Pancratius

Logo St. Pancratius Basiliek
Naam en Functie                                                 Werkveld.           

Mevr. Marianne van Wegen,                           - Voorzitter / Liturgie
            Bruno van Ommenstraat 48 
            7651 BS Tubbergen     
            tel. 0546-622338   


Dhr. Th. Masselink, secretaris                         - Registratie / communicatie 
    
        Van Eedenstraat  2, 
            7651 GC  Tubbergen
            tel. 0546-622953 


Mevr. Angelique Fiselier,                                 - Penningmeester, 
            Bartokstraat 4, 
            7651 RA  Tubbergen
            tel. 0546-623359  


 Dhr.   Jan Perik,                                               - Beheer / onderhoud
            Almeloseweg 3/H
            7651 NC  Tubbergen 
            tel. 0546-622762 
  

Voor mailbericht aan een van de locatieraadleden, gebruik dan dit; E-mailformulier>

Functiebeschrijving! locatieraad

Doelstelling: het besturen van de parochie conform burgerlijk- en kerkelijk recht
c.q. kerkelijke bepalingen en richtlijnen.

Taken: Algemeen
het zorgen voor de continuïteit van de locatie;
het zorgen voor een kwalitatief goede beleving van de locatie bij de parochianen;
het zorgen voor een goede betrokkenheid van de parochianen bij de locatie;
het vaststellen van beleid en vervolgens ondersteunen van en toezien
op de uitvoering van het vastgestelde beleid, kerkelijke bepalingen en richtlijnen.


Overleg en Samenwerking:      
het bestuur vergadert regelmatig, legt verantwoording af aan de parochianen
op de locatieavond, overlegt met het Bisdom en onderhoudt contacten met de
gemeente Tubbergen, de Hervormde kerk Tubbergen en andere besturen
met name binnen de locatie Tubbergen.

Bevoegdheden:         
het bestuur heeft op basis van het kerkelijk recht gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden.
======================================================================