Pancratius

2017-12 Voorwoord pastor Saris: Vastentijd : tijd voor vernieuwing

Afgelopen week vernam ik via Radio Oost dat een oud vluchteling uit Almere, genaamd Mo Hersi, een tocht van 800 kilometer aan het lopen is om Nederland met elkaar te verbinden. Hij legt zijn avontuur zonder geld op zak af en doet een beroep op de goedheid van mensen uit het hele land. Hij wil mensen zijn verhaal vertellen en de verhalen van mensen horen, elkaar leren kennen in plaats van bang voor elkaar te zijn. Tot nu toe ontmoet hij veel welwillendheid en gastvrijheid.
Hij noemt zijn wandeltocht ‘’The messenger’’ ( de boodschapper) . In iedere stad of ieder dorp waar hij komt, neemt hij een boodschap mee voor de volgende. De boodschap kan van iemand op straat zijn of van iemand die hem geholpen heeft. Zo levert hij van plaats tot plaats een boodschap af. Vooral de boodschap van liefde en verbinding. Met de loopactie wil Hersi tevens geld inzamelen voor vluchtelingenwerk.

Deze actie sprak mij erg aan. Iemand die zijn vanzelfsprekende leventje los durft te laten en ruimte maakt voor nieuwe ontmoetingen en belevenissen. Een mens die ervan uitgaat dat er veel onder de oppervlakte ligt van ons leven dat opgegraven mag worden. Een schat van geloof, hoop en liefde. Die verhalen belangrijk vindt en met elkaar een nieuw verhaal wil schrijven.

Doet ons dat niet denken aan een bekend bijbelverhaal, waar Jezus zijn leerlingen op weg stuurt naar alle plaatsen waar Hij zelf van plan was heen te gaan? Ook zij mochten niets meenemen voor onderweg, maar kregen de opdracht om mensen op te zoeken en hen te bemoedigen in Gods naam.

Dat wij in deze veertigdagentijd ook ruimte kunnen maken voor nieuw leven met elkaar. Dat kan alleen als wij onze gangbare bezigheden kunnen loslaten en tijd vrij maken voor gesprekken en verhalen. Het zou mooi zijn als we ons niet beperken tot mensen in eigen kring. Maar ook openstaan voor iemand waar we voor uit onze “comfortzone” moeten komen. Zo’n gesprek brengt vaak veel vreugde voor beide partijen. Dat wij zo op onze eigen wijze een “messenger” , een boodschapper mogen zijn. Een boodschapper van vriendschap en verbondenheid, elkaar licht en leven brengend, op weg naar Pasen.

Pastor Christianne Saris

Eerder gepubliceerde voorwoorden

2017-12 Voorwoord diaken Huitink - de eerste etappes van de veertigdagentijd

2017-10 Voorwoord locatie Albergen - Bronnen van hoop

2017-09 Voorwoord pastor Saris: veertigdagen tijd, voorbereiden van de oogst

2017-08 Voorwoord pastoor Pikkemaat: de tied vlug....

2017-07 Voorwoord pastor Meupelenberg - Samen

2017-06 Voorwoord diaken Huitink - Dank

2017-05 Voorwoord diaken Thöni - In verkiezingstijd

2017-04 Voorwoord pastor Saris - Mijn kerk verbindt

2017-03 Voorwoord pastoor Pikkemaat - Wat is de kerk mij waard

2017-02 Voorwoord pastor Meupelenberg - Muur

2017-01 Voorwoord pastor Meupelenberg - 'een nieuw jaar'