Pancratius


 Hier, kunt u ook klikken voor planning vieringen!

 

Op zondag 28 mei om 10:00 uur zal de feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van de 1e Heilige communie plaatsvinden. De Communiecantjes zullen in optocht van school naar de kerk lopen voorafgegaan door de muziekvereniging St. Josef en bruidjes. Dit is in onze geloofsgemeenschap een aloude traditie. Een prachtig moment dat jaarlijks door vele parochianen en toeristen wordt bewonderd.U bent van harte welkom om dit bij te wonen.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Op 2 juli 2017 is de viering voor de schoolverlaters van groep 8. De schoolverlaters zullen in optocht van school naar de kerk lopen voorafgegaan door de muziekvereniging St. Josef en bruidjes. Dit is in onze geloofsgemeenschap een aloude traditie die voorheen doopdankfeest oftewel groot aannemen heette. Een prachtig moment dat jaarlijks door vele parochianen en toeristen wordt bewonderd.U bent van harte welkom om dit bij te wonen.

___________________________________________________________________________________________________________

Op 8 oktober 2017 zal de 2 jaarlijkse vrijwilligersmorgen weer plaats vinden. Zet deze datum al vast in uw agenda .

Nadere informatie ontvangt u te zijner tijd. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet!

De geloofsgemeenschap van Reutum en Haarle is erg blij met een ieder van u, want….….

Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilligers krijgen is een gunst
Vrijwilligers hebben is een geluk
Vrijwilliger blijven een meesterstuk
Want vrijwilliger zijn
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Al lijkt het soms weinig wat je doet 
Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwilliger is hard nodig.

 

De locatieraad en pastoraatsgroep Reutum en Haarle