Pancratius

WAT WILLEN WIJ?

   Als mensen ons vragen wat we graag willen, denken we vaak aan dingen als gezondheid, een goede baan, een mooi en fijn huis, of een leuke vakantie zoals velen die op dit moment hebben, en ga zo maar door. We zullen niet direct denken aan het toebehoren en dienen van God als één van onze diepste wensen. Toch is dat precies wat God van ons als christenen verwacht.

   Iemand vond een schat, verborg hem en maakte alles te gelde om de akker te kopen waarin de schat verborgen lag. De ander was een koopman, die op zoek was naar mooie parels. Hij vond er één van grote waarde en ging alles verkopen wat hij had om die ene parel te kunnen kopen. De schat en de parel, zegt de Heer ons in het komende weekend, daar blijkt het Rijk van God op, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde..... De twee mensen deden dus alles om dát te bemachtigen omdat ze wisten dat daar hun geluk te vinden was. Ze maakten een radicale keuze. Zij hadden het ware geluk gevonden en deden er alles aan het gevondene te verkrijgen.

   War Jezus ons voorhoudt is telkens terug te keren naar de geestelijke oorsprong, naar God als de bron van ons bestaan, en wel zo dat die iedere keer weer nieuw en fris is, maar kostbaar en zeer belangrijk voor iedereen..... Mist onze tijd een dergelijk houvast voor het leven? Hoe goed is het om af en toe eens stil te staan bij deze vraag..... Misschien nemen we dit ook mee tijdens deze vakantieperiode......

Pastor Linh.

 


Eerder gepubliceerde voorwoorden

2017-29 voorwoord diaken Huitink:

2017-28 voorwoord pastor Oude Vrielink: "Een zaaier ging uit om te zaaien"

2017-27 voorwoord pastor Saris:Pancratiusdag bij de Kroezeboom

2017-26 voorwoord pastoor Pikkemaat: Vacare Deo!

2017-25 voorwoord pastor Meupelenberg: "Opladen"

2017-24 voorwoord pastor Linh: het dagelijkse breken en delen

2017-23 voorwoord diaken Huitink: Lourdes Bedevaart 2017

2017-22 voorwoord locatie Geesteren: Samen geloven

2017-21 voorwoord pastor Saris: Pinksteren, feest van hoop en bemoediging

2017-20 voorwoord pastoor Pikkemaat: Wat staan jullie toch naar de hemel te staren

2017-19 voorwoord pastor Meupelenberg: 'Roeping'

2017-18 Voorwoord pastor Linh: Meimaand met Maria    

2017-17 Voorwoord diaken Huitink: (Paas) geloof doorgeven.

2017-16 Voorwoord locatie Fleringen: de tijd na Pasen

2017-15 Voorwoord pastor Saris: Pasen: de steen is weg

2017-14 Voorwoord pastoor Pikkemaat - Pasen heeft het niet gemakkelijk

2017-13 Voorwoord pastor Meupelenberg: Jezelf voorbij lopen

2017-12 Voorwoord pastor Saris: Vastentijd : tijd voor vernieuwing

2017-11 Voorwoord diaken Huitink - de eerste etappes van de veertigdagentijd

2017-10 Voorwoord locatie Albergen - Bronnen van hoop

2017-09 Voorwoord pastor Saris: veertigdagen tijd, voorbereiden van de oogst

2017-08 Voorwoord pastoor Pikkemaat: de tied vlug....

2017-07 Voorwoord pastor Meupelenberg - Samen

2017-06 Voorwoord diaken Huitink - Dank

2017-05 Voorwoord diaken Thöni - In verkiezingstijd

2017-04 Voorwoord pastor Saris - Mijn kerk verbindt

2017-03 Voorwoord pastoor Pikkemaat - Wat is de kerk mij waard

2017-02 Voorwoord pastor Meupelenberg - Muur

2017-01 Voorwoord pastor Meupelenberg - 'een nieuw jaar'