Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG  29 mei en 5 juni 2016 Jaargang 43, week 22 en 23

Jezus' hart - Gods barmhartigheid

Het feest van het heilig hart van Jezus doet me dit jaar denken aan het hoofdthema dat onze huidige paus Franciscus gekozen heeft voor dit bijzonder heilig 2016: het jaar van Gods barmhartigheid. Want in en door Jezus' pastorale roeping kennen en herkennen wij Gods liefde die mensen altijd nabij wil zijn. Jezus leeft met iedereen mee en in het bijzonder geeft Hij de zwakken kans en ruimte om in Gods vreugde opnieuw te beginnen: bijvoorbeeld de ontmoeting tussen Jezus en de tollenaar Zacheüs. Op een dag werd Jezus in Jericho ontvangen door een grote menigte. Daar verliep alles spontaan, geïmproviseerd. Op straat was er geroep en gejuich van het volk. En opeens stond Jezus stil bij een vijgenboom. Hij draaide Zijn hoofd niet, maar keek omhoog, Hij keek Zacheüs aan. Uit angst en schaamte voor de buitenwereld was hij in die boom geklommen. Bang voor de mensen, maar nieuwsgierig naar Jezus.

Het heilig hart van Gods Zoon bewoog vanwege Zijn medelijden met de ontvankelijke ambtenaar, en dan klonkde stem van Jezus: "Zacheüs, kom snel naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn"...... Hoe is het mogelijk! Dat heeft niemand gedacht. Jezus gaat niet op bezoek bij de burgermeester, niet bij de pastoor, niet bij de dokter van Jericho. Hij gaat op visite bij een beruchte tollenaar. Ja, tot ergernis van de inwoners  van Jericho brengt Jezus een bezoek bij deze kleine en bescheiden Zacheüs. Waarom doet Hij dit? Omdat Jezus Zacheüs wil laten zien wat Gods barmhartigheid betekent (het Godzijn) ; waar Jezus ' hart naartoe gaat, daar komen mensen tot rust en tot zichzelf. Waar liefde is, is er nog plaats voor anderen om verder te gaan, om met elkaar te leven en te delen.

Zo kunnen we dit beschouwen als één van de belangrijke aspecten van Jezus' pastoraat: een pastoraat van liefde en barmhartigheid, een pastoraat van bemoediging en bevrijding. Met deze gedachten mogen wij dit weekend het feest van het heilig hart van Jezus vieren in het kader van dit heilig jaar 2016: Gods barmhartigheid.       Pastor Linh

Zondag 29 mei 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Huitink.

Int.: Jan Hulskotte, Leonie Keijser-van Hellenberg Hubar.

Woensdag 1 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering in de aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Int.: Bernardo Engbers, overl. familie.

Vrijdag 3 juni 11.00 uur Huwelijksviering van Roy aan de Stegge en Maureen Brinkman m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pater Stopel.

Zaterdag 4 juni is er GEEN viering i.v.m. de Pancratiusdag,

(jaargedachtenissen en misintenties zijn verplaatst naar 12 juni!!)

De viering t.g.v. Pancratiusdag vindt plaats op zondag 5 juni om 09.30 uur in de Pancratiuskerk te Tubbergen m.m.v. Dames- en Herenkoor van Vasse en Cantiamo uit Albergen.

Woensdag 8 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering in de aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 12 juni 09.30 uur Eucharistieviering 1ste Heilige Communie m.m.v. het Kinderkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink en Johan Steggink.

Jaarg.: Hendrik Paalhaar, o.o. Alberink-Hansté.

Int.:Dionne Meijer-Boswerger, Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Annie Steggink-Kamphuis, Lies Schutte-Meijer, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Bennie Droste, Zr. Maria Wenneger, Pastor Hein Booijink, Gerard Weersink, Henk Vrerink, Manny Sanderink-Weernink, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Jan Oude Vrielink, Annie Bouhuis-Kristen (nms. De K.B.O.), Jan Hulskotte.

KOREN

Vr. 3 juni 11.00 uur: Dameskoor.

Za. 4 juni 19.30 uur: geen viering.

Zo. 12 juni 09.30 uur: Kinderkoor de Pareltjes.

LECTOREN

Za. 4 juni 19.30 uur: geen.

Zo. 12 juni 09.30 uur: Marieke Hansté.

MISDIENAARS

Vr. 3 juni 11.00 uur: Carmen Droste en Anne Booijink.

Za. 4 juni 19.30 uur: geen.

Zo. 12 juni 09.30 uur: Carmen Droste en Anne Booijink.

COLLECTANTEN

Za. 4 juni 19.30 uur: geen.

Zo. 12 juni 09.30 uur: Ben Demmer, Gerard Braakhuis,

Harrie Kemna.

KOSTERS

Vr. 3 juni 11.00 uur: Tonnie Rolefes.

Za. 4 juni 19.30 uur: geen.

Zo. 12 juni 09.30 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld Pinksteren €      62,40    Eigen kerk Pinksteren   €    74,53

Plaatsengeld 21 mei            22,30    Eigen kerk 21 mei           19,71

Uitvaart Leonie Keijser-van Hellenberg Hubar                         303,51

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 31 mei vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk Vleerhoek. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis tel. nr. 682039.

OVERLEDEN

Vrijdag 13 mei is op 84-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Leonie Theresia Maria Keijser-van Hellenberg Hubar voorheen wonende aan de Veendijk 39 te Manderveen. Vrijdag 20 mei heeft voor haar de plechtig gezongen uitvaart plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

PANCRATIUSDAG

Zondag 5 juni aanstaande vieren wij als parochie Pancratiusdag.

We starten de dag om 9.30 uur in de Basiliek te Tubbergen met een eucharistieviering. Om 10.30 uur start de kinderkerk in het parochiecentrum te Tubbergen. Het wordt een dag met verassende ingrediënten voor jong en oud. Nieuwsgierig geworden? Dan zien we u graag op 5 juni  om 9.30 uur in Tubbergen in de basiliek.

Dit jaar organiseren we voor het eerst een bakwedstrijd onder de noemer: 'Heel Pancratius bakt'.

Vindt u, vind jij het leuk om een taart, koekjes of cake te bakken doe dan mee met: 'Heel Pancratius bakt.' U kunt u hiervoor aanmelden via de opgave formulieren die  vanaf  21 mei achter in kerk liggen of via de website van de parochie.

Rond 13.00 uur sluiten we de Pancratiusdag af.

Tot 5 juni. Werkgroep Pancratiusdag

DE HEMELVAART WANDELING.

Beste parochianen,

Donderdag 5 mei ging de hemelvaart wandeling van start, om 06.00 uur verzamelden zich een groep van 25 wandelaars zich bij de kerk van Reutum. Zelfs een gezin met een drietal kinderen was vroeg uit de veren gekomen, op het laatste nippertje kwamen er nog twee fietsers aan die zich ook bij ons aansloten. We gingen wandelen met het thema: meegaan. Voordat we op weg gingen werd er een tekst gelezen, toen in stilte beginnen met wandelen, een kleine tien minuten stil zijn op een mooie hemelvaart ochtend. Toen we Reutum uitliepen en de eerste woorden werden gesproken, gingen mensen volop met elkaar in gesprek. Het was een prachtige ochtend, de zon die opkwam, de dauw in het gras, het was nog frisjes, een mooie ochtend om rondom Reutum te wandelen. We waren te vroeg bij de koffiestop, dat was bij het kanaal in Reutum, het was wachten op de harmonie die de koffie zou verzorgen. Even een appje, wij zijn er, een appje kwam terug, rond 07.30 uur zijn we er met de koffie en muzikanten. Samen met de harmonie koffie drinken, zij speelden nog voor ons, er was nog een moment van ontmoeting met de muzikanten en wij gingen weer op weg. Bij deze bedankt voor de koffie! Het 2e gedeelte ging langs het mooie kanaal, we gingen binnendoor richting de kerk. We kwamen te laat aan bij de kerk, de koster was al op de hoogte gebracht dat de voorganger en mensen verlaat waren. De viering begon te laat, ongeveer tien minuten. Samen stil staan bij hemelvaart met samenzang. Na de viering stond de koffie klaar, dames bedankt. We kijken terug op een mooie ochtend, wandelaars zeiden, dit is voor herhaling vatbaar. Dus voor 2017 kunt u het wandelen in gedachten houden.                            Diaken Bert Huitink

“ANDERS VIEREN”

Een tijdje geleden heb ik een oproep gedaan om een werkgroep anders vieren in het leven te roepen. Vrijwilligers die mij gaan helpen om andere vieringen te gaan organiseren. Deze werkgroep is er inmiddels, zeven vrijwilligers hebben zich aangemeld, de 1e bijeenkomst is inmiddels al geweest en zij hebben kennis met elkaar gemaakt, gebrainstormd, en de eerste viering is gepland. De leden van deze werkgroep komen uit Vriezenveen, Langeveen en Tubbergen, van overige geloofsgemeenschappen heb ik geen aanmeldingen gehad. Er was wel belangstelling, door drukke andere werkzaamheden  kon zich niemand aanmelden.

Er is een begin, daar ben ik blij mee, naast de traditionele vieringen mag er ook ruimte zijn voor het anders vieren. Er is afgesproken dat we rustig beginnen, we willen niet te hard van stapel lopen. In het anders vieren gaan we beginnen met Thomas vieringen.

Wat is een Thomasviering? Een viering waarin ruimte is om zelf bezig te zijn, wij vieren vanuit een Thema, er is een koor bij aanwezig. Aan het begin is er nog niet zoveel anders. Het midden gedeelte van de viering is echt anders. Het midden gedeelte noemen wij de HEILGE CHAOS. Dit gedeelte bestaat uit een drietal workshops die aansluiten bij het thema, op dat moment komen mensen uit de banken en sluiten zich aan bij een workshop, er is altijd een creatieve workshop voor kinderen, de overige twee workshops zijn voor jongeren en volwassenen. Verder is er in de kerk een stiltehoek waar mensen even tot bezinning kunnen komen, er is een Klaagmuur waar mensen hun klachten kunnen opschrijven en in de muur doen, deze worden later in de viering verbrand, midden in de kerk ligt het voorbedeboek, daar kunnen mensen hun gebeden in opschrijven, deze worden later uitgesproken in de viering. Na ongeveer 25 minuten komen we weer samen in de kerk, gaan we terug blikken. Na de collecte maken wij ruimte voor de voorbeden, gaan we brood delen, geen heilig brood maar breekbrood of matses, we bidden het onze vader en sluiten af met een gedachte, slotlied. Na de viering is er tijd voor ontmoeting, napraten, bijpraten met koffie, thee en ranja voor de kinderen.  Dit is echt anders vieren, hiermee maken we een start. Deze viering zal in September twee keer plaats vinden, op 10 september in Langeveen en 24 september in Vriezenveen. Het thema van deze thomasviering:

EEN NIEUW BEGIN.

We beginnen in de vertrouwde omgeving van onze werkgroep.

Namens de werkgroep anders vieren,           Diaken Bert Huitink.

ACTIVITEITENKALENDER

JUNI 2016

03-04-06            Kamp Scouty’s (Scouting)

08                      Dorpshuiskamer

12                      Eerste Heilige Communie (Mariaschool)

18-19                 Volleybalkamp voor alle jeugdleden t/m groep 8

                          (Volleybalvereniging)

22                      Uitstapje (KPOV)

22                      Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

JULI 2016

01-02-03            20-Jarig jubileum (Scouting)

03                      Vasserse Sfeermarkt

06                      Dorpshuiskamer

20                      Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

Voorjaarsconcert St. Cecilia Vasse

Het traditionele voorjaarsconcert van de muziekvereniging St. Cecilia wordt dit jaar gehouden op zondag 29 mei 2016. U bent van harte welkom bij dit voorjaarsconcert in zaal Tante Sien. Het concert begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Ook dit jaar is er weer een grote inbreng van de kinderen van de Mariaschool. Al geruime tijd zijn de kinderen van de basisschool aan het repeteren en oefenen onder leiding van Robert Brookhuis en Roy Hendriks, muziekdocenten bij de vereniging. Tijdens het concert zal Music4kids zingen, terwijl ze zichzelf begeleiden op zelf gefabriceerde instrumenten. De kinderen van groep 3 tot en met 7 zullen ook eigen gemaakte instrumenten bespelen. Daarnaast zullen ze muziekstukken vertolken op blaas- en slagwerk instrumenten Natuurlijk zullen op dit concert de drumband en jeugddrumband beide onder leiding van Gerrit Kelder en de fanfare onder leiding van Edwin Luttjeboer niet ontbreken. We hopen u te mogen verwelkomen op zondag 29 mei om 10.30 uur bij Tante Sien.

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /    Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur

donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Colofon pastores

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

28/29 mei I. Hoekstra, 4/5 juni E. Oude Hassink, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.