Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG 13 en 20 december 2015 Jaargang 42, week 51 en 52

  

Een geschenk uit de hemel:

Ook de vorige keer stond deze titel boven mijn bijdrage voor het Pancratius.nieuws en graag herhaal ik dat nog voor deze kerstbijdrage. Want die vlag dekt de lading heel goed in mijn ogen en als ik het daarnaast op een concrete noemer moet brengen dan kom ik op de volgende woorden van de Heilige Schrift: “Want een kind is ons geboren”. Dat is per definitie reden tot vreugde, normaal gesproken, en we spreken hier van de lang verwachte en voorziene geboorte van de Messias. Met kerstmis vieren we dit grote feest wereldwijd, hetgeen niet onopgemerkt kan blijven, zeker niet gezien de versiering overal, de verlichte etalages en de kerstinkopen. En bovendien vieren we in de kerk de oorsprong dan wel de waarachtige betekenis van dit feest, de geboorte van Jezus Christus, een geschenk uit de hemel, letterlijk en figuurlijk zou je kunnen zeggen.

De prachtige adventstijd heeft ons er wekenlang naar uit doen zien; in de liturgie is er soberheid enerzijds ter voorbereiding en is anderzijds de verwachting niet van de lucht. Aan de hand van met name de profeet Jesaja wordt ons het komende heil voorzegd, terwijl Johannes de Doper het op zijn manier zo concreet mogelijk maakt. Tekenen van Gods heil en werkzaamheid in onze wereld, als voorbodes van die hartverwarmende komst van het kind. De jubel en de vreugde kan niet groot genoeg zijn en alle vieringen wereldwijd, alle zang en muziek in deze, ze vormen een eerbetoon aan God, die deze bijzondere geboorte mogelijk heeft gemaakt. Eer zij dan ook God in onze dagen en eer zij Hem in deze tijd, zoals dat ook in vroeger tijden het geval is geweest. Wij mogen oprecht dankbaar zijn dat we dit feest op deze wijze kunnen en mogen vieren, als inwoners van een land dat welvaart ken en waar het relatief veilig is. Wij kennen geen oorlog of oorlogsdreiging en leven in een welvaartsmaatschappij, hetgeen zeker geen vanzelfsprekendheid is als we wat verder kijken. De dreiging van terreur, de vele vluchtelingen wereldwijd en de vele brandhaarden in onze wereld laten zien dat wij in dat opzicht de handen mogen dichtknijpen. Een reden temeer om ons dan ook allereerst biddend te verhouden tot dit feest of meer bepaald tot de Heer die onder ons mensen wil komen. Dat we Hem in ons hart en in ons midden mogen verwelkomen en dat we mogen leven van Zijn woorden. Dat wij zelf, in navolging van Hem, de vrede dichterbij mogen brengen. Graag wens ik u allen, mede namens de collega’s van het pastoraal team een zalig kerstfeest toe.   Pastoor Gé Nijland.

Donderdag 24 december 17.00 uur Kerstavond Woord- en Communieviering m.m.v. het Kinderkoor.

Voorganger: Johan Steggink

Jaarg.: Johannes Antonius Leussink. Int.: Herman Booijink en Gerard Vrerink, overl.fam.leden Veer, Mark Hemmer, Jan en Marie Pegge, o.o. Filart-Rolefes, Gerard Kempers (M’veen), Henk Wessels, Frans en Hermine Droste, o.o. Droste-Vleerbos, o.o. v/d Aa- Bodde, Annie v/d Aa-Oude Voshaar, Jan en Riek Masselink-Benerink, Toos Tijink-Masselink, Jan en Lies Tijhuis, o.o. Leussink-Bekhuis, Sien Steggink-Boerrigter en Hennie Steggink, o.o. Oude Luttikhuis-Engbers, o.o. Franke-Horst.

 

Donderdag 24 december 21.00 uur Kerstavond Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Heuven.

Jaarg.: zie 17.00 uur.

Int.: zie 17.00 uur.

 

Vrijdag 25 december 09.00 uur 1e Kerstdag Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Thöni.

Jaarg.: zie 24 dec. 17.00 uur. Int.: o.o. Dijkhuis-Kuipers, Jan, Stefhan en Ellen Hemmer, o.o. Hemmer-Steggink, Eef, Sien en Yvonne Bolscher, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger.Hemm

Zondag 27 december 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Heuven.

Jaarg.: Harrie Masselink.

Donderdag 31 december (Oudjaarsdag) 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: overl.fam.leden Kristen, Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis. Int.: Herman Hemmer, Annie Oude Geerdink-Bekhuis, Jan Schulten en Ine Borghuis, Siny Dijkers-Koopman, Frans Reinerink.

 

Zaterdag 2 januari 19.30 ujur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Gerhard Hesselink. Int.: Gerard Weersink, Zr. Maria Wenneger, Gert Mulstege, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Lidy Tulk-Leussink, Lies Schutte-Meijer, o.o. Rikhof-Westerhof, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, o.o. Slaathuis-Boerrigter.

 

Woensdag 6 januari 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Int.: overleden familie.

Zondag 10 januari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Jaarg.: Marie Eidhof-Kuiphuis. Int.: Gerard Michorius, Gert Mulstege, Jan en Annie Busscher-Lesker, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Annie Busscher, overl.fam.leden Oude Luttikhuis-Klein Haarhuis.

 

KOREN

Do. 31 dec. 19.30 uur: Herenkoor.

Za. 2 jan. 19.30 uur: Dameskoor.

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Do. 31 dec. 19.30 uur: Ronnie Booijink.

Za. 2 jan. 19.30 uur: Marieke Hansté.

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

MISDIENAARS

Do. 31 dec. 19.30 uur: geen.

Za. 2 jan. 19.30 uur: Fidès Bekhuis en Carmen Droste.

Zo. 10 jan. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Do. 31 dec. 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink,

Harrie Pegge.

Za. 2 jan. 19.30 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Ben Demmer, Gerard Braakhuis,

Harrie Kemna.

KOSTERS

Do. 31 dec. 19.30 uur: Ine Bos.

Za. 2 jan. 19.30 uur: Johan Steggink.

Zo. 10 jan. 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 13 dec. €     30,90 Eigen kerk 13 dec.           €     47,90

Plaatsengeld 19 dec.  €     30,20 Eigen kerk 19 dec.           €     22,30

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 12 januari vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes, tel. nr. 680617.

 

JAAR van Barmhartigheid

De Paus heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot het jaar van de Barmhartigheid. Dit jaar begon op 8 december en eindigt op Christus Koning 2016. Hiervoor zijn kaarsen besteld en we verwachten dat ze met kerst achterin de kerk liggen. Deze kaarsen zijn te koop voor

€ 6,--. Op de kaars staat H.H. Joseph en Pancratius Vasse.

KERK OPEN

Tijdens de drie kerstdagen is de kerk te Vasse geopend om bezoekers in de gelegenheid te stellen de kerststal en de kerstversiering te bekijken en eventueel een kaarsje op te steken.

GEBRUIK ESCHHOES TIJDENS DE GALA

In verband met de galavoorstellingen op 21, 22 en 23 januari 2016 en de te treffen voorbereidingen, kan er in die week geen gebruik worden gemaakt van alle ruimtes in het Eschhoes .

Dit houdt in dat van zondag 17 januari tot en met zondag 24 januari 2016   het Eschhoes niet beschikbaar is voor de gebruikers.

Vanaf maandag 25 januari zijn alle ruimtes weer beschikbaar.

We danken u voor de medewerking en wensen eenieder een plezierige carnavalsperiode toe.

Vriendelijke groet, Het Stichtingsbestuur ’t Eschhoes.

KBO Vasse

Jaarvergadering op 14 januari 2016   

Het bestuur van de KBO Vasse wenst al haar leden een gezegend en vooral gezond 2016. In het nieuwe jaar starten wij weer op donderdag 14 januari 2016 met onze Jaarvergadering bij Café Bolscher. Aansluitend is er een gezellige Bingo met vele mooie prijzen. Aanvang is om 14.00 uur.

Lieve mensen,

Afgelopen woensdag heb ik als pastor in kleine kring met enkele mensen van het pastoresteam en het bestuur afscheid genomen van de H. Pancratius parochie. Het is al ruim anderhalf jaar geleden dat ik door een hersenbloeding op non-actief werd gesteld. Voor velen van u al een hele tijd geleden, maar voor mij nog als de dag van gisteren. Met name als ik naar het cadeau van u allen kijk. Het is een hele dikke map met allerhande goede en lieve woorden, tekeningen, plakwerkjes, kaartjes, quiltstukjes enz. enz. Het is een map waar ik iedere keer een klein stukje van tot mij door laat dringen. Niet omdat ik de tijd niet heb, maar omdat het mij zo diep raakt. Een afscheid in grote kring zat er helaas niet in, omdat teveel mensen tegelijk mij teveel prikkels geven. Maar mijn man en ik zeiden dat deze map een veel groter cadeau is dan een viering met een receptie. Omdat het allemaal tastbare geschenken zijn door vele lieve mensen gemaakt. Het is een cadeau dat ik nog vele malen en jaren ter hand zal nemen. Op zo’n wijze kan ik terugkijken op een goede tijd in de H. Pacratius parochie. Want ondanks ook moeilijke momenten kijk ik met heel veel vreugde en liefde terug op een fijne tijd samen met u. Wanneer ik zo alle reacties bekijk dan denk ik, ‘we hebben toch van alles ondernomen’. Veel projecten pasten in de tijd, maar er zijn ook veel projecten die nu nog steeds werkzaam zijn. En dat voelt goed moet ik zeggen. Van de parochie kreeg ik naast de cadeaumap ook een prachtig boeket bloemen en een icoon. Ik had u al veel eerder willen bedanken voor al uw vertrouwen in mij in de afgelopen 12,5 jaar. Maar steeds werd ik door het secretariaat teruggefloten. Nu begrijp ik waarom. Maar ik wil u allen van diep uit mijn hart, ook namens mijn man Paul bedanken voor uw zorg, liefde, aandacht, samenwerking en alles wat niet in woorden te bevatten is. Heel hartelijk dank daarvoor. Het maakt dat ik verder kan op mijn nieuw ingeslagen weg. De neuroloog zei toen ik de hersenbloeding gehad had: ‘Uw leven zal heel anders worden, maar het hoeft niet minder te zijn’ en daar houd ik mij aan vast. En we zullen elkaar vast zo nu en dan weer tegenkomen als parochiaan van de H. Pancratius parochie.

Het ga u goed met Gods liefdevolle zegen

José Boomkamp

MOOSDAG S.V.VASSE

Traditiegetrouw wordt op de eerste zondag in het nieuwe jaar voor allen,die de S.V.Vasse een warm hart toedragen,de moosdag gehouden. Om tien uur staat er de wedstrijd tussen het eerste en tweede elftal op de rol.. De overige drie seniorenelftallen vertrekken vanaf tien uur voor een wandeling door de buutschappen van Vasse. Omstreeks half één wordt de moosmaaltijd geserveerd voor de senioren van de afdelingen handbal en voetbal en blikt voorzitter Jan Veldhuis terug op het afgelopen jaar en heeft hij ook enkele mededelingen betreffende 2016. Tevens wordt de contractverlenging met hoofdsponsor Egberts Rubber officieel bekrachtigd.

MIDWINTERFUTSALTOURNOOI

Op tweede Kerstdag vindt in de Burgemeester Verdegaal-hal te Tubbergen het door de S.V.Vasse georganiseerde midwinterfutsal-tournooi plaats. Alle eerste elftallen uit de gemeente Tubbergen nemen hieraan deel en tevens wordt de Zilveren Schoen, een kleinood van de Rabobank, uitgereikt. De S.V. Vasse, vorig jaar winnaar van de troostfinale, komt in poule A uit tegen Reutum (11.00), MVV (11.45), Stevo (13.00) en Manderveen (13.45). Voor de voetballiefhebbers onder U een leuk evenement om te bezoeken.

ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI 2016

01               Moosdag (SV Vasse)

02               Prinsenbal in zaal Bolscher (Spekscheeters)

02 of 09      Zaalvoetbalcompetitie voor E- en F-teams (VMC)

09               Gemeentelijk kunstgrastoernooi voor D-teams (VMC)

10               11.00-12.30 uur Voorverkoop Gala: uitsluitend voor

                   leden in zaal Bolscher 13.30-14.30 uur Voorverkoop

                   Gala: voor iedereen in zaal Bolscher (Spekscheeters)

13               Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

13               Jaarvergadering en ledenmiddag (KBO)

16               Grote Henk Rikhof Puzzelspeurtocht ’s ochtends (VMC)

20               Bekendmaking Nar en Narrin 2015 bij Mariaschool

                   (Spekscheeters)

20               Jaarvergadering + Bingo (KPOV)

21               Gala in zaal ’t Eschhoes (Spekscheeters)

22               Gala in zaal ’t Eschhoes (Spekscheeters)

23               Gala in zaal ’t Eschhoes (Spekscheeters)

24               Dansmariekefestival te Fleringen (Spekscheeters)

27               Dorpshuiskamer

FEBRUARI 2016

03-05      Bezoek aan zieken en bejaarden (Spekscheeters)
05           13.30 uur Schoolcarnaval (Spekscheeters)
05            21.00 uur Opening residentie met aansluitend feestavond  
met familie en noabers van de hoogheid in café Bolscher  
(Spekscheeters)
06           13.30 uur Optocht, prijsuitreiking in de feesttent (Speksch.)
08                           10.19 uur Jeugdoptocht (Spekscheeters) 13.00 uur SPEKSCHEETERSSPEKLAPPENROSENMONTAG-MORGEN UND NACHMITTAGSPEKTAKEL in de feesttent (Spekscheeters)
09                           Vanaf 18.30 uur bij Tante Sien voor alle medewerkers en  
om 21.00 uur bokverbranding bij de residentie  
(Spekscheeters)
10           Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel
18           Ledenmiddag (KBO)
24           Dorpshuiskamer 
24           Ledenavond (KPOV)

WERELD JONGEREN DAGEN 2016

Hallo allemaal,

Ben jij komende zomer tussen de 16 en de 30 jaar en heb je zin om mee te gaan naar een festival met meer dan 1.000.000 jongeren? We willen met een groep naar de Wereld Jongeren Dagen in Krakau (Polen). Het belooft helemaal te gek te worden, een groot 'event' en bijzondere ontmoetingen met jonge mensen uit alle landen van de wereld. We bezoeken ook Opole in Polen, waar we aan het WJD voorprogramma deelnemen. Er zijn daar excursies naar Wadowice (de geboorteplaats van paus Johannes Paulus II) en de Mariabedevaartplaats Czestochowa. Ook staat een bezoek aan de concentratiekampen in Auschwitz-Birkenau op het programma. Dit programma is van 17 juli tot en met 2 aug. 2016 en het kost €650,00

Het lijkt ons leuk om met een groep van onze Pancratiusparochie mee te doen aan deze reis van het Aartsbisdom. Lijkt jou dat ook iets, of ben je nieuwsgiering geworden, kom dan naar de informatiebijeenkomst in de SPIL (Oldenzaalseweg 86 Fleringen) op vrijdag 15 jan 2016 om 19.30 uur. Om zeker te zijn van drinken met iets lekkers is het handig als je je even aanmeldt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot dan, Bas, Marieke en Laura

H. Pancratius parochie op Facebook.

Wat velen van u wellicht nog niet weten is dat er inmiddels al enige tijd een Facebook-pagina is van onze parochie. Als u de pagina wilt zoeken, bent u er al snel door: www.facebook.com/hpancratius.nl/ in te typen. Voor ervaren Facebook gebruikers is het natuurlijk nog eenvoudiger. Het is de bedoeling dat vanuit het pastorale team, het bestuur, het gemeenschappelijk secretariaat en enkele betrokken parochianen met Facebook-ervaring een groep mensen gaat zorgen voor een aanhoudende stroom van belangwekkende info, nieuwtjes, interessante links of video's en alles wat er maar te weten valt over onze parochie. Ook enkele geloofsgemeenschappen hebben een Facebookpagina. Kortom, we worden steeds zichtbaarder op internet.

Met de tijd veranderen ook de 'apps' die (jonge)mensen op internet gebruiken om elkaar te vinden. Het is daarom een leuke uitdaging aan alle jonge parochianen om ons te tippen over het gebruik van Instagram, Whatsapp voor instellingen een eigen Youtube-kanaal of nog veel nieuwere manieren om informatie te delen. Als er iets logisch is voor een parochie is dat om er ook op internet te zijn. Het is immers onze belangrijkste reden van bestaan om waardevolle berichten te delen? Ons belangrijkste boek heet niet voor niets Goed Nieuws (Evangelie)! Like de pagina of deel berichten die u aanspreken. Maak van onze Facebook-pagina een kerkplein!

Piet Timmermans, pw

Parochies Lumen Christi en Pancratius naar Macedonië

Van 5 tot en met 17 september 2016 organiseren de parochies Lumen Christi en Pancratius Tubbergen een prachtige reis naar Macedonië, ook wel de “verborgen parel” van de Balkan genoemd. Macedonië is voor velen nog een onontdekt land op de Balkan, grenzend aan Griekenland. Het land heeft indrukwekkende hoge bergen, beboste heuvels, helderblauwe meren en rivieren met hoge rotspartijen. Het draagt een eeuwenoude cultuur mee, authentieke dorpjes en historische steden. Macedonië beschikt over een ware culturele en historische schatkist met eeuwenoude orthodoxe kerken en afgelegen kloosters, iconen en fresco’s. We vliegen naar Macedonië en tijdens onze rondreis met de bus kunt u genieten van de prachtige natuur, adembenemende meren en rotspartijen, bezoeken we lieflijke dorpjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan en prachtig gelegen kloosters. Een bezoek aan de hoofdstad Skopje, waar het immense standbeeld van Alexander de Grote staat, zal niet ontbreken. Naast kennismaking met de natuur, de historie en de cultuur van Macedonië, maken we ook kennis met het dagelijks leven van de Macedoniërs, proeven we lokale wijnen en gerechten, luisteren we naar traditionele zigeunermuziek en ontmoeten we de lokale schaapherders met hun kudden in de bergen en valleien.                                                                                         Deze 12-daagse reis is geheel verzorgd, inclusief alle maaltijden en excursies, exclusief reis- en annuleringsverzekering en zal ongeveer € 1400,00 gaan kosten. De reis wordt begeleid door pastor Jan Kerkhof Jonkman en dhr. Arie Vreeswijk.

Voor verdere informatie: Pastor Jan Kerkhof Jonkman, 0546 623396/ 06 57645245 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                        

Dhr. Arie Vreeswijk, 0546-621563 / 06-50251252 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u deelnemen aan deze prachtige reis of hebt u in principe interesse, geef u op bij:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bel: 0541-353551!

MET DE ZORGBUS NAAR LOURDES

Ook komend voorjaar gaat er vanuit de regio Tubbergen weer een speciale bedevaart naar Lourdes voor mensen die in meerdere of mindere mate zijn aangewezen op enige vorm van zorg. De reis wordt gemaakt met een speciaal voor dit doel aangepaste zorgbus en vindt plaats van 15 tot en met 23 mei 2016. De zorgbus is een luxe touringcar die speciaal is ingericht voor vervoer van mensen die een zorgbehoefte hebben. Zo kunt u desgewenst in de bus in uw eigen rolstoel blijven zitten en is er gelijkvloers een invalidentoilet aanwezig. Uiteraard is de bus uitgerust met een rolstoellift. Daarnaast is er voor elke zorgbehoeftige pelgrim een eigen gekwalificeerde verzorgende aanwezig. Een één- op-één reis dus. Tevens wordt de gehele reis begeleid door een arts en door pastor-diaken Bert Huitink uit Tubbergen. We reizen in tweeënhalve dag naar Lourdes, maken regelmatig stops onderweg en bezoeken o.a. de kathedraal van Reims. We overnachten in het klooster van St. Gildard in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in de kloosterkapel. Daar in die kapel zullen we bij Bernadette ook een gezamenlijke viering hebben.

Het kloosterhotel beschikt over een aantal aangepaste kamers, evenals dat het geval is in ons tweede overnachtingshotel.

Op de derde dag komen we aan in Lourdes waar we ons aansluiten bij de overige pelgrims uit Nederland. In Lourdes nemen we o.a. deel aan de lichtprocessie, de internationale hoogmis in de ondergrondse basiliek, we bezoeken de plaatsen in de stad die met Bernadette te maken hebben en natuurlijk, het allerbelangrijkste, gaan we zo vaak als maar mogelijk naar de grot, de plek waar Maria aan Bernadette is verschenen, de plek zoals zovelen dat ook letterlijk ervaren waar hemel en aarde elkaar raken. En uiteraard is er ruimte voor ontspanning, voor winkelen en voor een excursie naar de Pyreneeën.

De terugreis gaat in twee dagen, met één overnachting, wederom in een goed hotel met aangepaste kamers. De hele bedevaart duurt 9 dagen, geheel verzorgd, en de kosten bedragen € 895,-- per persoon; de eventuele inzet en begeleiding van verzorgend personeel is daarbij inbegrepen. De prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Als u belangstelling hebt om mee te gaan neem dan contact op met:

- Ellie Bekhuis, H.H. Joseph en Pancrtatius Vasse.

- Ans Haarhuis, De Eeshof, Tubbergen, tel.0546-621469, privé 0546-681627, of

- Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 0650251252.

Neem ook gerust contact op indien u wel graag mee zou willen maar het financieel niet (helemaal) rond kunt krijgen.

Ons uitgangspunt daarbij is: als u graag naar Lourdes wilt dan moet dat gewoon mogelijk zijn, dan vinden wij wel een oplossing.

DORPSHUISKAMER Vasse

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een partijtje Bowls spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. De Dorpshuiskamer sluit het jaar 2015 af op woensdag 30 december a.s. In het nieuwe jaar gaat de Dorpshuiskamer weer van start op woensdag 13 januari 2016.

Aansluitend is deze woensdag weer de open eettafel

“Oet Ett’n int Eschhoes”.

Taxivervoer Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat ook in 2015 weer de mogelijkheid opgehaald te worden. Wilt U graag meer informatie of wilt U zich aanmelden voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of mailen. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) l 06 37 28 62 37 (Fons Nijhuis)

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

Colofon pastores

G.J. Nijland, priester, pastoor

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

25/26 dec. I. Hoekstra, 27 en 31 dec. ’15 en 1 jan. ‘16 J. Tiehuis,

2/3 jan. I. Hoekstra, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De redactie wenst u allen fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2016

             

   
                                                                                                                     
   

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en je begint mij adviezen te geven,

dan doe je niet wat ik vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en jij begint mij iets te vertellen

dan doe je niet wat ik vraag.

Als ik vraag naar mij te luisteren

en je denkt dat je iets moet doen,

om mijn probleem op te lossen,

dan laat je mij in de steek,

hoe vreemd dit ook mag lijken.

Maar wanneer je eenvoudig aanvaardt,

dat ik voel wat ik voel,

ongeacht hoe dat gevoel ook moge zijn,

dan kan ik ophouden te trachten je te overtuigen

en kan ik de taak aan om te beginnen te begrijpen,

wat er achter dit gevoel schuilgaat.

Misschien is dat de reden

waarom voor sommige mensen bidden werkt,

omdat God niets terugzegt

en Hij geen adviezen geeft

of probeert om de dingen voor je te regelen.

Hij luistert alleen maar

en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me

en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even

en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Namens de parochiële bezoekgroep wensen we iedereen

een voorspoedig 2016