Pancratius

Logo kerk reutum


De komende maanden worden er pastoraatsgroepen in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie geïnstalleerd. Binnen de geloofsgemeenschap van Reutum en Haarle heeft de installatie tijdens de weekendviering van 20 januari 2013 plaatsgevonden.  

De parochianen die zitting hebben in deze pastoraatsgroepen zijn door de locatieraad benaderd en worden door het bestuur van de H. Pancratiusparochie bevestigd. Bij hun werkzaamheden mogen en kunnen de leden van de pastoraatsgroepen rekenen op hulp en ondersteuning van het pastores-team.

Maar, zult u denken, wat doen dan die pastoraatsgroepen?
Wel, onze H. Pancratiusparochie kent 9 geloofsgemeenschappen en een pastores-team
dat momenteel bestaat uit 5 pastores. Dit aantal zal in
de komende jaren alleen nog maar afnemen. U begrijpt en zult ook zeker al wel ervaren hebben, dat de pastores niet met regelmaat in de locaties aanwezig zijn. Toch is pastorale nabijheid van groot belang.

Een van de belangrijkste taken als christenmens is toch het omzien naar elkaar.
Welnu, de leden van de pastoraatsgroepen zullen als het ware oog en oor zijn binnen uw eigen geloofsgemeenschap. Zij zijn het aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap.
Dat wil zeggen dat zij zorg zullen hebben voor de vrijwilligers en de diverse werkgroepen
maar ook voor parochianen die bijvoorbeeld graag bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger of een pastor. Of dat u met een vraag rondloopt en niet weet waar het antwoord te halen. Of dat u een hulpvraag signaleert. De pastoraatsgroepen zullen niet alle antwoorden
op uw vragen paraat hebben, maar zij weten wel de wegen die tot antwoorden kunnen leiden. 

Daarvoor hebben zij regelmatig contact met de locatieraad en het pastoresteam. Omdat het mensen zijn
uit uw eigen geloofsgemeenschap, zijn de lijntjes kort en dit draagt ertoe bij dat u als geloofsgemeenschap zorg draagt voor elkaar. Het is mooi dat wij samen de H. Pancratiusparochie vormen en zo het pastoraat met al zijn facetten kunnen waarborgen. Maar u als geloofsgemeenschap moet het geloofsleven gestalte geven op de plaats waar u het dagelijks leven met elkaar deelt. De pastoraatsgroepen kunnen daar een bijdrage aan leveren, maar ze kunnen dit niet alleen. Het is een wederzijds gebeuren oftewel als geloofsgemeenschap moet u zelf ook oog en oor hebben voor elkaar en mochten er zich zorgen of situaties voordoen die u graag met iemand wilt delen, dan wendt u zich tot iemand van de pastoraatsgroep. Zo zijn wij samen werkzaam aan de kerk van de toekomst. Dus niet een ver-van-mijn-bed show en het zal mijn tijd wel duren. Je bent gelovig of niet, de keus is aan u, maar is het antwoord ja, dan vraagt dit o.a. ook dat u dit zichtbaar maakt in uw handelen naar uw medemens. Via deze weg wensen wij alle pastoraatsgroepen van onze
9 locaties heel veel plezier in hun werk en Gods zegen. 

Het pastoresteam van de H. Pancratiusparochie

Pastoraatsgroep

Mw. Christien Deterink

Nieuwematenweg 1

Reutum

7667 RH

0541-670210

Mw. Ilse Hofman Steenkamsweg 9 Albergen 7665 RA 0546-432634
Mw. Carmen Rikkink De Gruttenmaat 31 Reutum 7667TH 0541-672004
Mw. Marietje Poppink Agelerweg 15 Reutum 7667SE 0541-670464