Pancratius

Fotoalbum

MISSIE IN GUATEMALA

Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis uit Geesteren als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Tot en met februari 2017 wordt zij nog uitgezonden via Mensen met een Missie. Per 1 maart 2017 zet ze haar werk voort met ondersteuning van onze parochie en de Week Nederlandse Missionaris. Lees meer


MatambaOPROEP - INZAMELING OUDE BRILLEN VOOR MATAMBA

Van 1 maart tot en met 17 april aanstaande kunt u oude brillen inleveren bij het secretariaat van uw eigen locatie. Deze brillen worden vervolgens doorgemeten en gebruikt voor de inwoners van het dorp Matamba te Tanzania. Er is daar een groot tekort aan brillen. Meer informatie over dit brillenproject, dat onderdeel uitmaakt van onze Vastenactie, klik hier


Vastenkalender2014.2017VASTENKALENDER

Beste parochianen

Velen van u kennen de vastenkalenders wel die in de afgelopen jaren zijn uitgegeven in onze parochie. Er zijn nog een aantal gratis kalenders beschikbaar voor de komende veertigdagentijd. Als u prijs stelt op deze kalender dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het centraal secretariaat door een bericht te sturen via dit formulier:E-mailformulier> of tel. 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u -  13:30 u - 16:30 u,
donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09:00 u – 12:00 u)

                               Let wel: op is op!


 Jubileum diaken Huitinkkerk DIAKEN HUITINK VIERT 12 ½ JARIG JUBILEUM


Op zondag 5 februari 2017 heeft diaken Huitink zijn 12½ jarig jubileum gevierd in de basiliek te Tubbergen. Voor een foto-impressie klik hier


Thomasvieringen4 FEBRUARI 2017

Zaterdag 4 februari om 18.00 uur is er weer een Thomasviering in de kerk van Vriezenveen. In deze Thomasviering die als thema vriendschap heeft, komt een gastspreker, nl. Discha Langeler. Zij is van de stichting ZorgSaam Twenterand en gaat vertellen over hoe je als mens helpende handen kunt bieden, en erom kunt vragen. Als je echte vriendschap wilt delen dan moeten er helpende handen zijn. Het gaat over zoals Dichsa zelf aangeeft: Durf hulp te vragen, durf hulp te bieden!

Clavis Vriezenveen verzorgt de zang in Vriezenveen. Aansluitend bent u welkom voor een kop koffie. Voorganger is Diaken Bert Huitink.


20170125 inwijding kantoor ruimtesNIEUWE WERKPLEKKEN PASTORES IN GEBRUIK GENOMEN

Na een periode van voorbereiding en flinke verbouwingswerkzaamheden zijn afgelopen woensdagmiddag de nieuwe werkplekken voor de leden van het pastoraal team officieel in gebruik genomen. Om 16.00 uur zijn de ruimtes ingewijd door pastoor Pikkemaat.

Kerkbalans

2017 Inluiden Aktie Kerkbalans 21 januari 2017Afgelopen zaterdag zijn in de locaties in de H. Pacratius parochie de klokken geluid als teken van het begin van de Aktie Kerkbalans. In de komende weken zullen de brieven met de brieven/formulieren bij de parochianen worden bezorgd. Voor meer informatie: Klik hier

Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot uw eigen geloofsgemeenschap.

Of lees het voorwoord voor de parochiebladen van pastoor Pikkemaat - Klik hier

En en voorwoord van pastor Saris - Klik hier


v.l.n.r. pastor Saris, Johan Steggink en Brigitte Holtschlag (beiden van het parochiebestuur)


 

week van de eenheid15 t/m  22 JANUARI: WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

De gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. Lees meer


Logo SAMEN TOP 2000FOTO IMPRESSIE TOP 2000 7 JANUARI jl. - KLIK HIER

15 JANUARI 2017: DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen op 15 januari 2017.


KORTE MEDEDELING NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR EN HET PASTORESTEAM

Net voor de jaarwisseling is pastor Linh vervroegd afgereisd naar Vietnam in verband met de onverwacht verslechterde gezondheidstoestand van zijn moeder. Onze gedachten zijn bij pastor Linh en zijn familie en wij wensen hen vanaf hier veel kracht en sterkte toe.

Naar verwachting is pastor Linh vanaf 25 februari weer terug in onze parochie.


  • VOOR DE LAATSTE NIEUWSFLITS VAN DIT JAAR klik hier Kerstboodschap

 

Ledenadministrattie
OPROEP BEHOUD VAN EEN GOEDE LEDENADMINISTRATIE

Voor de R.-K. Kerk is het wezenlijk dat ze weet wie haar leden zijn. Het middel daartoe is de ledenadministratie. Hierin staan alle leden met naam en adres. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die ertoe moet leiden dat er per 1 maart 2018 geen verhuis- en overlijdensmutaties meer worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). “Dit heeft grote consequenties,” De overheid heeft een internet consultatie geopend die loopt tot 3 februari 2017 waardoor ook u kunt reageren.
Doe mee!! Klik hier

Rechtstreekse link naar de internetpagina: Klik hier


BisdomBRIEF AARTSBISSCHOP EN HULPBISSCHOPPEN

Brief in de aanloop naar Kerstmis en de sluiting van het Heilig jaar van Barmhartigheid. Klik hier


Viering Aveleijn 2013 2  ZATERDAG 17 DECEMBER OM 18.00 UUR

Viering van aveleijn in de basiliek te tubbergen Lees meer


hpancratiuslogo vieringenKERSTNUMMER PANCRATIUS.NIEUWS 2016

Het kerstnummer van Pancratius. vnieuws is verschenen. Voor de digitale versie klik hier.


PCIKERSTPAKKETENACTIE

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratius parochie en de Diaconie van de Protestantse ker in de gemeente Tubbergen houden elk jaar een kerstactie. Zo ook dit jaar weer i.s.m. lokale supermarkten van de Gemeente Tubbergen. Lees meer


MatambaWERKBEZOEK AAN MATAMBA

Voor een filmpje van het werkbezoek door Cobi Noordhoff en Tom aan Matamba klik hier


MatambaBOUW NAAIATELIER MATAMBA VORDERT GESTAAG

Voor een kort verslag met foto's Klik hier 

Adventsactie 2016ADVENTSACTIE 2016 H. PANCRATIUS PAROCHIE

Opzetten kippenfarm in Yurahovit, Armenië.  - Lees meer


hpancratiuslogo vieringenDANKWOORD VANUIT HET BESTUUR

Aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen aan de voorbereiding van de installatie van pastoor Pikkemaat en de verbouwing van de pastorie - lees meer


hpancratiuslogo vieringenINSTALLATIE PASTOOR PIKKEMAAT

 

Gisteravond vond onder grote belangstelling de installatie van pastoor Pikkemaat plaats - voor een foto impressie.- KLIK HIER


Dag van de mantelzorg 2016DAG VAN DE MANTELZORG
Op en rond 10 november organiseren steunpunten mantelzorg (SIZ in Tubbergen), gemeenten en andere organisaties activiteiten voor mantelzorgers. Lees meer

Weekend van de diaconie 2016WEEKEND VAN DE DIACONIE

Terugblik op het weekend van de diaconie Lees meer - Foto's klik hier


MatambaSTICHTING MATAMBA - een impressie van:
Overhandiging CHEQUE - Klik hier
Het Seminar - Klik hier  Afsluiting seminar 28-10 klik hier
Onverwachts bezoek Unicef - Klik hier


hpancratiuslogo vieringenCENTRALISERING VAN HET PASTORAAL TEAM

Nadere informatie huisvesting pastores team in Tubbergen. Lees meer


2016 10 Lezing mgr. Woorts1BOEIENDE LEZING DOOR MGR. WOORTS 16 OKTOBER JL.

 

 Zondag 16 oktober jl. kwam hulpbisschop mgr. Woorts naar Tubbergen voor de  
 lezing Maria in beeld
door de eeuwen heen. Lees meer


Matamba€ 46.500,00 VOOR MATAMBA, TANZANIA

 Dinsdag 4 oktober hebben jongens en meisjes uit Fleringen en Reutum namens de
 hele H. Pancratius parochie een cheque van €46.500,00 overhandigd aan de leden
 van stichting Matamba. Lees meer


Groepsfoto genomineerden 2016UITREIKING ARIENSPRIJS IN ARNHEM

  1 oktober 2016 vond in de Walburgiskerk te Arnhem de 5e editie van de uitreiking  
  van
de Arië
ns Prijs plaats. Acht mensen vertegenwoordigden onze parochie. Lees
  meer