Ophof, Harbrinkhoek, tel. 0546-870169

Ria Leemhuis, Mariaparochie, tel.0546-861329

Brigitte Olthof, Tubbergen, tel. 0546-622774

Ina Vreeswijk, Tubbergen, tel. 0546-621563

Margret Lokotte, Reutum, tel.0541-670346

Ans Haarhuis, Manderveen, tel.0546-681627

Sonja Kuipers, Fleringen, tel. 0546-441325

Elly Bekhuis, Vasse, tel. 0541-680482

of met: - Truus Rozenkamp, parochiecoördinator van de H. Pancratius parochie, tel.0546-681479.

- Arie Vreeswijk, vicariaatscoördinator aartsbisdom, tel.0546-621563

Het zou mooi zijn als we ook komend voorjaar weer met velen uit Tubbergen en Twente Maria in Lourdes kunnen groeten.

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /    Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur

donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 06-52648770

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, woensdagochtend

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

24 dec. I. Hoekstra, 25/26 dec. E. Hesselink, 31 dec/1 jan.

I. Hoekstra, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,

van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.