Pancratius

 
 

Logo kerk reutum

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H. Pancratius parochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken.

De taken van de locatieraad zijn:

 • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven
  van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
 • Beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen: zoals het kerkgebouw, de pastorie,
  het kerkhof en andere eigendommen.
 • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie wat betreft de profielen beheer
  en financiën gemeenschapsopbouw
  .

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden
van de locatieraad deeltaken op het gebied van financiën (de penningmeester),
beheer en onderhoud en gemeenschapsopbouw.
De locatieraad legt, middels een informatieavond, verantwoording af voor het
door haar gevoerde beleid aan het parochiebestuur en aan de parochianen
.

 

Namen en adressen van bestuursleden locatieraad:
  

Voorzitter Vacant          
Secretaresse Mw. Marga Nijhuis F.J. Groothuisweg 11 Haarle  7668 TE 0541-670473 Secretariaat
Penningmeester Hr. Frans Lansink Agelerweg 18 Reutum 7667 SG 0541-670321 Financiële zaken
Algemeen lid Mw. Siny Poppink Kanaal Zuidzijde 110 Reutum 7667 RP 0541-662780 Gebouw en beheer


LOCATIERAAD VERGADERINGEN 2017

  

  Maandag  18 september

  Maandag  23 oktober

  Maandag   4 december