Pancratius

We zijn nu officieel één H. Pancratiusparochie met negen geloofsgemeenschappen.

Een fusie betekent onder andere oriëntatie op de overeenkomsten en verschillen tussen
de geloofsgemeenschappen, en beoordelen welke verschillen opgeheven moeten worden
en welke kunnen blijven bestaan. Al voor de fusie werd gesproken over het harmoniseren
van de tarieven.

In overleg met de negen penningmeesters van de geloofsgemeenschappen is nu besloten
om met ingang van 1 juli 2012 in alle geloofsgemeenschappen dezelfde tarieven te hanteren
voor de kerkelijke vieringen, en wel de volgende:

TARIEVEN  St. Pancratius Parochie
Locatie Tubbergen
per 1 juli 2012      
        BEDRAG
VIERINGEN      
  Dopen        €           50.00
  Huwelijksviering incl. Kaars en bijbel zonder koor
(zie koor)
   €          350.00
  Jubileum huwelijksviering
(extra dienst)
zonder koor
(zie koor)
   €          275.00
  Jubileum huwelijksviering
(reguliere viering)
     €            50.00
  Kerkversiering bloemen   zelf betalen
  Deelname H. Vormsel      €            20.00
  Deelname 1ste H. Communie      €            20.00
         
UITVAART      
  Engelenmis      ad hoc 
  Afscheidsviering       €          400.00
  Begrafenis      €            50.00
  Crematie       €            75.00
  Avondwake      €          125.00
  Mortuariumgebruik 1e dag    €          100.00
    2e dag    €            75.00
    3e dag    €            75.00
    4e dag    €            75.00
  Reiskostenvergoeding naar crematorium per km    €              0,28
         
KERKHOF      
  Grafdelven volwassene      €          365,00
  Grafdelven kind t/m 18 jaar      €          125,00
  Grafrechten volw. 20 jaar      €          570,00
  Verlenging grafrechten volw. 10 jaar      €          285,00
  Grafrechten kind 20 jaar      €          250,00
  Verlenging grafrechten kind 10 jaar      €          125,00
  Ruimingskosten (grafmonument)      €          100,00
  Ruimingskosten (grafmonument kinderen)      €            50,00
         
COLUMBARIUM      
  Bijplaatsen asbus 20 jaar maximaal 2 urnen    €       1.500,00
  Verlenging plaats. recht 10 jaar      €          500,00
  Ruimen urnenplaats      €          100,00
  Ophalen en plaatsen asbus      ad hoc 
         
KOOR      
  Vergoeding koor bij huwelijk / jubileum      €          200,00
         
STIPENDIA / KAARSEN      
  Eucharistieviering      €              8,00
  Gebedsdienst      €              8,00
  Jaargedachtenis      €            11,00
  Devotiekaars klein    €              0,50
    groot    €              5,00
         
KERKTELEFOON      
  Aansluitkosten eigen zendsysteem eenmalig (borgsom)    €            50,00
  Abonnement eigen zendsysteem per maand    €              5,00
         
MISBOEKJES     vrije gift
         
COLLECTE     vrije gift
  eerste collecte (plaatsengeld      €              0,50
  tweede collecte     vrije gift
         

Deze tarieven zullen worden verdubbeld bij parochianen die hebben
aangegeven niet deel te willen nemen aan de Aktie Kerkbalans
en toch gebruik willen maken van kerkelijke diensten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Locatieraad Tubbergen. 
======================================================================