Pancratius

Fotoalbum

KroezeboomPANCRATIUSDAG 2017: VERBONDENHEID MET DE SCHEPPING

Zondag 3 september start het pastorale werkjaar met de Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. LEES MEER

2017 Rock Solid kampweekendSLOTWEEKEND ROCK SOLID

Het jongerenpastoraat Rock Solid heeft haar werkjaar afgesloten met een overnachting in het scouting gebouw te Vasse. Vrijdagmiddag 14 juli om 16.00 uur vetrokken de jongeren vanuit Geesteren. LEES MEER


2017 07 Overhandiging chequeOVERHANDIGING CHEQUE AAN ST. MATAMBA

Vrijdag 15 juli jl. werd er een cheque van € 36.750,00 overhandigd aan de St. Matamba.
Dit was voor het derde opeenvolgende keer dat de opbrengst van de vastenactie bestemd is voor deze stichting. LEES MEER


Rock SolidAFSLUITING WERKJAAR ROCK SOLID JONGERENPASTORAAT

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juli gaat Rock Solid haar werkjaar afsluiten met een overnachting in een voor de jongeren nog onbekende locatie. Ze vertrekken om 16.00 uur per fiets. Er is een aantrekkelijk programma samengesteld met ruimte voor vrije tijd. Volg hen via facebook van de parochie. Voor meer informatie over deze dagen en Rock Solid KLIK HIER


PANCRATIUSDAG 2017: VERBONDENHEID MET DE SCHEPPING

Zondag 3 september start het pastorale werkjaar met de Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. LEES MEER

hpancratiuslogo1NIEUWSFLITS 2017 NR. 3

Actuele bestuurlijke zaken en ontwikkelingen binnen onze parochie leest u in de nieuwsflits. KLIK HIER


UITNODIGING GEBEDSGROEP

Op woensdag 28 juni a.s. zal de “Gebedsgroep Lichtenvoorde” een bezoek brengen aan de Pancratiusbasiliek in Tubbergen. Deze gebedsgroep bestaat uit een 15-tal betrokken parochianen uit mijn vorige parochie Sint Ludger, die ongeveer per kwartaal bij elkaar komen, in gebed. In het bijzonder wordt gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en pastoraat. LEES MEER

MatambaEVALUATIE VASTENACTIE

De projecten van de Stichting Matamba waren in 2016 voor de 2e keer het goede doel van de Vastenactie. Aan deze Vastenactie werd deelgenomen door de Heilige Pancratius Parochie in Tubbergen e.o en de Sint Jorisparochie in Almelo. Met elkaar hebben we het doel van de Vastenactie bereikt met een waanzinnig groot bedrag. LEES MEER


K 04 Thomasviering 20170624website THOMASVIERING IN LANGEVEEN EN VRIEZENVEEN

Op zaterdag 17 en 24 juni a.s. zijn er weer Thomasvieringen in resp. de kerk van Langeveen en Vriezenveen. KLIK HIER


DVD PASSIE 2017

Er is een mooie filmopname gemaakt van de Passie die op Goede Vrijdag jongstleden plaatsvond in onze parochie. Mocht u daar belangstelling voor hebben,
dan is er voor € 5,00 euro een DVD te bestellen.

U kunt dit doorgeven aan het centraal secretariaat: neem dan contact op via dit formulier: E-mailformulier> , tel. 06-33564002.

 

VERSLAG LOURDES BEDEVAART 2017

KLIK HIER voor een uitgebreid verslag van diaken Huitink van de Lourdes bedevaart van 27 april tot 6 mei jl.

hpancratiuslogo1PINKSTERACTIE VAN DE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS! - KLIK HIER


Geloven nuJAARLIJKS UITSTAPJE "GELOVEN NU "

Op dinsdag 6 juni a.s. organiseert de werkgroep "Geloven Nu" een uitstapje naar de oude Hanzestad Kampen. Belangstelling? Iedereen is van harte welkom! - KLIK HIER

hpancratiuslogo1NIEUWSFLITS PAROCHIEBESTUUR H. PANCRATIUS - KLIK HIER
Adventsactie 2016 DANKWOORD ADVENTSACTIE - KLIK HIER

MARIA TENTOONSTELLING IN CATHARIJNE CONVENT

In het museum Catharijne Convent in Utrecht is van 10 februari tot 20 augustus 2017 een interessante tentoonstelling over Maria te zien. Vanuit de parochie willen we hier op vrijdag 12 mei met de trein naar toe. Pastor Christianne Saris zal deze dag begeleiden. LEES MEER


INTERNETCONSULTATIE SILA 17.000 REACTIES! KLIK HIER

Het Bisdom is dankbaar te kunnen melden dat het de overheidsconsultatie is met het hoogste aantal reacties aller tijden. Zij willen iedereen hartelijk bedanken die hieraan heeft bijgedragen door de consultatie bij de parochianen bekend te maken.


PancratiusPANCRATIUSDAG

Dit jaar zal, zoals bekend, in onze parochie de jaarlijkse Pancratiusdag niet gehouden worden in het eerste weekend van juni, zoals we de laatste jaren gewoon waren, maar op de eerste zondag van september, op 3 september 2017. LEES MEER


 

HEMELVAARTSWANDELING

Vorig jaar zijn wij in de parochie begonnen met de hemelvaartwandeling, in de vroege ochtend om 06.00 uur. Dit jaar gaat het een Hemelvaart avondwandeling worden. LEES MEER


€ 10.000 VOOR DE CARITAS/DIACONIE IN ZUID SUDAN

Via de bemiddeling van pater Ben Stopel is vanuit het bisdomfonds door kardinaal Eijk het mooie bedrag van € 10.000,-- overgemaakt  naar de caritas van het diocees Malakal in Zuid Sudan. LEES MEER


Logo2015Passion  (HER)BELEEF DE PASSIE VAN VRIJAG 14 APRIL jl.: KLIK HIER en HIER

BisdomEEN GROET VAN DE AARTSBISSCHOP
Tijdens de Chrismamis op 12 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn kregen de kerklocatie-vertegenwoordigers behalve de zojuist gezegende Oliën ook een groet van kardinaal Eijk mee bij het begin van het Paastriduum. Daarin schrijft hij onder meer:
“Van harte hoop ik dat de vieringen van het Paastriduum en de Paastijd in uw parochie, ziekenhuis, zorginstelling, gevangenis of waar ook ons allen dichterbij de Heer mogen brengen.”  LEES MEER


hpancratiuslogo vieringenWAT ER LEEFT ONDER DE PAROCHIANEN?

Daartoe is een enquête ontwikkeld die binnenkort bij u in de bus zal vallen.
De enquête is zowel op papier in te vullen als digitaal. LEES MEER


PANCRATIUS.NIEUWS

Het Paasnummer van Pancratius.Nieuws is uit. KLIK HIER

 

Pastor Saris20160617TERUGBLIK 12 1/2 jarig JUBILEUM PASTOR SARIS

Hierbij wil ik iedereen hartelijk danken voor de felicitaties, kaartjes en attenties ter gelegenheid van mijn 12 ½ jarig jubileum. Ik heb er van genoten. Daarnaast verheugde het mij om zoveel mensen te mogen begroeten op de thema avond “waartoe zijn wij hier op aarde?”, naar aanleiding van dit jubileum.  We hebben een fijne avond gehad met interessante inleidingen, waarbij ook gelegenheid was om elkaar te ontmoeten. Al met al geven deze ervaringen mij veel inspiratie om door te gaan op de ingeslagen weg en ik hoop nog lang pastoraal werker in uw midden te mogen zijn.

Hartelijke groeten,

Pastor Christianne Saris


ST. LEENDERT VRIEL ALMELO E.O.

“ER ZIJN” dat is wat de vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. kunnen betekenen voor een ernstig zieke en diens naasten (mantelzorgers). Lees meer


OPBRENGST WERELDMISSIEMAAND 2016

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in de Filippijnen. U heeft ruimhartig gegeven om onze medegelovigen te ondersteunen. Lees meer


20170125 inwijding kantoor ruimtesNIEUWE WERKPLEKKEN PASTORES IN GEBRUIK GENOMEN

Na een periode van voorbereiding en flinke verbouwingswerkzaamheden zijn afgelopen woensdagmiddag de nieuwe werkplekken voor de leden van het pastoraal team officieel in gebruik genomen. Om 16.00 uur zijn de ruimtes ingewijd door pastoor Pikkemaat.