Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG 26 juni en 3 juli 2016 Jaargang 43, week 26 en 27

Een uurtje 'hemel op aarde'

'Je bent te laat', was de eerste opmerking toen ik afgelopen vrijdag de fitnessruimte binnenliep. ' Ja, ja, pufte ik, dat klopt, ik kon het allemaal niet redden.'  Zo begon het gesprek dat zich vervolgens voortzette op de fiets.  Elke vrijdagmiddag werkt er een vast groepje mensen bij de fysio aan conditie en gezondheid. In het begin ging iedereen nog wat voorzichtig met elkaar om.  Niemand kende elkaar goed en werd 'de kat wat uit de boom' gekeken. Maar langzamerhand veranderde dat en nu is er naast het 'harde werken' sprake van gezelligheid en ontmoeting. Als iemand niet aanwezig is, dan wordt die persoon meteen gemist. En het mooie is dat de groep zeer gevarieerd is. Zowel qua leeftijd alsook qua achtergrond. Zo sporten er mensen met een Irakese achtergrond, met een Armeense, een Nederlandse  en voor zover bekend ook een Aziatische en dat gaat prima samen. De oudste uit de groep is rond de negentig en de jongste in de dertig. Naar de beperkingen van eenieder wordt niet gekeken. Iedereen mag er zijn zoals hij is en dat is het mooie van dit alles. 'Heb je een mooi feest gehad? ' vroeg mijn buurman.  Hij had mij er al weken mee geplaagd en wilde maar niet vertellen hoe hij aan al die informatie over mijn jubileum was gekomen. Vandaag kwam het antwoord. 'Via 'Rond de Spits' ', het informatieblad uit Mariaparochie.  Ik had dus te maken met een parochiaan.

'Nadat ik mijn verhaal had gedaan, zei ik: Dan kun je me nu mooi helpen met het voorwoordje voor de informatiebladen voor komende week, dat moet ik namelijk nog schrijven'. 'Ik kan niet schrijven' was het antwoord. 'Dat doe ik dan wel', zei ik, 'bedenk maar eens iets.' Maar hij trapte er niet in. Wel kreeg ik de opmerking nog mee dat ik niet zomaar wat mocht verzinnen, het moest wel de waarheid zijn. Toen ik aan het eind van het uur opnieuw vroeg of hij al wat bedacht had zei hij van niet. 'Je hebt me nog niet bekeerd hoor', zei hij. 'Dat is ook helemaal mijn intentie niet', antwoordde ik. 'Misschien ga ik wel schrijven over  onze fitnessgroep, hoe we samen optrekken en hoe iedereen zorg heeft voor elkaar en dat met  al die verschillende nationaliteiten', zei ik. Later bedacht ik mij dat het uurtje fitness een  mooi voorbeeld is hoe je een stukje 'hemel op aarde' kunt omschrijven. De wijze van omgaan met elkaar, het feit dat een beperking maakt dat je elkaar beter kunt begrijpen, of de ruimte die er is om over verlies te praten of over de tocht die je als vluchteling hebt gemaakt, de zorg voor elkaar, het luisterend oor, dit alles maakt dat het voor mij naast de sport een waardevol uurtje is dat ik niet graag wil missen. Over een week zal er wel een reactie komen op dit stukje. Dan wordt het vast en zeker besproken in de groep.  Ik ben benieuwd en wacht af.....

Pastor Jacqueline Meupelenberg

Zondag 26 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Thöni.

Woensdag 29 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering in de aula door de Parochiële Werkgroep.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 2 juli 19.30 uur Dialectviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Johan Steggink.

Jaarg.: Herman Droste, Gerhardus Wenneger, Toon Pegge, Johanna Maria Silder-Rekers. Int.: Zr. Maria Wenneger, Pastor Hein Booijink, Gerard Weersink, Dionne Meijer-Boswerger, Annie Steggink-Kamphuis, overl.fam.leden Boksebeld, Lies Schutte-Meijer, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Lidy Tulk-Leussink, Bennie Droste, o.o. Silder, o.o. Niehof, Gerrit en Marietje Niehof, Jan Oude Engberink, Annie Wassink-Niehof, Robert Niehof, Karel Hesselink, Wim en Stien Silder, Tonnie Lansink.

Zondag 3 juli 09.00 uur Jubileumviering t.g.v. het 20-jarig bestaan van de scouting bij de Veelboer m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Kerkhof Jonkman.

Woensdag 6 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering in de aula door de Parochiële Werkgroep.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Int.: Bernardo Engbers, overl.fam.leden.

Zaterdag 9 juli 19.00 uur zingt het Dameskoor tijdens de viering op het Meulenbelt te Tubbergen.

Zondag 10 juli 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Heuven.

Jaarg.: Truus Ensink-Borggreve, Marie Booijink-Heerink. Int.: Manny Sanderink-Weernink, Annie Steggink-Kamphuis, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Bennie Droste, Jan Hulskotte, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Jan Booijink en zoon Jan (Kemper), Herman Booijink (Kemper).

KOREN

Za. 2 juli: 19.30 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 3 juli 09.00 uur: Dameskoor.

Zo. 10 juli: 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 2 juli: 19.30 uur: Johan Steggink/Wilma Kempers.

Zo. 10 juli: 09.00 uur: Ben Demmer.

MISDIENAARS

Za. 2 juli: 19.30 uur: Carmen Droste en Anne Booijink.

Zo. 10 juli: 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 2 juli: 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Zo. 10 juli: 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

Za. 2 juli: 19.30 uur: Ine Bos.

Zo. 10 juli: 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 12 juni      140,45        Eigen kerk 12 juni         194,77

Plaatsengeld 18 juni        29,40        Eigen kerk 18 juni           24,42

Huwelijksviering Ilse Grootelaar en Thomas Deterink            112,47

Verjaardagsactie april/mei                                                        617,32

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 5 juli vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink, tel. nr. 680603.

DOPEN

Zondag 10 juli om 10.30 uur worden door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgnomen:

 • Lot Anne Busscher, dochter en zusje van Gerald, Mirelle en Teun Busscher-Reinerink van de Denekamperweg 250a en

 • Mees Gerrit Jos Paalhaar, zoon van Ramon Paalhaar en Elke Heithuis van de Denekamperweg 111 en

 • Boet Roy Benjamin, zoon en broertje van Roy, Femke en Siem Weersink-Heithuis van de Geelgors 22 te Tubbergen.

  Herbenoeming bestuurslid Johan Steggink

  Refererend aan het e-mailbericht van 9 juni 2016 van de heer G.J.P. Kotteman, bestuurslid van de H. Pancratiusparochie te Tubbergen, heeft Zijne Hoogwaardige Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, tot lid van uw bestuur herbenoemd:

  Dhr. J.H. Steggink, Iemscheweg 23 te Mander

  voor de periode van 1 juni 2016 tot 1 januari 2018

  Wij danken hem voor zijn bereidheid de gevraagde taak voort te willen zetten en wensen hem een vruchtbare arbeid en Gods zegen toe. Met vriendelijke groet en hoogachting,

  Mr. J. Zuijdwijk, Secretaris-generaal

  Beste inwoners van Vasse, 

  Even een mededeling wat betreft de voortgang van jeugdkoor de Pareltjes. Al enige tijd ben ik dirigente van het jeugdkoor in Vasse. Iets wat ik met veel enthousiasme en plezier doe!  Helaas vanwege het feit dat we nog steeds geen vaste begeleiding hebben en het aantal kinderen dat erbij blijft te weinig is, heb ik besloten om te stoppen. Dit in goed overleg met de locatieraad van Vasse. Middels dit bericht wil ik iedereen die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij het jeugdkoor en daarbuiten heel hartelijk danken voor hun inzet! Ik kijk terug op vele mooie jaren. 

  Een muzikale groet, Wil Brakhuis

Het twintigjarig lustrum Scouting Kameleon

In het weekend van 1 juli wordt het 20 jarig lustrum van de scouting vereniging Kameleon groep Vasse e.o. gevierd. Om de jaarlijks terugkerende afsluitdag wordt dit jaar een heel weekend met activiteiten georganiseerd. Het thema van dit weekend is “to the future”.

Het programma voor de vereniging start op vrijdag 1 juli. De activiteiten op zaterdag hebben, zonder iets te verklappen, een hoog scouting gehalte. Op zondag ochtend vieren we het lustrum middels een openluchtmis in de wei, van de blokhut aan de Broekdijk 73 te Mander. Jan kerkhof Jonkman, de geestelijk adviseur van de groep, zal in deze viering voorgaan. Alle parochianen zijn hierbij van harte uitgenodigd. De viering, waarbij muziekvereniging St. Cecilia en het dameskoor hun medewerking zullen geven, start om 09.00u. Aansluitend zal het zogenaamde overvliegen gaan plaatsvinden: de oudere kinderen verlaten hun speltak om door te gaan naar een nieuwe speltak.

Collecte epilepsiefonds

Namens het epilepsiefonds willen we iedereen hartelijk danken voor de inzet. De totaalopbrengst was € 767,95.

Gevers en collectanten, allemaal heel erg bedankt.

ACTIVITEITENKALENDER

JULI 2016

01-02-03              20-Jarig jubileum (Scouting)

01-02-03              Zomerkamp jeugd (Handbal)

03                        Vasserse Sfeermarkt

03                        Open dag Kruidentuin vanaf 11.00 uur

06                         Dorpshuiskamer

20                         Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

AUGUSTUS 2016

03                         Dorpshuiskamer
13                          Seizoensopening ’s ochtends (VMC)
17                           Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel
18-27                     Zomerkamp Scouts (Scouting)
19-21                     Pupillenkamp Roezeberg Nutter (VMC)

31                         Dorpshuiskamer

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

Fietstocht op 27 juni a.s.

Op maandag 27 juni organiseert de Dorpshuiskamer een fietstocht. Een vrijwilliger en een bezoeker van de Dorpshuiskamer - Margot Diepenmaat en Riek Weersink -  hebben samen een mooie, niet te lange route uitgestippeld. Deze fietstocht is niet alleen voor de bezoekers van de Dorpshuiskamer, maar iedereen die wil kan meedoen.

Vertrek is om 13.30 uur bij ’t Eschhoes.

Ook mensen, voor wie het zelfstandig fietsen niet meer lukt, kunnen mee op de DUOFIETS. Om alles goed te kunnen organiseren is aanmelding wel gewenst. Aanmelden bij Margot Diepenmaat (06 13 57 55 17).

De eerstvolgende Dorpshuiskamer is op woensdag 6 juli a.s. van 10.00 – 12.00 uur.  Inloop vanaf 9.30 uur.

Taxivervoer Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Gewoon even bellen naar Ine Bonke of Fons Nijhuis en Taxi Piet rijdt voor. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 06 37286237 (Fons Nijhuis)

  

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /    Jaargedachtenis      € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur

donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Colofon pastores

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC  Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, woensdagochtend

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

25/26 juni E. Oude Hassink, 2/3 juli J. Tiehuis, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.