Pancratius

24 1 2012 15 40 52

Een nieuw jaar:

 

Het nieuwe jaar gaat beginnen. Ieder jaar weer hopen we dat het nieuwe jaar ons veel goeds zal brengen. We wensen elkaar dat ook toe. Maar de realiteit van ons leven, de realiteit van de wereld, is zo vaak heel anders. Is de toekomst wel zo hoopvol? Er is zoveel uitzichtloosheid: ziekte, situaties die niet te doorbreken lijken, zoveel ellende. Hoezo heil en zegen? Maar voor wie gelooft in de God van Israël is de uitzichtloosheid nooit het laatste woord. Die kijkt anders naar de werkelijkheid, die laat zich niet verstikken door alle narigheid. Maar die houdt vast aan de God die in de bijbelse verhalen telkens weer als bevrijder en verlosser aantreedt. Als we bijv. kijken naar Psalm 107. Daar wordt de lof van God volgehouden, dwars door alle beproeving heen. Na de verlossing komen de verhalen los. Je zou de psalm kunnen samenvatten als volgt:

-er was er een die in de woestijn was;

- er was er een die gevangen werd genomen;

-er was er een die werd gepijnigd;

-er was er een wiens wijsheid miskend werd

toen riep hij tot de Heer in zijn benauwdheid: Mijn God, Mijn God…

en God verloste hem uit zijn angst; na drie dagen voerde Hij hem uit het donker en verscheurde de banden van de dood; dat wij de Heer loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonder aan dit mensenkind.

Aan het slot van de psalm vraagt de priester aan zijn hoorders en aan ons: wie is wijs? Eigenlijk vraagt hij: wie gelooft er, bij alle ellende en narigheid die er in je leven en de wereld gebeurt,nog in God?

Wanneer je dwars tegen je nuchtere verstand durft te zeggen: en tóch geloof ik in God! –dan roept de psalmdichter ons over de eeuwen heen toe: vergeet Gods weldaden niet en besef hoezeer God van ons houdt!

Het is God om het goede te doen en zijn liefde is sterker dan zelfs de dood. Wie zo leeft, zal –wat er ook gebeurt- 2016 beleven als een “jaar onzes Heren”. In die zin allen een zalig nieuw jaar toegewenst.

 

oweHo

LITURGIEKALENDER:

Do. 7 jan.         10.30 u.  Eucharistieviering, pastoor Nijland, in Erve Kampboer, dagopvang.

                         19.00 u.        Eucharistieviering, pastoor Nijland

                          Intenties: Ella Rietmeijer-van der Wal.

Za. 9 jan.          19.00 u.        Eucharistieviering, pastor van Ewijk, m.m.v. jongerenkoor Carpe Diem.

         Zo. 10 jan.   08.30 u.Gebedsdienst, parochiële werkgroep,     

                                m.m..v.  herenkoor.

        Misintenties weekend 9/10 januari  2016:

                         Jaargedachtenis: Annie Ophof-Hagedoorn, Annie  Kuipers-Groothuis.       

                          Intenties: ouders Leus-Haarhuis en Rudy, Dieka

         Potijk-Lohuis, Harry Steggink, ouders Groothuis-Kreuwel, ouders Kreuwel-

         Dierink, fam. Pegge, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus,Hein Waaijer,

         Marietje Wesselink-Hake, fam. Plas, Truus Roelofs-Nijenkamp, Bernard en

         Annie Hoek-Evers en dochter, Henk Oude Nijhuis, Jan Oude Geerdink,

         Annie Ophof-Hagedoorn, Bennie Steggink, Bennie Horst, Eric Steggink,

         Gerrit Leus, Sien Oude Wesselink-Droste, Marie Hutten-Grootelaar, Riek

         Kroeze-Kuipers, Harrie Velthuis, Lies Dierink-Pegge, Jan Maathuis,

         Marian Oude Wesselink-Roelofs, Annie Kamphuis-Oude Lansink, Jan

         Waaijer, Ben Lubbers, Jan Kleijssen, ouders ten  Velde-Maathuis.

 

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes: 24/ 27 dec. : 1e coll. € 593,30 2e coll. € 1.164,93.

 

Akolieten: Za. 19.00 u. Judith Oude Voshaar en Joost Kock

 

Misdienaars: 7 jan. 19.00 u. Ian Kottink en Sanne Velthuis.

 

Rouw: Johan Hegeman en Frans Kuipers.

 

Overleden: 26-12-2015:  Jan Kleijssen, Pastoor Cramerstr. 9, 73 jaar.

 

Koffiemorgen/nieuwjaarsborrel:

Beste parochianen, graag nodigen wij u uit voor een kop koffie en een toost op het nieuwe jaar in de kapel, op zondag 3 januari 2016, na de Eucharistieviering van 08.30 uur.

Locatieraad/pastoraatsgroepSt.Pancratiusparochie Geesteren.

 

Vieringen januari 2016:

Do. 14 jan. 19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 16 jan. 19.00 u.  Gebedsviering, gemengdkoor Cantare, pastor

Meupelenberg

Zo. 17 jan. 06.30 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Nijland;

Do. 21 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 23 jan. 19.00 u.  Eucharistie-carnavalsviering, Hofkoor, pastor Linh;

Zo. 24 jan. 08.30 u. Gebedsviering met samenzang, par. werkgroep;

Do. 28 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 30 jan. 19.00 u. Gebeds-gezinsviering, kinderkoor de Baldakijntjes

par. werkgroep.

Zo. 31 jan. 08.30    Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Nijland.                        

 

Adventsactie:

De adventsactie voor meerdere arme landen b.v. Peru en Cambodja heeft € 220,90 opgebracht. Dank aan de goede gevers voor deze doelen.

 

Uit het programma aanbod 2015-2016 van de H. Pancratius Parochie: Geloven nu; van 40 tot …?

De werkgroep Geloven Nu verzorgt weer een aantal boeiende lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc. worden behandeld. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 januari 2016 a.s. Pastor Heuven is uitgenodigd als inleider. Thema: encycliek van Paus Franciscus; Laudato si. Het zal weinigen zijn ontgaan: Laudato Si’, de eerste encycliek van paus Franciscus, is op 18 juni j.l. gepresenteerd. Het document is door velen, binnen en buiten de katholieke kerk, geprezen. Paus Franciscus biedt goed nieuws voor alle mensen

die hopen op een wereld waarin met respect en zorg wordt omgegaan met het milieu en de armsten.Hij neemt, zoals we van hem kennen, geen blad voor de mond. Hij uit scherpe kritiek op een politiek en economisch korte  termijnbeleid dat de schouders ophaalt over gevolgenop langere termijn voor mens en milieu. Hij raakt in de encycliek aan veel meer thema’s dan alleen het milieu. Een hoofdgedachte van de encycliek is dat alles met alles te maken heeft. Als je je inzet voor het milieu, kan het niet zo zijn dat je geen hart hebt voor het lot van uitgestotenen. En als je je inzet voor verbetering van leefomstandigheden van de armsten, kan de aantasting van het milieu je niet koud laten..

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:            Donderdag 14-01-2016;

Thema:           Encycliek van Paus Franciscus; Laudato si;

Verzorgt door:pastor Heuven;

Tijd:                 09.30 uur–11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur–onder het

  genot van een kop koffie c.q. thee);

Kosten:           € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee);

Plaats:             Parochiecentrum, Grotestraat 64 te Tubbergen;

Informatie:       Mevr. S.Bekhuis tel. 0546-621768, Mevr. I.Wekking

        tel. 0546–433809.

 

H. Pancratius-parochie op Facebook:

Wat velen van u wellicht nog niet weten is dat er inmiddels al enige tijd een Facebook-pagina is van onze parochie. Als u de pagina wilt zoeken, bent u er al snel door: www.facebook.com/hpancratius.nl/ in te typen.

Voor ervaren Facebook gebruikers is het natuurlijk nog eenvoudiger. 

Het is de bedoeling dat vanuit het pastorale team, het bestuur, het gemeenschappelijk secretariaat en enkele betrokken parochianen met Facebook-ervaring een groep mensen gaat zorgen voor een aanhoudende stroom van belangwekkende info, nieuwtjes, interessante links of video's en alles wat er maar te weten valt over onze parochie. Ook enkele geloofsgemeenschappen hebben een Facebookpagina. Kortom, we worden steeds zichtbaarder op internet.

Met de tijd veranderen ook de 'apps' die (jonge)mensen op internet gebruiken om elkaar te vinden. Het is daarom een leuke uitdaging aan alle jonge parochianen om ons te tippen over het gebruik van Instagram, Whatsapp voor instellingen een eigen Youtube-kanaal of nog veel nieuwere manieren om informatie te delen.

Als er iets logisch is voor een parochie is dat om er ook op internet te zijn. Het is immers onze belangrijkste reden van bestaan om waardevolle berichten te delen? Ons belangrijkste boek heet niet voor niets Goed Nieuws (Evangelie)! Like de pagina of deel berichten die u aanspreken. Maak van onze Facebook-pagina een kerkplein!             Piet Timmermans.

 

DORPSGEMEENSCHAP:

Huisartsenpost TMZ Geesteren: 0546-632161;

Medische diensten: Centrale huisartsenpost Almelo:

Voor spoedeisende huisartsenzorg bent U van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen, aangewezen op de Centrale Huisartsen, 

Post Almelo (CHPA), Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo, 088-5880588.

Wat moet u doen in noodsituaties, als elke minuut telt?  112 bellen.

 

Thuiszorg: Zorgaccent, wijkteam Geesteren,24 uur per dag bereikbaar op tel. 06-12991926; bij geen gehoor: 0900-0678;

 

Buurtzorg Geesteren e.o., Geesteren, tel. 06-51447847;

TMZ wijkteam Geesteren: 24 uur per dag bereikbaar op 6-53871428;

 

Thuiszorg Maartje Tubbergen: Eeshoflaan 21, 7651 LZ Tubbergen, tel.nr. 088-0005219, mobiel 06-43002231;

eekenddiensten verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo: 0546-621340, bgg: ambulancedienst 074-2508686.

   

Dames Vereniging Geesteren:

Onze ledenavond is op donderdag 14 januari 2016. We beginnen met een H.Mis in de kerk om 19.00 uur. Daarna gaan we naar zaal Steggink voor de jaarvergadering en de bingo. Nieuwe leden zijn van harte welkom,Wij wensen alle leden en zij die ons een warm hart toedragen een heel Gelukkig Nieuwjaar.

 

Activiteitenkalender voor alle senioren in Geesteren:

Maandag  4 jan. vanaf 20.00 uur kaarten kruisjassen en jokeren  in Erve Kampboer;

Dinsdag 5 jan.: van 10.00 tot 11.30 uur: Samen koffiedrinken en spreekuur Noaberteam in de Aanleg, van 12.00 uur tot 13.30 uur Samen tafelen/Open eettafel in de Aanleg; opgave via tel. 622788;

Donderdag 7 jan.: van 9.30 uur tot 11.30 uur Koersbal in de Aanleg van 10

tot 16 uur Dagopvang bij Erve Kampboer, van 12.00 uur tot 13.30 uur

Samen tafelen/Open eettafel in de Aanleg; opgave via tel. 622788, van 14

tot 15 uur Senioren actief bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Carien (vooraf aanmelden bij Anton Schrijver);

Vrijdag 8 jan. van 14.30 uur tot 15.30 uur computerles voor senioren in het

ICT-lokaal van de Aloysiusschool (vooraf aanmelden bij Anton Schrijver).

Er worden nog steeds voorbereidingen getroffen om het soort activiteiten nog meer uit te bereiden en om ook meer instanties, zoals de KBO, de A.V.G., Erve Kampboer, de zorginstellingen, maar ook de sportverenigingen hierbij te betrekken. Inmiddels worden de enquêtes geanalyseerd en worden de verenigingen weer uitgenodigd. De wekelijkse terugkerende activiteit het kaarten (jokeren en kruisjassen ) in Erve Kampboer is weer aan het programma toegevoegd. De nieuw opgestarte activiteit “computerles voor senioren”, wordt wekelijks gegeven door de leerlingen van groep 7 en  8 van de basisschool in de Aloysiusschool. Er zijn nog enkele plekken vrij. Heeft men nog tips, ideeën, wensen, o.i.d. laat het ons weten. Zegt het voort !!

 

Tornado-nieuws:

Hierbij de wedstrijden voor week 2: Vrijdag 8 januari speelt Ds 2 in de Ransuil om 21.15 uur tegen Kuipers Flevoll Ds 1. Overige wedstrijden: Dinsdag 5 januari: 20.00u: Ds 4 tegen ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo Ds 5 (gymzaal). Vrijdag 08 januari: 19.00u: Ds 3-Webton Hengelo Ds 3, 21.15u: Ds 5-TUC Ds 2. Trimcompetitie donderdag 7 januari:
20.30u: Ds 3-Set-up Ds 4, 20.30u: Manderveen Ds 2-Esch Stars Ds 1,
21.30u: Hr 1-Esch Stars Hr 1, 21.30u: Ds 1-Dynamo Ds 1.

 IMG 3620

 

Een geschenk uit de hemel:

Ook de vorige keer stond deze titel boven mijn bijdrage voor het Pancratius.nieuws en graag herhaal ik dat nog voor deze kerstbijdrage. Want die vlag dekt de lading heel goed in mijn ogen en als ik het daarnaast op een concrete noemer moet brengen dan kom ik op de volgende woorden van de Heilige Schrift: “Want een kind is ons geboren”. Dat is per definitie reden tot vreugde, normaal gesproken, en we spreken hier van de lang verwachte en voorziene geboorte van de Messias. Met kerstmis vieren we dit grote feest wereldwijd, hetgeen niet onopgemerkt kan blijven, zeker niet gezien de versiering overal, de verlichte etalages en de kerstinkopen. En bovendien vieren we in de kerk de oorsprong dan wel de waarachtige betekenis van dit feest, de geboorte van Jezus Christus, een geschenk uit de hemel, letterlijk en figuurlijk zou je kunnen zeggen.

De prachtige adventstijd heeft ons er wekenlang naar uit doen zien; in de liturgie is er soberheid enerzijds ter voorbereiding en is anderzijds de verwachting niet van de lucht. Aan de hand van met name de profeet Jesaja wordt ons het komende heil voorzegd, terwijl Johannes de Doper het op zijn manier zo concreet mogelijk maakt. Tekenen van Gods heil en werkzaamheid in onze wereld, als voorbodes van die hartverwarmende komst van het kind. De jubel en de vreugde kan niet groot genoeg zijn en alle vieringen wereldwijd, alle zang en muziek in deze, ze vormen een eerbetoon aan God, die deze bijzondere geboorte mogelijk heeft gemaakt. Eer zij dan ook God in onze dagen en eer zij Hem in deze tijd, zoals dat ook in vroeger tijden het geval is geweest.

Wij mogen oprecht dankbaar zijn dat we dit feest op deze wijze kunnen en mogen vieren, als inwoners van een land dat welvaart ken en waar het relatief veilig is. Wij kennen geen oorlog of oorlogsdreiging en leven in een welvaartsmaatschappij, hetgeen zeker geen vanzelfsprekendheid is als we wat verder kijken. De dreiging van terreur, de vele vluchtelingen wereldwijd en de vele brandhaarden in onze wereld laten zien dat wij in dat opzicht de handen mogen dichtknijpen. Een reden temeer om ons dan ook allereerst biddend te verhouden tot dit feest of meer bepaald tot de Heer die onder ons mensen wil komen. Dat we Hem in ons hart en in ons midden mogen verwelkomen en dat we mogen leven van Zijn woorden. Dat wij zelf, in navolging van Hem, de vrede dichterbij mogen brengen. Graag wens ik u allen, mede namens de collega’s van het pastoraal team een zalig kerstfeest toe.                                                               Pastoor Gé Nijland.

 

oweHo

LITURGIEKALENDER:     

                Do. 31 dec.   19.00 u. Eucharistieviering, pastor Heuven, oudejaars-viering, samenzang.

                                      Jaargedachtenis: Gerard Kemerink

                                      Intenties: ouders Hemmer-Kienhuis, ouders Droste-Veldhuis, Gerard

                                      Paus, Gerrit Leus, Eric Steggink, Bennie Horst, Bennie Steggink,

                                      Harrie Kuipers, uit dankbaarheid, Jan Rekers, Jinthe

                                      Stange, Jan Droste, Marietje Wesselink-Hake, Dieka Potijk-Lohuis,

                                      Gerard en Annie Haarhuis-Boswerger, uit dankbaarheid voor al het

                                      goede in het oude jaar en zegen voor het nieuwe jaar.

                     Vrij. 1 jan.       geen viering;

                Za 02  jan.     19.00 u. Drie Koningen, Woord-communie-gezinsviering, parochiële

                                      werkgroep, m.m.v. kinderkoor de Baldakijntjes.

                Zo. 3 jan.       08.30 u.Eucharistieviering, pastoor Nijland, m.m.v. herenkoor.

 

                                             Misintenties weekend 2 / 3 januari 2016:

                                             Jaargedachtenis: Jan Oude Geerdink,Theo Kottink, Harry van der Wal.

                                             Intenties: Annie Kuipers-Groothuis, Jan Leus,                                      Gerard en Annie Haarhuis- Boswerger,JanBraakhuis, Herman Huis in ’t  Veld, Jan Paus, Gerrit Leus, Hein Waaijer, Marietje Wesselink-Hake, fam. Plas, Truus Roelofs-Nijenkamp, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Henk Oude Nijhuis, Jan Oude Geerdink, Annie Ophof-Hagedoorn, Bennie Steggink, Bennie Horst, Eric Steggink, Sien Oude Wesselink-Droste, Marie Hutten-Grootelaar, Riek Kroeze-Kuipers, Harrie Velthuis, Lies Dierink-Pegge, Jan Maathuis, Marian Oude Wesselink-Roelofs, ouders Elferink-Kuipers, Gerard Elferink, Joke Stamsnieder-Bloemen, ouders Huis in ‘t Veld-Boerman, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, gezusters Oude Vrielink, Jan Reinerink, Jan en Marie Vrielink-Löbker, Marietje Bramer-Oude Vrielink, Annie Hegeman-Hilberink,

 

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes: 19/ 20 dec. : 1e coll. € 54,60 2e coll. € 76,25

 

Akolieten: Zo. 08.30u. Laura Geerdink, Lars van den Bulk.

 

Za. 26 dec. 08.30u: Mark Oude Voshaar en Richelle Haarhuis.

 

Rouw: Martin de Jong en Bertus Keppelink

 

Overleden: 17-12-2015: Marian Oude Wesselink-Roelofs, Vriezenveenseweg 88, 64 jaar.

 

Koffiemorgen/nieuwjaarsborrel:

Beste parochianen, graag nodigen wij u uit voor een kop koffie en een toost op het nieuwe jaar in de kapel, op zondag 3 januari 2016, na de Eucharistieviering van 08.30 uur.

Locatieraad/pastoraatsgroepSt.Pancratiusparochie Geesteren.

Ons kerkgebouw en haar veilige toekomst.

Misschien is het u niet helemaal ontgaan. Er zijn de laatste tijd diverse werkzaamheden verricht om weer veilig en aan de eisen van deze tijd onze kerk aan te passen.

Uit diverse gesprekken met Gemeente en Brandweer is gebleken dat we teveel zitplaatsen en daarom te weinig uitgangen hadden om de veiligheid van onze kerkbezoekers te kunnen garanderen. Daardoor zou er géén gebruikersvergunning worden afgegeven. Eén van de opties was om een groot aantal kerkbanken te verwijderen. Daar hebben we niet voor gekozen, omdat het afbreuk van ons mooie kerkgebouw zou zijn in onze ogen. Een andere optie was om een nooduitgang te realiseren en hebben we er uiteindelijk voor gekozen om de biechtstoel aan de pastorie/tuin zijde op te offeren om daar dan een extra nooduitgang te creëren. de biechtstoel aan de Langeveenseweg blijft intact en kan nog gebruikt worden. Diverse Geesterense bedrijven en ons tuinteam hebben vakkundig en in goed overleg meegewerkt om dit te realiseren. Daarvoor onze dank! Bijzonder detail is dat er tijdens die werkzaamheden een fles met post is gevonden. Een beugelfles met daarin post en een vloerdeel met 2 namen er op geschreven is intussen in handen van de Heemkunde en gaan zij deskundig uitzoeken waar de fles vandaan komt en wat de evt tekst op het papier kan zijn. Wordt zeer zeker vervolgd en houden we u op de hoogte.                                                           Lokatieraad Geesteren.

 

Vieringen januari 2016:

Do. 7 jan. 19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 9 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, jongerenkoor Carpe Diem, pastor

van Ewijk;

Zo. 10 jan. 008.30  Gebedsviering, herenkoor, par. werkgroep;

Do. 14 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 16 jan. 19.00 u. Gebedsviering, gemengdkoor Cantare, pastor Meupelenberg

Zo. 17 jan. 06.30 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Nijland;

Do. 21 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 23 jan. 19.00 u. Eucharistie-carnavalsviering, Hofkoor, pastor Linh;

Zo. 24 jan. 08.30 u. Gebedsviering met samenzang, par. werkgroep;

Do. 28 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 30 jan. 19.00 u. Gebeds-gezinsviering, kinderkoor de Baldakijntjes par. werkgroep.

Zo. 31 jan. 08.30    Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Nijland.

                       

De oudste echte Twentse Nachtmis in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen.

Zoals al gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik is gebleken, gezien de grote publieke belangstelling, zal ook dit jaar weer in de vroege ochtend van 25 december om 05.00 uur in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de langst bestaande nachtmis van Twente worden uitgevoerd. Er wordt dan een plechtige hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jezus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering zal pastoor Nijland zijn met diaken Bert Hoitink als concelebrant, die ook een korte verkondiging zal verzorgen. Het St. Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof wordt op orgel begeleid door Dennis Vallenduuk. Het meerstemmige koor zal de 4-stemmige Missa Brevis in G, van W.A. Mozart ten gehore brengen met eigen solisten.

Voorafgaand aan de nachtmis, vanaf 04. 30 uur, zal het koor diverse bekende kerstliederen zingen. Tevens zal middels een midwinterhoorn de geboorte van Jezus worden aangekondigd. Voor het begin van de dienst klinkt het befaamde “Stille Nacht, Heilige Nacht “ van Gruber. De schola van het St. Pancratius Basiliekkoor verzorgt de gregoriaanse wisselende gezangen van de ochtend van Kerstmis. Tijdens de plechtige mis worden onder meer vertolkt: Tollite Hostias, Transeamus en enkele delen uit het beroemde Weihnachtsoratorium van Muller.

Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit heel Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een bezoek te vereren. Er is ruime parkeermogelijkheid bij en rond de basiliek.

Ook dit jaar zal restaurant “het Aole Roadhoes” na afloop van de viering haar deuren openen om kerkgangers in de gelegenheid te stellen koffie te drinken met echte Weihnachtsstol en elkaar een gezegend kersfeest te wensen.

 

Uit het programma aanbod 2015-2016 van de H. Pancratius Parochie: Geloven nu; van 40 tot …?

De werkgroep Geloven Nu verzorgt weer een aantal boeiende lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc. worden behandeld. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 januari 2016 a.s. Pastor Heuven is uitgenodigd als inleider. Thema: encycliek van Paus Franciscus; Laudato si.

Het zal weinigen zijn ontgaan: Laudato Si’, de eerste encycliek van paus Franciscus,
is op 18 juni j.l. gepresenteerd. Het document is door velen, binnen en buiten de katholieke kerk, geprezen. Paus Franciscus biedt goed nieuws voor alle mensen

die hopen op een wereld waarin met respect en zorg wordt omgegaan met het milieu en de armsten. Hij neemt, zoals we van hem kennen, geen blad voor de mond.

Hij uit scherpe kritiek op een politiek en economisch korte  termijnbeleid dat de schouders ophaalt over gevolgen op langere termijn voor mens en milieu. Hij raakt in de encycliek aan veel meer thema’s dan alleen het milieu. Een hoofdgedachte van de encycliek is dat alles met alles te maken heeft. Als je je inzet voor het milieu, kan het niet zo zijn dat je geen hart hebt voor het lot van uitgestotenen. En als je je inzet voor

verbetering van leefomstandigheden van de armsten, kan de aantasting van het milieu je niet koud laten..

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:            Donderdag 12-01-2015;

          Thema:           Encycliek van Paus Franciscus; Laudato si;

         Verzorgt door:  pastor Heuven;

Tijd:                09.30 uur–11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur–onder het

  genot van een kop koffie c.q. thee);

Kosten:           € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee);

Plaats:            Parochiecentrum, Grotestraat 64 te Tubbergen;

Informatie:      Mevr. S.Bekhuis tel. 0546-621768, Mevr. I.Wekking

        tel. 0546–433809.

 

H. Pancratius-parochie op Facebook:

Wat velen van u wellicht nog niet weten is dat er inmiddels al enige tijd een Facebook-pagina is van onze parochie. Als u de pagina wilt zoeken, bent u er al snel door: www.facebook.com/hpancratius.nl/ in te typen.

Voor ervaren Facebook gebruikers is het natuurlijk nog eenvoudiger. 

Het is de bedoeling dat vanuit het pastorale team, het bestuur, het gemeenschappelijk secretariaat en enkele betrokken parochianen met Facebook-ervaring een groep mensen gaat zorgen voor een aanhoudende stroom van belangwekkende info, nieuwtjes, interessante links of video's en alles wat er maar te weten valt over onze parochie. Ook enkele geloofsgemeenschappen hebben een Facebookpagina. Kortom, we worden steeds zichtbaarder op internet.

Met de tijd veranderen ook de 'apps' die (jonge)mensen op internet gebruiken om elkaar te vinden. Het is daarom een leuke uitdaging aan alle jonge parochianen om ons te tippen over het gebruik van Instagram, Whatsapp voor instellingen een eigen Youtube-kanaal of nog veel nieuwere manieren om informatie te delen.

Als er iets logisch is voor een parochie is dat om er ook op internet te zijn. Het is immers onze belangrijkste reden van bestaan om waardevolle berichten te delen? Ons belangrijkste boek heet niet voor niets Goed Nieuws (Evangelie)!

Like de pagina of deel berichten die u aanspreken. Maak van onze Facebook-pagina een kerkplein!                               Piet Timmermans.

 

DORPSGEMEENSCHAP:

Huisartsenpost TMZ Geesteren: 0546-632161;

Medische diensten: Centrale huisartsenpost Almelo:

Voor spoedeisende huisartsenzorg bent U van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen, aangewezen op de Centrale Huisartsen,

Post Almelo (CHPA), Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo, 088-5880588.

Wat moet u doen in noodsituaties, als elke minuut telt? 112 bellen.

Thuiszorg: Zorgaccent, wijkteam Geesteren,24 uur per dag bereikbaar op tel. 06-12991926; bij geen gehoor: 0900-0678;

Buurtzorg Geesteren e.o., Geesteren, tel. 06-51447847;

TMZ wijkteam Geesteren: 24 uur per dag bereikbaar op 6-53871428;

Thuiszorg Maartje Tubbergen: Eeshoflaan 21, 7651 LZ Tubbergen, tel.nr. 088-0005219, mobiel 06-43002231;

Weekenddiensten verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo: 0546-621340, bgg: ambulancedienst 074-2508686.

 

Dank voor welslagen inzameling kerstpaketten etc.

De Parochiële Caritas Instelling bedankt alle parochianen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 200 kerstpakketten. Er was dit jaar een record aantal opgaves van adressen, een overweldigende inzameling van goederen en ook waren er ook financiële bijdragen waarvoor door de vrijwilligers van de gezamenlijke kerken boodschappen zijn gekocht. Dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen met sorteren en inpakken, dank aan alle vormelingen die hebben geholpen. Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

De PCI heeft dit bijzonder gewaardeerd!

 

Met de zorgbus naar Lourdes:

Ook komend voorjaar gaat er vanuit de regio Tubbergen weer een

speciale bedevaart naar Lourdes voor mensen die in meerdere of mindere mate zijn aangewezen op enige vorm van zorg. De reis wordt gemaakt met een speciaal voor dit doel aangepaste zorgbus en vindt plaats van 15 tot en met 23 mei 2016. Tevens wordt de gehele reis begeleid door een arts en door pastor-diaken Bert Huitink uit Tubbergen. De hele bedevaart duurt 9 dagen, geheel verzorgd, en de kosten bedragen € 895,-- per persoon; de eventuele inzet en begeleiding van verzorgend personeel is daarbij inbegrepen. De prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering. Als u belangstelling hebt om mee te gaan neem dan contact op met: - Ans Huis in ’t Veld contactpersoon geloofsgemeenschap) tel. 0546-631183/ 0618577735 of met

- Ans Haarhuis, De Eeshof, Tubbergen, tel.0546-621469, privé 0546-681627, of met - Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 0650251252.

Neem ook gerust contact op indien u wel graag mee zou willen maar het financieel niet (helemaal) rond kunt krijgen. Ons uitgangspunt daarbij is: als u graag naar Lourdes wilt dan moet dat gewoon mogelijk zijn, dan vinden wij wel een oplossing. Zie tevens de par.bode van 21-27 december.

Activiteitenkalender voor alle senioren in Geesteren:

Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn er geen activiteiten voor de senioren.

Tornado-nieuws:

De eerst volgende wedstrijden worden gespeeld in de week van 4 januari.

Op weg naar het Licht!

 

Met het aansteken van de derde kaars op de adventskrans wordt steeds meer duidelijk waarheen wij op weg zijn: het Licht komt naderbij.  Ja, het kerstfeest komt binnen handbereik. De lezingen van het komende weekend roepen ons op in vreugde uit te zien naar het Licht, naar Jezus van Nazareth, naar Gods komst en aanwezigheid onder ons….  Het is prachtig, dat we op weg zijn naar kerstmis. Maar Johannes de Doper maakt ons duidelijk waarom dit feest in onze wereld ieder jaar op een vraagteken uitloopt: “Wat moeten wij doen?”.

 

  Daarom is Advent de tijd van iets dat te gebeuren staat. Wij gaan de derde kaars ontsteken met als opdracht: wij moeten in deze samenleving de weg bereiden, waarop God naar ons toe kan komen.

 

Wij moeten deze wereld nieuwe wegen van hoop en vrede toezeggen, omdat God trouw is aan Zijn beloften. Concreet gezien: wij moeten en willen de kinderen in Brazilië helpen en ondersteunen. En in de zinloosheid van het moderne leven én van de terreur moeten wij de mogelijkheid verkondigen van een zinvol leven. Christenen leven vanuit de hoop, met name hier en nu vanuit de geest van Gods barmhartigheid, zoals de paus ons allen bemoedigt om dit jaar het jaar van Gods barmhartigheid samen te houden en waar te maken.

 

Ondanks alle zorgen en angsten willen wij de wereld blij maken met hoop en gebed. God wendt zich in Jezus tot alle mensen. Wij moeten ons ook tot God wenden, want Hij alleen is onze Redder. Hij alleen verbetert de wereld, en door Zijn Zoon begint Hij met ons. Daarom vraagt Johannes:

 

“Doet u mee?  Maakt de weg recht voor de Heer?”.

 

Willen wij een lichtpuntje worden dat ruimte maakt?

 

Willen wij een lichtpuntje zijn dat warmte geeft?

 

Willen wij een lichtpuntje blijven dat liefde uitstraalt?

 

Pastor Linh.

 

LITURGIEKALENDER:

 

Wo. 16 dec.   14.00 u.    Kerstviering, pastor Meupelenberg, Kerstviering

                                       KBO/de Zonnebloem. In Zaal kottink.

 

Do. 17 dec.    19.00 u.   Eucharistieviering, pastoor Nijland.

                                                       Intenties: ouders Teikotte-Masselink;

                                                      Jaargedachtenis: Rob de Roy van Zuydewijn;

Za.  19 dec.                    Geen viering.

Zo.  20 dec.    08.30 u.   Eucharistieviering, pastoor Nijland, m.v.v. herenkoor.

                      16.30 u.    Kerstconcert

 

Misintenties weekend 19/20 december 2015: 

                                      Jaargedachtenis:  Herman Leus, Annie Hemmer

                                      Haarhuis,  

                                      Intenties: Annie Kuipers-Groothuis, Suze Bramer- 

                                      Mensen, Jan Leus, Jan Pouwels, Gerrit Leus, Patrick

                                      Schröder, Hein Waaijer, Marietje Wesselink-Hake, fam.

                                       Plas, Truus Roelofs-Nijenkamp,

                                      Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Henk Oude

                                      Nijhuis, Jan Oude Geerdink, Annie Ophof-Hagedoorn,

                                      Bennie Steggink, Eric Steggink, Sien Oude Wesselink-

                                      Droste, Marie Schouw-Geerdink, Marie Hutten- 

                                      Grootelaar, Riek Kroeze-Kuipers, Harrie Velthuis, Lies

                                      Dierink-Pegge, Jan Maathuis,

 

Misintenties voor 24-25 december 2015 vieringen 17.00, 19.00, 22.00 

en 08.30 uur:  

Jaargedachtenis: Jan Hoek, Milo Ikink, Hans Levering Johannes ter 

Heyne, Johanna Dierink.

 

Intenties: ouders Tibbe-Hoek, Gezusters Wolberink, ouders Mensen-Wesselink, ouders Leus-Haarhuis en Rudy, ouders Kock-Leus, Jan en Helena Olimulder-Oude Wesselink, ouders Damhuis-Boerrigter, ouders Nobbenhuis-Brughuis, Gerrit Nobbenhuis, ouders Brager-Nieuwmeijer, ouders Oude Wesselink-Mos en fam., ouders Leus-Timmerhuis,

Gerardus Alberink, Marie Alberink-Hesselink, Jan Oude Geerdink, Henk Droste en Milo Ikink, Marie Haarhuis, Jan Paus, ouders Paus-Leus,  ouders Kottink-Fleerkotte, Jan en Annie Mos-Waaijer, ouders Maathuis-Zekhuis, ouders Boerrigter-Vleerbos van Maanen, Herman en Annie Ophof-Hagedoorn en Marian, Jan Waaijer, ouders Waaijer-Dierink, Harry Wesselink, Frans Krikhaar, ouders Velthuis-Reinerink, ouders Keizer-Weerink, Henk Oude Vrielink, fam. Kamphuis-Wildemors, Ellen Maathuis-van der Aa, Dieka Potijk-Lohuis, Tonnie Kroeze, ouders Voshaar-Mensink Harry van der Wal, ouders Huis in ’t Veld-Boerman, Richard Huis in ’t Veld, ouders Kemerink-Hamer, Alphons Haarhuis, ouders Wigger-Geerink, fam. Kroeze-Lesscher, Bennie Steggink, Eric Steggink, Bennie Horst, ouders Lohuis-Paus, fam. Waaijer-Schothuis, Gerard Horst, Ben Westerhof, Herman Maathuis, fam. Wissink-Wippert, Marie Haarhuis, Henk Droste en Milo Ikink, Gerard en Marie Oude Booyink, Herman Reekers, Mascha Reekers-Hennning, ouders Hoek-Stopel, ouders Reekers-Bruins, Henk Waaijer, ouders Masselink-Kruse, Ben van der Zwaan, ouders Kraayvanger-van Huët, Gerard en Riek Huis in ’t Veld-Kienhuis, Jan Harmelink, ouders Harmelink-Kamphuis, Frans Wesselink, Frans Flik, ouders Paus-Lohuis, ouders Levering-Ridder, Bennie Oude Nijhuis, ouders Kuipers-Bernds, Gerard en Johanna Olimulder-Oude Wesselink, Lowie Olimulder, Jan en Annie Olimulder-Blankenvoort, ouders Hutten-Lenferink, Jan Hutten, Jan Rekers en schoondochter Ine, Jinthe Stange, ouders Weerink-Hoek, ouders Kreuwel-Oude Rengerink Marietje Timmerhuis-Bosgoed, ouders Timmerhuis-Heerdink, Daniëlle Zanderink,  Ben en Maddy Zekhuis, ouders Bekhuis-Groot, ouders Zanderink-Koelen, Bernard Oude Nijeweme, ouders Blokhuis-Engbers, Marc en Margareth Nijhuis, Herman Masselink, ouders Leus-Haarhuis, ouders Broekhuis-Klink, ouders Paus-Mensen en fam., ouders Kamphuis-Weusthuis en fam., Antoon Oude Wesselink, Marian Oude Nijhuis-Ophof, Gerrit Oude Avenhuis, ouders Oude Avenhuis-Hergelink, Theo Oude Wesselink, een voorspoedige genezing, Jan Klieverik, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, pastoor Kolkman, ouders Lammerink-Roelofs, ouders ten Velde-Maathuis, Gerard en Annie Haarhuis-Boswerger, Jan en Marie Vrielink-Löbker, ouders Nijkamp-Koertshuis, Hein Waaijer, Jan Waaijer, ouders Masselink-Maathuis en fam., ouders Pegge-Geerink en fam., Marietje Wesselink-Hake, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, ouders Busscher-Kock,ouders Waaijer-Stege-ter Borg, Gerard Wesselink, Gerard Nobbenhuis, ouders Nobbenhuis-Nijmeijer, ouders Elferink-Kuipers, Gerard Elferink, Gerd Haarhuis , ouders Haarhuis-Nobbenhuis, ouders Lohuis-Busscher, Hennie Lohuis, Annie Mensink-Lohuis, Gesina en Geertruida Busscher, ouders Droste-Veldhuis, ouders Hemmer-Kienhuis, Jan en Riek Wesselink-Klumpers, Annegreth Busscher-Löchte, ouders Busscher-Kuiphuis, Hein en Sien Oude Geerdink-Vrerink, Betsie ten Velde-Woolderink, Gerard Paus, Jan Braakhuis, ouders Nijenkamp-Altena, ouders Roelofs-Oude Voshaar, Truus Roelofs-Nijenkamp, Annie Hemmer-Haarhuis, Hennie Korte, ouders ten Broeke-ter Wee, Maria Hemmer-Albers, Jan Lohuis, fam. Lohuis-Oude Kotte, Gerrit Maathuis, ouders Dierink-Lenferink, ouders Krop-Schutte, Truus Haarhuis-Kuipers, Ben Kreuwel, Marc Hemmer, ouders Busscher-Geerdink, Henk Busscher, Jan Haarhuis, Johan Schulte, Jan Paus, ouders Veldhuis-Hemmer, Henk Veldhuis, Coby Wermelink-Kraayvanger, Harry Steggink, ouders Groothuis-Kreuwel, ouders Kroeze-Diepenmaat en ouders Steggink-Eertman, Suze Bramer-Mensen, ouders Bramer-Höfte en fam., ouders Mensen-Kokhuis en fam., Hein Alberink, Jan Leus, Jan Pouwels, Gerrit Leus, ouders Dijkhuis-ten Velde, Jan Paus, ouders Paus-Leus, Patrick Schröder, ouders Schröder-Frons, ouders Nijkamp-Rolefes en fam., Gerardus Harmelink en fam.,  Dieka Potijk-Lohuis, Harrie Kuipers, Rudy Kroezen, Gerardus Waaijer, fam. Waaijer-Bekhuis, ouders Hamer-Haarhuis, Jan Hamer, Thea Fox-Hamer, Frans Wesselink, ouders Kempers-Leus, ouders Perik-Rekers, Toon Oude Hengel, familie Voorpostel-Oude Hengel, ouders Hagenvoort-Kemna, Jan Braakhuis, Paul Braakhuis, ouders Oude Lansink-Kemna, Jan Kemna, ouders Kienhuis-Monnink.

 

PAROCHIEKALENDER:

 

Opbrengst collectes: 5/ 6 dec. : 1e coll. €  84,82, 2e coll. €  115,36.

 

Akolieten: Zo. 20 dec. 08.30 u.: Bas Knoef, Hidde Hemmer.

 

Misdienaars: 17 december 19.00u. Jonne Kosters en Esther Knoef.

 

Rouw: Johan Hegeman en Frans Kuipers.

 

Dopen: 13 december 10.30 uur. Sam Reinerink, Herminkstuk 8.

 

Ymre Stange, Peuverstraat 38.

 

Vieringen december 2015:  

 

Zo. 20 dec. 16.30 u.  Kerstconcert;

 

Do. 24 dec. 17.00 u.  Woord-communieviering, kinderkoor de Baldakijntjes, pastor Timmermans;

                   19.00 u. Euchacharistieviering, gemengdkoor Cantare, pastor  Linh; 

                   22.00 u. Woord-communieviering. jongerenkoor Carpe Diem,  pastor Huitink; 

Vrijd. 25 dec. 08.30 u.Woord-communieviering, herenkoor, pastor Meupelenberg; 

Za. 26 dec. 08.30 u.   Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Nijland; 

Zo. 27 dec.  08.30 u.  Geen viering; 

Do. 31 dec.  19.00 u.  Eucharistieviering met samenzang, pastor Heuven; 

Vrij. 1 jan.                   Geen viering;                             

 

Sacrament van boete en verzoening:

 

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Nijland, tel. 0546-622196 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Kerst–jubileumviering 19 december 2015: Kerstfeest voor iedereen!

 

Komt allen tezamen …  

Het is weer zover: het bijzondere kerstfeest voor iedereen. Groot en klein, jong en oud, iedereen is welkom. Het gezamenlijke kerstfeest is inmiddels een goede traditie. Die is niet meer uit Tubbergen weg te denken. Dit jaar is het zelfs al de tiende keer, een jubileum dus!

 

En evenals voorgaande jaren zijn ze er ook nu weer: Jozef en Maria met het kindje Jezus, de engelen, de herders en de koningen. Bewoners van De Wiekhof, De Wieken en Heijnemansbeek werken enthousiast mee. Samen met het KISI-Twentekoor zingen we de bekende kerstliederen. En natuurlijk wordt het Bijbelse kerstevangelie verteld.  

Voorgangers zijn pastor Piet Timmermans van de Pancratiusparochie en ds. Hendrik Marsman van de Protestantse Gemeente Tubbergen. 

Komt allen tezamen …,  samen gaan we op weg naar het kerstfeest, 

op zaterdagavond 19 december om 18.00 uur in de Pancratius Basiliek te Tubbergen.

 

Kerstconcert Geesteren:

 

Kerstconcert muziekvereniging St. Caecilia en Jongerenkoor Carpe Diem uit Geesteren. Zondag 20 december vindt voor de 16e keer op rij het jaarlijkse kerstconcert van de fanfare van muziekvereniging St. Caecilia (o.l.v. Jurgen Wentzel ) en het Jongerenkoor Carpe Diem (o.l.v. Anne Vissia) uit Geesteren plaats. 

 

De afgelopen jaren is er tijdens het concert veel met gastoptredens gewerkt. Dit jaar hebben we wederom gekozen voor de originele bezetting. Het Jongerenkoor en de fanfare in samenwerking met elkaar.

 

We brengen u in de kerstsfeer aan de hand van een bijzonder kerstverhaal, voorgedragen door Gerard Hesselink. Dit verhaal wordt afgewisseld en ondersteund met muziek als The call of Christmas, Feliz Navidad, The little drummerboy en So this is Christmas.

 

Dit jaar vindt er op 20 december ook een midwinterhoornwandeling plaats in Geesteren. U kunt deze wandeling op verschillende tijden starten. Als u start om 14.00u kunt u aansluitend het kerstconcert komen beluisteren.

 

Vanaf 16.00u wordt u verwelkomd door de midwinterhoornblazers te midden van de vuurkorven voor de St. Pancratiuskerk te Geesteren en zal er een warme hap voor u klaar staan.

 

We zien u graag op zondag 20 december, aanvang: 16.30 u, kerk open 16.00 u., Locatie:  St. Pancratiuskerk te Geesteren.

 

Vrije entree, mogelijkheid tot vrije gift tijdens het concert middels een collecte.

 

Kerst–jubileumviering 19 december 2015: Kerstfeest voor iedereen!

 

Komt allen tezamen …

 

Het is weer zover: het bijzondere kerstfeest voor iedereen. Groot en klein, jong en oud, iedereen is welkom. Het gezamenlijke kerstfeest is inmiddels een goede traditie. Die is niet meer uit Tubbergen weg te denken. Dit jaar is het zelfs al de tiende keer, een jubileum dus!

 

En evenals voorgaande jaren zijn ze er ook nu weer: Jozef en Maria met het kindje Jezus, de engelen, de herders en de koningen. Bewoners van De Wiekhof, De Wieken en Heijnemansbeek werken enthousiast mee. Samen met het KISI-Twentekoor zingen we de bekende kerstliederen. En natuurlijk wordt het Bijbelse kerstevangelie verteld.

 

Voorgangers zijn pastor Piet Timmermans van de Pancratius parochie en ds. Hendrik Marsman van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

 

Komt allen tezamen …,  samen gaan we op weg naar het kerstfeest,

 

op zaterdagavond 19 december om 18.00 uur in de Pancratius Basiliek te Tubbergen.

 

DORPSGEMEENSCHAP:

 

Huisartsenpost TMZ Geesteren: 0546-632161;

 

Medische diensten: Centrale huisartsenpost Almelo:

 

Voor spoedeisende huisartsenzorg bent U van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen, aangewezen op de Centrale Huisartsen, 

 

Post Almelo (CHPA), Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo, 088-5880588.

 

Wat moet u doen in noodsituaties, als elke minuut telt?  112 bellen.

 

Thuiszorg: Zorgaccent, wijkteam Geesteren, 24 uur per dag bereikbaar op tel. 06-12991926; bij geen gehoor: 0900-0678;

 

Buurtzorg Geesteren e.o., Geesteren, tel. 06-51447847;

 

TMZ wijkteam Geesteren: 24 uur per dag bereikbaar op 06-53871428;

 

Thuiszorg Maartje Tubbergen: Eeshoflaan 21, 7651 LZ Tubbergen, tel.nr. 088-0005219, mobiel 06-43002231;

 

Weekenddiensten verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo: 0546-621340, bgg: ambulancedienst 074-2508686.

 

Kerstpakkettenactie gezamenlijke kerken in samenwerking met lokale supermarkten in de gemeente Tubbergen

 

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratiusparochie en de Diaconie van de Protestantse kerk in de gemeente Tubbergen houden elk jaar een kerstactie. Dit houdt in dat zij aan een grote groep mensen een kerstpakket (levensmiddelen) aanbieden. Ook dit jaar zullen de lokale supermarkten (Onze supermarkt Brughuis Harbrinkhoek, Plus Levink Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) gezamenlijk hun medewerking verlenen aan het welslagen van deze actie.  De ondernemers verkopen van maandag 7 tot en met zaterdag 19 december  producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die zodoende worden ingezameld worden Kerstpakketten gemaakt.

 

De PCI  roept  inwoners van de gemeente Tubbergen op om  mensen die in hun ogen  in aanmerking   zouden moeten  komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

 

Het kerstpakket is bedoeld als ‘een hart onder de riem’, een extraatje voor mensen die het financieel niet al te breed hebben.  Wij stellen het op prijs, als  mensen zich  aanmelden voor een kerstpakket.

 

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Toni Maathuis  (0546-632358) of Ronald Lenferink  (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2015. Hartelijk dank!

 

Kerstmiddag KBO-de Zonnebloem: woensdag 16 december 2015:

 

Een beetje traditie wordt het al, de kerstmiddag met leden van de KBO en gasten van de Zonnebloem. Er wordt begonnen met een kerstviering.

 

Het koor Cantare zal optreden en maken dat we in kerststemming komen.

 

De middag wordt afgesloten met, zoals we gewend zijn, een goede koffietafel. De kosten bedragen € 10.00 per persoon. De middag is bij zaal Kottink en begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer 18.30 uur.

 

U bent van harte uitgenodigd !

 

Activiteitenkalender voor alle senioren in Geesteren:

 

Maandag 14 dec. van 14.30 tot 16.30 uur: spelmiddag, w.o. kaarten, rummikuppen, biljarten, e.d. in de Aanleg; vanaf 20.00 uur kaarten ( kruisjas-

 

sen en jokeren ) in erve Kampboer;

 

Dinsdag 15 dec. van 10.00 tot 12.00 uur spreekuur wijkagent Miriam van

 

Lubek in de Aanleg; van 12.00 uur tot 13.30 uur Samen tafelen/Open eettafel

 

in de Aanleg; opgave via tel. 622788

 

Woensdag 16 dec. vanaf 14.00 uur Kerstviering Zonnebloem en KBO gezamenlijk in zaal Kottink met als koor Cantare;

 

Donderdag 17 dec. van 9.30 uur tot 11.30 uur Koersbal in de Aanleg van

 

van 10 tot 16 uur Dagopvang bij erve Kampboer; van 12.00 uur tot 13.30 uur Samen tafelen/Open eettafel in de Aanleg; opgave via tel. 622788  van 14

 

tot 15 uur Senioren Actief bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Carien;( vooraf aanmelden bij Anton Schrijver);

 

Vrijdag 18 dec. van 14.30 uur tot 15.30 uur computerles voor senioren in het ICT-lokaal van de Aloysiusschool (men kan zich vooraf bij Anton Schrijver aanmelden).

 

Dames Vereniging Geesteren:

 

Op donderdag 17 december a.s. vieren wij onze Kerstavond. Aanvang 20.00 uur in zaal Kottink. De eigen bijdrage bedraagt € 7,50. De avond wordt verzorgd door Het Almeloosch Viswijvenkoor “De Schelle Vissen”. Met een kerstrepertoire hopen zij ons al in kerststemming te brengen. Mogen wij op een goede opkomst rekenen, zodat wij het jaar mooi kunnen afsluiten en u een fijn kerstgevoel kunnen meegeven. Tevens kunt u een bijdrage geven voor een goed doel.

De gemeente komt naar U toe!

De gemeente biedt extra service door het organiseren van avonden, waarop u hulp, uitleg kunt krijgen bij het invullen van formulieren, aanvragen kunnen worden ingediend et cetera. Eigenlijk de zaken waarvoor u een afspraak kunt maken, maar dan nu op een avond. Wellicht kunnen wij op deze manier ook wat betekenen voor u!
Er hebben ondertussen een aantal van deze avonden plaatsgevonden en de animo was groot! Dat is natuurlijk heel positief, en daarom hebben we besloten om elke maand een dergelijke avond te organiseren.
Deze avonden worden dus georganiseerd om mensen te helpen bij het invullen van formulieren, vragen te beantwoorden et cetera. Dit alles op het gebied van evenementen, stookontheffingen, drank- en horecawet etc.
Locatie: De avonden worden gehouden in de dorpshuizen van Weerselo, Tilligte, Fleringen en Langeveen. Inwoners van de gemeente Dinkelland zijn uiteraard ook welkom tijdens een avond op een locatie in de gemeente Tubbergen, en omgekeerd uiteraard ook.

 

Opgeven voor deze avond? De eerst volgende avond is op 16 december 2015 om 19.00 uur in Dorpshuis de Spil in Fleringen.

 

U kunt zich telefonisch voor deze avond aanmelden via 0541-854100 (gemeente Dinkelland) of via 0546-628000 (gemeente Tubbergen).

 

aanmelden kan tot 13 december a.s.

 

Tornado-nieuws:

 

Wedstrijdprogramma voor week 51:
Zaterdag 19 december speelt Ds 1 in de Schalkhaar Sporthal om 18.00 uur tegen SVS Ds 1 en speelt Ds 2 in sporthal de Veste in Borne om 14.00uur tegen Ecare Apollo 8 Ds 3.

 

Overige wedstrijden:

 

maandag 15 december 19.30u: SVH VC Ds 2-Ds 5 (in de Ransuil);

 

Zaterdag 19 december 14.30u: MB2 tegen Salvora MB2.
Trimcompetitie donderdag 17 december:
20.30u: Dynamo Ds 3-Time-out Ds 1, 20.30u: Dynamo Ds 4-Flash Stars Ds1, 21.30u: Krekkers Ds2-Kadoeng Ds 2, 21.30u: Ds 4-Flevoll Ds 1.

 

STEVO-nieuws:

 

STEVO speelt zondagmiddag in Almelo de derby tegen Luctor et Emergo. Na de 4-0 winst op Helios is STEVO weer koploper in de 2e klasse. Naaste belager BWO speelde namelijk gelijk tegen het Ootmarsumse KOSC. STEVO zal ongetwijfeld voor de volle winst gaan tegen de middenmoter.

 

Het treffen begint om 14:00 uur in Almelo.

 

Overig programma: 10:45 STEVO 8-MVV '29 7, 09:00 La Première 5- STEVO 7, 10:15 DSVD 4-STEVO 9, 10:30 AWC 2-STEVO 2, 11:00 Lutte De 3-STEVO 5, 11:00 Tukkers De 4-STEVO 6,  14:00 Luctor Et Emergo 1 -STEVO 1.

 

Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

 

 

 IMG 3620

 

 

Beste parochianen,

We hebben nog één week te gaan en dan vieren we Kerstmis, de geboorte van Gods Zoon in ons midden. We bereiden ons allemaal op onze eigen manier voor op dit feest. In het oude Oosten worden nog steeds verhalen vertelt over een ster die aan de hemel verschijnt wanneer er een kind wordt geboren, dus ook bij de geboorte van een Koningskind. Het verhaal vertelt verder dat een stel wijzen in oude profetische boeken hadden gelezen dat in het Joodse land een koning geboren zou worden, die licht en vrede zou brengen over de hele aarde. Deze wijzen waren, zoals we later te weten zijn gekomen, Caspar, Melchior en Baltazar. Zij wisten dus al van de profetie van Jesaja dat er een groot Leider geboren zou worden die Herder zou worden over het volk Israël en die de wereld voorgoed zou veranderen. Een Koning die zou gaan luisteren naar de naam Christus, Jezus.

En zo kon het gebeuren dat door de geboorte van Jezus, mensen die niet in tel waren, verschoppelingen, herders en armen tezamen met de wijzen en hun geschenken naast elkaar zaten om Christus lof en eer te brengen. En of het geschenk nu goud was, wierook of mirre, of een dekentje van schapenwol, deed niet ter zake. Het kwam uit het hart en dat was veel belangrijker.                                                          

Elk jaar opnieuw zetten ook wij rond Kerstmis onze kerstboom op en plaatsen we ons kerststalletje en de beeldengroep eronder. Het idee van de beeldengroep in de stal gaat terug op de heilige Franciscus van Assisi. Hij bouwde een stal met een beeldengroep. De adventster wijst ons de weg naar het kerstkind. Het bereidt ons voor op de ontmoeting met Christus. De versierde Kerstboom staat symbool voor het afweren van het kwaad, maar ook voor vruchtbaarheid en nieuw leven. Maria was uitverkoren om Gods Kind te dragen en Jozef een plichtsgetrouwe man en verloofde, voedde Jezus op als was het zijn eigen kind. In Jezus is God mens geworden, Koning en Verlosser der wereld. De engel is de boodschapper van God en brengt het goede nieuws van Christus geboorte aan de herders. De schapen staan symbool voor het volk Gods, met Jezus als herder. Ook ontbreken de os en ezel niet in de stal. In Jesaja

staat dat de os zijn eigenaar kent en een ezel de kribbe of voederbak van

zijn meester. (Jes. 1,3) De os en de ezel zijn trouw aan mensen. De os

staat symbool voor het joodse volk, de ezel voor de niet joden.

Dat beiden in de kerstal staan betekent dat Christus voor zowel niet-joden als joden op aarde is gekomen. Dan de drie wijzen/koningen: of het nu wijzen waren of koningen is niet bekend. Het evangelie spreekt over wijzen. Jesaja spreekt over koningen.(Jes 60) Caspar echter, vertegenwoordigt Afrika. Melchior Europa en Balthasar de oosterse volkeren. Ze representeren daarmee de drie toen bekende werelddelen. Zij kwamen op kamelen. Een kameel is voor onschatbare waarde voor het woestijnvolk. Daarom is het dier geplaatst bij de wijzen als vervoermiddel op zoek naar de Koning der Joden. De geschenken, goud, wierook en mirre hebben allen hun eigen betekenis. Goud: Wanneer wij de mens zien door de ogen van God dan is ieder mens zo kostbaar als goud en is er iets in het leven dat ook hem of haar tot koning of koningin maakt. Wierook: De wens: moge jij bloeien, moge jou leven zijn als een lieflijke geur, tot vreugde voor allen die met jou te maken krijgen. Wierook verheft zich tot de hemel, mensen worden door God gedragen, het heeft een religieuze dimensie. Mirre: Iemand mirre aanbieden betekent: moge je leven bewaard blijven voor pijn, ziekte en lijden. Voor iemand als mirre zijn betekent je inspannen om zoveel mogelijk pijn te verlichten om het lijden van de ander mee te helpen dragen en om ziekte op te vangen. Welk geschenk bieden wij aan? Daar mogen wij deze Kerst over nadenken. Namens het pastoraal team wens ik u allen een Zalig Kerstfeest toe.

Pastor Jacqueline Meupelenberg.

 

oweHo

LITURGIEKALENDER: Do. 24 dec. 17.00 u. Woord-communie-

                      gezinsvierig, pastor      

Timmermans, m.m.v. kinderkoor De Baldakijntjes

19.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh,   

m.m.v. gemeng koor Cantare.

22.00 u. Woord-communieviering, diaken Huitink,

m.m.v. jongerenkoor Carpe Diem.

                                                                      Vrij. 25 dec.   08.30 u.   Woord-communieviering,  pastor

                                                 Meupelenberg, m.m.v.  herenkoor.

                                                 Za. 26 dec.    08.30 u.   Eucharistieviering, pastoor Nijland,

                                                 m.m.v. herenkoor.

                                                 Zo. 27 dec.   Geen viering. 

                                                Misintenties voor 24-25 december 2015 vieringen 17.00,

                                                19.00, 22.00 en 08.30 uur:

                                                 Jaargedachtenis: Jan Hoek, Milo Ikink,

                                                 Hans Levering  Johannes ter

                                                 Heyne, Johanna Dierink, Jan Peuver, fam. Peuver,

                                                 Gerard Wesselink,

                                                 Johanna Dierink-Lenferink.

 

Intenties: ouders Tibbe-Hoek, Gezusters Wolberink, ouders Mensen-Wesselink, ouders Leus-Haarhuis en Rudy, ouders Kock-Leus, Jan en Helena Olimulder-Oude Wesselink, ouders Damhuis-Boerrigter, ouders Nobbenhuis-Brughuis, Gerrit Nobbenhuis, ouders Brager-Nieuwmeijer, ouders Oude Wesselink-Mos en fam., ouders Leus-Timmerhuis,

Gerardus Alberink, Marie Alberink-Hesselink, Jan Oude Geerdink, Henk Droste en Milo Ikink, Marie Haarhuis, Jan Paus, ouders Paus-Leus, ouders Kottink-Fleerkotte, Jan en Annie Mos-Waaijer, ouders Maathuis-Zekhuis, ouders Boerrigter-Vleerbos van Maanen, Herman en Annie Ophof-Hagedoorn en Marian, Jan Waaijer, ouders Waaijer-Dierink, Harry Wesselink, Frans Krikhaar, ouders Velthuis-Reinerink, ouders Keizer-Weerink, Henk Oude Vrielink, fam. Kamphuis-Wildemors, Ellen Maathuis-van der Aa, Dieka Potijk-Lohuis, Tonnie Kroeze, ouders Voshaar-Mensink

Harry van der Wal, ouders Huis in ’t Veld-Boerman, Richard Huis in ’t Veld, ouders Kemerink-Hamer, Alphons Haarhuis, ouders Wigger-Geerink, fam. Kroeze-Lesscher, Bennie Steggink, Eric Steggink, Bennie Horst, ouders Lohuis-Paus, fam. Waaijer-Schothuis, Gerard Horst, Ben Westerhof, Herman Maathuis, fam. Wissink-Wippert, Marie Haarhuis, Henk Droste en Milo Ikink, Gerard en Marie Oude Booyink, Herman Reekers, Mascha Reekers-Hennning, ouders Hoek-Stopel, ouders Reekers-Bruins,

Henk Waaijer, ouders Masselink-Kruse, Ben van der Zwaan, ouders

Kraayvanger-van Huët, Gerard en Riek Huis in ’t Veld-Kienhuis, Jan Harmelink, ouders Harmelink-Kamphuis, Frans Wesselink, Frans Flik,

ouders Paus-Lohuis, ouders Levering-Ridder, Bennie Oude Nijhuis, ouders Kuipers-Bernds, Gerard en Johanna Olimulder-Oude Wesselink, Lowie Olimulder, Jan en Annie Olimulder-Blankenvoort, ouders Hutten-Lenferink, Jan Hutten, Jan Rekers en schoondochter Ine, Jinthe Stange, ouders Weerink-Hoek, ouders Kreuwel-Oude Rengerink, Marietje Timmerhuis-Bosgoed, ouders Timmerhuis-Heerdink, Daniëlle Zanderink, Ben en Maddy Zekhuis, ouders Bekhuis-Groot, ouders Zanderink-Koelen, Bernard Oude Nijeweme, ouders Blokhuis-Engbers, Marc en Margareth Nijhuis, Herman Masselink, ouders Leus-Haarhuis, ouders Broekhuis-Klink, ouders Paus-Mensen en fam., ouders Kamphuis-Weusthuis en fam., Antoon Oude Wesselink, Marian Oude Nijhuis-Ophof, Gerrit Oude Avenhuis, ouders Oude Avenhuis-Hergelink, Theo Oude Wesselink, een voorspoedige genezing, Jan Klieverik, ouders Kempers-Leus, ouders Perik-Rekers, Toon Oude Hengel, fam. Voorpostel-Oude Hengel, ouders Hagenvoort-Kemna, Jan Braakhuis, Paul Braakhuis, ouders Oude Lansink-Kemna, Jan Kemna, ouders Kienhuis-Monnink, fam. Meinders, fam. Pegge, Jan Droste, ouders Weerink-Vlierman, Martin Boerrigter, Jan Boswerger, Rudie Boswerger, fam. Oude Nijhuis -Vennegoor, Jan Kreuwel, ouders Kokhuis-Peulken, Johannes ter Braak, fam. Braakhuis-Stevelink, ouders Busscher-Brager, ouders Hennie en Riek Steggink-Kroeze, Harry Paus, ouders Horstman-Hoek, ouders ter Wee-Oude Hergelink en familie, ouders Nobbenhuis-Eidhof, Alfons Nobbenhuis, ouders Huis in ‘t Veld-Kamphuis, ouders Bekhuis-Demmer, fam. Geerdink-Engbers, Toon en Sien Olde Dubbelink, Bernard en Annie Hoek en dochter, ouders Oude Vrielink-Kienhuis en fam., Lonneke Oude Vrielink, ouders Haverkort-Koorman, Theo Haverkort, Gerrit Arends, Dinie Groothuis-Klein Haarhuis, Jan Haarhuis, fam. Peulken, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, pastoor Kolkman, ouders Lammerink-Roelofs, ouders ten Velde-Maathuis, Gerard en Annie Haarhuis-Boswerger, Jan en Marie Vrielink-Löbker, ouders Nijkamp-Koertshuis, Hein Waaijer, Jan Waaijer, ouders Masselink-Maathuis en fam., ouders Pegge-Geerink en fam., Marietje Wesselink-Hake, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, ouders Busscher-Kock,ouders Waaijer-Stege-ter Borg, Gerard Wesselink, Gerard Nobbenhuis, ouders Nobbenhuis-Nijmeijer, ouders Elferink-Kuipers, Gerard Elferink, Gerd Haarhuis , ouders Haarhuis-Nobbenhuis, ouders Lohuis-Busscher, Hennie Lohuis, Annie Mensink-Lohuis, Gesina en Geertruida Busscher, ouders Droste-Veldhuis, ouders Hemmer-Kienhuis, Jan en Riek Wesselink-Klumpers, Annegreth Busscher-Löchte, ouders Busscher-Kuiphuis, Hein en Sien Oude Geerdink-Vrerink, Betsie ten Velde-Woolderink, Gerard Paus, Jan Braakhuis, ouders Nijenkamp-Altena, ouders Roelofs-Oude Voshaar, Truus Roelofs-Nijenkamp, Annie Hemmer-Haarhuis, Hennie Korte, ouders ten Broeke-ter Wee, Maria Hemmer-Albers, Jan Lohuis, fam. Lohuis-Oude Kotte, Gerrit Maathuis, ouders Dierink-Lenferink, ouders Krop-Schutte, Truus Haarhuis-Kuipers, Ben Kreuwel, Marc Hemmer, ouders Busscher-Geerdink, Henk Busscher, Jan Haarhuis, Johan Schulte, Jan Paus, ouders Veldhuis-Hemmer, Henk Veldhuis, Coby Wermelink-Kraayvanger, Harry Steggink, ouders Groothuis-Kreuwel, ouders Kroeze-Diepenmaat en Betsie, Bertus Kroezen, ouders Kroezen-Voorhuis, ouders Steggink-Eertman, Suze Bramer-Mensen, ouders Bramer-Höfte en fam., ouders Mensen-Kokhuis en fam., Hein Alberink, Jan Leus, Jan Pouwels, Gerrit Leus, ouders Dijkhuis-ten Velde, Jan Paus, ouders Paus-Leus, Patrick Schröder, ouders Schröder-Frons, Frans Wesselink, Johannes ten Velde, ouders Nijkamp- Rolefes en fam., Gerardus Harmelink en fam., Dieka Potijk-Lohuis, Harrie Kuipers, Rudy Kroezen, Gerardus Waaijer, fam. Waaijer-Bekhuis, ouders Hamer-Haarhuis, Jan Hamer, Thea Fox-Hamer, ouders Teikotte-Kienhuis, Marc Tibbe, fam. Mensen-Paus,

                                              Hein Waaijer, Marietje Wesselink-Hake, fam. Plas, Truus Roelofs-

                                              Nijenkamp, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Henk Oude

                                              Nijhuis, Jan Oude Geerdink, Annie Ophof-Hagedoorn, Bennie Steggink,

                                              Bennie Horst, Eric Steggink, Sien Oude Wesselink-Droste, Marie Schouw-

                                              Geerdink, Marie Hutten-Grootelaar, Riek Kroeze-Kuipers, Harrie Velthuis,

                                              Lies Dierink-Pegge, Jan Maathuis, Annie Kamphuis-Lansink, Jan Waaijer,

                                              Ben Lubbers, Jan en Feem ter Wee-Wolters, Henk Krukkert,

                                              fam. Blokhuis-Kroeze, Martijn Leus,ouders Ophof-Krone, fam. Krone-

                                              Rikhof, Johan ter Haar, fam. Oude Voshaar-Hofhuis, ouders Nobbenhuis 

                                              Reinerink, Aleida Nobbenhuis, Jan Nobbenhuis

 

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes: 12/ 13 dec. : 1e coll. € 82,75, 2e coll. € 132,57.

 

Akolieten: Do. 24 dec. 19.00 u.: Judith Oude Voshaar, Joost Kock.

 

Za. 26 dec. 08.30u: Mark Oude Voshaar en Richelle Haarhuis.

 

Misdienaars: 24 december 19.00 u. Ian Kottink en Sanne Velthuis;

 

Rouw: Henk Linneman en Harry Steggink.

 Lieve mensen,

Afgelopen woensdag heb ik als pastor in kleine kring met enkele mensen van het pastoresteam en het bestuur afscheid genomen van de H. Pancratius-parochie. Het is al ruim anderhalf jaar geleden dat ik door een hersenbloeding op non-actief werd gesteld. Voor velen van u al een hele tijd geleden, maar voor mij nog als de dag van gisteren. Met name als ik naar het cadeau van u allen kijk. Het is een hele dikke map met allerhande goede en lieve woorden, tekeningen, plakwerkjes, kaartjes, quiltstukjes enz. enz. Het is een map waar ik iedere keer een klein stukje van tot mij door laat dringen. Niet omdat ik de tijd niet heb, maar omdat het mij zo diep raakt. Een afscheid in grote kring zat er helaas niet in, omdat teveel mensen tegelijk mij teveel prikkels geven. Maar mijn man en ik zeiden dat deze map een veel groter cadeau is dan een viering met een receptie. Omdat het allemaal tastbare geschenken zijn door vele lieve mensen gemaakt. Het is een cadeau dat ik nog vele malen en jaren ter hand zal nemen. Op zo’n wijze kan ik terugkijken op een goede tijd in de H. Pacratius-parochie. Want ondanks ook moeilijke momenten kijk ik met heel veel vreugde en liefde terug op een fijne tijd samen met u. Wanneer ik zo alle reacties bekijk dan denk ik, ‘we hebben toch van alles ondernomen’. Veel projecten pasten in de tijd, maar er zijn ook veel projecten die nu nog steeds werkzaam zijn. En dat voelt goed moet ik zeggen. Van de parochie kreeg ik naast de cadeaumap ook een prachtig boeket bloemen en een icoon. Ik had u al veel eerder willen bedanken voor al uw vertrouwen in mij in de afgelopen 12,5 jaar. Maar steeds werd ik door het secretariaat teruggefloten. Nu begrijp ik waarom. Maar ik wil u allen van diep uit mijn hart, ook namens mijn man Paul bedanken voor uw zorg, liefde, aandacht, samenwerking en alles wat niet in woorden te bevatten is. Heel hartelijk dank daarvoor. Het maakt dat ik verder kan op mijn nieuw ingeslagen weg. De neuroloog zei toen ik de hersenbloeding gehad had: ‘Uw leven zal heel anders worden, maar het hoeft niet minder te zijn’ en daar houd ik mij aan vast. En we zullen elkaar vast zo nu en dan weer tegenkomen als parochiaan van de H. Pancratius-parochie.

Het ga u goed met Gods liefdevolle zegen, José Boomkamp.

 Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Geesteren.

In de afgelopen jaren hebben veel veranderingen plaatsgevonden in de katholieke kerk in Nederland; onder andere een groot tekort aan priesters, de hulp van pastorale werkers en werksters, steeds meer leken als voorganger in de vieringen, een groot teruglopend kerkbezoek, fusering van geloofsgemeenschappen en sluiting van kerken.

Naast de eucharistievieringen kwamen er woord- en communievieringen en de laatste jaren vieringen van woord en gebed: de gebedsvieringen. De woord- en communievieringen zijn in Nederland op grote schaal oogluikend door de bisschoppen toegestaan – in feite gedoogd. Dit ging in tegen de regels van Rome.

In de laatste jaren wordt de nadruk gelegd op het belang en de waarde van de eucharistie. Vindt er in het weekend een eucharistieviering plaats, dan mag er in eventuele andere vieringen in dat weekend geen H. Communie worden uitgereikt.

Dit is een besluit van de Nederlandse bisschoppen in navolging van de richtlijnen van Rome.

In Geesteren waren locatieraad, liturgiegroep, koren en veel gelovigen het hiermee niet eens. Vandaar dat er vanaf april 2015 op grote schaal weer Woord- en communievieringen werden gehouden.

Wij zijn hierop door het pastoresteam en het bisdom aangesproken en er is overleg geweest met deze instanties. Het bisdom heeft begrip voor de situatie in Geesteren en de zienswijze van de locatieraad en anderen, maar kan niet instemmen met deze handeling.

Er is besloten om de beslissing van het bisdom met tegenzin te aanvaarden.

In speciale gevallen mogen er echter wel WOCO-vieringen worden gehouden in het weekend, b.v.

-         Op hoogfeesten

-         Wanneer in de Eucharistie een sacrament wordt toegediend, bijvoorbeeld

     het H. Vormsel

-         Bij bijzondere –plaatselijke- gebeurtenissen.

Wij hopen, dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent en dat u zich er niet van laat weerhouden om de vieringen –van welke aard dan ook- te blijven bezoeken.

Locatieraad Geesteren

Ons kerkgebouw en haar veilige toekomst.

Misschien is het u niet helemaal ontgaan. Er zijn de laatste tijd diverse werkzaamheden verricht om weer veilig en aan de eisen van deze tijd onze kerk aan te passen.

Uit diverse gesprekken met Gemeente en Brandweer is gebleken dat we teveel zitplaatsen en daarom te weinig uitgangen hadden om de veiligheid van onze kerkbezoekers te kunnen garanderen.

Daardoor zou er géén gebruikersvergunning worden afgegeven.

Eén van de opties was om een groot aantal kerkbanken te verwijderen. Daar hebben we niet voor gekozen, omdat het afbreuk van ons mooie kerkgebouw zou zijn in onze ogen.

Een andere optie was om een nooduitgang te realiseren en hebben we er uiteindelijk voor gekozen om de biechtstoel aan de pastorie/tuin zijde op te offeren om daar dan een extra nooduitgang te creëren.

De biechtstoel aan de langeveenseweg blijft intact en kan nog gebruikt worden.

Diverse Geesterense bedrijven en ons tuinteam hebben vakkundig en in goed overleg meegewerkt om dit te realiseren. Daarvoor onze dank!

Bijzonder detail is dat er tijdens die werkzaamheden een fles met post is gevonden. Een beugelfles met daarin post en een vloerdeel met 2 namen er op geschreven is intussen in handen van de Heemkunde en gaan zij deskundig uitzoeken waar de fles vandaan komt en wat de evt tekst op het papier kan zijn. Wordt zeer zeker vervolgd en houden we u op de hoogte.

 

Lokatieraad Geesteren.

Vieringen december 2015 en januari 2016:

Do. 31 dec.19.00 u. Eucharistieviering met samenzang, pastor Heuven;

Vrij. 1 jan.               Geen viering;                        

Za. 2 jan. 19.00 u.   Woord-comm.-gezinsviering, de Baldakijntjes, par.

    werkgroep;

Zo. 3 jan. 08.30 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Nijland;

Do. 7 jan. 19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 9 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, jongerenkoor Carpe Diem, pastor

    van Ewijk;

Zo. 10 jan. 008.30  Gebedsviering, herenkoor, par. werkgroep;

Do. 14 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 16 jan. 19.00 u. Gebedsviering, gemengdkoor Cantare, pastor

     Meupelenberg

Zo. 17 jan. 06.30 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Nijland;

Do. 21 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 23 jan. 19.00 u. Eucharistie-carnavalsviering, Hofkoor, pastor Linh;

Zo. 24 jan. 08.30 u. Gebedsviering met samenzang, par. werkgroep;

Do. 28 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Nijland;

Za. 30 jan. 19.00 u. Gebeds-gezinsviering, kinderkoor de Baldakijntjes

     par. werkgroep.

Zo. 31 jan. 08.30    Eucharistieviering, herenkoor, pastoor Nijland.

                       

Sacrament van boete en verzoening:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Nijland, tel. 0546-622196 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

  

DORPSGEMEENSCHAP:

Huisartsenpost TMZ Geesteren: 0546-632161;

Medische diensten: Centrale huisartsenpost Almelo:

Voor spoedeisende huisartsenzorg bent U van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen, aangewezen op de Centrale Huisartsen,

Post Almelo (CHPA), Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo, 088-5880588.

Wat moet u doen in noodsituaties, als elke minuut telt? 112 bellen.

Thuiszorg: Zorgaccent, wijkteam Geesteren,24 uur per dag bereikbaar op tel. 06-12991926; bij geen gehoor: 0900-0678;

Buurtzorg Geesteren e.o., Geesteren, tel. 06-51447847;

TMZ wijkteam Geesteren: 24 uur per dag bereikbaar op 6-53871428;

Thuiszorg Maartje Tubbergen: Eeshoflaan 21, 7651 LZ Tubbergen, tel.nr. 088-0005219, mobiel 06-43002231;

Weekenddiensten verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo: 0546-621340, bgg: ambulancedienst 074-2508686.

 

kerstpakkettenactie gezamenlijke kerken in samenwerking met lokale supermarkten in de gemeente Tubbergen

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratiusparochie en de Diaconie van de Protestantse kerk in de gemeente Tubbergen houden elk jaar een kerstactie. Dit houdt in dat zij aan een grote groep mensen een kerstpakket (levensmiddelen) aanbieden. Ook dit jaar zullen de lokale supermarkten (Onze supermarkt Brughuis Harbrinkhoek, Plus Levink Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) gezamenlijk hun medewerking verlenen aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van maandag 7 tot en met zaterdag 19 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die zodoende worden ingezameld worden Kerstpakketten gemaakt. De PCI roept inwoners van de gemeente Tubbergen op om

mensen die in hun ogen in aanmerking   zouden moeten komen voor een

kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Het kerstpakket is bedoeld als ‘een hart onder de riem’, een extraatje voor mensen die het financieel niet al te breed hebben. Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Toni Maathuis (0546-632358) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2015. Hartelijk dank!

 Met de zorgbus naar Lourdes:

Ook komend voorjaar gaat er vanuit de regio Tubbergen weer een

speciale bedevaart naar Lourdes voor mensen die in meerdere of mindere mate zijn aangewezen op enige vorm van zorg. De reis wordt gemaakt met een speciaal voor dit doel aangepaste zorgbus en vindt plaats van 15 tot en met 23 mei 2016. De zorgbus is een luxe touringcar die speciaal is ingericht voor vervoer van mensen die een zorgbehoefte hebben. Zo kunt u desgewenst in de bus in uw eigen rolstoel blijven zitten en is er gelijkvloers een invalidentoilet aanwezig. Uiteraard is de bus uitgerust met een rolstoellift. Daarnaast is er voor elke zorgbehoeftige pelgrim een eigen gekwalificeerde verzorgende aanwezig. Een één- op-één reis dus. Tevens wordt de gehele reis begeleid door een arts en door pastor-diaken Bert Huitink uit Tubbergen.We reizen in tweeënhalve dag naar Lourdes, maken regelmatig stops onderweg en bezoeken o.a. de kathedraal van Reims. We overnachten in het klooster van St. Gildard in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in de kloosterkapel. Daar in die kapel zullen we bij Bernadette ook een gezamenlijke viering hebben. Het kloosterhotel beschikt over een aantal aangepaste kamers, evenals dat het geval is in ons tweede overnachtingshotel. Op de derde dag komen we aan in Lourdes waar we ons aansluiten bij de overige pelgrims uit Nederland.

In Lourdes nemen we o.a. deel aan de lichtprocessie, de internationale hoogmis in de ondergrondse basiliek, we bezoeken de plaatsen in de stad die met Bernadette te maken hebben en natuurlijk, het allerbelangrijkste, gaan we zo vaak als maar mogelijk naar de grot, de plek waar Maria aan Bernadette is verschenen, de plek zoals zovelen dat ook letterlijk ervaren waar hemel en aarde elkaar raken. En uiteraard is er ruimte voor

ontspanning, voor winkelen en voor een excursie naar de Pyreneeën.

De terugreis gaat in twee dagen, met één overnachting, wederom in een goed hotel met aangepaste kamers.

De hele bedevaart duurt 9 dagen, geheel verzorgd, en de kosten bedragen € 895,-- per persoon; de eventuele inzet en begeleiding van verzorgend personeel is daarbij inbegrepen. De prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering. Als u belangstelling hebt om mee te gaan neem dan contact op met: - Ans Huis in ’t Veld contactpersoon geloofsgemeenschap) tel. 0546-631183/ 0618577735 of met

- Ans Haarhuis, De Eeshof, Tubbergen, tel.0546-621469, privé 0546-681627, of met - Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 0650251252.

Neem ook gerust contact op indien u wel graag mee zou willen maar het financieel niet (helemaal) rond kunt krijgen. Ons uitgangspunt daarbij is: als u graag naar Lourdes wilt dan moet dat gewoon mogelijk zijn, dan vinden wij wel een oplossing.

Activiteitenkalender voor alle senioren in Geesteren:

Maandag 21 dec. vanaf 20.00 uur kaarten (kruisjassen en jokeren) in Erve Kampboer;

Dinsdag 22 dec. van 10.00 tot 11.30 uur: Samen koffiedrinken en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg, van 12.00 uur tot 13.30 uur Samen tafelen/Open eettafel in de Aanleg; opgave via tel. 622788;

Woensdag 23 dec. wandelen, eventueel met rolstoelen in en rondom

Geesteren; vertrek om 10.00 uur vanaf de Aanleg, daarna gezamenlijk koffiedrinken;

Donderdag 24 dec. van 9.30 uur tot 11.30 uur Koersbal in de Aanleg (onder voorbehoud), van 10 tot 16 uur Dagopvang bij Erve Kampboer, van 12.00 uur tot 13.30 uur Samen tafelen/Open eettafel in de Aanleg; opgave via

tel. 622788;

Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn er geen activiteiten voor de senioren.

Tornado-nieuws:

In de weken 52 en 53/1 vinden er geen wedstrijden plaats. De eerst volgende wedstrijden worden gespeeld in de week van 4 januari 2016.

STEVO-nieuws:

STEVO speelt zondagmiddag het inhaalduel tegen DSVD. Het is de koploper STEVO tegen de nummer twee van onderen DSVD. De Deurningers kunnen zich geen puntenverlies meer veroorloven. STEVO zit in een zetel met al een periodetitel op zak en de bovenste plaats. Er worden veel toeschouwers bij het duel verwacht. De aanvang is om 14:00 uur. Het bestuur van STEVO wenst al haar leden, sponsors, supporters en

vrijwilligers prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016 toe.