Voor het laatste nieuws en actualiteiten zie NIEUWS / ACTUEEL of op Twitter!

Informatieblad 3. ZONDAG 19 en 26 april 2015 Jaargang 42, week 17 en 18

Beste Parochianen,

Een mooie en goede 'Sacramentsdag'

We hebben kerkelijk gezien een drukke periode achter de rug. Twee weken geleden vierden we Pasen en daaraan voorafgaand was er de veertigdagentijd. De mooie vastenkalender was een hulp in deze periode van bezinning. Er was aandacht voor het Vastenproject van de Stichting Matamba. Er waren diverse sponsorlopen georganiseerd. Daarnaast vonden alle voorbereidingen plaats voor goede week en niet te vergeten de Passion op Goede vrijdag. En dan hebben we het nog niet eens gehad over voorbereiding van de vieringen, het kerk schoonmaken en het plaatsen van verse bloemen in de kerken.

Maar wie denkt dat het nu wat rustiger wordt heeft het mis. Want in deze periode worden vele kinderen voorbereid op hun EHC en op het vormsel. Een spannende tijd voor velen van hen. Want het is niet niks je voor te bereiden op één van deze sacramenten. Als u dit leest hebben sommige kinderen hebben hun Eerste heilige Communie al gedaan en voor anderen komt dit moment steeds dichterbij. Dit geldt ook voor de jonge mensen die het vormsel zullen ontvangen. Tijdens een van de tafelavonden ontstak een communicantjes zeven kaarsen. Toen ik vroeg waarvoor deze kaarsen moesten branden vlogen vele handen in de lucht. Bijna iedereen wist wel een reden waarom een kaars moest branden. Voor een opa of oma die was overleden of voor een zieke tante of oom. Voor vrede in de wereld en nog zoveel meer. Daarna baden we samen het onze Vader en sloten de avond af. Maar na de eerste communie of het vormsel, dan houdt het natuurlijk niet op. De kinderen en jongeren mogen met onze hulp verder groeien in geloof. Wij mogen hen hierbij ondersteunen maar ook met de hulp van Gods heilige Geest hopen wij dat de jongeren die kracht mogen ontvangen die hen gaande houdt op de weg van geloof, van hoop en van liefde. Ik wens alle communicantjes en vormelingen een goede voorbereiding toe, een mooie 'sacramentsdag' en een goede toekomst.                     Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

                       


                                                                            uitnodiging

                                                                            26 april 2015

   Op 21 april 2015 is het 25 jaar geleden dat pastoor G.J. Nijland in de basiliek van de H. Kruisverheffing  te Raalte tot priester werd gewijd.

   Wij willen dit heugelijke feit graag met u vieren  op zondag 26 april 2015.

   De feestelijke Eucharistieviering begint om 13:00 uur in de St. Pancratiusbasiliek, Grotestraat 70 te Tubbergen.

   Na afloop van de Eucharistieviering bent u van harte welkom  in zaal 't Oale Roadhoes, gelegen naast de kerk, om pastoor Nijland persoonlijk te feliciteren met zijn jubileum.

   Wij hopen u op 26 april te mogen begroeten.

 Parochiebestuur

   H. Pancratius parochie

 

Zondag 19 april 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.

 

Voorganger: Jan Veldhuis.

 

Jaarg.: Frans Droste. Int.: Frans en overl.fam.leden Oude Nijhuis-Bos.

 

Woensdag 22 april 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Zaterdag 25 april 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor.

 

Voorganger: Pastor Heuven.

 

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

 

Jaarg.: o.o. Boerrigter-Nijhuis, Marie Lummen-Oude Vrielink, Marie Ensink. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink, Maria Geuchies-Lummen, Leon Severens, Rutger Hamse, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Dionne Meijer-Boswerger, Gerard en Truus Meijer-Scholten Linde, overl.fam.leden Wenneger, overl.fam.leden Weersink-Schutte.

 

Woensdag 29 april 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Zondag 3 mei 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

 

Voorganger: Pastor Huisman. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Zr. Maria Wenneger, o.o. Lohuis-Rolefes en Gezina Kroeze, Jan Hulskotte, Eef Oude Luttikhuis (Hezingen), Manny Sanderink-Weernink, Lies Schutte-Meijer, o.o. Wigger-Booijink.

 

KOREN

 

Za 25 apr. 19.30 uur: Kinderkoor de Pareltjes.

 

Zo. 3 mei 09.00 uur: Herenkoor.

 

LECTOREN

 

Za 25 apr. 19.30 uur: Lies a/d Stegge.

 

Zo. 3 mei 09.00 uur: Marieke Hansté.

 

MISDIENAARS

 

Za 25 apr. 19.30 uur: Jan Bekhuis en Teun Scholten Linde.

 

Zo. 3 mei 09.00 uur: Mariecke Kamphuis en Fidès Bekhuis.

 

COLLECTANTEN

 

Za 25 apr. 19.30 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

 

Zo. 3 mei 09.00 uur: Gerard Braakhuis, Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

 

KOSTERS

 

Za 25 apr. 19.30 uur: Jan Veldhuis.

 

Zo. 3 mei 09.00 uur: Ine Bos.

 

SPREEKUUR

 

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

 

COLLECTES

 

Plaatsengeld Pasen           € 134,55   Eigen kerk Pasen         €   165,64

 

Plaatsengeld 2e Paasdag   €    27,50   Eigen kerk 2e Paasdag €     34,16

 

Plaatsengeld 11 apr.         €    23,80   Eigen kerk 11 apr.      €     33,15

 

KERKSCHOONMAAK

 

Dinsdag 26 mei vanaf 08.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk van de Booijinkstraat/Manderseweg. De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld, tel. nr. 680689.

 

Jaarvergadering en vrijwilligersavond 24 april a.s.

 

Hierbij nodigen wij u en alle mede-parochianen uit voor de jaarvergadering en vrijwilligersavond op vrijdag 24 april 2015 bij Cafe/restaurant Bolscher te Vasse. Aanvang: 20.00 uur

 

Kinderkoor de Pareltjes

 

Het kinderkoor de Pareltjes uit Vasse is op zoek naar iemand, die op piano of keybord kan spelen.

 

Voor inlichtingen kun je bellen;  0541-670368 of  06 57956250.

 

KBO Vasse

 

A.s. donderdag 23 april gaat de KBO Vasse op de sportieve toer en gaan we kegelen en sjoelen bij Kegelcentrum Nijhuis te Mander.

 

Bewegen is goed voor jong en oud! Aanvang: 14.00 uur

 

Ook herinneren we nog een keer aan ons jaarlijkse uitstapje met Ter Beek Reizen uit Tubbergen op donderdag 28 mei a.s.

 

We vertrekken ’s morgens om half negen vanaf Café Bolscher. Om ook op tijd te kunnen vertrekken, vragen wij de deelnemers om al om 8.15 uur aanwezig te zijn. Dit jaar gaan we naar het prachtige Gaasterland, het zuidelijkste deel van de provincie Friesland, dat zich onderscheidt door zijn heuvellandschap. Het vlakke land waarmee Friesland vaak in verband wordt gebracht is in het Gaasterland veel minder zichtbaar juist door het heuvelachtige en door de kliffen, meren, bossen, dorpjes en intieme strandjes die hier te vinden zijn.

 

Wij vertrekken via een snelle route richting de Noordoostpolder, waar we rond 10 uur in Ens getrakteerd op kop koffie met gebak. Hierna rijden we via de “Poort van Friesland”, Lemmer naar het schilderachtige stadje Hindeloopen, waar wij verwacht worden voor een uitgebreide koffietafel. ’s Middags wacht ons hier een verrassing, die zeer de moeite waard is. Rond 17.00 uur  verlaten we Hindeloopen  en rijden via het waterrijke Friese land weer terug richting Twente. Bij een sfeervol restaurant in Haarle worden wij verwacht voor het gebruik van een uitstekend verzorgd 3-gangen diner. Omstreeks 21.30 uur zijn we weer terug in Vasse.

 

Het uitstapje wordt dit jaar samen met de Zonnebloem Vasse georganiseerd, zodat natuurlijk ook de leden van de Zonnebloem van harte welkom zijn om mee te gaan. De kosten zijn als altijd afhankelijk van het aantal mensen, dat meegaat.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Op dit moment verwachten we, dat de kosten

 

ca. € 60,00 per persoon  zullen bedragen. Aanmelden kan bij de secretaris van de KBO, Fons Nijhuis (tel. 0541 – 850 758).

 

Hartstichting

 

De collecte heeft dit jaar het bedrag van € 886,65 opgebracht. Collectanten en u allen hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Opbrengst Vastenactie 2015 Vasse-Manderveen

 

De opbrengst van de Vastenactie 2015 voor het Kinderproject van de Stichting Matamba in Tanzania heeft in Vasse, Manderveen en omgeving het mooie bedrag opgeleverd van € 1.923,67.

 

De melkbus achterin de kerk bevatte het bedrag van € 262,--

 

De spaardoosjes van de kinderen in Manderveen hebben een bedrag opgeleverd van € 122,33. En tenslotte heeft de sponsorloop samen met de spaardoosjes van de kinderen in Vasse € 1.539,34 opgeleverd.

 

Namens de MOV-werkgroep Vasse-Manderveen iedereen heel erg bedankt voor de gulle gaven.

 

Hemelvaart 14 mei - Dauwtrappersviering te Hertme

 

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 14 mei, ‘s morgens om half zeven in het openluchttheater van Hertme de traditionele Dauwtrappersmis gevierd. De vier geloofsgemeen-schappen van Borne, Hertme en Zenderen dragen zorg voor de organisatie hiervan en bij toerbeurt verlenen die hun medewerking aan deze sfeervolle Eucharistieviering op dat vroege tijdstip. Dit jaar wordt dat gedaan door de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen. Het parochiekoor van Zenderen verzorgt de zang en ondersteunt de samenzang. Na afloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, chocolademelk of limonade nog even na of bij te praten. Iedereen is van harte welkom. De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te nemen, omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege tijdstip nogal koud optrekken.

 

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

 

Inzameling gereedschappen en machines door de Heilige Pancratius Parochie Tubbergen.

 

Op zaterdag 28 maart heeft de inzameling van gereedschappen en machines binnen de Heilige Pancratius Parochie Tubbergen plaatsgevonden. De inzameling was een groot succes, en de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal is zeer blij met hetgeen is ingezameld. Er is een grote hoeveelheid timmer en metsel gereedschap ingezameld, onder andere, hamers, zagen, zaagmachines, boormachines, troffels, ect.

 

Ook een grote hoeveelheid gereedschap dat gebruikt kan worden door monteurs, lassers, en metaalbewerkingambachtslieden, evenals een aantal lasapparaten, boormachines, en veel hand gereedschap in de vorm van sleutels, schroevendraaiers, doppendozen, ijzerzagen, vijlen, ect. Verder bracht men twintig naaimachines, waaronder een aantal zogenaamde lock machines, een brei machine, computers, rollators, en een fiets. Daarnaast is er ook veel tuin gereedschap ingeleverd. Op vrijdag 3 april heeft de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal alles op gehaald bij de Familie Ensink te Vasse, die wederom hun garage belangeloos ter beschikking hebben gesteld voor de tijdelijke opslag. De mensen die het opgehaald hebben waren zeer tevreden en onder de indruk van de hoeveelheid spullen.

 

Ze hebben ons verteld dat alles ten goede komt van de diverse projecten waar de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal hun medewerking aan verleent. Al het ingezamelde wordt door vrijwilligers van de Stichting gecontroleerd, indien nodig gerepareerd, en wordt dan verdeeld over de diverse projecten. Veel van het ingezamelde zal een herbestemming vinden in Tanzania, waar getracht wordt om de mensen te helpen met het opbouwen van een menswaardig bestaan. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de spullen die u heeft ingeleverd. Waarvoor onze hartelijke dank.

 

Mede namens het Diaconaal beraad, en B. Demmer, pastor J. Meupelenberg

 

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

 

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven. Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

 

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

 

PAROCHIECENTRUM

 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

 

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of mobiel nr. 06-5137 7652.

 

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803  t.n.v. Parochie Vasse.

 

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

 

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

 

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

 

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

 

Colofon pastores

 

G.J. Nijland, priester, pastoor

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

 

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker

 

Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar. Tel. 0546-681072

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

 

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

 

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-20428594

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-36561228 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WEEKWACHT

 

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

 

TELEFONISCHE HULPDIENST

 

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

 

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

 

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

 

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

 

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

 

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

 

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

 

18/19 april J. Tiehuis, 25/26 april I. Hoekstra, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

 

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

 

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

 

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

 

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

 

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

 

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

 

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

 

Thuiszorg TMZ

 

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

 

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 

KOPY PAROCHIEBLAD

 

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

 

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locaties


 

Alblog
Flelog
Gstlog
Lgvlog
Marlog
Rtmlog
Tublog
Vaslog
Vzvlog

 


Copyright © 2015