Pancratius

Het “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal,
aanleveren tot uiterlijk donderdagmorgen 11.30 uur voorafgaande het eerstvolgend
informatieblad bij 
het locatiesecretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 621238  E-mail via dit formulier: E-Mailformulier>    
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur
 
Klik hier voor "Informatieblad nr. 6 van 18 maart tot 31 maart"

Klik hier voor "Informatieblad nr. 5 van 04 maart tot 17 maart"

Klik hier voor "Informatieblad nr. 4 van 18 februari tot 03 maart"

Wilt u het Informatieblad graag digitaal ontvangen in uw E-mail,
om toch geïnformeerd te zijn, stuur uw bericht via dit formulier: E-Mailformulier>