Pancratius

Logo St. Pancratius Basiliek  "Planning  vieringen"locatie Tubbergen Logo St. Pancratius Basiliek


Logo Bisdom Utrecht Klik, voor "Nieuwsbrief aartsbisdom nr. 144 van 22-03-2017" 

Logo Caritas Pro Armis kleur Klik, voor "Info boekpresentatie alle Basilieken van Nederland" 

parochie logo klein Klik, voor "Uitnodiging Kinderkerk op 1ste Paasdag" 

Logo Caritas Pro Armis kleur Klik, voor "Nieuwsflits NSGV van maart 2017"  

Logo Bisdom Utrecht  Klik voor "Brief veertigdagentijd van Kardinaal Eijk" 

hpancratiuslog klein Klik, voor "Uitnodiging Jubileum pastor Saris" 

Logo St. Pancratius Basiliek Klik, voor "Uitnodiging digitale vastenmeditatie 2017"


INZAMELING LEVENSMIDDELEN VOOR DE PAASPAKKETTEN

2016 11 kerstpakkettenIn de veertigdagentijd gaan we als H. Pancratius parochie weer levensmiddelen inzamelen.
De levensmiddelen kunnen wekelijks voorafgaand aan de vieringen achter in de kerk worden ingeleverd. Zij moeten een nog geldende houdbaarheidsdatum hebben. Versartikelen en alcohol worden niet ingenomen! De opbrengst van de inzameling wordt in samenwerking met de PCI van onze parochie en de Protestantse kerk Tubbergen ter beschikking gesteld aan parochianen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Wij hopen van harte dat u meedoet om deze actie tot een succes te maken. Alvast dank voor uw bijdrage.


De 1e H. Communie in Tubbergen is op zondag 11 juni 2017 om 10:00 uur.

Voorgangers pastor Linh en diaken Huitink (die ook de voorbereiding doet).

Het H. Vormsel op zondag 21 mei 2017 om 10:30 uur. Vormheer is vicaris Cornelissen.
Diaken Huitink gaat mee voor. In deze viering worden ook kinderen uit Langeveen en Vriezenveen gevormd.

Attentie! De huisnummers van de secretariaten zijn gewijzigd: 
                   Pastorie (huis pastoor) blijft no. 64, 
                   Centraal Parochiesecretariaat is nu no. 66,
                   Locatie Secretariaat Tubbergen is nu no. 70, 
                   zie brievenbussen bij de poort!!