Centraal secretariaat is met vakantie van 18 juli t/m 11 aug

Informatieblad 3. ZONDAG 22 en 29 juni 2014 Jaargang 41, week 26 en 27 

SACRAMENTSDAG 

We vieren in het weekend van 21 en 22 juni Sacramentsdag. Dat wil zeggen dat Jezus onder gedaante van Brood en Wijn bij ons wil zijn.Ik moet dan altijd terugdenken aan mijn studententijd op het kleinseminarie. Dan werd er in het bos een altaar gemaakt. En na de viering in de kapel trokken we in processie met de heilige hostie in de monstrans naar dat altaar. Daar werd de monstrans met hostie dan neergezet en werd er een Lof gehouden. Zo beleefden we onze eerbied voor Christus, die door het heilig Brood bij ons wilde zijn. Soms mis je die eerbied wel eens als iemand praat over “een broodje halen in de kerk”. Maar heel vaak merk je ook dat kerkgangers het “te communie gaan” heel erg belangrijk vinden. Dam vertellen ze je da ze het jammer vinden wanneer er in een viering geen communie wordt uitgereikt. “Bidden kan ik thuis ook wel, maar ik kom juist voor de communie uitreiking”, hoor je dan. Het laatste Avondmaal heeft bij de apostelen natuurlijk een geweldige indruk gemaakt. Ze zouden het nooit vergeten: woorden die Jezus sprak, zijn aansporing om de liefde te bewaren, om één te zijn met elkaar. En vooral ook zijn verzekering dat Hij bij hen zou zijn als zij in zijn Geest bij elkaar zouden komen om hetzelfde te doen na zijn dood. Gelukkig maar dat ze dit gedaan hebben. Dat ze niet naar hun eigen huis en hun visnetten zijn gegaan. En ik stel me voor dat ze in de zaal, waar ze bij elkaar waren, het heilig Avondmaal hebben gevierd. En dat ze intens hebben beleefd dat Jezus in hun midden was. Dat geeft kracht en moed Zo komen de herinneringen aan Jezus weer bij hen naar boven. Zijn woorden: “Ik zal jullie mij H. Geest zenden, de Helper”. Zo hebben zij elkaar niet losgelaten en biddend beleefd dat Hij in hun midden was. Zo konden zij aan hun opdracht beginnen om Jezus te verkondigen tot aan het einde der aarde. Zo konden ze de Kerk van Christus stichten. Zo konden ze hun leven geven. Ook voor ons is het belangrijk om bij elkaar te komen om het Heilig Avondmaal, de Eucharistie met elkaar te vieren en te beleven dat Hij in ons midden is. Dat kan ons kracht en moed geven om op onze manier onze taak te volbrengen in ons gezin, op ons werk en in de maatschappij. Kunnen wij ons openen voor Gods Geest. Sacramentsdag is voor mij het feest waarop ik er aan herinnerd wordt dat Jezus door het teken van het Heilig Brood bij ons wil zijn. Het is ook het feest waarop ik er op gewezen wordt hoe belangrijk het is om bij elkaar te komen en te mogen geloven dat Hij in ons midden is. Mogen we door de Eucharistie de band met elkaar bewaren!                   J. Oude Vrielink

Zaterdag 21 juni 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Aleida Geertruida Wigger-Booijink.

Int.: o.o. Lohuis-Rolefes.

Woensdag 25 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Kerk.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Zondag 29 juni 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Nijland: Jaarg.: Gerhardus Wenneger, Marie Teikotte-Kuiper. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Zr. Maria Wenneger, Annie Weersink-Meijer, o.o. Booijink-Hesselink, overl.fam.leden Veer, Manny Sanderink-Weernink, Gert Mulstege, Lies Schutte-Meijer.

Woensdag 2 juli 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

Zaterdag 5 juli 19.30 uur Woord- en Communieviering in het dialect m.m.v. het Herenkoor.

Jaarg.: Herman Droste, Riek Leussink-Braakhuis, Maria Weersink, Toon Pegge, Johanna Maria Silder-Reekers. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Annie Weersink-Meijer, Jan Hulskotte, o.o. Wigger-Booijink, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Jan Schulten, Dionne Meijer-Boswerger, o.o. Weersink-Braakhuis, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink, Henk Vrerink, o.o. Silder, o.o. Niehof, Gerrit en Marietje Niehof, Jan Oude Engberink, Annie Wassink-Niehof, Robert Niehof, Karel Hesselink, Wim en Stien Silder.

KOREN

Zo. 29 juni 09.00 uur: Dameskoor.

Za. 5 juli 19.30 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Zo. 29 juni 09.00 uur: Jan Veldhuis.

Za. 5 juli 19.30 uur: Johan Steggink/André Weeink.

MISDIENAARS

Zo. 29 juni 09.00 uur: Marieke Kamphuis en Fidés Bekhuis.

Za. 5 juli 19.30 uur: Kirsten en Carmen Droste.

COLLECTANTEN

Zo. 29 juni 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

Za. 5 juli 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

KOSTERS

Zo. 29 juni 09.00 uur: Ben Demmer.

Za. 5 juli 19.30 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld Pinksteren         € 72,20 Eigen kerk Pinksteren € 82,94

Plaatsengeld Vormselviering  €119,05 Eigen kerk Vormsel   € 180,63

Plaatsengeld 15 juni ’14       € 30,80 Eigen kerk 15 juni      €    25,25

Verjaardagsactie mei 2014                                              €   383,08

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 24 juni vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk van de Beekzijde. De contactpersoon voor deze wijk is Marjan Schutte, tel. nr. 680261.

Afscheid Ans Scholten

Na 42 jaar onderwijs te hebben gegeven aan de kleuters, waarvan 35 jaar op de Mariaschool, heb ik besloten mijn functie als leerkracht neer te leggen. Ik neem op 27 juni afscheid. Vanaf 16.00u. is er gelegenheid voor belangstellenden in een ongedwongen sfeer afscheid te komen nemen. Dit wordt gehouden in de speelzaal van de school.                                        Met vriendelijke groet, Ans Scholten

Concert muziek vereniging op zondag 29 juni 2014

Het traditionele voorjaarsconcert van de muziek vereniging St. Cecilia wordt in een nieuw jasje gestoken. Op zondag 29 juni bent u van harte welkom bij dit voorjaarsconcert nieuwe stijl bij zaal Tante Sien. Het concert begint om 10.30u en duurt tot ongeveer 12.30u.

Nieuw aan het concert is de grote inbreng van de kinderen van de Maria school. Al geruime tijd zijn de kinderen van de basisschool aan het repeteren en oefenen onder de leiding van Robert Brookhuis en Gerrit Kelder, muziek docenten bij de vereniging. Vanuit het Oranjefonds zijn middelen beschikbaar gesteld om de jeugd in onze woongemeenschap enthousiast te maken voor muziek. Tijdens het concert zullen Music4kids zingen terwijl ze zichzelf begeleiden op zelf gefabriceerde instrumenten. De kinderen van groep 3 tot en met 7 zullen ook eigen gemaakt instrumenten bespelen. Daarnaast zullen ze muziek stukken vertolken op blaas en slag instrumenten.

Natuurlijk zullen op dit concert de drumband en jeugd drumband, beide onder leiding van Gerrit Kelder, en het orkest, onder leiding van Tim Baars, niet ontbreken. Ook het jeugdorkest, onderleiding van Gerrit Lansink zal van zich laten horen. We hopen u te mogen verwelkomen op zondag 29 juni, om 10.30u bij Tante Sien.

Concert commissie St. Cecilia

Epilepsiefonds

Namens het epilepsiefonds willen we iedereen hartelijk danken voor de inzet. De totaalopbrengst was  € 711,68. Gevers en collectanten allemaal hartelijk bedankt. Netwerk van Vrijwilligers onder asielzoekers vanuit de kerken.

Asielzoekers, een ver van mijn bed show? Toch wonen er velen in ons midden. Wereldwijd is er zoveel geweld,   oorlog, vervolging, enz.. Vaak is dan vluchten het enige wat rest.  

De st. Gave zet zich in voor asielzoekers op velerlei gebied en probeert kerken daarin te betrekken. Hun motto is: Gevlucht. Gezien, en Geliefd.(zie ook voor doelstelling Gave.nl). Ook wil ze graag de bewustwording versterken onder christenen t.a.v. de vraag “wat doen wij met de vreemdeling in ons midden”? We weten we van de Bijbelse roeping om hen gastvrij te ontvangen en lief te hebben. Jezus was zelf eens een asielzoeker in het land Egypte.

Jezus licht laten schijnen en zijn liefde te delen is ook mogelijk onder de vreemdeling in ons midden. De vreemdeling/vluchteling woont bij ons om de hoek. God brengt de mensen naar ons toe, mensen die vaak uit landen komen waar het christelijk geloof verboden is. God geeft hier kansen voor het evangelie!!!!!

Voelt u zich aangesproken?

In Almelo is een acz aan de Vriezeveenseweg. Wilt u zich inzetten? B.v. contacten leggen, eens een bezoekje brengen,   helpen met de taal, computerhulp, fietsles, of wegwijs te maken in ons land/cultuur, eens mee te nemen naar b.v. een club, markt, of vrouwenavond, een creativiteit, sport of de arts? Mogelijkheden genoeg! Misschien mogen we hun eenzaamheid/ verdriet wat verzachten, hoop geven, en het licht van Christus verspreiden, ook ter verrijking voor ons zelf.

Wilt u zich aub opgeven als (incidenteel) vrijwilliger, dat kan bij M. Veldman-Bartels, vrijwilligerscoórdinator Almelo namens St, Gave. tel. 0546-697561/0620776487, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook info via www.gave.nl  

TIJD VOOR BEZOEK

Mijn pastorale agenda staat in deze zomermaanden in de komkommerstand; werkgroepen vergaderen niet, er zijn weinig bijzondere vieringen en ook de overige werkzaamheden staan op een wat lager pitje. Dat betekent dat er ruimte in mijn agenda open blijft. Daarom zou ik die beschikbare tijd graag aan het pastorale bezoekwerk willen besteden. Ik nodig u daarom uit om te laten weten als u het prettig of zinvol vindt dat ik als pastor eens bij u op bezoek kom. Dat mag ook zijn om gewoon eens kennis te maken, zo leer ik ook meer mensen in de parochie kennen. Aarzel dus niet, maar laat het me weten. Ik kom graag eens bij u op bezoek.

Pastor Harry Wiggers, tel. 06 - 36 56 12 28

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof,

tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

Colofon pastores

G.J. Nijland, priester, pastoor

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker

Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar. Tel. 0546-681072

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Beeckesteyn 69, 7608 JH Almelo. Tel. 0546-492231.

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-36561228

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

21/22 juni E. Hesselink, 28/29 juni J. Tiehuis, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Locaties


 

Alblog
Flelog
Gstlog
Lgvlog
Marlog
Rtmlog
Tublog
Vaslog
Vzvlog

 


Copyright © 2014