Pancratius

Fotoalbum
Pastor Saris20160617JUBILEUM PASTOR SARIS
Op 1 april 2017 is het 12½ jaar geleden dat pastoraal werker Christianne Saris haar zending en benoeming heeft ontvangen. Dit heugelijke feit waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, wordt gevierd op woensdag 29 maart 2017 om 19.30 uur bij het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 te Tubbergen. Uitnodiging - KLIK HIER

ST. LEENDERT VRIEL ALMELO E.O.

“ER ZIJN” dat is wat de vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. kunnen betekenen voor een ernstig zieke en diens naasten (mantelzorgers). Lees meer


MARIA TENTOONSTELLING IN CATHARIJNE CONVENT

In het museum Catharijne Convent in Utrecht is van 10 februari tot 20 augustus 2017 een interessante tentoonstelling over Maria te zien. Vanuit de parochie willen we hier op vrijdag 12 mei met de trein naar toe. Pastor Christianne Saris zal deze dag begeleiden. Lees meer 


UITNODIGING DIGITALE VASTENMEDITATIE 2017

Aswoensdag 1 maart is de vastentijd begonnen. Op verschillende manieren bereiden christenen zich voor op de 40-dagentijd. Zo denken ze na over vragen als:
'Wat betekent de vastentijd voor mij', hoe laat ik me erdoor inspireren?'
Hulpmiddelen kunnen u hierbij helpen. Lees meer


OPBRENGST WERELDMISSIEMAAND 2016

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in de Filippijnen. U heeft ruimhartig gegeven om onze medegelovigen te ondersteunen. Lees meer


BisdombriefDE GUNSTIGE TIJD’

KLIK HIER voor de brief van kardinaal Eijk: de Veertigdagentijd 2017.


logoBALANS 2014 EN 2015

Degenen die meer inzicht willen over onderstaande documenten, kunnen zich melden bij één van de leden van het parochiebestuur.

Balans en staat van baten en lasten 2014 – KLIK HIER

                           Balans en staat van baten en lasten 2015 – KLIK HIER


INZAMELING LEVENSMIDDELEN VOOR DE PAASPAKKETTEN

2016 11 kerstpakkettenIn de veertigdagentijd zullen we als H. Pancratius parochie wederom levensmiddelen inzamelen. De levensmiddelen kunnen wekelijks voorafgaand aan de vieringen achter in de kerk worden ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten of manden. Zij moeten echter wel voorzien zijn van een nog geldende houdbaarheidsdatum. Versartikelen en alcohol worden niet ingenomen! De opbrengst van deze inzameling wordt in samenwerking met de PCI van onze parochie en de Protestantse kerk Tubbergen ter beschikking gesteld aan parochianen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij hopen van harte dat u meedoet om deze actie tot een succes te maken.
Alvast dank voor uw bijdrage.


MISSIE IN GUATEMALA

Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis uit Geesteren als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Tot en met februari 2017 wordt zij nog uitgezonden via Mensen met een Missie. Per 1 maart 2017 zet ze haar werk voort met ondersteuning van onze parochie en de Week Nederlandse Missionaris. Lees meer


MatambaOPROEP - INZAMELING OUDE BRILLEN VOOR MATAMBA

Van 1 maart tot en met 17 april aanstaande kunt u oude brillen inleveren bij het secretariaat van uw eigen locatie. Deze brillen worden vervolgens doorgemeten en gebruikt voor de inwoners van het dorp Matamba te Tanzania. Er is daar een groot tekort aan brillen. Meer informatie over dit brillenproject, dat onderdeel uitmaakt van onze Vastenactie, klik hier


Vastenkalender2014.2017VASTENKALENDER

Beste parochianen

Velen van u kennen de vastenkalenders wel die in de afgelopen jaren zijn uitgegeven in onze parochie. Er zijn nog een aantal gratis kalenders beschikbaar voor de komende veertigdagentijd. Als u prijs stelt op deze kalender dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het centraal secretariaat door een bericht te sturen via dit formulier:E-mailformulier> of tel. 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u -  13:30 u - 16:30 u,
donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09:00 u – 12:00 u)

                               Let wel: op is op!


 Jubileum diaken Huitinkkerk DIAKEN HUITINK VIERT 12 ½ JARIG JUBILEUM


Op zondag 5 februari 2017 heeft diaken Huitink zijn 12½ jarig jubileum gevierd in de basiliek te Tubbergen. Voor een foto-impressie klik hier


Thomasvieringen4 FEBRUARI 2017

Zaterdag 4 februari om 18.00 uur is er weer een Thomasviering in de kerk van Vriezenveen. In deze Thomasviering die als thema vriendschap heeft, komt een gastspreker, nl. Discha Langeler. Zij is van de stichting ZorgSaam Twenterand en gaat vertellen over hoe je als mens helpende handen kunt bieden, en erom kunt vragen. Als je echte vriendschap wilt delen dan moeten er helpende handen zijn. Het gaat over zoals Dichsa zelf aangeeft: Durf hulp te vragen, durf hulp te bieden!

Clavis Vriezenveen verzorgt de zang in Vriezenveen. Aansluitend bent u welkom voor een kop koffie. Voorganger is Diaken Bert Huitink.


20170125 inwijding kantoor ruimtesNIEUWE WERKPLEKKEN PASTORES IN GEBRUIK GENOMEN

Na een periode van voorbereiding en flinke verbouwingswerkzaamheden zijn afgelopen woensdagmiddag de nieuwe werkplekken voor de leden van het pastoraal team officieel in gebruik genomen. Om 16.00 uur zijn de ruimtes ingewijd door pastoor Pikkemaat.

Kerkbalans

2017 Inluiden Aktie Kerkbalans 21 januari 2017Afgelopen zaterdag zijn in de locaties in de H. Pacratius parochie de klokken geluid als teken van het begin van de Aktie Kerkbalans. In de komende weken zullen de brieven met de brieven/formulieren bij de parochianen worden bezorgd. Voor meer informatie: Klik hier

Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot uw eigen geloofsgemeenschap.

Of lees het voorwoord voor de parochiebladen van pastoor Pikkemaat - Klik hier

En en voorwoord van pastor Saris - Klik hier


v.l.n.r. pastor Saris, Johan Steggink en Brigitte Holtschlag (beiden van het parochiebestuur)


 

week van de eenheid15 t/m  22 JANUARI: WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

De gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. Lees meer


Logo SAMEN TOP 2000FOTO IMPRESSIE TOP 2000 7 JANUARI jl. - KLIK HIER

15 JANUARI 2017: DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen op 15 januari 2017.


KORTE MEDEDELING NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR EN HET PASTORESTEAM

Net voor de jaarwisseling is pastor Linh vervroegd afgereisd naar Vietnam in verband met de onverwacht verslechterde gezondheidstoestand van zijn moeder. Onze gedachten zijn bij pastor Linh en zijn familie en wij wensen hen vanaf hier veel kracht en sterkte toe.

Naar verwachting is pastor Linh vanaf 25 februari weer terug in onze parochie.


  • VOOR DE LAATSTE NIEUWSFLITS VAN DIT JAAR klik hier Kerstboodschap

 

Ledenadministrattie
OPROEP BEHOUD VAN EEN GOEDE LEDENADMINISTRATIE

Voor de R.-K. Kerk is het wezenlijk dat ze weet wie haar leden zijn. Het middel daartoe is de ledenadministratie. Hierin staan alle leden met naam en adres. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die ertoe moet leiden dat er per 1 maart 2018 geen verhuis- en overlijdensmutaties meer worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). “Dit heeft grote consequenties,” De overheid heeft een internet consultatie geopend die loopt tot 3 februari 2017 waardoor ook u kunt reageren.
Doe mee!! Klik hier

Rechtstreekse link naar de internetpagina: Klik hier


Viering Aveleijn 2013 2  ZATERDAG 17 DECEMBER OM 18.00 UUR

Viering van aveleijn in de basiliek te tubbergen Lees meer


hpancratiuslogo vieringenKERSTNUMMER PANCRATIUS.NIEUWS 2016

Het kerstnummer van Pancratius. vnieuws is verschenen. Voor de digitale versie klik hier.


PCIKERSTPAKKETENACTIE

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratius parochie en de Diaconie van de Protestantse ker in de gemeente Tubbergen houden elk jaar een kerstactie. Zo ook dit jaar weer i.s.m. lokale supermarkten van de Gemeente Tubbergen. Lees meer


MatambaWERKBEZOEK AAN MATAMBA

Voor een filmpje van het werkbezoek door Cobi Noordhoff en Tom aan Matamba klik hier


MatambaBOUW NAAIATELIER MATAMBA VORDERT GESTAAG

Voor een kort verslag met foto's Klik hier 

Adventsactie 2016ADVENTSACTIE 2016 H. PANCRATIUS PAROCHIE

Opzetten kippenfarm in Yurahovit, Armenië.  - Lees meer


hpancratiuslogo vieringenDANKWOORD VANUIT HET BESTUUR

Aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen aan de voorbereiding van de installatie van pastoor Pikkemaat en de verbouwing van de pastorie - lees meer


hpancratiuslogo vieringenINSTALLATIE PASTOOR PIKKEMAAT

 

Gisteravond vond onder grote belangstelling de installatie van pastoor Pikkemaat plaats - voor een foto impressie.- KLIK HIER


hpancratiuslogo vieringenCENTRALISERING VAN HET PASTORAAL TEAM

Nadere informatie huisvesting pastores team in Tubbergen. Lees meer