Goede Vrijdag: - The Passion Tubbergen-Geesteren- zie NIEUWS / ACTUEEL of op Twitter!

Informatieblad 3. ZONDAG 22 febr en 1 maart 2015 Jaargang 42, week 9 en 1

God maakte de mens uit stof en uit Zijn genade.

 

Met aswoensdag begint de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd. Het is de tijd, waarin we uitgenodigd worden ons voor te bereiden op het paasfeest: het feest van geloof, hoop en liefde….

 

Want het verrijzenisgeloof doortrekt het gehele leven van de christen. Daarin ligt de bron van ons geloof, dat onze bestemming van Godswege verder reikt dan de menselijke grens van de dood. Dit geloof schenkt ons, de christenen weer hoop. En onze hoop beperkt zich niet tot de komende veertig dagen maar bepaalt onze houding van liefde door alle dagen heen. Hoop en liefde horen bij ons menselijk bestaan, dat belangrijke feiten soms even extra aandacht krijgen zoals onze geboorte op één verjaardag terwijl we het hele jaar door dankbaar zijn voor ons leven. Tevens met aswoensdag maken wij een start met de weg van veertig dagen naar het feest van de nieuwe schepping. Met aswoensdag herinneren wij ons dat onze Schepper stof heeft genomen, wat aarde, en daaruit de mens heeft gevormd. Met aswoensdag staan wij erbij stil dat wij gemaakt zijn uit stof, niet meer en niet minder. De palmtakken van het afgelopen jaar ontvangen we daarom deze week als stof, verbrande as. Maar we zijn ook in verwondering samen omdat de Schepper elk voorjaar opnieuw met ons Zijn schepping wil herbouwen door Zijn genade. Daarom zijn wij van stof en tot stof zullen wij wederkeren en het leven zelf hebben wij te danken aan onze Schepper, ons zeer nabij, maar ook oneindig veel groter dan wij zelf dankzij Jezus' verrijzenis: het paasfeest! Pastor Linh.

 

Zondag 22 februari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor.

 

Voorganger: Pastor Heuven. Int.: An Pegge-Bekhuis (namens de K.B.O.), Frans Droste, Annie Kristen-Rikken.

 

 

 

Woensdag 25 februari 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Zaterdag 28 februari 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

 

Voorganger: Pastor ……

 

Jaarg.: Netta Weersink-Braakhuis, Jan Kempers. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink, o.o. Stevelink-Lansink, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Dionne Meijer-Boswerger, overl.fam.leden Weersink-Braakhuis, Ria Braakhuis-Borgerink.

 

 

 

Woensdag 4 maart Eucharistieviering in de Aula.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

 

Int.: Bernardo Engbers.

 

Zondag 8 maart 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het …..

 

Voorganger: Pastor …….

 

Jaarg.: Grada Tijink-Wolbers, Harrie Bekhuis. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Zr. Maria Wenneger, o.o. Lohuis-Rolefes en Gezina Kroeze, Jan Hulskotte, Eef Oude Luttikhuis (Hezingen), Henk Vrerink, Manny Sanderink-Weernink, Lies Schutte-Meijer, Gerard Kempers, Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis, o.o. Niemeijer-Oude Vrielink, Ria Braakhuis-Borgerink.

 

KOREN

 

Za. 28 febr. 19.30 uur: Herenkoor.

 

Zo. 8 mrt. 09.00 uur: ……..

 

LECTOREN

 

Za. 28 febr. 19.30 uur: Ronnie Booijink.

 

Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink.

 

MISDIENAARS

 

Za. 28 febr. 19.30 uur: Fidès Bekhuis en Anne Booijink.

 

Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Famke Booijink en Mariecke Kamphuis.

 

COLLECTANTEN

 

Za. 28 febr. 19.30 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

 

Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer, Gerard Braakhuis.

 

KOSTERS

 

Za. 28 febr. 19.30 uur: Jan Veldhuis.

 

Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Ine Bos.

 

SPREEKUUR

 

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

 

COLLECTES

 

Plaatsengeld 8 febr.    €       32,25      Eigen kerk 8 febr.       €       29,69

 

Plaatsengeld 14 febr.  €       22,10      Eigen kerk 14 febr.      €       26,03

 

Avondwake/uitvaart Sien Niemeijer-Oude Vrielink                   €     217,81

 

                       

 

KERKSCHOONMAAK

 

Dinsdag 3 maart vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk van de Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink, tel. nr. 680603.

 

 

 

GEBOREN

 

Wij feliciteren Ivo, Anna, Jet, Cato en Mies Hansté van De Steenbrei 9 met de geboorte van hun zoontje en broertje Toon Ben Gerard. Toon werd geboren op zaterdag 7 februari 2015.

 

OVERLEDEN

 

Maandag 16 februari 2015 is op 70- jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Ria Braakhuis-Borgerink van de Broekdijk 63 te Mander. Donderdag heeft voor haar de afscheidsviering plaatsgevonden en vrijdagmorgen is ze begraven op ons parochieel kerkhof.

 

 

 

Beste jongens en meisjes, Stoer doen of stoer kiezen? Dit is het thema van een gezinsviering die we met alle dorpen samen in Mariaparochie op zaterdag 7 maart om 17.00 uur gaan vieren. Meerdere kinderkoren van de Pancratius parochie zullen samen met ons zingen. We kennen Jezus als iemand die de mensen wil helpen en troosten. Hij maakt de zieken beter. In deze viering kun je merken dat Jezus echt geen watje is. Hij maakt stoere keuzes! Als het nodig is gooit Hij de handelaren de tempel uit. Jezus volgt de richtingwijzers die God aan de mensen heeft gegeven. Zij wijzen je de weg naar het geluk. Durf jij daar voor te kiezen?  Stoer doen is makkelijk genoeg, maar is het net zo makkelijk om stoer te kiezen? Je mag houdbare levensmiddelen meebrengen naar de gezinsviering. Maar je mag ook lege flessen meebrengen en van de opbrengst worden levensmiddelen gekocht voor de pakketten die gezinnen ontvangen met Pasen. Kom jij ook? Je bent welkom!! (En neem zoveel mogelijk vrienden mee in de auto!)

 

Middag voor alleenstaanden

 

Op dinsdag 10 maart wordt er weer een gezellige middag voor alleenstaanden georganiseerd in zaal Waaijer te Langeveen. De middag begint om 14.00 uur.

 

Pastor Heuven gaat voor in de Eucharistieviering.

 

Onder het genot van een hapje en drankje kunt u genieten van het Shantykoor uit Tubbergen. De middag wordt afgesloten met een uitgebreide broodmaaltijd.

 

U kunt u opgeven t/m 8 maart bij Truus Braakhuis 0546-622303

 

KBO Vasse

 

De themabijeenkomst “BETER ZIEN” , die oorspronkelijk gepland stond op donderdag 19 maart 2015,  is verplaatst  naar

 

  • Donderdag 26 maart 2015.
  • Aanvang is zoals gewoonlijk 14.oo uur en de bijeenkomst duurt tot ca. 17.oo uur
  • Locatie: Café Bolscher

 

De themabijeenkomst gaat over gezichtsvermogen, oogklachten en wat u zelf kunt doen aan uw gezichtsvermogen. De bijeenkomst wordt verzorgd door een seniorvoorlichter van de Unie KBO, samen met een optometrist van Haasewinkel Oogmode & Optometrie in Tubbergen. Goed kunnen zien is een groot goed. In druk verkeer is scherp zicht van levensbelang. Binnenshuis verkleint een heldere blik het risico op stoten en vallen. Bovendien is het heerlijk om te genieten van wat er om ons heen is te zien: een lachend kind, een vogel op het balkon, een mooi programma op televisie. Veel mensen doen zichzelf tekort door geen bril of de verkeerde bril te dragen. Bij oogcontroles blijkt regelmatig dat brildragers te weinig zien met de bril die ze dagelijks op hebben. Oogaandoeningen blijven vaak lang onopgemerkt. Wanneer u minder ziet, is daar meestal iets aan te doen. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.

 

Sam’s kledingactie in Vasse.

 

Op zaterdag 28 maart van 8.00 uur tot 12.00 uur vindt in Vasse de kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Het is dan mogelijk gebruikte kleding- schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken af te geven bij de Fam. Nijhuis de Schoolkolk 3 in Vasse. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Dit jaar is het project voor HELP BANGLADESH IN HAAR STRIJD TEGEN HET WATER. Voor meer informatie over Sam’s kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-6871060

 

Vastenaktie voor Matamba, Tanzania

 

1e weekend vasten: In het evangelie van dit weekend kunnen we lezen hoe Jezus door de heilige Geest naar de woestijn wordt gedreven en daar door de duivel op de proef wordt gesteld. Met de hulp van engelen houdt Jezus het vol en kan Hij zich voorbereiden op zijn taak om de blijde boodschap te verkondigen. Een boodschap voor zowel jong als oud om het goede te doen en het slechte te laten. Het goede doen zien we ook terug bij de inwoners van Matamba. Zij nemen weeskinderen op in hun families om te voorkomen dat deze jongens en meisjes worden uitgebuit of seksueel misbruikt. De stichting Matamba ondersteunt deze kinderen. Zo krijgen zij voldoende te eten, goede kleding, een eigen matras om op te slapen en als er geld over is, een bed. Daarnaast gaan de kinderen naar school en waar nodig worden zij juridisch ondersteund. Dit alles vanuit de gedachte dat samen delen hen verder brengt in het leven. Zoals de kinderen op de poster van onze vastenaktie samen een paar schoenen delen, zo mogen ook wij delen van onze overvloed door een financiële bijdrage te schenken aan de stichting Matamba, het project waarmee de Vastenaktie ons ondersteunt.

 

2e weekend vasten: In het evangelie van dit weekend gaat Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes, de berg op. Op de berg horen de leerlingen de stem van God en Hij vertelt hen dat Jezus zijn geliefde Zoon is. Vervolgens krijgen ze de opdracht om naar Jezus te luisteren. Na deze bijzondere ervaring waarbij ze heel even een stukje hemel op aarde mochten ervaren dalen de leerlingen de berg weer af, terug naar het gewone leven. Een stukje hemel op aarde mogen ervaren, dat is ook wat de weeskinderen in Matamba, Tanzania graag willen. Ze hebben bijna allemaal hun ouders verloren aan aids. De bereidheid van dorpsbewoners om weeskinderen op te nemen in hun gezinnen is er wel, maar omdat er zo'n gebrek is aan alles is dit voor families niet mogelijk. Door deze gezinnen te ondersteunen kunnen zij op hun beurt weer een kind een stukje hemel op aarde schenken waardoor zij een volwaardig lid kunnen worden van de lokale gemeenschap. Ook wij mogen ons steentje hieraan bijdragen door een gift over te maken. Doet u, doe jij mee?

 

Goede Vrijdag

 

The Passion Tubbergen- Geesteren is een andere manier om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Met popmuziek, toneel en een verlicht kruis lopen we vier kilometer vanaf het verraad door Judas tot voorbij de dood. Langs het lijden van onze tijd, van elke tijd, van elke mens. Loop jij mee? Door de Passion willen we in de H. Pancratius parochie op een bijzondere wijze Goede Vrijdag beleven. Het lijden en sterven van Jezus. In een tocht van ongeveer anderhalf uur komt het allemaal voorbij. Het verraad, de spot, de pijn, het dragen van je eigen kruis, de last van het kruis van de ander. Het lijden is niet ver van ons. Staan we er bij en kijken we alleen of doen we zelf iets, zoals ook Jezus deed. Blijven wij staan bij het verraad, of de veroordeling? Bij de dood of de radeloosheid? Of pakken we aan, zetten we onze schouders er onder? Langzaam wordt de schemer donker. En wij strekken ons uit naar het licht. Draag het kruis…

 

Loop mee, doe mee! Vrijdag 3 april 19.30 uur-21.30 uur

 

van de Eeshof (Eeshoflaan, Tubbergen) naar Geesteren (Pancratiuskerk) Chauffeurs verzoeken we om eerst de passagiers bij de Eeshof af te zetten en de auto in Geesteren te parkeren. Er is een pendeldienst voor € 1,00 p.p. Info: 06-20428594 of 06-20486904 en www.hpancratius.nl

 

Inzameling (tuin)- gereedschap

 

Het diaconaal beraad van de H. Pancratius parochie

 

houdt op zaterdag 28 maart een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap e.d. voor hergebruik in ontwikkelingslanden. Goederen die wij graag inzamelen:

 

ü  Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock), echter geen schuitjesmachines!

 

ü  Breimachines, compleet

 

ü  Computers met beeldscherm.

 

ü  Handgereedschap voor:

 

timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook tuin- en landbouwgereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar, enz.)

 

ü  Semi-professioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur;

 

ü  Generators en compressors (draagbaar), elektrisch draagbaar lasgereedschap, waterpompen (mechanisch);

 

ü  Zaag- , vlak- , en freesbankjes;

 

ü  Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen), krukken, rollators;

 

ü  Fietsen, stevig en zonder versnellingen;

 

ü  Azerty handschrijfmachines (dus met Frans toetsenbord).

 

Wat wij niet kunnen accepteren

 

Meubilair, keukenapparatuur en witgoed, beeld- en geluidsapparatuur, printers, huisraad, kleding, elektrische- en handschrijfmachines (behalve AZERTY’s). Verderinfo volgt t.z.t. in uw informatieblad

 

Vastenkalender – 40 dagen op weg naar Pasen.

 

Na het grote succes van voorgaande jaren is er dit jaar opnieuw een vastenkalender uitgegeven. Deze kalender neemt u vanaf Aswoensdag veertig dagen lang mee op weg naar Pasen. Indien u zich heeft aangemeld voor de kalender dan kunt u deze, tenzij anders afgesproken, afhalen op het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Elk secretariaat beschikt eveneens over een aantal extra exemplaren. Mocht u nog belangstelling hebben voor de kalender dan kunt u tijdens openingstijden een vastenkalender afhalen.

 

Inzameling levensmiddelen

 

In deze veertigdagentijd is ervoor gekozen om in elk weekend voorafgaand aan alle vieringen in onze H. Pancratius parochie levensmiddelen in te zamelen. De opbrengst van deze inzameling wordt in samenwerking met de PCI van onze parochie en de diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen ter beschikking gesteld aan parochianen/ gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De levensmiddelen kunnen wekelijks achter in de kerk worden ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten of manden. Zij moeten echter wel voorzien zijn van een nog geldende houdbaarheidsdatum Versartikelen en alcohol worden niet ingenomen! Wij hopen van harte dat u meedoet om ook deze actie tot een succes te maken!

 

Werkgroep Kleuterkerk                                                                                                

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

Zondag 8 maart 2015 is er om 10.00 uur de volgende Peuter/Kleuterkerkviering in de Dagkapel te Geesteren. We vertellen dan het verhaal in beeld en geluid van Mozes in het biezen mandje.

 

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken. De overige vieringen in 2015 staan gepland op zondag 5 april, zondag 24 mei, zondag 11 oktober en zondag 20 december. De vieringen beginnen telkens om 10.00 uur in de Dagkapel aan de Dorpsstraat 42 te Geesteren. Ook voor deze vieringen zullen jullie een uitnodiging ontvangen via het parochieblad, de nieuwsflitsen van school en de kinderdagverblijven. Tevens vind je informatie op de website van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl onder Nieuws en/of Agenda. Voor vragen kunt je contact opnemen met het centraal secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op dins-, woens- en donderdag 06-20433286 of 06-20490726.

 

Met vriendelijke groet, De werkgroep Peuter/Kleuter Kerk

 

Pastor Timmermans Manon Frieling Joke Pegge Hanneke Langeler

 

Gertia Masselink Susanne van Bruggen

 

Mariabedevaart naar Banneux (België).

 

Al vele jaren trekken we naar Banneux naar Maria, Maagd der Armen en velen van u mogen we elk jaar weer begroeten.

 

Vanuit ons Bisdom gaan er ook elk jaar weer zieken en minder validen naar Banneux, en van onze regio mogen we er elk jaar een aantal ontmoeten die begeleid door verpleegkundigen en ziekenverzorgsters en helpsters er enkele dagen mogen zijn om weer kracht op te doen om hun kruisje te kunnen dragen. Ook dit jaar willen wij weer naar Maria gaan en nodigen u ook uit om met ons mee te gaan. Er zijn dit jaar twee triduüms om mee te gaan en wel in het voorjaar van vrijdag 15 mei tot en met dinsdag 19 mei 2015 en in het najaar van vrijdag 28 augustus tot en met dinsdag 01 september 2015. Kosten voor een triduüm bedragen € 300,00 all-in.

 

Inlichtingen en/of opgave kan bij:

 

Gerrit Leus, tel: 0546-631178   Mariette Siegerink, tel: 0546-622591

 

Annelies Bekhuis, tel: 0612263127

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2014-2015

 

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

 

Geloven nu; van 40 tot…? De werkgroep Geloven nu organiseert een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc. worden behandeld. Kortom een breed aanbod voor een ieder. De werkgroep heeft op 12 maart a.s. Jaap en Hennie Kerkvliet uitgenodigd als inleiders. Zij zullen een boeiende lezing verzorgen over de Dode Zeerollen. Wilt u hier iets meer over weten dan is dit een uitgesproken kans. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:           Donderdag 12-03-2015

 

Thema:           De Dode Zeerollen

 

Inleider:          Jaap en Hennie Kerkvliet

 

Tijd:                09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –  onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

 

Kosten:           € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)  Plaats: Parochiecentrum, Grotestraat 64 te Tubbergen

 

Informatie:     Mevr. S.Bekhuis       tel. 0546 - 621768  Mevr. I.Wekking     tel. 0546 – 433809

 

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

 

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

 

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

 

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

 

PAROCHIECENTRUM

 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

 

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

 

mobiel nr. 06-5137 7652.

 

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

 

t.n.v. Parochie Vasse.

 

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

 

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

 

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

 

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof,

 

tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

 

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

 

Colofon pastores

 

G.J. Nijland, priester, pastoor

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

 

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker

 

Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar. Tel. 0546-681072

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

 

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

 

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-20428594

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-36561228

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WEEKWACHT

 

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

 

TELEFONISCHE HULPDIENST

 

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

 

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

 

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

 

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

 

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

 

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

 

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 

 

 

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

 

21 febr. E. Hesselink, 22 febr. J. Tiehuis, 28 febr/1 mrt. E. Hesselink, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

 

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

 

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

 

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

 

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

 

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,

 

van 7.30 tot 8.30 uur.

 

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

 

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

 

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

 

Thuiszorg TMZ

 

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

 

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 

KOPY PAROCHIEBLAD

 

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

 

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Locaties


 

Alblog
Flelog
Gstlog
Lgvlog
Marlog
Rtmlog
Tublog
Vaslog
Vzvlog

 


Copyright © 2015