Pancratius

“WAT STAAN JULLIE TOCH NAAR DE HEMEL TE STAREN…”

Met de soms zo wisselende weersomstandigheden deze weken, klinken deze woorden ons niet vreemd in de oren. Al hadden ze in Jezus’ tijd nog niet van ‘Buienradar’ gehoord, wanneer donkere wolken zich begonnen samen te pakken. De eerste lezing in de viering van Hemelvaartsdag doet ons dan toch altijd een beetje gniffelen, wanneer het moment van Jezus’ Hemelvaart geschetst wordt en tegen Zijn vrienden wordt gezegd: “Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te staren…”.

Niettemin, voor de vrienden van Jezus betekende de ervaring van Hemelvaartsdag geen doodlopende weg, maar een ‘wake-up call’, een startsein voor een nieuw hoofdstuk in hun levensverhaal. Nu zijn zij aan de beurt! En om niet naar de hemel te blijven staren, om niet zitten te wachten tot donkere wolken zich dreigen samen te pakken, wordt hen daar op de berg iets overhandigd om verder te gaan. Er staat namelijk in het Evangelie: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

Het woord ‘macht’ klinkt in onze hedendaagse oren verdacht. Waarschijnlijk klonk het woord in de oren van Jezus' tijdgenoten nóg verdachter! Wij hebben het voordeel van enkele eeuwen democratie. Via allerlei wetten proberen wij de macht binnen de grenzen te houden. Dat lukt niet altijd. Steeds weer horen wij over mensen die hun politieke, kerkelijke, financiële, fysieke, militaire of welke andere macht dan ook misbruiken. En op veel plaatsen is het erger dan bij ons. Op zoveel plaatsen in de wereld worden medemensen gemarteld, gegijzeld, opgerold, doodgeschoten of eenvoudigweg genegeerd, omdat ze niet, of juist wel, kunnen lezen of schrijven, omdat ze kunnen denken en redeneren, en daarom een gevaar vormen voor hen die macht hebben.

Macht heeft een slechte naam. Iedere macht heeft dat. Daarom klinken Jezus' woorden in onze oren als een bedreiging. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’

Echter, Jezus' macht was de geest van God in Hem. Dat ontdekten zijn tijdgenoten iedere keer weer in Hem. Ze stonden verbaasd over zijn wonderen: Hij beveelt zelfs de storm en de zee! Hij drijft boze geesten uit! Hij spreekt met zo'n gezag! Hij eet met zondaars, heeft interesse in melaatsen, spreekt met kinderen, respecteert vrouwen, heeft relaties met vreemdelingen! Hij gooit onze hele wereld overhoop! Hij ziet alles helemaal anders! Hij is niet bang voor politieke en geestelijke leiders! Hij zegt dat de wereld moet uitgroeien tot één familie! Als iedereen zó zou leven, wat zou de wereld er anders uitzien! Het is die macht en dat leven dat Hij doorgeeft aan hun en aan ons. Het is een macht die ingaat tegen elke misbruik van welke macht dan ook. Het is de macht die er op gericht is deze wereld om te vormen tot Gods hemel op aarde.

Net als Jezus’ vrienden worden ook wij erop gewezen, niet naar de hemel en de wolken te blijven staren, niet kijken of wolken zich samenpakken boven onze parochie, we mogen niet passief afwachten. We worden uitgedaagd onze handen uit de mouwen te steken, van geloven een werkwoord te maken en een stukje hemel op aarde te brengen.

Pastoor Casper Pikkemaat

Eerder gepubliceerde voorwoorden

2017-19 voorwoord pastor Meupelenberg: 'Roeping'

2017-18 Voorwoord pastor Linh: Meimaand met Maria    

2017-17 Voorwoord diaken Huitink: (Paas) geloof doorgeven.

2017-16 Voorwoord locatie Fleringen: de tijd na Pasen

2017-15 Voorwoord pastor Saris: Pasen: de steen is weg

2017-14 Voorwoord pastoor Pikkemaat - Pasen heeft het niet gemakkelijk

2017-13 Voorwoord pastor Meupelenberg: Jezelf voorbij lopen

2017-12 Voorwoord pastor Saris: Vastentijd : tijd voor vernieuwing

2017-11 Voorwoord diaken Huitink - de eerste etappes van de veertigdagentijd

2017-10 Voorwoord locatie Albergen - Bronnen van hoop

2017-09 Voorwoord pastor Saris: veertigdagen tijd, voorbereiden van de oogst

2017-08 Voorwoord pastoor Pikkemaat: de tied vlug....

2017-07 Voorwoord pastor Meupelenberg - Samen

2017-06 Voorwoord diaken Huitink - Dank

2017-05 Voorwoord diaken Thöni - In verkiezingstijd

2017-04 Voorwoord pastor Saris - Mijn kerk verbindt

2017-03 Voorwoord pastoor Pikkemaat - Wat is de kerk mij waard

2017-02 Voorwoord pastor Meupelenberg - Muur

2017-01 Voorwoord pastor Meupelenberg - 'een nieuw jaar'