Pancratius

De liefde tussen twee mensen, die ervoor kiezen om samen tot elkaars geluk in het leven verder te gaan, wordt vaak ervaren als een wonder, een Godsgeschenk. Het is een weerspiegeling van Gods liefde tot en relatie met de mens. In dankbaarheid kiezen mensen dan ook om dit huwelijk te vieren en te bekrachtigen in het kerkelijk huwelijk te midden van de geloofsgemeenschap.

Het ervaren van het wonder roept ook op tot verantwoordelijkheid voor deze liefdesrelatie. Het is dus ook belangrijk, dat de keus voor een kerkelijk huwelijk een bewust keuze is.

Voorbereiding

Daarom wordt van aanstaande bruidsparen verwacht, dat ze zullen deelnemen aan een tweetal voorbereidingsavonden. Hierbij ontvangen de stellen ook  informatie over en materiaal voor de huwelijksviering. Beide avonden van de huwelijksvoorbereiding dienen minimaal één maand voor de geplande huwelijksdatum plaats te vinden.

Zij die in de kerk willen trouwen wordt aangeraden om ruim van te voren dit te melden bij het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap. (M.i.v. 1-1-2017 via het Centraal secretariaat).Het is raadzaam dit te doen nog voor dat er vaste afspraken zijn gemaakt met gemeente, feestzalen enz. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van het kerkgebouw, de voorganger (pastoor Pikkemaat, pastor Linh of diaken Huitink) en het tijdig kunnen deelnemen aan de voorbereidingsavonden. Men ontvangt hiervoor een uitnodiging via het centraal secretariaat.

Data huwelijksvoorbereiding 2017:

1e bijeenkomst 2e bijeenkomst
dinsdag 7 maart 2017 dinsdag 28 maart 2017
dinsdag 11 april 2017 dinsdag 25 april 2017
dinsdag 9 mei 2017 dinsdag 23 mei 2017
dinsdag 12 september 2017 dinsdag 26 september 2017
dinsdag 10 oktober 2017 dinsdag 24 oktober 2017
dinsdag 14 november 2017 dinsdag 21 november 2017


De avonden worden gehouden in het parochiecentrum van de H. Pancratius parochie te Langeveen, Kerklaan 3. Aanvang 20.00 uur

Folder huwelijksvoorbereiding: klik hier


Procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk: klik hier