Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG  22 en 29 jan. 2017 Jaargang 44, week 4 en 5

Wat is de kerk mij waard?

De torens van onze negen kerken prijken al generaties lang boven onze dorpen. Wij hopen dat deze richtingwijzers ook in de toekomst blijven staan. We hebben namelijk ook te maken met een tegenwind. Daarmee bedoel ik het volgende: geloof en kerken zijn niet meer vanzelfsprekend en ondervinden een tegenstroom in de samenleving. Die tegenwind is zo sterk dat kruisen en hanen op de torens het heel moeilijk krijgen… als wij niets doen, wegkijken of onverschillig zijn.

‘Wat is de kerk in uw dorp U waard?’ Anders gevraagd: ‘Wat is de kerk MIJ waard?’

God en mensen vandaag de dag.

Uit recente onderzoeken is gebleken dat geloof en kerken er niet rooskleurig voor staan; het aantal gelovigen neemt gestaag af en staat nu gelijk met het aantal niet-gelovigen. Geloof is achterhaald, zo wordt door de spraakmakers beweerd. Er is een pijnlijk gebrek aan ‘vertrouwen’ in onze samenleving. Grove en kwetsende taal uit lege harten, zelfverrijking en egoïsme schijnen de boventoon te voeren. Onze kerken zijn echter geen eilandjes. Wij merken dat het voortbestaan onder druk staat. Daarom mag die vraag gerust gesteld worden. Het gaat bij uw antwoord om een persoonlijke keuze. Bij deze keuze mag ook het respect voor wat onze ouders en voorouders tot stand hebben gebracht, meewegen. Uit datzelfde genoemde onderzoek is daarnaast ook naar voren gekomen dat onze regio de kroon spant als het gaat om het meeste aantal gelovigen: ruim 83%! Dat is iets om trots op te zijn en hoog in het vaandel te houden!

Kerken als bakens.

De kerken zijn huizen van God en een tehuis voor de geloofsgemeenschappen in onze dorpen. De oude gebouwen zijn bakens voor zingeving, houvast, troost en kracht in een turbulente tijd. In en rond onze kerken gebeurt van alles: de geloofsgemeenschappen vieren er de eucharistie en luisteren daar naar het Woord van God. Er wordt gedoopt, soms getrouwd en bij rouw zijn de kerken een ruimte om het verdriet een plaats te geven. Kerken zijn plekken waar stilgestaan wordt bij de belangrijke gebeurtenissen in het leven en bij de grote feesten van het jaar die bij onze traditie horen, voor jong en oud, groot en klein. Kortom: de kerken bieden onderdak aan de geloofsgemeenschappen en zijn rustpunten op onze reis door het leven. Die reis kent rechte zonnige stukken, maar ook moeilijke trajecten.

De kerk niet meer nodig?

Geloof en kerk schijnen tegenwoordig niet meer belangrijk te zijn. In onze huidige maatschappij is de stem van de onkerkelijkheid sterk aanwezig, zelfs overheersend of dominant. Er zijn mensen die spreken over het verdwijnen van kerken, ook op den duur van de kerk uit uw dorp en zelfs van God uit onze samenleving.

Aan een ieder is het om na te denken over het verdwijnen van diepere waarden als houvast in ons moderne leven. Dat moderne leven kent, naast sterke ook kwetsbare kanten, waarin mensen verlangen naar troost, bemoediging en houvast. Er is meer tussen hemel en aarde dan alleen dat wat te koop, aan te raken of hard te bewijzen is. Wij zijn ervan overtuigd dat het afschrijven van God en zijn betekenis ons armer maakt en de samenleving nog oppervlakkiger. En ook mensen in de kou laat staan, die op zoek zijn naar de geheimen van het grote wonder van het leven.

Actie Kerkbalans.

Alles van waarde is niet uit te drukken in geld. Onze negen kerken vragen echter om onderhoud. Alles wat er georganiseerd wordt, moet betaald worden. Ook vandaag. Het is als met een ketting. Wij vormen vanuit het verleden een schakel. Onze ouders en grootouders hebben zich ingezet voor ons Godshuis. De ‘schakel van vandaag’ in die ketting mag niet breken. Daarom wordt in deze periode de actie Kerkbalans gehouden. Die actie organiseert iedere geloofsgemeenschap zelf! De plaatselijke opbrengst is voor de kerk in uw dorp. Die kerk is onderdeel van de parochie Heilige Pancratius. Net zoals in het verleden betalen de negen geloofsgemeenschappen dan ook bij aan centrale zaken, als: het pastorale team, centrale secretariaat, geloofsgemeenschap overstijgende bijeenkomsten en activiteiten. Uw bijdrage is van grote waarde. Zij draagt bij aan het in stand houden van ons WAARDEN-VOL erfgoed: zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Draag bij aan ons erfgoed. Uw dorp zonder een toren is toch niet denkbaar? Langs deze weg ook bij voorbaat een hartelijke dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor deze Actie Kerkbalans en deze bij u onder de aandacht brengen!                                

Pastoor Casper Pikkemaat

Zondag 22 januari 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.: Bernard en Jan Teikotte, Alice Hudepol-Nordemeule.

Int.: Jan en Annie Booijink-Kemna, Gerard Kempers, Theo Rozendaal, Jan en Truus Weersink-Scholtenhave.

Woensdag 25 januari 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 28 januari 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: o.o. ten Berge-a/d Stegge, Hendrika Johanna Droste-Boerrigter, Truus Meijer-Scholten Linde. Int.: Jan en Annie Booijink-Kemna, Jos Weersink, Gert Mulstege, Annie Steggink-Kamphuis, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Dionne Meijer-Boswerger, Herman en Agnes Booijink-Veer, Bennie Droste, Jan en Truus Weersink-Scholtenhave.

Woensdag 1 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Bijz. int.: tot zekere intentie.

Int.: Bernardo Engbers.

Zondag 5 februari 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Marie Ensink-Ribbert, Gerard Kempers (M’veen).

Int.: Jan en Annie Booijink-Kemna, Siny Dijkers-Koopman, Harrie Groothuis, Gerard Michorius, Annie Steggink-Kamphuis, Jan Hulskotte, Theo Rozendaal, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Jan en Truus Weersink-Scholtenhave.

KOREN

Za. 28 jan. 19.30 uur: Herenkoor.

Zo. 5 febr. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Za. 28 jan. 19.30 uur: Ronnie Booijink.

Zo. 5 febr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

MISDIENAARS/ACOLIET

Za. 28 jan. 19.30 uur: Hennie Engbers.

Zo. 5 febr. 09.00 uur: Carmen Droste en Anne Booijink.

COLLECTANTEN

Za. 28 jan. 19.30 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo. 5 febr. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

Za. 28 jan. 19.30 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 5 febr. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 8 januari          24,50             Eigen kerk 8                         22,--

Plaatsengeld 14 januari €       36,70           Eigen kerk 14 januari             30,95

Verjaardagsactie december 2016                                                             264,90

Avondwake/uitvaart Truus Weersink-Scholtenhave                               552,89

Avondwake/uitvaart Gerard Koopman                                                   434,05

COLLECTE HERSENSTICHTING

Tijdens de avondwake/uitvaart van Gerard Koopman, heeft deze collecte € 556,90 opgebracht. Bedankt hiervoor.

COMMUNIE THUIS

Parochianen die om welke reden dan ook niet meer in staat zijn de vieringen in de kerk bij te wonen wordt de gelegenheid geboden om thuis de communie te ontvangen. Voor het ontvangen van de communie thuis kunt u contact opnemen met koster Jan Veldhuis (tel. 680561 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) Om de twee weken wordt op de vrijdagochtend de communie aan huis gebracht.

DOPEN Zondag 29 januari zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

  • Max Bolscher van de Booijinkstraat 16 te Vasse, zoon van Remco Bolscher en Kristel Bolscher-Pegge en

  • Pien Maria Gerwers van de Steenbrei 7 te Vasse, dochter en zusje van Peter en Harriët en Lot Gerwers-Kemna en

  • Mick Lucas Steggink van de Leningsbeekweg 4 te Mander, zoon en broertje van Michael, Wendy en Kyan Steggink-Lansink.

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 21 februari vanaf 8.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de dames van de wijk DKW/Voortsweg. De contactpersoon voor deze wijk is Annie Koopman/Ine Bos tel. nr. 680780/680395.

Statistiek Parochiebestand per 31-12-2016

Parochianen                                       2015           2016

0 t/m 6 jaar                                           126           123

7 t/m 64 jaar                                       1284         1247

65 jaar en ouder                                   247        260

Totaal aantal parochianen              1657          1630                                                                 ===============

2015           2016

Aantal gezinnen/alleenstaanden               640            639

Gedoopt                                                      12           12

Gehuwd                                                     0               3  

Overleden                                                10              14

1e H. Communie                                     20              20

H. Vormsel                             E                 10              15

Uitnodiging 12 ½ jarig jubileum Diaken Bert Huitink

Op 26 december 2016 is het 12½ jaar geleden dat

Diaken Bert Huitink zijn wijding als diaken heeft mogen ontvangen.

Wij willen dit heuglijke feit graag met u vieren op

Zondag 5 februari 2017

U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Allereerst is er om 10.30 uur een feestelijke eucharistieviering in de basiliek te Tubbergen waarna er gelegenheid is voor felicitatie en een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee.

Wij hopen u op 5 februari te mogen begroeten.

Parochiebestuur van de H. Pancratius parochie,

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen.

(Tweede) Thomasviering met als thema VRIENDSCHAP in Langeveen en Vriezenveen

Anders vieren – samen vieren – gelovig vieren.

Naast samen bidden en zingen, luisteren naar een bijbeltekst is een persoonlijke inbreng/deelname bij een Thomasviering mogelijk. Waar wil je graag voor bidden? Schrijf dit op als voorbede. Waar loop je in je leven tegenaan? Waar ben je boos/teleurgesteld/ geïrriteerd over? Zet het op een briefje in de Klaagmuur. Wil je even een moment van rust, dan kan dit in de stiltehoek. Samen willen we stilstaan bij het thema VRIENDSCHAP. Mede door een bv. een lezing met dit thema en voor de kinderen dmv knutselen. Samen gelovig vieren dat we een gemeenschap zijn in naam van Jezus, ons grote voorbeeld van liefde en vriendschap. Kom jij ook? 28 januari 2017 in Langeveen om 19.00 uur (met het koor Cantiamo uit Albergen) en 4 februari 2017 om 18.00 uur in Vriezenveen (met het koor Clavis).

Actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” stopt!

Na 12 jaar mensen met kerst blij te hebben gemaakt gaat deze actie stoppen. De actie was gericht op streekgenoten die ónder de armoedegrens leven en geen ondersteuning van de Voedselbank kregen. Door het inzamelen van o.a, levensmiddelen werden kerstpakketten samengesteld en uitgedeeld. Door de organisatoren van de actie wordt het stoppen gewijd aan het succes van de actie in de afgelopen jaren. In de beginjaren werden in december ruim 800 pakketten vervaardigd en uitgereikt. Na enkele jaren werden door de regionale omroep en een supermarkt acties opgezet ten behoeve van de Voedselbanken. Hierna gingen ook kerken en scholen acties opzetten voor de Voedselbanken. Hierdoor lukt het de organisatie niet meer om voor haar doelgroep, mensen langdurig onder de inkomensgrens, voldoende artikelen in te zamelen. In de afgelopen jaren werd tijdens de actie behalve etenswaren ook financiële bijdragen ontvangen. Die bijdragen zullen dit jaar worden besteedt aan het inkopen van artikelen. Van die artikelen zullen in december nog een beperkt aantal pakketten kunnen worden gemaakt. Die zullen dan aan de instellingen die ook in de afgelopen jaren de pakketten ontvingen, worden overhandigd. De actiegroep dankt hierbij alle gulle gevers van artikelen, sponsoren, vrijwilligers, redacties van regionale media en de directie van De Werkwijzer.  

DORPSHUISKAMER ’t Eschhoes

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie   € 7,50          /    Jaargedachtenis          € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur

donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 06-52648770

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

Telefoon: 0546-631216, b.g.g. 0546-492231

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, woensdagochtend

Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

21/22 jan. E. Hesselink, 28/29 jan. J. Tiehuis, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.