Pancratius

2017-08 Voorwoord pastoor Pikkemaat:  De tied vlug …

De tijd vliegt! Waar menigeen dezer dagen nog staat te hossen te midden van het carnavalsgedruis, beginnen we volgende week alweer met de voorbereidingen op het belangrijkste kérkelijke feest van het jaar: Pasen. Traditiegetrouw wordt het ‘startschot’ gegeven met Aswoensdag; na alle feestelijke uiterlijkheden van carnaval, leggen we onze maskers af en maken we de beweging naar ons innerlijk.

De tied vlug…! Niet alleen in ons persoonlijke leven, ook in de wereld gaat alles in een sneltreinvaart aan ons voorbij. Politieke leiders komen en gaan, met onze eigen verkiezingen voor de Tweede Kamer in het vooruitzicht. En vrijwel dagelijks komen ons nog steeds nieuwsberichten uit de hele wereld tegemoet waarin gesproken wordt over verschillende vormen van geweld of haat. De ‘nine-elevens’ volgen elkaar in soorten en maten op, in de journaals, in de kranten en op internet. Je raakt er al haast aan gewend…

En iedere keer vraag je je ook af: hoe kan die spiraal van geweld en haat of de dreiging ervan doorbroken worden? Dat is een uitermate moeilijke zaak. Want geweld en haat zijn al zo oud als de mensen zelf. Het verhaal van Kaïn en Abel staat bijvoorbeeld helemaal vooraan in de Bijbel. En er zijn nog veel meer Bijbelverhalen over geweld en haat…máár in de Bijbel heeft dit nóóit het laatste woord.

Dat zien we terug in deze Veertigdagentijd, die ons laat voorbereiden op het komende Hoogfeest van Pasen. Straks vieren we weer de Goede Week: drie heilige dagen waarop we het lijden, sterven én verrijzen van Jezus gedenken. Een week waarin het brute geweld naar één persoon de revue passeert. Een week waarin óók het ‘wapen’ tegen dit soort geweld geboden wordt: de liefde. Deze liefde komt onomstotelijk aan het licht op Paasmorgen, wanneer God zijn Zoon Jezus ontdoet van de ketenen van de dood (en geweld) en Hem tot het nieuwe leven brengt. Dit hoogtepunt van het kerkelijke jaar wekt in ons het geloof, in de krachten die God in elk mens gelegd heeft en die zo gauw overwoekerd worden door agressie en geweld, door angst en wantrouwen, door jaloezie en haat. Die kracht, die liefde, dat vertrouwen is toch wel het laatste bolwerk dat we in ons leven prijs mogen geven.

De Veertigdagentijd – onze jaarlijkse ‘retraite’ – draagt een onnoemelijke rijkdom in zich om dichter bij onszelf, bij onze naaste en bij God te komen. Deze tijd draait niet om uiterlijkheden, maar wil ons ‘binnenste buiten’ keren, ons innerlijk omkeren. Juist in deze tijd en in onze Nederlandse samenleving worden wij als gelovigen elke keer weer uitgenodigd, mee te werken aan een nieuw begin, aan een nieuw leven voor ieder mens door moedig op te staan tegen elke verspreiding van haat en elke vorm van geweld, ondanks verschillen in nationaliteit, religie en cultuur. Door moedig de angst weg te nemen en mee te werken aan een samenleving waar mensen in vrede en vrijheid leven. Een samenleving waar mensen elkaar aanvullen en verrijken. Een samenleving waar het licht van God binnenvalt. Dat zou nog eens een verkiezingsprogramma zijn!

De tied vlug…! De komende Veertigdagentijd biedt ons de gelegenheid om ‘de tied’ iets te onthaasten en tot onszelf te komen. Moge deze periode ons ook brengen tot onze rol als gelovige in onze samenleving. Van harte wens ik u – naast een feestelijk carnaval – alvast een gezegende Veertigdagentijd toe!

Pastoor Casper Pikkemaat

 


Eerder gepubliceerde
voorwoorden

2017-07 Voorwoord pastor Meupelenberg - Samen

2017-06 Voorwoord diaken Huitink - Dank

2017-05 Voorwoord diaken Thöni - In verkiezingstijd

2017-04 Voorwoord pastor Saris - Mijn kerk verbindt

2017-03 Voorwoord pastoor Pikkemaat - Wat is de kerk mij waard

2017-02 Voorwoord pastor Meupelenberg - Muur

2017-01 Voorwoord pastor Meupelenberg - 'een nieuw jaar'

2016-51 Voorwoord diaken Huitink

2016-50 Voorwoord pastoor Pikkemaat

2016-49 Voorwoord pastor Saris

2016-48 Voorwoord pastor Meupelenberg - De mitwinterhoorn

2016-47 Voorwoord pastor Linh - Zozeer heeft God de wereld liefgehad

2016-46 Voorwoord diaken Huitink - het leven echt delen, Rock Solid op bezoek bij.....

2016-45 Voorwoord locatie Vriezenveen - Vrijwilligers

2016-44 Voorwoord pastor Saris

2016-43 Voorwoord pastor Meupelenberg - Allerheiligen

2016-42 Voorwoord pastor Linh - Gelovige missie

2016-41 Voorwoord diaken Huitink - De kop er af!

2016-40 Voorwoord locatie Vasse

2016-39 Voorwoord pastor Saris - Barmhartig zoals de Vader

2016-38 Voorwoord pastor Meupelenberg - Uitreiking Ariënsprijs

2016-37 Voorwoord pastor Linh - Jezus' vrede

2016-36 Voorwoord diaken Huitink - De uitdagende kerk