Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG   30 okt. en 6 nov. 2016 Jaargang 43, week 44 en 45

Allerheiligen,

Beste parochianen,

wij komen allemaal in ons leven wel mensen tegen naar wie wij opkijken. Mensen die bijzonder zijn om wat ze doen of om wie ze zijn. Mensen die zonder vragen handelen wanneer het nodig is. Je hebt mensen die een klein kind hebben gered uit het water of iemand hebben gered uit een brandende woning. Dit zijn helden die de krant halen of de tv! Er zijn ook helden, die op een andere wijze belangrijk werk verrichten maar de krant niet halen. Bijvoorbeeld die buurvrouw die doet wat ze kan voor de buurt waarin ze woont en werkt. Een ziek kind dat vecht om beter te worden. Ouders die zich dag in dag uit inzetten voor hun gehandicapte kind. Of de jongen die opkomt voor een klasgenoot die wordt gepest. Het zijn stuk voor stuk inspirerende en moedige mensen die ons tot voorbeeld kunnen zijn.

Het zijn mensen die iets bijzonders maken van hun leven, die zich inzetten voor hun naaste. Mensen die een lintje of medaille waard zijn! Ook in de kerk komen we zulke mensen tegen. Soms zijn ze zo bijzonder, dat ze heilig worden verklaard.  En als de kerk iemand heilig verklaard, dan zegt de kerk daarmee dat hij of zij het voorbeeld van het  navolgen waard is. Maar wat betekent het woord ‘heilig’ nu precies. ‘Heilig’ komt van het Latijnse woord Sacramentum,  wat we ook wel vertalen met sacrament. Een sacrament is dus iets wat heilig is, wat bijzonder is. Het sacrament  is een teken van Gods verbond met zijn volk. En die verbondenheid tussen God en zijn volk, die werkzame kracht, heeft Jezus zijn hele leven uitgedragen.

En al het goede wat wij uitdragen, al die voorbeelden die ik zo-even heb benoemd, daarvan zegt Jezus: ‘Wat gij voor de minste der Mijnen hebt gedaan, dat hebt ge voor Mij gedaan’. Laten wij dankbaar zijn voor al die 'heilige' mensen die ons leven vorm hebben gegeven of nog steeds vorm geven. Bij wie we onszelf mogen zijn, bij wie we fouten mogen maken. Het zijn mensen die net als God, onvoorwaardelijk van ons houden. Mensen die ons de weg hebben gewezen en richting aan ons leven hebben gegeven.

Heilige mensen, sacramentele mensen, ze zijn overal te vinden en ze zijn vaak dichterbij dan u denkt. Misschien staat eer wel een naast u.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

Zondag 30 oktober 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: Louis Boerrigter, Gerard Kempers (M’veen).

Int.: o.o. Kempers-Franke, Jos Weersink.

Woensdag 2 november (Allerzielen) 19.30 uur Requiemviering m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.: o.o. Oude Luttikhuis-Voshaar.

Int.: Toon en Fien Blankenvoort-Hamer, Jan Wenneger, o.o. ten Berge-a/d Stegge, o.o. ter Heijne-v/d Koelen, Zr. Francisca en Betsie Veldscholten-ter Heijne, overl.fam.leden v/d Aa-Aalberink, Jan en Leis Fleerkotte-Niemeijer, Bernard en Feem Blankenvoort-ten Dam, Jan en Annie Oliemulder-Blankenvoort, Jan Braakhuis, Alfons Veer, o.o. Braakhuis-Olde Klieverik en fam.leden, o.o. Stevelink-Lansink, Jan en Annie Busscher-Lesker, o.o. Lansink-Busscher, o.o. Knoef-Dierink, o.o. Wigger-Booijink.

Zaterdag 5 november 19.30 uur Eucharistieviering (Weekend v/d Diaconie) m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Huisman.

Jaarg.: Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Herman Booijink (Tuut’n Herman).

Int.: Pastor Hein Booijink, Jan en Annie Booijink-Kemna, Dionne Meijer-Boswerger, Annie Steggink-Kamphuis,. Bennie Droste, Jos Weersink.

Woensdag 9 november 09.00 uur Woord- en Communieviering in de aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 13 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Jan Braakhuis, Gerhard Lenferink, Aleida Geertruida Hansté-Schurink.

Int.: Jan en Annie Booijink-Kemna, Manny Sanderink-Weernink, Jan Hulskotte, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Annie Steggink-Kamphuis, overl.leden van de Car.ver. De Spekscheeters.

KOREN

Za. 5 nov. 19.30 uur: Herenkoor.

Zo 13 nov. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 5 nov. 19.30 uur: Ronnie Booijink.

Zo 13 nov. 09.00 uur: Ben Demmer.

MISDIENAARS/ACOLIET

Za. 5 nov. 19.30 uur: Carmen Droste en Anne Booijink.

Zo 13 nov. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 5 nov. 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo 13 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer, Gerard Braakhuis.

KOSTERS

Za. 5 nov. 19.30 uur: Jan Veldhuis.

Zo 13 nov. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 16 okt.        26,70        Eigen kerk 16 okt.            33,70

Plaatsengeld 23 okt.        34,20        Eigen kerk 23 okt.            54,55

Avondwake Jos Weersink                                                       907,34

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 15 november vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kottinkkamp. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Braakhuis, tel. nr. 680583.

GEBOREN

Wij feliciteren Peter, Harriët en Lot Gerwers-Kemna van De Steenbrei 7 met de geboorte van hun dochtertje en zusje Pien Maria. Pien is geboren op vrijdag 7 oktober 2016.

OVERLEDEN

Maandag 17 oktober is op 56-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Jos Weersink uit Getelo. Zondagavond 23 oktober was de avondwake voor hem en maandag 24 oktober heeft de crematie plaatsgevonden.

ALLERZIELEN

Net als voorgaande jaren met Allerzielen wordt U in de gelegenheid gesteld om een graflicht te kopen achter in de kerk. Deze kosten 1 euro per stuk. Er staat een mandje waar U het geld kunt in doen. Na afloop van de gezongen Requiemviering gaat het koor, de pastor en koster met acoliet naar het kerkhof om daar alle graven te zegenen.

Iedereen die dat wil kan meegaan en daar het graflicht plaatsen bij hun dierbaren. Bij het verlaten van de kerk staan er enkele dames om de kaarsen te ontsteken. Tevens liggen er achter in de kerk gedachtenisprentjes met daarop de namen van de parochianen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Deze mag U meenemen als herinnering.

Bericht van het parochiebestuur

Beste parochianen,

Hierbij willen wij u informeren over onze besluitvorming ten aanzien van de centralisering van ons pastoraal team (het onderbrengen van alle leden van het pastoraal team op één locatie). Nu hebben de leden van het pastoraal team werkplekken verdeeld over de parochie. Centralisering zal leiden tot korte lijnen en dus meer efficiënt werken. Al enige tijd geleden zijn wij als bestuur begonnen met het verkennen van het draagvlak hiervoor bij het pastoraal team en het centraal secretariaat. Na een akkoord van hun kant en een akkoord van onze nieuwe pastoor, zijn de plannen verder uitgewerkt en besproken met betrokkenen en belanghebbende partijen. Na wat onderzoek naar mogelijkheden en onmogelijkheden in de pastorieën in onze parochie is het besluit genomen het pastoraal team te huisvesten in Tubbergen. Dit om de volgende redenen:

  • goed draagvlak pastoraal team,

  • andere pastorieën rondom Tubbergen zijn beter te verhuren dan de pastorie van Tubbergen, (zouden we de pastorie van Tubbergen voor een deel verhuurbaar willen maken dan kan dit niet in de huidige staat en zou eerst een kleine verbouwing vereist zijn)

  • aangezien Tubbergen het liturgisch centrum is van onze parochie past centralisering van het pastoraal team het best op deze plek.

    Inmiddels ligt er een mooi plan waarmee we de toekomst als parochie goed aan kunnen. Op woensdag 12 oktober zijn de plannen en de besluitvorming ten aanzien van de centralisering gepresenteerd aan de locatieraden van onze parochie en akkoord bevonden. Aangezien onze nieuwe pastoor per 1 november zijn werkzaamheden zal beginnen binnen onze parochie zal zo gauw mogelijk begonnen worden met de werkzaamheden. Dit om ervoor te zorgen dat de pastoor niet al te veel overlast van de verbouwingswerkzaamheden zal hebben. De komende twee weken zal vooral de scheiding van de pastorie voltrokken worden in een deel voor de pastoor (beneden en boven) en een deel voor werkkamers voor de leden van het pastoraal team. De werkkamers bevinden zich dan op de 1e verdieping. Beneden blijft de huidige werkkamer van de pastoor intact maar deze zal onderdeel zijn van het werkgedeelte van het team. Verder is en blijft op de benedenverdieping het centraal secretariaat gehuisvest. Het plaatsen van een extra trap en de afwerking van de ruimtes zal enkele weken in beslag nemen. Het is onze verwachting dit ergens begin 2017 af te ronden. De datum van de ingebruikname zal nog nader bekend gemaakt worden. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Hartelijke groet,

    Brigitte Holtschlag Vicevoorzitter parochiebestuur H. Pancratius

KBO

Donderdag 17 november a.s. heeft de KBO Vasse Jan Bornebroek – schrijver en historicus – uit Enschede uitgenodigd en hij zal ons wat vertellen over Boerenmagie. De Twentse erven van een paar honderd jaar geleden hadden allemaal tekens die met magie te maken hadden. Zoals geveltekens, stiepeltekens (versieringen op de verbindingsbalk tussen twee schuurdeuren), nokken van huizen of zelfs de beplanting. Het grootste deel is bewaard gebleven, maar veel mensen kennen de betekenis erachter niet meer.

Jan Bornebroek zal ons deze middag met veel humor vertellen over deze tekens. Ook de hekserij en de bestrijding ervan komen aan de orde. Zo zal blijken, dat gebruiken van vroeger ook nu nog betekenis hebben. Het belooft een hele interessante middag te worden met veel humor! U bent van harte welkom bij deze magische middag.

Aanvang: 14.00 uur Locatie: Café Bolscher in Vasse

ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER 2016

01               Allerheiligen

02               Allerzielen

09               Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

23               Dorpshuiskamer

23               Ledenavond (KPOV)

24-25-26     Worstverkoopactie (Handbal)

26               Vormsel om 19.00 uur (Mariaschool)

DECEMBER 2016

07               Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

09               Kerstbingo (SV Vasse)

21               Dorpshuiskamer

21               Kerstavond (KPOV)

26               Midwinterfutsaltoernooi (SV Vasse)

28               Gemeentelijk A-toernooi Ransuil Geesteren; 15.00-19.00 uur (VMC)

30               Gemeentelijk B-toernooi Verdegaalhal Tubbergen; 13.30-17.30 uur (VMC)

30               Gemeentelijk C-toernooi Danne Albergen; 17.30-21.30 uur (VMC)

30               Gemeentelijk E-toernooi Verdegaalhal Tubbergen; 18.00-22.00 uur (VMC)

31               Oliebollenactie (Scouting)

UITNODIGING YOUCAT BIOS JONG AARTSBISDOM

Beste allemaal,

Op zondag 13 november organiseert het Jongerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht een Youcat Bios, dat wil zeggen een filmmiddag voor jongeren. De film wordt gekozen in het kader van de afsluiting van het jaar van barmhartigheid dat op 13 november in alle Basilieken ter wereld afgesloten wordt. De Youcat Bios begint om 14:00 uur met de inloop. Dan ben je van harte welkom in de pastorie van de St. Stephanus Kerk (Stationsstraat 1 in Borne). Daarnaast is er een programma samengesteld bestaande uit het kijken van een super leuke en inspirerende film: de ‘Little Boy’, die het verhaal van een zoon met zijn vader tijdens de tweede wereld oorlog vertelt. Daarna zullen we hierover in gesprek gaan. Tijdens de dag is er natuurlijk ook veel tijd voor gezelligheid met de nodige lekkers hierbij. Op onze facebook pagina: Jong Aartsbisdom en website: http://www.jongaartsbisdom.nl/ kun je de trailer van de film zien.

De jongeren platform Utrecht - JPU gaat op deze zondag naar de Basiliek van Hengelo om daar de H. Mis te kunnen vieren want daar is er ook een heilige deur van het jaar van barmhartigheid. Uiteraard bent je welkom om hierbij aan te sluiten. Na de Eucharistieviering gaan we samen lunchen(ieder dient zijn eigen lunch mee te nemen) en dan rijden we naar de St Stefanus Kerk waar het programma van de dag verder zal gaan. Wij sluiten de dag met een eenvoudige warme maaltijd. Jij bent van harte uitgenodigd voor deze leuke dag. Het Jongerenplatform verwelkomt u graag! Aanmelden kan tot uiterlijk 10 november via email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of via facebook: Jong Aartsbisdom. Meer informatie: Om 11:00u Eucharistieviering van het afsluiting van de heilige deur in de St. Lambertus Basiliek te Enschedesestraat 1 Hengelo

Hopelijk tot dan. Met vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst, Shalom! Amanda Praseres, Samuel Luz

Gratis cursus voor iedereen die in de gemeente Tubbergen thuis een dementerende naaste verzorgt

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de dementerende als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een dementerende ervaren velen dan ook als een zware taak. Voor de Steunpunten Mantelzorg van SIZ Twente is dat aanleiding om in Almelo, Hengelo, Tubbergen, Dinkelland en Borne in samenwerking met de Dementieketens Twente de mantelzorgers in genoemde gemeentes te ondersteunen met het aanbieden van een gratis cursus. Tijdens deze gratis cursus wordt uitgebreid informatie gegeven over de ziekte dementie. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan. Deelnemers aan deze cursus ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een dementerende naaste zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, dinsdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur. In Tubbergen zijn de cursusdata: 15-11, 29-11, 13-12, 10-1, 24-1 en 07-02 in de Herterij, Meijersweg 8, 7678 SH Geesteren. Aan deze cursus zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden, de cursus wordt door de betreffende gemeenten gefinancierd. Aanmelden kan per telefoon 085-7731720 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor meer informatie over deze cursus kunt u telefonisch contact met ons opnemen (085-7731720)

U wordt dan teruggebeld door José Kuipers, cursuscoördinator.

Diaconaal weekend in het teken van barmhartigheid.

Op 5 en 6 november wordt in onze H. Pancratius parochie het weekend van de diaconie gevierd. Dit jaar is het thema: barmhartigheid, met als subtitel: 'De deur naar je hart openstellen.' De aanleiding van het thema is het heilig jaar van barmhartigheid.  

Barmhartig betekent: vol medelijden, diep geroerd, genadig, liefdevol. Met andere woorden: een warm hart voor mensen die het moeilijk hebben en proberen om iets voor hen te betekenen. Dit kan alleen wanneer wij bereid zijn om ons eigen hart open te stellen voor onze medemens. Dat is ook onze christelijke opdracht: dat wij als Kerk er zijn tot zegen van allen op deze wereld. In alle kerken hebben we in dit weekend onze eigen deuren van 'barmhartigheid'. Deze versierde deuren laten zien hoe wij als parochie, als geloofsgemeen-schap de werken van barmhartigheid handen en voeten geven. Ook diverse basisscholen hebben hun bijdrage hieraan geleverd.

Een andere 'deur' is Jezus, die van zichzelf zegt: “Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered;hij zal in- en uitgaan en weide vinden” (Joh. 10, 9). Dit gedeelte uit het Johannes evangelie zal ook in de viering worden gelezen. In navolging van Jezus mogen ook wij 'heilig' en goed zijn voor onze medemensen. Wij mogen zijn als een 'open deur' voor elkaar. U wordt allen uitgenodigd om op 5 of 6 november naar de kerk te komen, de open deuren van barmhartigheid door te gaan en samen te vieren. Na afloop van de viering kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar ontmoeten en nog even napraten.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2016-2017

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De werkgroep Geloven Nu verzorgt weer een aantal boeiende lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc. worden behandeld. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 10 november a.s. Diaken Huitink is hiervoor uitgenodigd als inleider en gaat in gesprek over de zeven werken van barmhartigheid. Welke zijn dit, wat betekenen ze in ons leven, hoe gaan we hier mee om.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 10-11-2016

Thema:                      De zeven werken van barmhartigheid

Verzorgt door:          Diaken Huitink

Tijd:                           09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                        Parochiecentrum, Grotestraat 64 te Tubbergen

Informatie:                Mevr. I. Wekking, tel. 0546 – 433809

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /    Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur

donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Colofon pastores

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, woensdagochtend

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

29/30 okt. T. Hollink, 5/6 nov. J. Tiehuis, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.