Het laatste nieuws vindt u onder de knop NIEUWS / ACTUEEL of op Twitter!

Informatieblad 3. ZONDAG 25 januari en 1 februari 2015 Jaargang 42, week 5 en 6

Omkeren en opnieuw beginnen.

 

De rookwolken zijn nog maar nauwelijks opgetrokken. Terroristen hebben hun gelijk proberen te halen. Mensenlevens zijn vernietigd, zomaar, alsof ze niet meetellen. Er zijn mensen die de adem inhouden of misschien voelt het wel alsof alle lucht uit hun longen is geperst. En er zijn pessimisten die denken dat dit een soort einde is. Nu is het waar dat alle dingen op aarde een begin hebben en een einde. Zelfs in de lezingen die we zondag in de kerk lezen, is daar sprake van. Het einde van een stad. Het einde van een cultuur. Het einde van een levensstijl. Maar God zou God niet zijn als er niet een plan B zou komen. De stad Nineve dreigt ten onder te gaan aan alles wat fout gaat. In de stad Corinte lezen ze dat wat er was op houdt. Johannes de doper is gevangen gezet. En dan blijkt Gods plan B een kwestie van omkeren. Hoe rottig het ook om je heel lijkt, als jij je durft om te keren, God weer in de ogen kijken, de mensen die er om je heen zijn weer aanzien, dan gebeurt het. God begint opnieuw. Je hart wordt nieuw. Jij ziet de nieuwe kansen. Jezus begint niet te protesteren tegen een dictator-koning die in zichzelf zit opgesloten. Hij gaat naar de mensen die wel willen luisteren en vertelt van het nieuwe koninkrijk, waar je binnenkomt als je je omkeert en opnieuw kunt kijken. We zijn nu onderhand wel klaar met het oude. Het wordt tijd voor het goede nieuws. Verwijt niet langer de fouten van de ander, begin zelf met het goede. Daarmee is het kwade niet in een keer weggetoverd. Maar de angel is er uit! Als we steeds maar elkaar napraten hoe erg of het is, raken we verlamd, doof en blind. Het goede krijgt geen kans meer. Maar keren we ons om naar het goede, dan komt er nieuwe kracht. Er komen nieuwe ideeën, nieuwe ontmoetingen, groepen van mensen die de vrede samen leven. Jezus vist er een paar op als hij langs het water loopt. Mensen die zich om durven keren naar het goede. Ze gaan achter Jezus aan. Ze lopen wel eens een blokje om maar uiteindelijk lopen ze toch mee. Als het kwade af denkt te rekenen met Jezus lopen deze opgeviste jongens tot voorbij het kruis, tot voorbij het graf. Het nieuwe koninkrijk is een rijk van lange adem, en van durven omkeren. Van opnieuw durven beginnen. We kopen geen Charlie weekblad, we steken het niet in brand, we verstoppen ons niet in angst, we kopen geen zware wapens, we stichten geen anti-partij. Het kwaad is zonder toekomst. We kiezen simpelweg voor het goede. We spreken het hardop uit. We moedigen elkaar aan en alle mensen die mee willen doen! Er is goed nieuws als je je omkeert en meedoet, opnieuw.

 

P. Timmermans, pw

 

Zondag 25 januari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

 

Voorganger: Pastor Linh.

 

Jaarg.: Bernard en Jan Teikotte. Int.: Bernardo Engbers, An Pegge-Bekhuis, o.o. Bos-Heerts.

 

Woensdag 28 januari 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Int.: Frans Oude Nijhuis.

 

Zaterdag 31 januari 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor.

 

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

 

Jaarg.: Sieny Booijink-Alberink, Hendrika Johanna Droste-Boerrigter, Truus Meijer-Scholten Linde, o.o. ten Berge-a/d Stegge. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Annie Weersink-Meijer, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink,

 

Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Dionne Meijer-Boswerger, An Pegge-Bekhuis, Gerard Michorius.

 

Woensdag 4 februari 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Bijz. int.: uit dankbaarheid voor het leven van Karel Wekking.

 

Int.: Bernardo Engbers.

 

Zondag 8 februari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Jaarg.: Marie Ensink-Ribbert, Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Bennie Bossink.

 

Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Zr. Maria Wenneger, o.o. Lohuis-Rolefes en Gezina Kroeze, Jan Hulskotte, Eef Oude Luttikhuis (Hezingen), Henk Vrerink, Manny Sanderink-Weernink.

 

KOREN

 

Za. 31 jan. 19.30 uur: Kinderkoor de Pareltjes.

 

Zo. 8 febr. 09.00 uur: Herenkoor.

 

LECTOREN

 

Za. 31 jan. 19.30 uur: Nicole Scholten Linde.

 

Zo. 8 febr. 09.00 uur: Wilma Kempers.

 

MISDIENAARS

 

Za. 31 jan. 19.30 uur: Jan Bekhuis en Teun Scholten Linde.

 

Zo. 8 febr. 09.00 uur: Famke Booijink en Fidès Bekhuis.

 

COLLECTANTEN

 

Za. 31 jan. 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

 

Zo. 8 febr. 09.00 uur: Gerard Braakhuis, Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

 

KOSTERS

 

Za. 31 jan. 19.30 uur: Johan Steggink.

 

Zo. 8 febr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 

SPREEKUUR

 

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

 

COLLECTES

 

Plaatsengeld 11 jan.   €       42,90      Eigen kerk 11 jan. €        43,66

 

Plaatsengeld 17 jan.   €       45,92      Eigen kerk 17 jan. €        34,62

 

Verjaardagsactie december 2014                                     €     399,48

 

Knikengel kerststal                                                         €      83,54

 

                       

 

KERKSCHOONMAAK

 

Dinsdag 3 maart vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk van de Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink, tel. nr. 680603.

 

Beste medeparochianen

 

De Kerkbalansactie gaat weer van start. In week 5 worden de brieven bezorgd door de vrijwilligers. In week 7 worden ze weer opgehaald. We hopen dat u met ons meedenkt om zo onze mooie kerk te behouden. Ook aan de jeugd willen we vragen om hun steentje bij te dragen. De kerk is van ons allemaal. Bij voorbaat dank voor uw/jullie gave.                                                                          De Locatieraad.

 

KBO Vasse

 

De carnaval staar weer voor de deur.

 

Deze week houdt de CV De Spekscheeters weer haar jaarlijkse Gala-avond, waarvoor de KBO leden onlangs op de jaarvergadering kaarten konden kopen voor de donderdagavond 29 januari.

 

Mocht iemand nou niks met carnaval hebben, dan is er voor diegene een dag later misschien iets interessants.

 

Op Vrijdag 30 januari a.s. van 12.30 uur tot ongeveer 14.00 uur wordt er in ‘t Eschhoes een uitvoering georganiseerd door de Mariaschool Vasse en de muziekvereniging St Cecilia Vasse. Leerlingen van de Mariaschool zullen laten horen wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd tijdens de muziek lessen op school en de naschoolse muzieklessen. Voor deze uitvoering worden speciaal de ouderen uit het dorp uitgenodigd om het contact tussen jong en oud te bevorderen. Op het podium, opgebouwd in de zaal van ’t Eschhoes kunnen de kinderen ervaren hoe het is om op een echt podium te staan. De catering wordt verzorgd door Café Bolscher. Entree is gratis.

 

Dan willen wij graag alvast herinneren aan onze volgende bijeenkomst op donderdag 19februari bij Café Bolscher, aanvang 14.00 uur. Deze middag vertellen Hans-Peter Wallenburg van de Fysio Tubbergen en Han Homan van de Apotheek Tubbergen over valpreventie en de mogelijke rol daarbij van medicijngebruik. De bijwerkingen en verstandig medicijngebruik worden besproken.  M.b.t. de Fysiotherapie gaat het over toenemend valrisico bij steeds minder bewegen en wat je daar aan zou kunnen doen om dat risico te verminderen. Er zullen wat filmpjes worden gepresenteerd en wellicht een deel van een valanalyse test. Ook zal ingegaan worden op de gevolgen van de WMO waardoor mensen langer zelfstandig blijven wonen. Het beloofd een interessante middag te worden.

 

Honderd schoolkinderen musiceren op echt podium in

 

‘t Eschhoes

 

Op vrijdag 30 januari aanstaande wordt er een uitvoering georganiseerd door de Mariaschool Vasse en muziekvereniging St Cecilia Vasse van 12.30 uur tot ongeveer 14.00 uur in het Eschhoes. Leerlingen van de Mariaschool zullen laten horen wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd tijdens de muziek lessen op school en de naschoolse muzieklessen. Voor deze uitvoering worden speciaal de ouderen uit het dorp uitgenodigd om het contact tussen jong en oud te bevorderen. Op het podium, opgebouwd in de zaal van ’t Eschhoes kunnen de kinderen ervaren hoe het is om op een echt podium te staan. De catering wordt verzorgd door café Bolscher. Entree is gratis.

 

Oranjefonds:

 

Omdat Vasse een muzikaal dorp is, gezien de vele muziekgroepen en koren, hebben de Mariaschool en muziekvereniging St Cecilia Vasse gemeend dit “muziek gevoel” ook bij de jeugd zoveel mogelijk te stimuleren door muzieklessen in de klassen te verzorgen.

 

Om dit initiatief financieel te ondersteunen is in 2013 voor dit project een aanvraag ingediend bij het Oranje Fonds met de naam “Muziek in het dorp”. Het Oranjefonds vond de situatie in Vasse dusdanig uniek dat ze een subsidie bedrag hebben toegekend waardoor de basisschool kinderen onder schooltijd en na schooltijd muzieklessen kunnen volgen.

 

Opzet:

 

Aan het begin van het schooljaar 2013-2014 is gestart met het geven van muzieklessen in groep 3, 4, 5, 6 en 7. Kinderen leerden o.a. noten lezen, ritmes herkennen, verschillende muziekinstrumenten en muziekstijlen herkennen, zingen en dansen. In maart 2014 zijn in groep 5 en 6 twee lessen geweest waarbij de groep in tweeën werd gesplitst, waarbij de ene helft les kreeg op een blaasinstrument en de andere helft een slagwerk sessie volgde. De week erna werd gewisseld met instrumenten. Hierna hebben de kinderen een keuze gemaakt tussen een slagwerk of blaasinstrument en hebben vervolgens les gehad in groepsverband op dit instrument. Begin mei startte ook groep 7 met instrumentale lessen. Na de zomervakantie 2014 is groep 2/3 begonnen met muzieklessen. Groep 4 krijgt les waarbij er gebruik wordt gemaakt van de blokfluit en groep 5 is gestart met instrumentale lessen. Groep 2/3, 4 en de blazersklassen van groep 5,6 en 7 krijgen les van Robert Brookhuis en de slagwerkgroepen van groep 5, 6 en 7 hebben les van Roy Hendriks.

 

Uitnodiging Peuter Kleuterkerk

 

Op 27 januari om 20.00 uur (eindtijd 22.00 uur) willen we jullie, de ouders (waar mogelijk samen) van de gezinnen die meedoen met de peuter/kleuterkerk, samen met andere belangstellenden, uitnodigen op een speciale thema-avond: Hoe doe je dat: geloven thuis?

 

Tijdens deze avond, die Pastor Timmermans samen met pastor Boomkamp organiseert, willen we samen nadenken, samen in gesprek gaan en samen (met glas) creatief worden.

 

Plaats: Tubbergen (parochiecentrum, Grotestraat 64, ingang tussen kerk en pastorie) Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wat gaan we doen? Na een gezamenlijk welkom, gaan we in twee groepen uit elkaar. De eerste groep gaat samen met José Boomkamp aan de slag met glas. Jullie worden met zijn tweeën uitgedaagd om een mooie herinnering / aanmoediging enz. te maken voor jullie kind(eren). De opdracht die jullie van haar meekrijgen: Wat wil je thuis zichtbaar maken van je geloof? Het ontwerp is van jullie. Naderhand wordt het professioneel afgewerkt (gebakken, enz.) Zodat het bij jullie thuis een plaats kan krijgen. De tweede groep gaat samen met Piet Timmermans in gesprek. Hoe geven we thuis handen en voeten aan ons geloof? Aan de hand van een aantal concrete vragen ontdek je in tweetallen wat er nu al gebeurt en doe je ook weer waardevolle ideeën op. Na een half uurtje wisselen we de groepen om. Ten slotte gaan we in een relaxte sfeer nog eens met de hele groep in gesprek. Onder het genot van een glaasje praten we nog even door. Wat doet het geloof met jou? Hoe deel je dat met je kind (en met elkaar)?

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2014-2015

 

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De werkgroep Geloven nu organiseert een aantal boeiende lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden etc. worden behandeld. Kortom een breed aanbod voor een ieder. De werkgroep heeft op 12 februari a.s. pastoor Nijland uitgenodigd als inleider. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:           Donderdag 12-02-2015

 

Thema:          Lezingen van het weekend 14/15 februari 2015

 

Inleider:         Pastoor Nijland

 

Tijd:               09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

 

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

 

Kosten:          € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

 

Plaats:            Parochiecentrum, Grotestraat 64 te Tubbergen

 

Informatie:    Mevr. S.Bekhuis         tel. 0546 - 621768

 

Mevr. I.Wekking       tel. 0546 – 433809

 

ACTIVITEITENKALENDER

 

FEBRUARI 2015

 

01           Dansmariekefestival te Fleringen (Spekscheeters)

 

02-06      Vriendjes/vriendinnetjestraining voor alle CMV-leden (Volleybalvereniging)

 

11           Dorpshuiskamer en open eettafel

 

11-13      Bezoek zieken en bejaarden (Spekscheeters)

 

13           Schoolcarnaval op de Mariaschool (Spekscheeters)

 

13           Opening residentie bij Bolscher (Spekscheeters)

 

14           Carnavalsoptocht met aansluitend feest in de Feesttent (Spekscheeters)

 

16           10.19 uur Jeugdoptocht (Spekscheeters)

 

16           Spekscheetersspeklapenrosenmontagmorgen- 

 

               undNachmittagspektakel (Spekscheeters)

 

17           Bokverbranden bij zaal Bolscher (Spekscheeters)

 

18           Ledenavond (KPOV)

 

19           Ledenmiddag (KBO)

 

25           Dorpshuiskamer

 

MAART 2015

 

07           Potgrondactie (Scouting)

 

07           Jeugdsoos; lees de app en volg Facebook

 

09-13      Doe-training voor alle CMV-leden (Volleybalvereninging)

 

13           20.00 Uur S.V. Vasse-clubavond met Evert ten Napel 

 

               (SV Vasse)

 

11           Dorpshuiskamer en open eettafel

 

18           Ledenavond (KPOV)

 

19           Ledenmiddag (KBO)

 

21-22      Mission Impossible (Scouting)

 

25           Dorpshuiskamer 

 

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

 

Sinds maart 2014 is de Dorpshuiskamer ‘t Eschhoes  in gebruik als ontmoetingsplek voor nu nog vooral de oudere inwoners van Vasse en omstreken. Een keer in de twee weken op de woensdagochtend in de kantine van het buurthuis ‘t Eschhoes. Naar tevredenheid, blijkt wel uit het aantal bezoekers. Door elkaar te ontmoeten wordt de binding tussen inwoners versterkt. Dit draagt bij aan het welbevinden van de mensen en de leefbaarheid van het dorp. Ook in 2015 gaat de Dorpshuiskamer verder op de ingeslagen weg van 2014.

 

Gewijzigde locatie Dorpshuiskamer op 28 januari a.s.

 

Evenals vorig jaar worden ook dit jaar weer de Gala-avonden van de CV De Spekscheeters in ’t Eschhoes gehouden. Deze staan gepland op 28, 29 en 30 januari a.s. Hierdoor kunnen wij voor de Dorpshuiskamer in deze week géén gebruik maken van het Eschhoes en wijken wij dus voor één keer uit naar een andere locatie!!!!!

 

Op woensdag 28 januari a.s. houden wij de Dorpshuiskamer daarom bij Henk Voogsgeerd, Beekzijdeweg 31 in Vasse, de boerderij waar vroeger de familie Ensink gewoond heeft. Henk heeft aangeboden om ons in zijn onlangs gerenoveerde boerderij te ontvangen en een rondleiding door zijn boerderij te geven. Iedereen is dus van harte welkom woensdag 28 januari a.s. bij Henk Voogsgeerd aan de Beekzijde weg 31 van 10.00 – 12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.

 

Taxivervoer:Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de Beekzijdeweg 31 in Vasse kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat ook nu weer de mogelijkheid opgehaald te worden. Gewoon even bellen naar Ine Bonke (0541 680809) of Fons Nijhuis (0541 850758) en Taxi Piet rijdt voor.

 

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke)   /     0541 850758 (Fons Nijhuis)

 

PAROCHIECENTRUM

 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

 

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

 

mobiel nr. 06-5137 7652.

 

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

 

t.n.v. Parochie Vasse.

 

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

 

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

 

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

 

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof,

 

tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

 

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

 

Colofon pastores

 

G.J. Nijland, priester, pastoor

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

 

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker

 

Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar. Tel. 0546-681072

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

 

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

 

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-20428594

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-36561228

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WEEKWACHT

 

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

 

TELEFONISCHE HULPDIENST

 

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

 

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

 

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

 

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

 

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

 

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

 

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 

 

 

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

 

24/25 jan. J. Tiehuis, 31 jan./1 febr. I. Hoekstra, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

 

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

 

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

 

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

 

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

 

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

 

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

 

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

 

Thuiszorg TMZ

 

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

 

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 

KOPY PAROCHIEBLAD

 

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

 

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef het prijs

 

laat het los

 

geef je liefde, leef je leven

 

alle dagen weer

 

houd je hand wijd open

 

en laat de zon doorbreken

 

Want wat bij jou behoort

 

dat kun je nooit verliezen

Locaties


 

Alblog
Flelog
Gstlog
Lgvlog
Marlog
Rtmlog
Tublog
Vaslog
Vzvlog

 


Copyright © 2015