Pancratius

"Dienen van de medemens"

De kerk heeft in Nederland een lange en gerespecteerde diaconale traditie.
In de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw kreeg de kerkelijke barmhartigheid vooral gestalte in armenzorg, ziekenzorg en het verzorgen van onderwijs.

Diaconale activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap zijn:

MOV: missie, ontwikkeling en vredesvraagstukken

Caritas: Parochiële Caritas helpt mensen die in (financiële) nood verkeren

Rouwverwerking: De bezoekersgroep zal worden opgeheven met ingang van 1-10-2016

Zonnebloem: de Zonnebloem draagt zorg voor het welzijn van zieken                  

Nieuwe inwoners: deze groep heet nieuwe inwoners welkom

     Communie thuis ontvangen: Deze groep bezorgt op aanvraag de communie thuis bij            zieken of mensen die om een andere reden de kerk niet kunnen bezoeken.

                                                         

Coördinatie MOV:

Mevr. Wilma Lansink
Agelerweg 13
7667 SE Reutum
Tel.: 0541-670213

Coördinatie Caritas:
Mevr. Ilse Hofman-Rikhof

Steenkampsweg 9
7665 RA Albergen
Tel.: 0546-432634

Coördinatie Zonnebloem:
Mevr. Ellie Pouwel

De Scholmaat 11
7667 TA Reutum
Tel.: 0541-670641

Coördinatie nieuwe inwoners:
Mevr. Tekla Groothuis

Kerkstraat 19
7667 PV Reutum
Tel.: 0541-670243

     Coördinatie Communie thuis ontvangen:

     Mevr. R. Rikhof
     Sluttenweg 14
     7667 PL Reutum 
     Tel.: 0541-670460.