Het laatste nieuws vindt u onder de knop NIEUWS / ACTUEEL of op Twitter!

Informatieblad 3. ZONDAG20 en 27 juli 2014 Jaargang 41, week 30 en 31

Nu het inmiddels half juli is betekent dat onvermijdelijk dat het grote toernooi, dat velen in de ban heeft gehouden, tot een einde is gekomen. Voor ons brons met een gouden randje, al was de teleurstelling na de halve finale groot, en voor onze oosterburen de hoofdprijs, al met al niet geheel onverwacht. Wat mij betreft mogen we terug kijken op een heel mooi kampioenschap waarbij wij op zijn minst de verwachtingen hebben ingelost maar tegelijkertijd toch ook wat hebben laten liggen. Er leek wat meer te hebben ingezeten maar laten we dat dan de komende jaren maar proberen te laten zien. In ieder geval van mijn kant alle respect en een groot compliment en een zekere dankbaarheid en trots jegens het team en zijn vakkundige begeleiding. Voor de één is het al begonnen en voor de ander lonkt de vakantie; een tijd om jezelf te hernemen, tot rust te komen voor zover nodig en in ieder geval te genieten van het feit dat er eventjes niets persé moet. ‘Vacare Deo’ is een uitdrukking in dit verband, die je mag vertalen als ‘vrij zijn voor God’. Strikt genomen is die tijd er altijd en mag je altijd vrij zijn voor God, wellicht dat in die vakantietijd daar toch wat meer gelegenheid voor is. Of dat je daar dan wat meer bij stil staat of wat meer toe gedisponeerd bent, om het maar even zo te zeggen en ik geen beter woord weet. Hoe dan ook, ons wordt alle kans gegeven de accu op te laden, stil te staan bij ons leven van alledag en met hernieuwde moed verder te gaan. Wie weet is er ruimte voor nieuwe keuzes en wie weet is het een tijd die je in zekere zin herboren doet worden, al of niet ver van huis.

Voor ons als parochie mogen we ons nog over iets moois verheugen en dat ook vieren. Want op de 20e juli viert pastor Herman Heuven het feit dat hij 50 jaar geleden tot priester is gewijd. Dat doet hij in een viering voor de bewoners op de Eeshof, daar waar hij woont. En een kleine maand later, op zondag 17 augustus, zal die viering voor de hele parochie plaats vinden. Dat zal zijn in de basiliek van Tubbergen, aanvang op de gewone tijd van 10.30 uur. Het zal mooi zijn om met zoveel mogelijk mensen uit de verschillende locaties dit feest samen met de jubilaris te vieren. Wellicht tot ziens en in ieder geval een heel mooie en verkwikkende vakantie toegewenst, mede namens mijn teamgenoten. pastoor Gé Nijland.

Zaterdag 19 juli 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Huisman.

Jaarg.: Annie Oude Geerdink-Bekhuis, Bertus Lenferink. Int.: Jan Oude Vrielink, Bernard Kamphuis, Truus Ensink-Borggreve.

Woensdag 23 juli 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Int.: uit dankbaarheid voor het leven van Karel Wekking, o.o. Wekking, o.o. Rekers en Tante Toos.

Zondag 27 juli 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Santje Hesselink-Blankenvoort, Frans Oude Nijhuis. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Zr. Maria Wenneger, Annie Weersink-Meijer, Alice Hudepol-Nordemeule, Gerard Ensink, Manny Sanderink-Weernink, Gerard Bouhuis en zoon Herman, Truus Ensink-Borggreve.

Woensdag 30 juli 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.

Voorganger: Pastor Nijland.

Zaterdag 2 augustus 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Jaarg.: Fien Blankenvoort-Hamer. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Annie Weersink-Meijer, Jan Hulskotte, Riet Kamphuis-Krakers, Toon Blankenvoort, Dionne Meijer-Boswerger, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink, Lies Schutte-Meijer, Henk Vrerink, Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Gert Mulstege, overl.fam.leden Veer, o.o. Wigger-Booijink, Jan Booijink en Danyé.

KOREN

Zo. 27 juli 09.00 uur: Herenkoor.

Za. 2 aug. 19.30 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Zo. 27 juli 09.00 uur: Ben Demmer.

Za. 2 aug. 19.30 uur: Lies a/d Stegge.

MISDIENAARS

Zo. 27 juli 09.00 uur: Famke en Anne Booijink.

Za. 2 aug. 19.30 uur: Fidés Bekhuis en Teun Scholten Linde.

COLLECTANTEN

Zo. 27 juli 09.00 uur: Ben Demmer, Gerard Braakhuis, Harrie Kemna.

Za. 2 aug. 19.30 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

KOSTERS

Zo. 27 juli 09.00 uur: Ine Bos.

Za. 2 aug. 19.30 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 5 juli      €         39,40   Eigen kerk 5 juli  €         33,90

Plaatsengeld 13 juli    €         50,--    Eigen kerk 13 juli €         52,95

KERKSCHOONMAAK

Maandag 18 augustus vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk van de Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes, tel. nr. 680617.

OVERLEDEN

Op woensdag 9 juli is op 86-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Truus Ensink-Borggreve van de Uelserweg 144. Voor Truus heeft dinsdagmorgen 15 juli de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

DOPEN

Op zondag 6 juli jl. om 10.00 uur is door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

  • Nora dochter en zusje van Maarten, Manon en Ludo Oude Alink, Denekamperweg 159 Vasse.

Oranjecomite/Stichting Kingpop VasseHet oranje comité was door omstandigheden al enkele jaren niet meer actief tijdens Koninginnedag en is daarom in goed overleg per 1 juli jl. opgeheven. In kas zat nog een bedrag van € 400,00. Dit is geschonken aan de Stichting Kingpop Vasse. Het Oranje comité wenst Stichting King pop Vasse veel succes voor de komende jaren.

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

De eerstvolgende Dorpshuiskamer is op woensdag 30 juli a.s. van 10.00 – 12.00 uur.  Inloop vanaf 9.30 uur. Deze keer willen we eerst eens samen terug kijken op de Open Eettafel op woensdag 16 juli jl.

Wij zouden graag van jullie horen, hoe het was om samen met andere dorpsbewoners eens lekker gezellig te eten. Ook willen we graag horen, wat jullie van de demonstratie van Bowls vonden.

Workshop schilderen.

Na de koffie houdt Ellen Wichman vanmorgen een Workshop schilderen. Ellen is docent Kunst, Cultuur en Techniek aan het ROC in Almelo en houdt regelmatig workshops bij de Workshop-Boerderij Kampboer in Saasveld. Samen met haar willen we deze morgen een  koe schilderen. Zoals gewoonlijk is de Dorpshuiskamer 2-wekelijks, op de woensdagmorgen in de oneven weken geopend van 10.00 - 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.  Ook in de vakanties

Iedereen is van harte welkom. U kunt zich ook nog steeds aanmelden voor de Open Eettafel, die binnenkort van start gaat!

Bij vragen kunt U altijd bellen naar Ine Bonke (0541 680809) of Fons Nijhuis (0541 850758). 

Beste mensen

Vrijdag 27 juni j.l. heb ik een hartverwarmend en onvergetelijk afscheid gevierd op school. Het was een bijzondere dag met kinderen, ouders, collega's, oud-collega's en bekenden.

Ik heb volop genoten!  Daarom wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die hier een steentje aan heeft bijgedragen.

Ik ben nog steeds beduusd van alle lieve woorden, tekeningen, "het vriendenboek", kaartjes, bloemen en al die andere cadeau's.

Nogmaals dank! 35 Jaar Vasse was voor mij klasse!

Het ga jullie goed!                                                            Ans Scholten

OOST TWENTSE BEDEVAART KEVELAER.

Al eeuwen is het Duitse stadje Kevelaer, net over de grens bij Venlo een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria.

Maria wordt in Kevelaer vooral vereerd als troosteres en voorspreekster voor wie met zijn of haar zorgen,verdriet en lijden tot haar gaan. Jaarlijks komen ongeveer een miljoen pelgrims naar Maria, Troosteres van de Bedroefden. Het is daarmee het grootste bedevaartoord in Noord West Europa, het aantal bedevaartgangers groeit nog steeds ondanks de moeilijke periode die onze kerk doormaakt. Het bijzondere van Kevelaer is, dat wie steun en bijstand bij Onze Lieve Vrouw van Kevelaer zoekt, dit ook op enigerlei wijze ervaart: soms na enige tijd, soms na jaren. Door veel mensen uit Twente, maar ook uit andere delen van ons land, wordt jaarlijks een bezoek gebracht aan Kevelaer. Ook een groot aantal katholieken uit Oost Twente trekt jaarlijks twee dagen naar Kevelaer om nieuwe inspiratie op te doen. Dit Jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2014.

De intentie voor de bedevaart zal zijn:

” EEN HUIS VOL VREUGDE KIJKT UIT OVER STAD EN WERELD”

Deze intentie is gekozen vanwege het 150 jarig jubileum van de Basiliek in Kevelaer.

Naast de busprocessie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te trekken.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

Vrijdag 29 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar Lievelde. Daar wordt gezamenlijk koffie gedronken en vanaf Lievelde trekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer.

13.00 uur is de intocht, aansluitend is de opening van de bedevaart met een eucharistieviering in de Basiliek van Kevelaer.

Om 15.30 uur vindt er een rondgang door het grote processiepark plaats, waar het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld.

Tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.

’s Avonds om 20.30 uur vindt er een lichtprocessie plaats.

Zaterdag 30 augustus is er ’s morgens om 8.30 uur een Plechtige Hoogmis in de Basiliek, om 10.45 uur is er een rozenkrans gebed in de Kaarsenkapel en 14.00 uur afscheidslof.

Om 16.30 uur vertrekt men weer gezamenlijk huiswaarts.

Deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 28 augustus ’s morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. Zij gaan zaterdag s na de hoogmis van 10.00 uur weer terug naar Twente.

De vieringen worden verzorgd door Vicaris Cornelissen, pastoor Munsterhuis en pastoor Zeinstra. Zij zullen ook de reis naar Kevelaer begeleiden. Op dit moment is nog niet bekend welke muziekvereniging de bedevaart zal begeleiden.

De reis- en processie-kosten bedragen 25 euro voor volwassenen;

voor jongeren tot 17 jaar 15 euro. Deelnemers aan de fiets-processie en zij die op eigen gelegenheid aan de processie deelnemen dragen 5 euro bij. Logies zijn hierbij niet bij in begrepen.

Voor inlichtingen over de bus- en fietsprocessie en eventuele aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeester(es) van uw parochie:

Gerard Koopman, tel. 0541-859461 en Ria Kemna, tel: 0541-680294 of met voorzitter Johan Paus, Langeveen, telefoon: 0546 - 681224.

De opgave moet binnen zijn voor woensdag 20 augustus 2014.

Graag aandacht voor het volgende:

Er zijn steeds meer mensen die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen en zich dan aansluiten bij de processie. Hier is niets op tegen. Wel moeten wij als processiebestuur voor elke deelnemer kosten betalen. Om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden, willen wij de mensen die op eigen gelegenheid naar Kevelaer gaan vragen 5 euro bij te dragen in de processiekosten. Deze kosten kunnen betaald worden aan de broedermeester(es) van de parochie. Tevens zal hij/zij u dan een programmaboekje overhandigen.

Tot slot: noteer nu al vast in uw agenda:

Op zondag 5 oktober a.s. om 15.00 uur is het jaarlijks Kevelaerslof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp. Op zaterdag 1 november is er weer de eendaagse bedevaart naar Kevelaer.

Lieve mensen,

Even een kort bericht uit Bruinehaar. Hier gaat alles zijn gangetje. De revalidatie in het Roessingh is afgebouwd tot ongeveer 8 uur per week. Dat betekent dat ik de weg veel alleen moet zoeken en vinden. Enkele mensen die ook een hersenbloeding hebben gehad schreven mij: ‘Ben je niet verdrietig om datgene wat je niet meer kunt?’. Mijn antwoord aan hen is ‘Ja zeker, ik ga ook wel eens tegen de muren op. Maar dan raap ik alle moed weer bij elkaar en kijk naar wat ik wel heb en kan. En als ik dan mijn zegeningen tel, dan bemerk ik dat ik ondanks alles nog steeds een rijk mens ben’. En hiermee ga ik verder. Hoe mijn toekomst eruit zal gaan zien, geen idee. Wel hoop ik dat het mij gegeven is om pastoraal bezoekwerk te verzorgen. Maar in feite zijn dit mijn verlangens en loop ik al op de situatie vooruit. Al revaliderend wacht ik af hoe ver ik kom en welke mogelijkheden er dan voor mij zijn. Maar nu even iets heel anders. De vakantie staat voor de deur. De schoolkinderen hebben afgelopen week al vakantie gekregen en nog 2 weken dan is het bouwvak. Velen van u zullen op stap gaan. Even eruit. Andere gedachten is voor ieder mens goed. De een maakt een verre reis, de ander vindt zijn plezier in een fietstocht of een dagje uit. Zoveel mensen zoveel ideeën. Het belangrijkste is, om goed om je heen te kijken. God heeft ons zoveel moois gegeven om van te genieten. Iedere bloem, ieder dier en niet te vergeten ieder mens is een Godsgeschenk. Houdt de komende tijd uw ogen, oren en neus open. Laat de sleur eens los, en kijk met frisse, nieuwe ogen. Ik denk dat u dan met mij kunt zeggen: ‘Dank u wel God, u bent in ons midden, alleen wij zagen U niet’.

Ik wens u allen een hele fijne vakantietijd toe en nogmaals heel veel dank voor alle goede en lieve kaartjes, bloemen enz. Bij elk kaartje val ik stil, en dank ik God voor zoveel goede mensen.

Pastor José Boomkamp

TUBBERGEN ZINGT

De zangdienst “Tubbergen Zingt” wordt dit jaar weer gehouden op: woensdag 23 juli 2014 om 19.30 uur in de Protestantse kerk te Tubbergen en eindigt ongeveer 20.30 uur. Er worden bekende liederen gezongen o.a. uit Joh de Heer, Glorieklokken, Opwekking en mooie psalmen en gezangen. Het koor “Zang en Vriendschap” onder leiding van Els Praas zal ook weer medewerking verlenen aan “Tubbergen Zingt”. Gerbert-Jan Hendriksen speelt het orgel en Roel Praas begeleid het koor op de piano. U bent allemaal uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn een er een mooie zangavond van te maken. Na afloop van de samenzang is er gelegenheid om koffie te drinken in de Delle.

Boeren fietstocht LTO Noord afd. Tubbergen

Woensdag 30 juli as. is het weer zover. Dan vindt de jaarlijkse boerenfietstocht plaats van de LTO Noord afd. Tubbergen. Een leuk fietsevenement voor het hele gezin door het mooie landschap van Noordoost-Twente. Ook dit jaar is het de organisatie gelukt om een zestal bedrijven te vinden die bereidt zijn om de deuren open te zetten voor de deelnemers. Op de bedrijven kun je zien hoe het reilt en zeilt op de agrarische bedrijven. Er is van alles te doen en de eigenaren en/of medewerkers zijn graag bereid om tekst en uitleg te geven. De route is ongeveer 25 km lang en is zowel met fiets als met de auto af te leggen. De kosten zijn €2,50 per persoon. Dit is incl. koffie/thee en een koek. Voor de kinderen is er gratis ranja. Het startpunt is net zoals voorgaande jaren bij de VVV in Tubbergen aan de Raadhuisplein 4a. Ook is er dit jaar weer een 2e startpunt en dat is dit jaar aan Steenbergweg 6 in Nutter. Je kunt de route beginnen tussen 9.30 en 12.00 uur. Voor de kinderen is er weer een wedstrijdformulier te krijgen waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Onder de andere deelnemers zal een zuivelmand worden verloot

Scootmobieltocht augustus 2014

De volgende scootmobieltocht is gepland op donderdag 7 augustus 2014. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het kerkplein in Geesteren. Deze tocht is 20 à 25 km.; de pauzestop is bij het Land van Maas en Webbink. Deelname is gratis, de afdeling Tubbergen van het Rode Kruis verstrekt de koffie met wat lekkers. Wilt u deelnemen, meldt u dan aan bij de Stichting Welzijn Tubbergen (afd. Seniorenwerk),

tel. 0546-622788 of via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof,

tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

Colofon pastores

G.J. Nijland, priester, pastoor

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker

Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar. Tel. 0546-681072

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Beeckesteyn 69, 7608 JH Almelo. Tel. 0546-492231.

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-36561228

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

19/20 juli I. Hoekstra, 26/27 juli M. Koers, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,

van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Locaties


 

Alblog
Flelog
Gstlog
Lgvlog
Marlog
Rtmlog
Tublog
Vaslog
Vzvlog

 


Copyright © 2014