Pancratius

Logo kerk reutum

Eerste Heilige Communie          

 Heilig Vormsel 

 Dopen (met boekje)

 Huwelijk

 Catechetisch beraad             

 Kindernevendienst               

 Basisschool

 Gezinsviering

 Schoolcatechese

 Communie thuis


CATECHESE IN ONZE PAROCHIE

Tot voor kort leek catechese een ondergeschoven werkveld binnen de parochies.
Momenteel is het zo dat binnen elk parochiebestuur er een bestuurslid is,
dat contactpersoon is voor de werkgroepen die zich inzetten voor de catechese binnen hun parochie.
Tijdens een inventarisatie ronde blijkt dat catechese een grote plaats
binnen ons geloofsleven in neemt.
Al is het niet zo direct zichtbaar als bijvoorbeeld de liturgie. Catechese wil zeggen,
dat we samen willen nadenken over ons geloof, de inhoud en de betekenis ervan voor ons leven.
Het boeiende is, dat dit voor iedere mens verschillend is. Daarbij komt, dat er verschillende methodes
en mogelijkheden zijn om rond catechese actief te zijn.
De bekendste vorm van catechese is de catechese ter voorbereiding
op het ontvangen van de sacramenten.
Zoals de doopvoorbereiding voor de ouders van de dopelingen.
De voorbereiding van de kinderen op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel.
De gesprekken ter voorbereiding op het huwelijk etc. Daarnaast worden er verschillende vormen
van catechese aangeboden in de vorm van gespreksbijeenkomsten rond bijbelverhalen
of aan de hand van bepaalde actuele thema’s.
De kinderen op de basisschool werken aan catechese middels een project.
Tevens lezen de kinderen bijbelverhalen door het jaar heen.
Aan de ouders wordt in het verlengde van de schoolcatechese ook de gelegenheid geboden
om zich te verdiepen in de bijbel, de bijbelverhalen, hun oorsprong
en de betekenis er van voor ons leven.
Het catecheseberaad van ons Parochieverband werkt aan het ontwikkelen van een beleid.

Een van de doelstellingen is: iedere mens catechese mogelijkheden te bieden vanaf het begin van het leven
tot aan het einde van het leven. Catechese van de wieg tot het graf, zo zou je het kunnen benoemen.
Catechese is een leerproces, dat je leven lang duurt en dat nooit af is.
Een mensenleven kent vele fases.
Het geloof en het spreken over het geloof, wat catechese uiteindelijk is
gaat in de mailstroom van het leven mee
en is dus altijd anders. Dat maakt het ook zo boeiend.
Elk geloofsgesprek is nieuw, is bijzonder, stijgt boven een ‘tussen haakjes’ normaal gesprek uit.
In een geloofsgesprek proberen we iets van het goddelijke te ervaren en te delen.
Dit maakt catechese tot een boeiend werkveld,  een werkveld dat steeds in beweging is.
Als u de agenda van de maandbrief van het pastoresteam een beetje volgt
(zie hiervoor www.hpancratius.nl), dan kunt u zien,
dat er verschillende activiteiten rond catechese plaatsvinden.
Mocht u denken, daar is misschien ook iets voor mij bij, dan bent u altijd van harte welkom.

Denk daarbij niet, dat is vast veel te moeilijk, wat weet ik in godsnaam van dat bijbelboek?

Uw eigen geloof is altijd het uitgangspunt voor gesprek.
Juist het delen en leren met elkaar, aan de hand van een bijbelverhaal, een thema,
een sacrament of actueel thema kan juist zo ontzettend verrijkend zijn.

Schroom dus niet en doe mee.

Past. José Boomkamp, profiel catechese