Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG   1 en 8 mei 2016 Jaargang 43, week 18 en 19

Pastor praat.

Pinksteren het vuur dat leerlingen op weg zette. Bij die eerste Pinksteren was er geen grootse organisatie die zich al kerk noemde. Er was toen geen groots beleidsplan. Er was wel vuur uit de hemel, die eerste Pinksteren was er wel Geest-kracht als ruggesteun. Er was kracht dat mensen op weg zette, in beweging zette. Pinksteren vandaag hebben we opnieuw die geestkracht nodig, vuur dat ons warm maakt. Waarom? Onze samenleving en wereld, onze toekomst lijkt zo onzeker, onze kerk lijkt verlamd, welke plannen moeten we smeden, het is zo onduidelijk. Terug gaan naar die eerste Pinksteren, opnieuw beginnen zoals de leerlingen begonnen? Soms kun je het beste van onderaf aan weer opnieuw beginnen te bouwen. Terug naar die boodschap van toen: dat wij mogen getuigen van geloof en leven, bouwen aan een kerk van en voor mensen, werken met onze eigen creativiteit, verkondiging van het evangelie dat ons zegt wat we kunnen en mogen doen. Open staan voor de geest die ons wil raken, niet met armen over elkaar gaan staan, een open houding aannemen zodat de geest kan binnen dringen. Pinksteren vandaag: Weer zicht krijgen op de eigen missie, weer taal zoeken die mensen beweegt, hen weer op weg zetten naar een toekomst die bij ons past, weer meer geloofsgemeenschap worden. Na Pinksteren opnieuw van onder af aan beginnen, samen werken aan een leefbare geloofsgemeenschap, waar mensen er voor elkaar willen zijn, waar wij ons door de warmte van het vuur laten raken. Waar de geest ons in de goede richting kan laten waaien. Ik wens u mooie en warme Pinksterdagen toe.

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink.

Zondag 1 mei 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Nijland.

Int.: Jan Hulskotte.

Woensdag 4 mei 09.00 uur GEEN Eucharistieviering (Dodenherdenking in Geesteren)

Donderdag 5 mei 09.00 uur Hemelvaartsdag Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: Henk Vrerink, Annie Steggink-Kamphuis, Sinie Dijkers-Koopman.

Zaterdag 7 mei 19.30 uur Eucharistieviering (Mariaweekend) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh Int.: Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Dionne Meijer-Boswerger, Gerard en Truus Meijer-Scholten Linde, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Annie Steggink-Kamphuis, Johan Groothuis, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Gert Mulstege, Jan Schulten, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Bennie Droste, o.o. Steggink-Kamphuis, Jan en Truus Ensink-Borggreve.

Zondag 8 mei 19.00 uur Marialof m.m.v. Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Woensdag 11 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de aula.

Voorganger: Pastoor Nijland.

Int.: Bernardo Engbers, overl. fam.

Zaterdag 14 mei 19.30 uur Woord- en Communieviering (Vooravond van Pinksteren) m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Thöni.

Jaarg.: Mien Bolscher-Veelers, Dionne Meijer-Boswerger, Jan Steggink (M’veen), Toon Oude Luttikhuis, Riet Kamphuis-Krakers.

Int.: Jan Hulskotte, Gerard Weersink, Gerard en Truus Meijer-Scholten Linde, Annie Steggink-Kamphuis, Jan Schulten en Ine Borghuis, Marietje Rolefes-Stopel, Frans en Mien Bolscher-Veelers, Manny Sanderink-Weernink, o.o. ten Berge-a/d Stegge, o.o. ter Heijne-v/d Koelen, Zr. Francisca en Betsie Veldscholten-ter Heijne, overl.fam.leden Ensink, overl.fam.leden Nordemeule, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Herman Nijhuis, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Herman Hemmer, Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis, Annie Oude Geerdink-Bekhuis, Gerard Kempers, Gert Mulstege, o.o. Kempers-Steffens, Gerhard Lenferink, Lidy Tulk-Leussink, Sinie Dijkers-Koopman, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Bennie Droste, Jan en Truus Ensink-Borggreve, overl.fam.leden v/d Aa-Aalberink.

Zondag 15 mei 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Heuven.

Jaarg.: zie 14 mei. Int.: zie 14 mei.

KOREN

Do. 5 mei 09.00 uur: Herenkoor.

Za. 7 mei 19.30 uur: Dameskoor.

Zo. 8 mei 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Za. 14 mei 19.30 uur: Herenkoor.

Zo. 15 mei 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

LECTOREN

Do. 5 mei 09.00 uur: Johan Steggink.

Za. 7 mei 19.30 uur: Ronnie Booijink.

Za. 14 mei 19.30 uur: Lies a/d Stegge.

Zo. 15 mei 09.00 uur: Ben Demmer.

MISDIENAARS

Do. 5 mei 09.00 uur: geen.

Za. 7 mei 19.30 uur: geen.

Za. 14 mei 19.30 uur: geen.

Zo. 15 mei 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Do. 5 mei 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer, Gerard Braakhuis.

Za. 7 mei 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Za. 14 mei 19.30 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 15 mei 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

Do. 5 mei 09.00 uur: Jan Veldhuis.

Za. 7 mei 19.30 uur: Johan Steggink.

Zo. 8 mei 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Za. 14 mei 19.30 uur: Ine Bos.

Zo. 15 mei 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 17 april       26,50        Eigen kerk 17 april          38,10

Plaatsengeld 23 april       27,30        Eigen kerk 23 april          30,20

Avondwake/uitvaart Annie Bouhuis-Kristen                              529,41

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 31 mei vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk Vleerhoek. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Oude Luttikhuis tel. nr. 682039.

GEBOREN

Wij feliciteren Dennis, Renate, Sam en Ella Masselink van De Watervoor 1 met de geboorte van hun dochter en zusje Vera Anna Rika. Vera is geboren op vrijdag 15 april 2016.

Mededeling namens het pastoraal team en het parochiebestuur

van de H. Pancratiusparochie:

Beste parochianen

Pastoor Nijland heeft het parochiebestuur en het pastoraal team laten weten dat het bisdom hem gevraagd heeft voor een nieuwe pastorale opdracht. Hij heeft daar ‘ja’ op gezegd. De gesprekken daarover zijn echter niet afgerond. Toch willen wij u nu alvast informeren over zijn komende vertrek. In afwachting van zijn nieuwe benoeming zullen wij op donderdagavond 12 mei in een viering in de basiliek te Tubbergen afscheid nemen van pastoor Nijland. Intussen zijn wij met het bisdom in gesprek over zijn opvolging. Wij hopen u daar spoedig nader over te kunnen informeren.

Parochiebestuur en pastoraal team H. Pancratius

PANCRATIUSDAG

Dit jaar vieren we op zondag 5 juni a.s. in onze parochie Pancratiusdag. We verwachten u allen in Tubbergen in de basiliek om half tien (09.30 uur) voor een viering en een gevarieerd programma met verrassende ingrediënten. Het thema van de viering gaat om barmhartigheid, waaraan medewerking zal worden verleend door een tweetal koren, Dames en Heren koor uit Vasse en Cantiamo uit Albergen.Het pastoresteam zal samen voorgaan. Achter de schermen wordt gewerkt of er een mogelijk is voor een viering van de kinderkerk. Na de viering zal er het nodige te zien zijn hoe wij als kerk aan barmhartigheid werken. We houden daarbij ook een bakwedstrijdje onder het motto van: “Heel Pancratius bakt”. De taart of de cake (of een andere lekkernij) die u bakt, kunt u op zaterdag 4 juni naar het parochiecentrum in Tubbergen brengen. U kunt meedoen via een inschrijfformulier. Nadere informatie volgt.

Komt allen! We hopen op een mooie dag en op veel belangstellende parochianen.

Jaarverslag 2015-2016

Zoals gebruikelijk doen wij u hierbij het jaarverslag met de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar toekomen.

Feiten op een rijtje gezet: De opbrengst van de jaarlijkse actie kerkbalans was dit jaar nagenoeg gelijk aan vorig jaar en bedroeg ca., € 30.000,-- Als Locatieraad Vasse willen wij u/jullie hartelijk dank zeggen voor de bijdrage. Hiermee kunnen we weer de vele kosten die er aan zitten te komen ondervangen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om wat voor redenen dan ook om de retourenveloppe in te leveren, kunt u ook uw bijdrage overmaken op NL75RABO 0153203803 tnv Parochie Vasse.

Helaas moeten we constateren dat een aantal mensen niet meer wil deelnemen aan de actie Kerkbalans en uitgeschreven wil worden. Bernadette Weersink heeft hen een brief doen toekomen hoe te handelen in deze situatie. In Utrecht bij het Bisdom kan men zich laten uitschrijven. Het e.e.a. betekent dan ook dat men geen beroep meer kan doen op diensten die de kerk (in Vasse) aan kan bieden.

T.b.v. afscheidsvieringen waarbij de overledene is opgebaard voor in de kerk is er een gedeelte van een bank voor in de kerk ingekort. De verwachting is dat het aantal afscheidsvieringen zal toenemen. De begrafenis of crematie een dag later vindt vaak plaats in kleine kring.

Het doopgroepje is weer aangevuld met een aantal jonge moeders waar we als locatieraad natuurlijk heel blij mee zijn. De toegangs-poorten voor het kerkhof moeten opnieuw gestraald en geschilderd worden. Dit is nog niet gebeurd. A) omdat het toch een kostbare zaak is en B) omdat degene die het zou doen zit met familiaire omstandigheden. Blijft staan op de agenda. De viering van het 150 jarig bestaan was prachtig, bijna een volle kerk en een goed bezochte receptie bij Tante Sien. De kosten die we als parochie hebben gemaakt na aftrek van giften waren toch ruim 3000 euro . Ook wil ik nog graag een ieder die zich ingezet om dit allemaal mogelijk te maken hartelijk dank zeggen. We zoeken nog ideeën om de pergola die we op het nieuwe gedeelte hebben afgebroken op een andere plek op ons kerkhof te hergebruiken. We willen u uitnodigen om met ons mee te denken waar deze zou kunnen worden geplaatst. Elk idee is welkom. Ook hebben we een jaarlijks contract afgesloten met de fa. Veldscholten & Molenaar om de hagen rondom kerk en kerkhof te snoeien. Dit wordt te zwaar voor onze tuinploeg vrijwilligers. De verlichting van de kerktoren hebben we laten omzetten naar LED Verlichting dat heeft een poos gewerkt maar nu blijkt dat door oxidatie vorming van al die jaren alles moet worden schoongemaakt en opnieuw moet worden geïnstalleerd. Financieel een behoorlijke tegenvaller dus. Voor het nieuwe gedeelte op het kerkhof is een nieuwe drainage pomp geplaatst. Het was daar behoorlijk nat. Nu dus opgelost. We zoeken een nieuwe huurder voor het onderste deel van de Pastorie. Mirjam blijft voorlopig nog huren totdat zich een nieuw kandidaat meldt. Er is een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd tegen het kerkhof aan. Het geheel ziet er nu netjes en geordend uit en past ook mooi in de omgeving. Het kruis op het kerkhof is voorzien van nieuw hout. Alle 160 lampen in de kerk vervangen door LED. De zolder van de pastorie is voorzien van nieuwe verlichting Al met al toch dure kostenposten. In het Pastoresteam heeft Pastor Boomkamp afscheid genomen en is ze vervangen door Diaken Bert Huitink. Ook Piet Timmermans heeft ons verlaten en zijn functie wordt per 1 juni a.s. ingevuld door pastor Christianne Saris. Betsie Koekoek heeft de locatieraad en pastoraatsgroep verlaten doordat ze werk heeft aanvaard in Enschede. Ze had het profiel Diaconie. We zijn op zoek naar iemand die deze vrijwilligersbaan wil aanvaarden. Als u iemand weet of u voelt zich geroepen meldt u het dan aan een van ons.

Els Veer hebben we bereid gevonden om de vergaderingen te bezoeken en samen met Ria Kemna de Kerst en Paaspaketten uit te delen. Daarnaast stopt de contact/bezoekersgroep die een jaar na het overlijden van een medeparochiaan het gedachteniskruisje aan de nabestaanden overhandigt. Jammer, maar er is net als in de andere parochies blijkbaar minder behoefte aan deze vorm van een hart onder de riem steken. Zo ziet u maar dat er veel werk te verzetten valt voor de vrijwilligers, locatieraad en bestuur. Iedere nieuwe vrijwilliger/ster blijft dan ook van harte welkom, deze mensen zijn de basis waarop de kerk hier in Vasse kan draaien. Hartelijk dank daarvoor. We hopen dat we in de toekomst ook weer op uw steun mogen rekenen                                                         Locatieraad Vasse

KBO Vasse

Jaarlijkse uitstapje 

Op donderdag 19 mei a.s. sluiten wij het seizoen weer af met het jaarlijkse uitstapje. Dit jaar gat het naar Veenhuizen, waar we het gevangenismuseum bezoeken. Vertrek is ’s morgens om 8.30 uur bij Gasterij De Bakker. Via toeristische route rijden we in noordelijke richting en schuiven op een prachtige locatie in het buitengebied van Wilsum (Duitsland) aan voor Kaffee und Kuchen. Hierna rijden we via een natuurrijke route richting Westerbork , waar we verwacht worden voor een uitgebreide koffietafel. Na de lunch rijden we naar het verspreid in het groen gelegen plaatsje Veenhuizen. Hier gaan we naar het Gevangenismuseum, dat beschouwd wordt als één van de mooiste en meest interessante musea van ons land. Hier gaan we eerst een rondrit maken over het terrein o.l.v. een deskundige gids. Hierna volgt dan nog een rondleiding door het museum.

Rond 17.00 uur verlaten we Veenhuizen en rijden terug naar Vasse, waar we bij Gasterij De Bakker verwacht worden voor we een heerlijk 3-gangen diner, dat afgesloten wordt met ijs en bavarois met warme kersen en chocoladesaus. De kosten bedragen € 59,00 p.p.

Opgeven kan nog bij Fons Nijhuis (0541 850 758) tot en met het weekend van Pinksteren.De bus is nog niet vol.

Ook aspirant leden zijn van harte welkom.

Kledinginzameling Vasse.

De voorjaarsinzameling van Sam’s kledinginzamelingactie heeft op zaterdag 2 april 400kg kleding opgebracht. Dankzij kledingdonaties aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood dit jaar kwetsbare dorpen in Bangladesh beschermen tegen overstromingen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende overstromingen. Dit is van levensbelang.

Namens Sam’s kledingactie aan ieder hartelijk dank hiervoor.

ACTIVITEITENKALENDER

MEI 2016

30 april en 1 mei Kamp Bevers (Scouting)

06                      Supporterstoernooi (SV Vasse)

06-07- 08           Kamp Welpen (Scouting)

11                      Dorpshuiskamer

13                      Veterantentoernooi (SV Vasse)

14                      Start Pareldagen

19                      Uitstapje; afsluiting van het seizoen (KBO)

20-21-22            Kaderweekend (Scouting)

25                      Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

25                      Fietsen (KPOV)      

26                      Seizoensafsluiting (SV Vasse)

28                      Seizoensafsluiting te Vasse ’s middags (VMC)

29                      Voorjaarsconcert St. Cecilia om 10,30 uur

                          bij Tante Sien (Muziekver.)

JUNI 2016

03-04-06            Kamp Scouty’s (Scouting)

08                      Dorpshuiskamer

12                      Eerste Heilige Communie (Mariaschool)

22                      Uitstapje (KPOV)

22                      Dorpshuiskamer; aansluitend open eettafel

Collecte vluchtelingenwerk

Nog nooit waren er wereldwijd meer mensen op de vlucht dan nu. Miljoenen vluchtelingen hebben huis en haard verlaten op zoek naar een veilig bestaan. Stichting Vluchtelingen Werk kan deze vluchtelingencrisis niet oplossen maar zij kan wel helpen op het bestaan van de vluchtelingen wat draaglijker te maken. Ook wij kunnen hierbij helpen. Daarom is er in het weekend van 28en 29 mei een extra collecte voor Stichting vluchtelingenwerk. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Ariënsprijs 2016

15 april opent de stemronde voor de  publieksprijs. Breng uw stem uit op onze diaconale projecten Stem op twee prachtige projecten uit onze parochie die genomineerd zijn voor de prijs.

Nabijheid in de wereldwinkel te Albergen

De wereldwinkel in Albergen kent een uniek concept van verkoop en ontmoeting in de pastorie van de Pancratiuskerk. Dorpsbewoners kunnen vier ochtenden binnenlopen. Het nadeel van ‘ons kent ons’ in een klein dorp wordt omgekeerd tot een voordeel. Er zijn voor elkaar, dichtbij en wereldwijd, is gekoppeld aan een winkelconcept. Een fair trade cadeautje kopen, koffie en aandacht voor elkaar. Signalen worden opgevangen en daar wordt werk van gemaakt. En… toeristen hebben er een pleisterplaats bij.

De welbekende vastenkalenders die we hebben uitgegeven.

Inspirerend, creatief en mooi uitgegeven. Het zijn de drie Vastenkalenders die niet op datum zijn uitgegeven. Ze volgen de liturgie van het ABC jaar. Ze zijn dus nu uitermate geschikt voor hergebruik in het gezin aan de keukentafel, inspirerend voor oud en jong. De kalender zet aan tot bezinning en tot handelen. Veel vrijwilligers uit de catechese, de MOV en vooral uit het secretariaat hebben ervoor gezorgd dat het resultaat niet alleen van hoge kwaliteit is, maar ook vol verrassingen zit. Stemmen kan via:

www.dkci-utrecht.nl/ariensprijs-en-hier-kun-u-stemmen/

Wij danken u alvast voor uw stem.

Namens alle genomineerden van onze beide projecten,

pastor Jacqueline Meupelenberg

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

Rolstoelwandeling tijdens de Pareldagen

De Pareldagen tijdens het Pinksterweekend zijn weer in aantocht.

Sinds enkele jaren organiseert de Stichting Pareldagen Vasse in de week voor Pinksteren een wandel 3-daagse in samenwerking met Kameleongroep Scouting Vasse. Evenals vorig jaar maakt de organisatie van de "Parel 3-daagse Vasse” op de laatste avond - vrijdag 13 mei - weer een route geschikt gemaakt voor rolstoeldeelnemers. De bezoekers en de vrijwilligers van de Dorpshuiskamer zijn van plan om hieraan samen mee te doen. Na afloop zou het leuk zijn om even gezellig bij elkaar te zitten in de grote tent op het Parelterrein. Ook mensen, die de Dorpshuiskamer niet standaard bezoeken, maar wel graag begeleid en/of met rolstoel mee willen wandelen zijn natuurlijk van harte welkom. 

Opgeven kan bij Ine (06) 38558412 of Fons (06) 37286237 en is vooral ook gewenst om de benodigde rolstoelen te kunnen organiseren! De eerstvolgende Dorpshuiskamer is er weer op woensdag 11 mei a.s. van 10.00 – 12.00 uur.  

Inloop vanaf 9.30 uur.

Taxivervoer

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Gewoon even bellen naar Ine Bonke of Fons Nijhuis en Taxi Piet rijdt voor. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 06 37286237 (Fons Nijhuis)

  

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /    Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 uur - 12.00 uur en 13:30 uur - 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Colofon pastores

G.J. Nijland, priester, pastoor

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

30 april/1mei en 5mei J. Tiehuis, 7/8 en 14 mei I. Hoekstra,

tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,

van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.