Het laatste nieuws vindt u onder de knop NIEUWS / ACTUEEL of op Twitter!

Informatieblad 3. ZONDAG 31 aug. en 7 september 2014 Jaargang 41, week 36 en 37

Zondag 17 augustus hebben wij samen het gouden priesterjubileum mogen vieren van pastor Heuven. Een geliefde pastor die hartelijkheid en warmte uitstraalt, een mens onder de mensen, een mens waardoor de liefde van God zichtbaar wordt.

Veel respect en bewondering komt bij ons naar boven voor de manier waarop hij het geloof weet uit te dragen. Eigentijds en boeiend voor jong en oud, humoristisch maar vooral diep gelovig.

Een bron van inspiratie voor ons envele anderen, die als vrijwilliger een steentje proberen bij te dragen in het voorgaan in diverse vieringen in onze parochie. Vanuit de vaste overtuiging dat samen kerk zijn essentieel is, durven wij het ook aan om voor te gaan in uitvaarten. Het vraagt echter veel gewenning, niet alleen voor ons als vrijwilligers, maar ook voor u als gelovige, die te maken krijgt met een uitvaart of afscheidsviering waarin een medeparochiaan voorgaat. Geen priester meer bij het laatste uur van afscheid, maar een vrijwilliger. Mede door het grote priestertekort is men binnen onze parochie enkele jaren geleden hiermee voorzichtig gestart. Het vormen van werkgroepen, het volgen van een cursus, gezamenlijke bijeenkomsten, het mede voorgaan met een pastor zijn een begin geweest van dit proces. Onze ervaring is dat mensen steeds meer vertrouwen krijgen in de vrijwilliger die voorgaat bij een afscheid.

Wij weten ons zo gedragen door de geloofsgemeenschap.Dit geeft ons een grote stimulans om mensen nabij te zijn in een moeilijke periode, waarbij wij kunnen vertrouwen op de steun en zegen van God en van de pastores. Zo proberen wij,geïnspireerd door het verhaal van God en zijn zoon Jezus, een dienaar te zijn van God en in zijn geest mensen in een periode van verdriet en afscheidbij te staan. Wij willen proberen dit alles zo vorm te geven dat mensen er troost en bemoediging uit kunnen putten en dat er op een waardige en zo persoonlijke manier afscheid genomen kan worden van de overledene. Wij zijn dankbaar dat we dit mooie werk mogen doen.

Werkgroep uitvaartliturgie Langeveen

Ans Saris, Mariëtte Hesselink, Ans Schothuis

Zaterdag 30 augustus 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

Int.: Herman Booijink en Gerard Vrerink.

Woensdag 3 september 09.00 uur Eucharistieviering in de AULA.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

Zondag 7 september 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor.

Voorganger: Pastor Heuven.

Jaarg.: Agnes Reinerink-Steggink, Herman Bouhuis, o.o. Kempers-Steffens. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Zr. Maria Wenneger, Annie Weersink-Meijer, o.o. Lohuis-Rolefes en Gezina Kroeze, Eef Oude Luttikhuis, o.o. Wigger-Booijink, Manny Sanderink-Weernink, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Mien Bos-Heerts en overl.fam.leden, Gerard Kempers, Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Johan Hankamp.

Woensdag 10 september 09.00 uur Eucharistieviering in de AULA.

Voorganger: Pastoor Nijland.

13/14 september Nationale Ziekendag.

Zaterdag 13 september 19.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: Johan Hulsmeijers, Gerard Kamphuis, Harrie Oude Luttikhuis, Gerard en Santje Meijer-Wiegink.

Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Annie Weersink-Meijer, Jan Hulskotte, Johan Groothuis, Frans en Marie a/d Stegge-Koertshuis, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Dionne Meijer-Boswerger, Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Herman Meen, leden en overl.leden FNV Bouw afd. Zuid/Oost Tubbergen.

 

KOREN

Zo. 7 sept. 09.00 uur: Kinderkoor.

Za. 13 sept. 19.30 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Zo. 7 sept. 09.00 uur: Johan Steggink.

Za. 13 sept. 19.30 uur: Ronnie Booyink.

MISDIENAARS

Zo. 7 sept. 09.00 uur: Jan Bekhuis en Teun Scholten Linde.

Za. 13 sept. 19.30 uur: Kirsten en Carmen Droste.

COLLECTANTEN

Zo. 7 sept. 09.00 uur: Gerard Braakhuis, Harrie Kemna,

Jan Veldhuis.

Za. 13 sept. 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink,

Harrie Pegge.

KOSTERS

Zo. 7 sept. 09.00 uur: Ben Demmer.

Za. 13 sept. 19.30 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 16 aug.  €         29,50   Eigen kerk 16 aug.     €     29,10

Plaatsengeld 24 aug.  €         44,00   Miva/collecte24 aug.  €     60,47

GEBOREN

Wij feliciteren Sander, Fleur, Lieve en Duuk Braakhuis van de Plasdijk 25 te Mander met de geboorte van hun dochter en zusje Suus Ria Gerdien. Suus is geboren op woensdag 6 augustus 2014.

KERKSCHOONMAAK

Maandag 16 september vanaf 18.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk van de Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink, tel. nr. 680105.

KPOV Vasse

Nu de vakantie weer voorbij is gaan we verder met ons jaarprogramma. Op woensdag 17 september komt iemand van Buurtzorg Tubbergen. Zoals altijd beginnen we deze avond om 20.00 uur bij Tante Sien. Via de mail wordt nog bekend gemaakt in welke zaal. Om alvast vooruit te lopen op ons programma is er op woensdag 15 oktober een excursie naar FOOD CONNECT in Almelo. We worden daar verwacht om 13.30 uur tot 15.30 uur. Mochten er veel aanmeldingen komen dan kunnen we ook op deze dag ’s ochtends een excursie krijgen. We hopen velen eerst op 17 september te zien.

Bestuur KPOV Vasse.

Kledinginzameling van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid.

Op zaterdag 4 oktober vindt in Vasse de kledinginzameling van Sam’s kleding-actie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding,schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 8.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij het volgende adres: Fam. Nijhuis De Schoolkolk 3 in Vasse. Deze keer is het project voor overstromingen en cyclonen in India.

M.O.V werkgroep Vasse.

Activiteitenkalender Vasse

SEPTEMBER 2014

6-7          Viering 40-jarig bestaan van volleybalver. de Eschstars
10           Dorpshuiskamer in het Eschhoes, aansluitend open eettafel
13           Start najaarscompetitie (VMC)
13           Jeugdsoos
17           Ledenavond (KPOV)
19           Jaarvergadering in het Eschhoes (Volleybalver.)

24          Dorpshuiskamer in het Eschhoes

OKTOBER 2014

05           S.g.w. voor paarden en pony’s van de Bosruiters Beekzijde

               (Bosruiters)

08           Dorpshuiskamer in het Eschhoes, aansluitend open eettafel

15           Ledenavond (KPOV)

22           Dorpshuiskamer in het Eschhoes

25           Jeugdsoos

WEERZIEN IN VASSE

Evenals voorgaande jaren organiseert de KBO-Vasse, de bezoekersgroep Manderveen-Vasse, de ouderbond Manderveen en de Zonnebloem Vasse een gezellige middag voor hun (jonge) ouderen en bewoners van diverse tehuizen in de regio. Dit weerzien bij Peddemors te Manderveen wordt dit jaar gehouden op donderdag 25 september van 14.30 tot 17.00 uur. Voor een inleidend en afsluitend woord zijn dominee Marsman en pastoor Nijland uitgenodigd. Het dameskoor uit Vasse zal deze middag diverse liederen ten gehore brengen. De werkgroep rekent op een grote opkomst. Zo nodig wordt vervoer geregeld. Tot 18 september is opgave mogelijk bij: KBO: Agnes Scholtenlinde, tel 680415; BZG: Siny Dijkhuis, tel 680546, Miny Schipper, tel 680396, Zonnebloem: Marie Hansté, tel 680298.

Scootmobieltocht september 2014

De volgende scootmobieltocht is gepland op donderdag 4 september 2014. Het vertrek is om 13.30 uur vanaf het plein bij De Gaarf in Langeveen. Deze tocht is 20 à 25 km.; de pauzestop is bij bessenkwekerij De Haarakker. Deelname is gratis, de afdeling Tubbergen van het Rode Kruis verstrekt de koffie met wat lekkers. Wilt u deelnemen, meldt u dan aan bij de Stichting Welzijn Tubbergen (afd. Seniorenwerk), telefoon 0546-622788 of via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2014-2015

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

Een nieuw seizoen van het programma aanbod van de H. Pancratius parochie gaat binnenkort weer van start. Ook dit jaar zullen een aantal boeiende lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc. worden behandeld. Kortom een breed aanbod voor een ieder. Als leidraad voor de bijeenkomsten van dit jaar is gekozen voor de werken van Barmhartigheid. De werkgroep heeft op 11 september a.s. pastor Meupelenberg uitgenodigd als inleider. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:           Donderdag 11-09-2014

Thema:          Algemene inleiding op de werken van Barmhartigheid

Inleider:         Pastor Meupelenberg

Tijd:               09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:          € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:            Parochiecentrum, Grotestraat 64 te Tubbergen

Informatie:    Mevr. S.Bekhuis         tel. 0546 - 621768

Mevr. I.Wekking        tel. 0546 – 433809

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof,

tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

Colofon pastores

G.J. Nijland, priester, pastoor

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker

Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar. Tel. 0546-681072

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Beeckesteyn 69, 7608 JH Almelo. Tel. 0546-492231.

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-36561228 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

30/31 aug. J. Tiehuis, 6/7 sept. I. Hoekstra, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Locaties


 

Alblog
Flelog
Gstlog
Lgvlog
Marlog
Rtmlog
Tublog
Vaslog
Vzvlog

 


Copyright © 2014