Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG 18 en 25 sept. 2016 Jaargang 43, week 38 en 39

"De eerste is de laatste". De meeste is de minste.

De heer is een knecht, een dienaar van allen..........

De leerlingen zijn er stil van geworden. Jezus zet nu wel alles op z'n kop. In het koninkrijk van God gaat alles anders dan in het koninkrijk van ons mensen. Maar als ieder van ons leeft en doet als dienaar van allen, dan hebben wij vrede, de vrede van God op aarde. Het is goed om nu over vrede te praten, omdat wij er in deze week veel aandacht aan besteden. Deze week is de vredesweek. Er wordt in onze tijd als nooit tevoren vaak en veel gesproken over vrede. De dreiging van het terrorisme  en een nieuwe economische wereldoorlog houdt velen bezig, terwijl  er ook zónder  oorlog veel ónvrede in de wereld is.

Wat is vrede? Is vrede het beëindigen van strijd?

Kan er van vrede worden gesproken wanneer bij een wapenstilstand de haat is gebleven? Het is van het grootste belang voor de vrede dat mensen allereerst vrede met God vinden, want Jezus geeft duidelijk aan , dat er verschil is tussen de vrede die de wereld geeft en de vrede die Hij geeft: "Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u". De weg naar de vrede van God is dienaar-zijn voor elkaar, zoals Hij ons het heeft voorgedaan. Alleen in verbinding met Jezus is echte vrede te vinden en kunnen mensen ook iets van die vrede uitdragen naar anderen toe. Het Vrederijk dat  Jezus Christus op aarde zal oprichten is de basis van onze hoop en van ons samenleven. Hiermee wens ik u  en jullie allen een aandachtige vredesweek toe!                                       Pastor Linh

Zondag 18 september 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Heuven.

Jaarg.: Johannes Joseph Wigger, Gerard Kamphuis.

Int.: Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, o.o. Wigger-Booijink.

Woensdag 21 september 09.00 uur Eucharistieviering in de aula.

Voorganger: Pastor Linh.

17 t/m 25 september collecte Vredesweek.

Zondag 25 september 09.00 uur Eucharistieviering (Oogstdankdag) m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

Jaarg.: Siny Booijink (Wolbert), Gerard Ensink, o.o. Weersink-Schutte. Int.: Jan en Annie Booijink-Kemna, Marietje Rolefes-Stopel, Dionne Meijer-Boswerger, Bennie Droste, overl.fam.leden Weersink-Schutte, Annie Steggink-Kamphuis, Gert Mulstege, Sinie Dijkers-Koopman, Ine Booijink-Meijer (nms.de buren).

Woensdag 28 september 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de aula.

Voorganger: Johan Steggink.

1-2 oktober Werelmissiedag voor de kinderen.

Zondag 2 oktober 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Int.: Pastor Hein Booijink, Gerard Weersink, Jan en Annie Booijink-Kemna, Manny Sanderink-Weernink, Bennie Droste, Jan Hulskotte, Jan Steggink (M’veen), Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Sinie Dijkers-Koopman, Annie Steggink-Kamphuis, Jan en Siny Booijink (Wolbert), o.o. Rikhof-Westerhof.

KOREN

Zo. 25 sept: 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 2 okt.: 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Zo. 25 sept: 09.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 2 okt.: 09.00 uur: Wilma Kempers.

MISDIENAARS

Zo. 25 sept: 09.00 uur: Carmen Droste en Anne Booijink.

Zo. 2 okt.: 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Zo. 25 sept: 09.00 uur: Ben Demmer, Gerard Braakhuis, Harrie Kemna.

Zo. 2 okt.: 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer, Gerard Braakhuis.

KOSTERS

Zo. 25 sept: 09.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 2 okt.: 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 4 sept.         43,05        Eigen kerk 4 sept.             52,75

Plaatsengeld 10 sept.       28,30        Eigen kerk 10 sept.            25,50

Avondwake/uitvaart Ine Booijink-Meijer                                     557,89

Huwelijksviering Leonie en Rick Wientjes-Vennegoor                    58,30

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 4 oktober vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk Booijinkstraat/Manderseweg.

De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld, tel. nr. 680689.

DOPEN

Zondag 18 september om 10.30 uur zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

Op zondag 16 oktober 2016 zal in Overdinkel voor de 104de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park, aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarna de processie volgt. Voorgangers: Vicaris Ronald Cornelissen en Pastor Willy Rekveld. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. Op donderdag 13 oktober, vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus. Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp

Op zondag 2 oktober 2016 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof. Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom heeft de Broederschap van Kevelaer gemeend weer het jaarlijks terugkerend plechtig lof te organiseren. De Oost Twentse Broederschap van Kevelaer organiseert dit lof elk jaar op de eerste zondag in oktober in de kerk van Denekamp. Dus op een vaste plek, een zondag en op een vaste tijd. Op deze wijze willen wij als broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.

Het Marialof wordt voorgegaan door meerdere priesters uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer” Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester/es van uw parochie of met de voorzitter van de Oost Twentse Broederschap, Johan Paus, telefoon: 0546-681224. 

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /    Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur

donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Colofon pastores

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, woensdagochtend

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

17/18 sept. T. Hollink, 24/25 sept. J. Tiehuis, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.